Logo VENTURE-LIGHTING

VENTURE LIGHTING AK0064-A Select-Pro Światła garażowe

VENTURE-LIGHTING-AK0064-A-Select-Pro-oświetlenie-garażowe

Informacje o produkcie

Lampa garażowa LED firmy Venture Lighting

Lampa garażowa LED firmy Venture Lighting to wysokiej jakości oprawa oświetleniowa przeznaczona do użytku w garażach. Zapewnia efektywne i jasne oświetlenie, zapewniając optymalną widoczność w przestrzeni garażowej. Produkt jest dostarczany ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi i instrukcją instalacji ułatwiającą konfigurację.

To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15, podczęścią B przepisów FCC, zapewniając odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami. Jest również zgodny z ograniczeniami dla sprzętu oświetleniowego klasy A zgodnie z kanadyjską normą CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A) dotyczącą innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego.

Informacje dotyczące gwarancji można znaleźć w: www.venturelighting.com/resources/warranties.

Produkt Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

 1. Przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji należy odłączyć zasilanie od oprawy i zastosować się do odpowiednich zasad blokowania/tagprocedury.
 2. Jeśli istnieje już oprawa, należy ją usunąć i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
 3. Usuń oba przezroczyste zaślepki z boków urządzenia, aby uzyskać dostęp do przełączników DIP. Te przełączniki DIP służą do zmiany mocytage, temperatura barwowa i włącz/wyłącz fotokomórkę.
 4. Dostosuj położenie przełączników DIP, aby ustawić żądane ustawienia. Położenie przełączników DIP przedstawiono na rysunku 1.
 5. Zainstaluj ponownie przezroczyste otwory usunięte w kroku 3.
 6. Zdejmij płytkę szybkiego montażu z tyłu oprawy. Wskazówki można znaleźć na rysunku 2.

Przeczytaj te instrukcje w całości i uważnie

ROZPAKOWANIE

 • Rozpakuj i dokładnie obejrzyj produkt.
 • Zgłoś wszelkie uszkodzenia i zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe, jeśli jakakolwiek część (części) została uszkodzona podczas transportu.
 • Nie próbuj instalować ani używać tego sprzętu, jeśli jest uszkodzony.

ZAWARTE W TYM PUDEŁKU

 • Oprawa LED
 • Montaż sprzętu
 • Instrukcje Instalacji

UWAGA: RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA

 • Niezastosowanie się do tych instrukcji lub modyfikacja sprzętu może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem oraz unieważnieniem gwarancji. Venture nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia, szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z niewłaściwej, nieostrożnej lub niedbałej instalacji, obsługi lub użytkowania tego produktu.
 • To urządzenie musi być instalowane i serwisowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami przez wykwalifikowany personel (np. licencjonowany elektryk) zaznajomiony z działaniem produktu i związanymi z nim zagrożeniami.
 • Odłącz zasilanie urządzenia i poczekaj, aż ostygnie przed instalacją lub serwisowaniem.
 • Ostrożnie obchodzić się z ostrymi krawędziami. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodów, nie wystawiaj przewodów na ostre krawędzie.
 • Sprawdź, czy wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane prawidłowo, a urządzenie jest uziemione, aby uniknąć potencjalnego porażenia prądem.
 • Instalator jest odpowiedzialny za potwierdzenie prawidłowej objętości wejściowejtage jest używany z urządzeniem.
 • Nie dotykaj sprzętu pod napięciem, gdy ręce są mokre, gdy stoisz na mokrych powierzchniach lub w wodzie.
 • To urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do konstrukcji, aby utrzymać ciężar.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTAWCY (SDoC)

 • To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 podrozdział B przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest używany w środowisku komercyjnym, przemysłowym lub biznesowym.
 • Ten sprzęt jest zgodny z ograniczeniami dla sprzętu oświetleniowego klasy A, zgodnie z kanadyjskimi normami CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A) dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego.
 • Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, zobacz www.venturelighting.com/resources/warranties.

WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

 • Temperatura pracy: -40°C do +40°C (-40°F do 104°F).
 • Nadaje się do stosowania w wilgotnych miejscach.
 • Całe okablowanie i złącza używane z tym sprzętem muszą mieć temperaturę co najmniej 90°C (194°F)

Instrukcja instalacji

Montaż powierzchniowy

 1. Odłącz zasilanie od oprawy i postępuj zgodnie z odpowiednią blokadą/tagprocedury przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
 2. Usuń istniejącą oprawę (jeśli jest) i zutylizuj zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
 3. Usuń oba (2) przezroczyste wybicia z boków urządzenia, aby uzyskać dostęp do przełączników DIP. Przełączniki DIP służą do zmiany wattage, temperatura barwowa i włącz/wyłącz fotokomórkę.VENTURE-LIGHTING-AK0064-A-Select-Pro-Garage-Lights-rys.-1
 4. Dostosuj położenie przełączników DIP do żądanych ustawień. (Rysunek 1)
 5. Zainstaluj ponownie przezroczyste wybicia z kroku 3.VENTURE-LIGHTING-AK0064-A-Select-Pro-Garage-Lights-rys.-2
 6. Zdejmij płytkę szybkiego montażu z tyłu urządzenia. (Rysunek 2)
  1. Usuń pojedynczą śrubę z boku.
  2. Pociągnij płytkę i podnieś.
  3. Zdejmij płytkę z pierścienia do zawieszania oprawy.VENTURE-LIGHTING-AK0064-A-Select-Pro-Garage-Lights-rys.-3
 7. Zamontuj płytkę szybkiego montażu do skrzynki przyłączeniowej lub żądanej powierzchni. Użyj płytki jako szablonu. (Rysunek 3)VENTURE-LIGHTING-AK0064-A-Select-Pro-Garage-Lights-rys.-4
 8. Zawieś urządzenie na płycie szybkiego montażu za pomocą wiszącego pierścienia. (Rysunek 4)
 9. Podłącz przewody zasilające do skrzynki przyłączeniowej lub podobnej, jak pokazano na schemacie połączeń poniżej.
  • UWAGA: Prawidłowa polaryzacja połączeń ściemniania jest niezbędna do prawidłowego działania.
  • UWAGA: Jeśli nie korzystasz z funkcji ściemniania, zaizoluj oddzielnie przewody Dim(+) (fioletowy) i Dim(-) (różowy) (nieizolowane przewody nie powinny być odsłonięte). NIE podłączaj Driver Dim (+) (fioletowy) do przewodu Driver Dim(-) (różowy), ponieważ urządzenie nie będzie działać poprawnie.VENTURE-LIGHTING-AK0064-A-Select-Pro-Garage-Lights-rys.-5
 10. Uchylić oprawę równo z płytą szybkiego montażu. (Rysunek 5)
 11. Wkręć ponownie śrubę wykręconą w kroku 6.
 12. Teraz można przywrócić zasilanie systemu.

Montaż wiszący

 1. Odłącz zasilanie od oprawy i postępuj zgodnie z odpowiednią blokadą/tagprocedury przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
 2. Usuń istniejącą oprawę (jeśli jest) i zutylizuj zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
 3. Usuń oba (2) przezroczyste wybicia z boków urządzenia, aby uzyskać dostęp do przełączników DIP. Przełączniki DIP służą do zmiany wattage, temperatura barwowa i włącz/wyłącz fotokomórkę.
 4. Dostosuj położenie przełączników DIP do żądanych ustawień. (Rysunek 1)
 5. Zainstaluj ponownie przezroczysty nokaut z kroku 3.
 6. Przeprowadź przewody przez przewód ” do uchwytu. (Rysunek 6)
 7. Podłącz przewody zasilające, jak pokazano na poniższym schemacie elektrycznym.
  • UWAGA: Prawidłowa polaryzacja połączeń ściemniania jest niezbędna do prawidłowego działania.VENTURE-LIGHTING-AK0064-A-Select-Pro-Garage-Lights-rys.-7
  • UWAGA: Jeśli nie korzystasz z funkcji ściemniania, zaizoluj oddzielnie przewody Dim(+) (fioletowy) i Dim(-) (różowy) (nieizolowane przewody nie powinny być odsłonięte). NIE podłączaj Driver Dim (+) (fioletowy) do przewodu Driver Dim (-) (różowy), ponieważ urządzenie nie będzie działać poprawnieVENTURE-LIGHTING-AK0064-A-Select-Pro-Garage-Lights-rys.-6
 8. Przykręć mocowanie do przewodu ”. (Urządzenie 6)
 9. Teraz można przywrócić zasilanie systemu.

Kontakt

Scan

VENTURE-LIGHTING-AK0064-A-Select-Pro-Garage-Lights-rys.-8

@2022 Venture Lighting International

Venture Lighting jest zarejestrowanym znakiem handlowym Venture Lighting International.

Dokumenty / Zasoby

VENTURE LIGHTING AK0064-A Select-Pro Światła garażowe [pdf] Instrukcja obsługi
AK0064-A Select-Pro Światła garażowe, AK0064-A, Select-Pro Światła garażowe, Światła garażowe, Światła

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *