verizon — LOGOMagnetyczna podkładka ładująca z szybkim ładowaniem
Instrukcja obsługi

Magnetyczna podkładka ładująca z szybkim ładowaniem

 1. Podłącz kabel do źródła zasilania, takiego jak ładowarka ścienna.
  Magnetyczna podkładka ładująca Verizon z funkcją szybkiego ładowania — rysunek 1
 2. Podłącz urządzenie do magnetycznej podkładki ładującej.
  Magnetyczna podkładka ładująca Verizon z funkcją szybkiego ładowania — rysunek 2
 3. Ładowanie rozpoczyna się po zetknięciu.
  Magnetyczna podkładka ładująca Verizon z funkcją szybkiego ładowania — rysunek 3

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji:
Przestań używać tego produktu, jeśli zostanie uszkodzony. Nigdy nie wyrzucaj ładowarek bezprzewodowych do śmieci. Zwróć swoje stare ładowarki bezprzewodowe do firmy Verizon w celu odpowiedzialnej regeneracji. Wyczyść produkt suchą ściereczką. Nie wystawiać na działanie płynów. Podczas ładowania należy unikać ekstremalnych temperatur, gorących środowisk i bezpośredniego światła słonecznego. Magnetyczna podkładka ładująca Verizon z funkcją szybkiego ładowania — rysunek 4

Prawna:
Produkty Nimble są przeznaczone do użytku wyłącznie z odpowiednimi, kompatybilnymi urządzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia powstałe w wyniku użytkowania tego produktu. Producent nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody, jakie użytkownik lub osoba trzecia może ponieść w wyniku zamierzonego lub niezamierzonego użycia lub niewłaściwego użycia tego produktu z innymi urządzeniami lub akcesoriów innych niż funkcje, dla których ten produkt jest przeznaczony. Korzystając z tego produktu, zgadzasz się zabezpieczyć Producenta za wszelkie wynikające z tego szkody lub obrażenia, które poniesiesz lub osoby trzecie. Nimble jest znakiem towarowym firmy Nimble for Good PBC. USB-C jest znakiem towarowym USB Implementers Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oświadczenie FCC:

 1. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
 2. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu:
zapewniają odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych.
To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm między grzejnikiem a ciałem.

Dokumenty / Zasoby

Verizon Magnetyczna podkładka ładująca z funkcją szybkiego ładowania [pdf] Instrukcja obsługi
NVZW220707, 2AZIONVZW220707, Magnetyczna podkładka ładująca z szybkim ładowaniem, podkładka ładująca, podkładka, podkładka ładująca z szybkim ładowaniem, podkładka z szybkim ładowaniem

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *