LOGO-VENTURE-LIGHTING

VENTURE LIGHTING BF0014 Oprawa LED Wrap

VENTURE-LIGHTING-BF0014-LED-Wrap-Oprawa-PRODUKT

Informacje o produkcie: Oprawa LED Wrap firmy Venture Lighting

Oprawa LED Wrap firmy Venture Lighting to urządzenie cyfrowe i sprzęt oświetleniowy klasy A, które są zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 podczęść B przepisów FCC and Innovation, Science and Economic Development Canada's CAN ICES-005 ( A) / NMB-005 (A). Do oprawy dołączona jest oprawa LED oraz instrukcja montażu. Należy pamiętać, że to urządzenie musi być instalowane i serwisowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami przez wykwalifikowany personel (np. licencjonowanego elektryka) zaznajomionego z obsługą produktu i wszelkimi związanymi z tym zagrożeniami. Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, patrz https://www.venturelighting.com/resources/warranties. lub skontaktuj się z Venture Lighting pod numerem (800) 451-2606.

Instrukcja użytkowania produktu

Przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji odłącz zasilanie od istniejącej oprawy i postępuj zgodnie z odpowiednią blokadą/tagprocedury. Usuń istniejącą oprawę, wyrzuć lamp(e) i statecznik(i) zgodnie z lokalnymi wymogami, a następnie rozpakuj i dokładnie obejrzyj oprawę LED Venture Lighting. Zgłoś wszelkie uszkodzenia i zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe, jeśli jakakolwiek część (części) została uszkodzona podczas transportu. Nie próbuj instalować ani używać tego sprzętu, jeśli jest uszkodzony.

Instrukcje montażu powierzchniowego

 1. Wyjmij soczewkę z obudowy w pobliżu jednego końca obudowy, używając dostarczonych przyssawek. (A) Naciśnij przyssawkę z jednej strony soczewki, pociągnij przyssawkę, aby odłączyć soczewkę od obudowy oprawy. (B)
 2. Za pomocą śrubokręta wybij jeden z otworów do wybicia i przeprowadź kabel elektryczny do obudowy.
 3. Zainstaluj soczewkę, zaczynając od jednego końca obudowy. Włóż szczelinę obiektywu w krawędź obudowy. Ostrożnie ściśnij soczewkę, aby połączyć przeciwną stronę soczewki z obudową. Kontynuuj czynność wzdłuż soczewki, aż zostanie ona całkowicie zamontowana na obudowie. (F)
 4. Teraz można przywrócić zasilanie urządzenia.

Należy dokładnie przestrzegać tych instrukcji, a nieprzestrzeganie ich lub modyfikowanie sprzętu może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie oraz unieważnienie gwarancji. Venture nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia, szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z niewłaściwej, nieostrożnej lub niedbałej instalacji, obsługi lub użytkowania tego produktu.

ROZPAKOWANIE

 • Rozpakuj i dokładnie obejrzyj produkt.
 • Zgłoś wszelkie uszkodzenia i zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe, jeśli jakakolwiek część (części) została uszkodzona podczas transportu.
 • Nie próbuj instalować ani używać tego sprzętu, jeśli jest uszkodzony.

ZAWARTE W TYM PUDEŁKU

 • Oprawa LED.
 • Instrukcje Instalacji.

OSTRZEŻENIE – RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA

 • Niezastosowanie się do tych instrukcji lub modyfikacja sprzętu może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem oraz unieważnieniem gwarancji. Venture nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia, szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z niewłaściwej, nieostrożnej lub niedbałej instalacji, obsługi lub użytkowania tego produktu.
 • To urządzenie musi być instalowane i serwisowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami przez wykwalifikowany personel (np. licencjonowany elektryk) zaznajomiony z działaniem produktu i związanymi z nim zagrożeniami.
 • Odłącz zasilanie urządzenia i poczekaj, aż ostygnie przed instalacją lub serwisowaniem.
 • Ostrożnie obchodzić się z ostrymi krawędziami. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodów, nie wystawiaj przewodów na ostre krawędzie.
 • Sprawdź, czy wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane prawidłowo, a urządzenie jest uziemione, aby uniknąć potencjalnego porażenia prądem.
 • Instalator jest odpowiedzialny za potwierdzenie prawidłowej objętości wejściowejtage jest używany z tym sprzętem.
 • Nie dotykaj sprzętu pod napięciem, gdy ręce są mokre, gdy stoisz na mokrych powierzchniach lub w wodzie.
 • To urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do sufitu lub konstrukcji, aby utrzymać ciężar.
 • To urządzenie może być wyposażone w fabrycznie zainstalowaną opcję podtrzymania bateryjnego. Instrukcje instalacji i obsługi znajdują się w instrukcji obsługi zasilacza bateryjnego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTAWCY (SDoC)

 • To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 podrozdział B przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest używany w środowisku komercyjnym, przemysłowym lub biznesowym.
 • Ten sprzęt jest zgodny z ograniczeniami dla sprzętu oświetleniowego klasy A, zgodnie z kanadyjskimi normami CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A) dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego.
  Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, zobacz https://www.venturelighting.com/resources/warranties.

WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

 • Temperatura pracy: od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F).
 • Nadaje się do stosowania w damp i tylko w suchych miejscach.
 • Całe okablowanie i złącza używane z tym sprzętem powinny mieć temperaturę co najmniej 90°C (194°F).
 • Zielona śruba uziemiająca dostarczona we właściwym miejscu. Nie przenoś się.

Instrukcja instalacji

 1. Odłącz zasilanie od istniejącej oprawy i postępuj zgodnie z odpowiednią blokadą/tagprocedury przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
 2. Usuń istniejącą oprawę. Usuń lamp(y) i balast(y) zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
 3. Wyjmij soczewkę z obudowy w pobliżu jednego końca obudowy, używając dostarczonych przyssawek. (A)
  Naciśnij przyssawkę z jednej strony soczewki, pociągnij przyssawkę, aby odłączyć soczewkę od obudowy oprawy. (B)
 4. Za pomocą śrubokręta wybij jeden z otworów do wybicia i przeprowadź kabel elektryczny do obudowy.
 5. MONTAŻ POWIERZCHNIOWY:
  Użyj oprawy jako szablonu, umieszczając ją na puszce przyłączeniowej i zaznacz powierzchnię montażową czterema pozycjami montażu. Wywierć cztery otwory na kotwy. Włóż kotwę (brak w zestawie) w każdy wcześniej wywiercony otwór. Przymocuj oprawę do powierzchni montażowej, wkręcając śruby w każdą kotwę. (C)
  MOCOWANIE ZAWIESZENIA:
  Podłącz linkę/łańcuch podwieszenia do konstrukcji sufitu. Podłącz haki S do uchwytu, używając wstępnie wywierconych otworów w uchwycie. (Kable/łańcuszek nie są dołączone) (D)
 6. Wykonaj niezbędne połączenia przewodów, jak pokazano na schemacie połączeń. (MI)
  1. UWAGA: Biegunowość połączeń ściemniających jest ważna dla zapewnienia wymaganej wydajności.
  2. UWAGA: Jeśli nie korzystasz z funkcji ściemniania, NIE podłączaj Driver Dim(+) (fioletowy) do Driver Dim(-) (różowy). Urządzenie nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
  3. UWAGA: Jeśli nie korzystasz z funkcji ściemniania, zaizoluj oddzielnie przewody Dim(+) (fioletowy) i Dim(-) (różowy). Nieosłonięte przewody nie powinny być odsłonięte.
 7. Zainstaluj soczewkę, zaczynając od jednego końca obudowy. Włóż szczelinę obiektywu w krawędź obudowy. Ostrożnie ściśnij soczewkę, aby połączyć przeciwną stronę soczewki z obudową. Kontynuuj czynność wzdłuż soczewki, aż zostanie ona całkowicie zamontowana na obudowie. (F)
 8. Teraz można przywrócić zasilanie urządzenia.VENTURE-LIGHTING-BF0014-Oprawa-oprawa-LED-FIG-1VENTURE-LIGHTING-BF0014-Oprawa-oprawa-LED-FIG-2
 • (800) 451-2606
 • 6675 Parkland Blvd., Apartament 100
 • Solon, Ohio 44139 USA
 • E-mail: Venture_Lighting@VentureLighting.com.
 • VentureLighting.com
 • © 2022 Venture Lighting International
 • Venture Lighting jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Venture Lighting InternationalVENTURE-LIGHTING-BF0014-Oprawa-oprawa-LED-FIG-3

Dokumenty / Zasoby

VENTURE LIGHTING BF0014 Oprawa LED Wrap [pdf] Instrukcja obsługi
BF0014 Oprawa LED Wrap, BF0014, Oprawa LED Wrap, Oprawa Wrap, Oprawa

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *