Logo ZeevaLogo Zeevy2

Instrukcja obsługi i gwarancja
MA-1550

CECHY HISTORIA

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Zeeva MA 1550 – rys 1

ODŁĄCZANY KABEL Z WBUDOWANYM MIKROFONEM I PRZYCISKIEM SZYBKIEJ REAKCJI
Bezprzewodowe słuchawki nauszne Zeeva MA 1550 – rys 2Funkcje różnią się w zależności od telefonu, tabletu lub aplikacji.
Bezprzewodowe słuchawki nauszne Zeeva MA 1550 – rys 3

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Bluetooth
Profile Bluetooth
Klasa łączności
Wysokowydajny sterownik
Pasmo przenoszenia
Wrażliwość
Impedancja
Stosunek sygnału do szumu
Sposób ładowania
Rodzaj baterii
Pojemność baterii
Czas odtwarzania
czas ładowania
Wymiary
5.1
A2DP, HSP, HFP, AVRCP
Bluetooth klasy 2 (10 metrów)
2 x Ø40mm
20 Hz - 20 kHz
105dB +/- 3dB przy 1kHz
64 Ω
> 94 dB
Ładowanie Micro USB
polimerowa bateria litowo-jonowa
350 mAh
do 20 godzin (zależy od poziomu głośności i treści audio)
Około. 2 godziny
170 x 185 x 72 mm

OBSŁUGUJ SWOJE SŁUCHAWKI

Połączenie Bluetooth
Urządzenia z bezprzewodową technologią Bluetooth 5.1 wyposażone w komputery, smartfony i odtwarzacze MP3.
Aby użyć Bluetooth do połączenia audio, najpierw sparuj CORE ze źródłem audio (odtwarzacz muzyczny, smartfon, laptop lub inne urządzenie wyposażone w Bluetooth, które może działać jako źródło dźwięku). Upewnij się, że CORE jest w pełni naładowany (bez podłączonego kabla audio) i włącz go, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Po włączeniu zasilania CORE jest w trybie parowania Bluetooth. Słychać powiadomienie głosowe – „Włącz, paruj”, a wskaźnik LED szybko miga na czerwono/niebiesko. Upewnij się, że w źródle dźwięku jest włączony Bluetooth, a za chwilę na liście możliwych połączeń Bluetooth pojawi się „MUVEACOUSTICS: CORE”. Naciśnij „sparuj” lub „połącz” na swoim urządzeniu, a po nawiązaniu połączenia wskaźnik LED zmieni kolor na niebieski i usłyszysz „Twoje urządzenie jest połączone”. Następnie Twoje urządzenie zostanie sparowane.
Od teraz, po włączeniu CORE, automatycznie wyszuka on ostatnie urządzenie Bluetooth, z którym było sparowane.
Gdy w ciągu 5 minut nie nastąpi sparowanie z urządzeniem Bluetooth, CORE wyłączy się automatycznie z powiadomieniem głosowym – „wyłącz zasilanie” i trzeba go ponownie włączyć w celu dalszego użytkowania.
Ładowanie baterii
Użyj dostarczonego kabla, aby naładować słuchawki. Pełne naładowanie zajmie 2 godziny.
Połączenie przewodowe
CORE posiada kabel audio 3.5 mm. Jeśli nie ma dostępnego źródła Bluetooth lub po prostu wolisz połączenie przewodowe, możesz podłączyć CORE bezpośrednio do źródła dźwięku za pomocą męskiego złącza stereo 3.5 mm na końcu kabla.
Słuchawki CORE są dostarczane z dołączonym kablem audio. Funkcje sterowania i rozmowy różnią się w zależności od telefonu, tabletu lub aplikacji. Funkcja Bluetooth zostanie automatycznie wyłączona po podłączeniu kabla audio.

WYTYCZNE OPERACYJNE

Funkcjonować Przycisk Audio DOPROWADZIŁO
Włącz słuchawki Naciśnij i przytrzymaj Wł./Wył.
przycisk na 3 sekundę
Power On Niebieskie światło zapali się na 1 sekundę
Parowanie z urządzeniem Bluetooth Parowanie Niebieskie i czerwone światła migają szybko
Udane parowanie N / A Twoje urządzenie jest połączone Niebieskie światło świeci ciągle
Odtwarzanie/pauza Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania N / A Tryb odtwarzania: niebieskie światło miga co 5 sekund Tryb pauzy: niebieskie światło świeci stale
Funkcjonować Przycisk Audio DOPROWADZIŁO
Odbierz połączenie przychodzące Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania numer dzwoniącego Niebieskie światło świeci stale
Trwa rozmowa telefoniczna N / A N / A Niebieskie światło świeci stale
Zakończ rozmowę Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania N / A Powróć do trybu odtwarzania lub trybu gotowości
Odrzuć połączenie przychodzące Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez
2 sekund
N / A N / A
Ponowne wybieranie (ostatnie połączenie) Naciśnij dwukrotnie przycisk wł./wył. N / A Niebieskie światło świeci stale
Funkcjonować Przycisk Audio DOPROWADZIŁO
Zwiększ głośność Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” z alarmem maksymalnej głośności N / A
Zmniejsz głośność Naciśnij i przytrzymaj „przycisk 2 N / A N / A
Następna piosenka Naciśnij raz przycisk „+” N / A N / A
Poprzednie
piosenka
Naciśnij raz przycisk „-” N / A N / A
Funkcjonować Przycisk Audio DOPROWADZIŁO
Niski poziom naładowania baterii N / A Niski poziom baterii (co 30 sekund) Czerwone światło miga raz na raz
S sekund
Wyłącz słuchawki Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 4 sekundy Wyłączanie zasilania LED
wyłącza
Tryb ładowania baterii N / A N / A Czerwone światło świeci stale
Akumulator został w pełni naładowany N / A N / A Niebieskie światło świeci ciągle

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

ostrzeżenia

  • Zawiera małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Nie nadaje się dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
  • Przed użyciem słuchawek ustaw niski poziom głośności.
  • Długotrwałe narażenie na głośną muzykę lub dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Najlepiej unikać wysokich poziomów głośności podczas korzystania z tych słuchawek, zwłaszcza przez dłuższy czas.
  • Nie używaj tych słuchawek podczas kierowania pojazdem mechanicznym, rowerem, maszyną lub gdy niemożność usłyszenia dźwięków z zewnątrz może stanowić zagrożenie dla Ciebie lub innych osób.

Przestrogi

  • Korzystanie z tych słuchawek ogranicza zdolność słyszenia dźwięków wokół siebie, niezależnie od głośności słuchania.
    Podczas korzystania z tych słuchawek należy zachować ostrożność.
  • Nie upuszczaj, nie siadaj ani nie zanurzaj słuchawek w wodzie.

Ikona kosza na śmieciTen symbol oznacza, że ​​ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Upewnij się, że dzieci Nieodpowiednie dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, ponieważ może na przykład zawierać małe części.
uszkodzenie słuchu Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

ostrzeżenie 2 Wejście voltage do produktu wynosi 5V 1A. Ze względów bezpieczeństwa do ładowania produktu należy zawsze używać odpowiedniej ładowarki/adaptera wyjściowego 5 V. NIE UŻYWAJ adaptera USB do szybkiego ładowania do ładowania produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Produkt należy ładować wyłącznie w temperaturze otoczenia od 10 st. C / 50 st. F do 40 st. C / 104 st. F. Nie podgrzewaj powyżej 70 st. C / 158 st. F, np. Nie wystawiaj się na działanie promieni słonecznych ani nie wrzucaj do ognia. Wyłączyć produkt po użyciu. Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwą operację (np. Voltage jest wyższe niż 5 V), ponieważ może to spowodować poważne obrażenia lub utratę mienia i nie możemy kontrolować procesu operacyjnego w czasie, gdy użytkownik korzysta z tego produktu. W skrajnych przypadkach nadużycie lub niewłaściwe użycie akumulatorów litowych może prowadzić do eksplozji, wytwarzania ciepła, rozwoju pożaru lub powstania dymu.

Oświadczenie FCC

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt

generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków: Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej . Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem. Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultuj się ze sprzedawcą

lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego o pomoc. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Zeeva MA 1550 - icon2

Identyfikator FCC: 2ADM5-MA-1550

Logo Zeevy3

OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA

Słuchawki MUVEACOUSTICS CORE zostały poddane gruntownej serii testów, aby zapewnić najwyższy poziom niezawodności. Jest mało prawdopodobne, że wystąpią jakiekolwiek problemy, ale jeśli wada ujawni się podczas użytkowania tego produktu, MUVEACOUSTICS gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 12 miesięcy od daty data pierwotnego zakupu od autoryzowanego sprzedawcy. Jeśli wada jest objęta niniejszą gwarancją, MUVEACOUSTICS, według własnego uznania, naprawi lub wymieni zakupiony produkt bez opłat za naprawę (poz.tagObowiązują opłaty). Jeśli konieczna jest wymiana, a produkt jest
nie jest już dostępny, porównywalny produkt może zostać zastąpiony według wyłącznego uznania MUVEACOUSTICS. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, nadużyć lub niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, tamplub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezwiązanej z materiałami lub wykonaniem. Niniejsza gwarancja nie dotyczy produktów używanych do jakichkolwiek celów przemysłowych, zawodowych lub komercyjnych.

OBSŁUGA KLIENTA

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Zeeva MA 1550 - icon3 W celu naprawy wadliwych produktów w ramach 12-miesięcznej gwarancji, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Bezprzewodowe słuchawki nauszne Zeeva MA 1550 - icon4 E-mail: customersupport@zeeva.com

Zachowaj wszystkie istotne informacje na przyszłość. Importowane i dystrybuowane przez Zeeva International Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2011003 Suite 1007B–1008, 10/F, Exchange Tower,
33 Wang Chiu Road, Zatoka Kowloon, Hongkong

Logo Zeevy3

Dziękujemy za zaufanie MUVEACOUSTICS w dostarczaniu doskonałego dźwięku. Zachęcamy do kontaktu z nami i zostania częścią naszej społeczności!

ikona MuveAkustyka
ikona muveacoustics stany zjednoczone
ikona MuveAkustyka

Dokumenty / Zasoby

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Zeeva MA-1550 [pdf] Instrukcja obsługi
MA-1550, MA1550, 2ADM5-MA-1550, 2ADM5MA1550, MA-1550 Bezprzewodowe słuchawki nauszne, MA-1550, Bezprzewodowe słuchawki nauszne

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *