Beurer FM70 Shiatsu Masażer do stóp i pleców Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi Masażer do stóp i pleców FM70 Shiatsu zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania. Urządzenie jest odpowiednie dla dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ma podgrzewaną powierzchnię i nie może być otwierane ani naprawiane przez użytkowników. Przed użyciem upewnij się, że całe opakowanie zostało usunięte. Zachowaj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu.