Logo OŚWIETLENIE VENTUREOPRAWA LED FLOOD FIRMY VENTURE LIGHTING
VENTURE LIGHTING AM0003 Oprawa LED VFlood - ikona 1
Zanim zaczniesz
PRZECZYTAJ W PEŁNI I UWAŻNIE TE INSTRUKCJE
Instrukcja obsługi

ROZPAKOWANIE

 • Rozpakuj i dokładnie obejrzyj produkt.
 • Zgłoś wszelkie uszkodzenia i zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe, jeśli jakakolwiek część (części) została uszkodzona podczas transportu.
 • Nie próbuj instalować ani używać tego sprzętu, jeśli jest uszkodzony.

ZAWARTE W TYM PUDEŁKU

 • Oprawa LED VFlood.
 • Instrukcje Instalacji.

ostrzeżenie OSTRZEŻENIE – RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA

 • Niezastosowanie się do tych instrukcji lub modyfikacja sprzętu może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem oraz unieważnieniem gwarancji. Venture nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia, szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z niewłaściwej, nieostrożnej lub niedbałej instalacji, obsługi lub użytkowania tego produktu.
 • To urządzenie musi być instalowane i serwisowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami przez wykwalifikowany personel (np. licencjonowany elektryk) zaznajomiony z działaniem produktu i związanymi z nim zagrożeniami.
 • Odłącz zasilanie urządzenia i poczekaj, aż ostygnie przed instalacją lub serwisowaniem.
 • Ostrożnie obchodzić się z ostrymi krawędziami. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodów, nie wystawiaj przewodów na ostre krawędzie.
 • Sprawdź, czy wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane prawidłowo, a urządzenie jest uziemione, aby uniknąć potencjalnego porażenia prądem.
 • Instalator jest odpowiedzialny za potwierdzenie prawidłowej objętości wejściowejtage jest używany z tym sprzętem.
 • Nie dotykaj sprzętu pod napięciem, gdy ręce są mokre, gdy stoisz na mokrych powierzchniach lub w wodzie.
 • To urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do konstrukcji, aby utrzymać ciężar.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTAWCY (SDoC)

 • To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 podrozdział B przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest używany w środowisku komercyjnym, przemysłowym lub biznesowym.
 • Ten sprzęt jest zgodny z ograniczeniami dla sprzętu oświetleniowego klasy A, zgodnie z kanadyjskimi normami CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A) dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego.

Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, zobacz www.venturelighting.com/resources/warranties.

WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

 • Temperatura pracy: od -40°C do +40°C (od -40°F do +104°F).
 • Nadaje się do stosowania w wilgotnych miejscach.
 • Oprawa przeznaczona jest do użytku na zewnątrz i nie powinna być używana w miejscach o ograniczonej wentylacji lub wysokiej temperaturze otoczenia.
 • Całe okablowanie i złącza używane z tym sprzętem powinny mieć temperaturę co najmniej 105°C (221°F).

Instalacja za pomocą wspornika w kształcie litery U

 1. Odłącz zasilanie od oprawy i postępuj zgodnie z odpowiednią blokadą/tagprocedury przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
 2. Usuń istniejącą oprawę. Pozbądź się lamp(y) i balast(y) zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
 3. Użyj śrub (5) dostarczonych z uchwytem w kształcie litery U, aby przymocować wspornik w kształcie litery U do uchwytu.
 4. Przymocuj oprawę do preferowanej powierzchni.
 5. Podłącz przewody wejściowe urządzenia do przewodów zasilających.
 6. Zainstaluj nasadkę zwierającą (lub fotokomórkę) w gnieździe z blokadą skrętną na górze oprawy.
 7. Poluzuj boczne śruby wspornika w kształcie litery U, aby ustawić urządzenie zgodnie z potrzebami, a następnie ponownie dokręć śruby, aby upewnić się, że urządzenie pozostanie w żądanej pozycji.
 8. Teraz można przywrócić zasilanie urządzenia.
  VENTURE LIGHTING AM0003 Oprawa LED VFlood - rys. 1

Instalacja za pomocą Slipfittera

 1. Odłącz zasilanie od oprawy i postępuj zgodnie z odpowiednią blokadą/tagprocedury przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
 2. Usuń istniejącą oprawę. Usuń lamp(y) i balast(y) zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
 3. Przymocuj akcesorium slipfitter z tyłu urządzenia.
 4. Poprowadź okablowanie (1) przez slipfitter (4), a następnie do słupa (2).
 5. Dokręć zestaw 4 śrub (3), aby zamocować uchwyt na miejscu.
 6. Podłącz przewody wejściowe urządzenia do przewodów zasilających.
 7. Zainstaluj nasadkę zwierającą (lub fotokomórkę) w gnieździe z blokadą skrętną na górze oprawy.
 8. Aby ustawić urządzenie zgodnie z potrzebami, wykręć 2 śruby (7), poluzuj śrubę (5), wyreguluj urządzenie zgodnie z potrzebami, a następnie dokręć śrubę (5), aby upewnić się, że urządzenie pozostanie w żądanej pozycji. Ponownie wkręć 2 śruby (7) i płytkę.
 9. Przywróć zasilanie urządzenia.
  VENTURE LIGHTING AM0003 Oprawa LED VFlood - rys. 2

Instalacja za pomocą prostego ramienia

 1. Odłącz zasilanie od oprawy i postępuj zgodnie z odpowiednią blokadą/tagprocedury przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
 2. Usuń istniejącą oprawę. Usuń lamp(y) i balast(y) zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
 3. Poluzuj 4 śruby (1) na pokrywie urządzenia (2).
 4. Przymocuj ramię (4) do uchwytu za pomocą dostarczonego sprzętu (5).
 5. Poprowadź przewody zasilające przez ramię (4).
 6. Podłącz przewody wejściowe zasilania do przewodów wejściowych urządzenia.
 7. Ponownie załóż osłonę na uchwyt.
 8. Zamontuj urządzenie na preferowanej powierzchni i dokręć elementy mocujące (7 i 8), aby je zamocować.
 9. Włóż nasadkę zwierającą (lub fotokomórkę) do gniazda typu twist-lock na górze urządzenia.
 10. Przywróć zasilanie urządzenia.
  VENTURE LIGHTING AM0003 Oprawa LED VFlood - rys. 3

Logo OŚWIETLENIE VENTUREVENTURE LIGHTING AM0003 Oprawa LED VFlood — QRhttp://www.venturelighting.com/
(800) 451-2606
6675 Parkland Blvd., Apartament 100
Solon, Ohio 44139 USA
E-mail: Venture_Lighting@VentureLighting.com
VentureLighting.com
© 2022 Venture Lighting International
Venture Lighting jest zarejestrowanym znakiem handlowym Venture Lighting International.
AM0003-D

Dokumenty / Zasoby

VENTURE LIGHTING AM0003 Oprawa LED VFlood [pdf] Instrukcja obsługi
Oprawa LED VFlood AM0003, AM0003, Oprawa LED VFlood, Oprawa VFlood, Oprawa

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *