LOGO WestfaliiElektryczna mata grzewcza
Sztuka. 97 89 33
Oryginalne instrukcjewestfalia 978933 Elektryczna mata grzewcza

978933 Elektryczna mata grzewcza

Szanowni Państwo,
Instrukcje obsługi zawierają cenne wskazówki dotyczące korzystania z nowego urządzenia. Umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji, pomagają unikać nieporozumień i zapobiegać uszkodzeniom. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.
Jeśli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz te instrukcje.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIENależy zwrócić uwagę na dołączone Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz następujące uwagi dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć wadliwego działania, uszkodzeń lub obrażeń ciała:

 • Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i korzystanie z urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
 • Zużyty materiał opakowaniowy należy zutylizować ostrożnie lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
 • Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie mogą korzystać z urządzenia, chyba że są nadzorowane i poinstruowane o ich bezpieczeństwie przez wykwalifikowaną osobę.
 • Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się matą grzewczą.
 • westfalia 978933 elektryczna mata grzewcza - ICON 1 Nigdy nie używaj maty grzewczej dla osób wymagających nadzoru, niemowląt (poniżej 3 roku życia) lub osób niewrażliwych na ciepło.
  Podczas korzystania z maty grzewczej należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą (bosymi stopami).
 • westfalia 978933 elektryczna mata grzewcza - ICON 2 Nie używaj maty grzewczej, gdy jest złożona lub zapięta.
 • Nie używaj maty grzewczej podczas snu lub gdy czujesz się senny.
 • Nie przykrywaj maty grzewczej, aby uniknąć gromadzenia się ciepła.
 • Nie wbijaj igieł ani podobnych przedmiotów w matę grzewczą.
 • westfalia 978933 elektryczna mata grzewcza - ICON 3 Nie stawać na macie grzewczej zwilżonymi lub mokrymi stopami.
 • Trzymaj matę grzewczą z dala od ognia lub innych gorących przedmiotów.
 • Siedząc na krześle biurowym z kółkami, uważaj, aby nie przejechać po macie grzewczej, aby nie uszkodzić przewodów grzejnych.
 • Nie używaj maty grzewczej na zewnątrz. Mata grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
 • Nie używaj maty grzewczej w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka czy sauna.
 • Nie mocować maty grzewczej do podłoża np. za pomocą zszywek, wkrętów, gwoździ itp.
 • Nie prać maty grzewczej. Do lekkich zabrudzeń używaj tylko lekko zwilżonej szmatki i przed użyciem pozostaw matę grzewczą do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj maty grzewczej, gdy jest wilgotna lub mokra.
 • Możesz użyć szczotki do ubrań lub podobnego przedmiotu, jeśli mata grzewcza jest mocno zabrudzona. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na matę grzewczą podczas czyszczenia.
 • Nie pozwalaj zwierzętom żuć/gryźć maty grzewczej ani drapać maty ostrymi pazurami. Nie pozwalaj zwierzętom leżeć na macie grzewczej.
 • Odłącz matę grzewczą, jeśli jej nie używasz lub nie czyścisz. Nigdy nie ciągnij za przewód linii, ale chwyć za wtyczkę, aby ją odłączyć. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, jeśli mata grzewcza jest bez nadzoru.
 • Urządzenie przeznaczone jest do pracy na wysokości do 2000 m n.p.m.
 • Nie demontuj maty grzewczej ani nie próbuj jej samodzielnie naprawiać. Nie zawiera części, które można serwisować samodzielnie. Przestań używać maty grzewczej, jeśli urządzenie lub złącze zasilania są uszkodzone. Prace naprawcze muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
 • Jeśli w wyniku normalnego lub nadmiernego zużycia widoczna jest lekka tkanina, powierzchnia maty grzejnej jest zużyta. W takim przypadku nie należy już używać maty grzewczej.

OPERACJA

Przed pierwszym użyciem
Usuń całe opakowanie z maty grzewczej i wyrzuć je lub przechowuj w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
Obsługa maty grzewczej

 1. Połóż matę grzewczą na ziemi. Podłącz kabel zasilający do gniazdka ściennego.
 2. Włączyć matę grzewczą włącznikiem/wyłącznikiem. Zaświeci się dioda kontrolna zasilania. Mata grzewcza będzie się nagrzewać i ochładzać w odstępach czasu. Zapewni to przyjemne ciepło.
 3. Wciśnij guzikwestfalia 978933 elektryczna mata grzewcza - ICON 4 przełączać ogrzewanie stagnp..
 4. Jeśli nie używasz maty grzewczej, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie i przechowywanie
Do lekkich zabrudzeń używaj tylko lekko zwilżonej szmatki i przed użyciem pozostaw matę grzewczą do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj maty grzewczej, gdy jest wilgotna lub mokra.
Obudowę należy prać ręcznie w temperaturze 30°C z użyciem łagodnego detergentu. Nie prasować ani nie suszyć obudowy w suszarce.

westfalia 978933 elektryczna mata grzewcza - ICON 5

Przechowuj matę grzewczą poza zasięgiem dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.

Dane techniczne

Wejście Voltage: 230 V~50 Hz
Moc znamionowa: W 110
Wymiary: 60 cm x 30
Przewód zasilający: 200 cm
Klasa ochrony: II Velleman DCM268 AC &amp DC CLAMP MIERNIK - RYS. 7
Materiał: % Poliester 100

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
My, firma Westfalia Werkzeugcompany, Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen, oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt
Elektryczna mata grzewcza
Artykuł nr 97 89 33
jest zgodny z podstawowymi wymaganiami, które są określone w Dyrektywach Europejskich i ich zmianach.

2011 / 65 / EU Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)
2014 / 30 / EU Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
EN 55014-1:2017+A11, EN 55014-2:1997+AC+A1+A2,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
2014 / 35 / EU Niska objętośćtage Dyrektywa (LVD)
EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A14+A2+A15,
EN 60335-2-17:2013+A11+A1+A2, EN 62233:2008+AC

Dokumentacja techniczna jest włączona file w dziale QA firmy Westfalia Werkzeug.

Hagen, 12 lipca 2022 r.westfalia 978933 Elektryczna mata grzewcza - ZNAK Thomasa Klingbeila,
Przedstawiciel ds. kontroli jakości SYMBOL CE

OBSŁUGA KLIENTA

NIEMCY
Westfalia
Werkzeugstrasse 1
D-58093 Hagen
Telefon: (0180) 5 30 31 32
Telefaks: (0180) 5 30 31 30
Internet: www.westfalia.de

AUSTRIA
Westfalia
Moosham 31
A-4943 Geinberg OÖ
Telefon: (07723) 4 27 59 54
Telefaks: (07723) 4 27 59 23
Internet: www.westfalia-versand.at

SZWAJCARIA
Westfalia
Wydenhof 3a
CH-3422 Kirchberg (Belgia)
Telefon: (034) 4 13 80 00
Telefaks: (034) 4 13 80 01
Internet: www.westfalia-versand.ch

SPRZEDAŻ
Szanowni Państwo,
Ikona kosza na śmieci Prosimy o pomoc w unikaniu odpadów.
Jeśli w którymś momencie zamierzasz pozbyć się tego artykułu, pamiętaj, że wiele jego elementów składa się z wartościowych materiałów, które można poddać recyklingowi. Nie wyrzucaj go do kosza na śmieci, ale skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby dowiedzieć się, jakie zakłady recyklingu znajdują się w Twojej okolicy.

LOGO WestfaliiGestating urheberrechtlich geschützt
©Westfalia 07/22SYMBOL CE

Dokumenty / Zasoby

westfalia 978933 Elektryczna mata grzewcza [pdf] Instrukcja obsługi
978933 Elektryczna mata grzewcza, 978933, Elektryczna mata grzewcza, Mata grzewcza, Mata

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *