Instrukcja obsługi HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Mata do rozciągania

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM: PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. NIEBEZPIECZEŃSTWO — ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM: Zawsze odłączaj to urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem. NIGDY nie używaj szpilek ani innych…

maxcare MAX-X02SM615 Instrukcja obsługi maty do masażu i rozciągania powietrza 3D

maxcare MAX-X02SM615 Mata do masażu i rozciągania powietrza 3D COMPANY PROFILE Po dwóch dekadach doświadczenia w branży medycznej, założyciel wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie w terapii masażu z perspektywy Azji i Pacyfiku, aby stworzyć naszą markę. Nasza działalność w zakresie masażu została rozszerzona na Hongkong w 2012 roku i uzyskała tytuł 2017 Hong Kong Top…