VENTURE LIGHTING VP10923 Instrukcja obsługi oprawy paroszczelnej LED

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania oprawy VP10923 LED Vapor Tight firmy Venture Lighting. Urządzenie cyfrowe klasy A jest dostarczane z fabrycznie zainstalowaną opcją zasilania bateryjnego i musi być instalowane przez wykwalifikowany personel. Upewnij się, że uziemienie i połączenia przewodów są prawidłowe, aby uniknąć zagrożeń i potencjalnego porażenia prądem elektrycznym. Ostrożnie obchodź się z ostrymi krawędziami podczas instalacji i montażu powierzchniowego.