Instrukcja obsługi monitora pacjenta serii Edan iM8

Instrukcja obsługi monitora pacjenta serii Edan iM8 O firmie Edan Edan to firma medyczna zajmująca się poprawą kondycji ludzi na całym świecie poprzez dostarczanie opartych na wartości, innowacyjnych i wysokiej jakości produktów i usług medycznych. Od ponad 20 lat Edan jest pionierem w zakresie kompleksowej linii rozwiązań medycznych, które obejmują szeroki zakres praktyk medycznych…

Instrukcja obsługi klimakonwektorów serii Firstco UCQB

Instalacja klimakonwektorów serii Firstco UCQB OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORA, PERSONELU SERWISOWEGO I WŁAŚCICIELA Modyfikacja produktu, niewłaściwa instalacja lub wymiana części na nieautoryzowane części unieważnia wszelką gwarancję lub dorozumianą gwarancję i może spowodować niekorzystne działanie operacyjne lub potencjalnie niebezpieczne warunki dla personelu serwisowego i mieszkańcy. Pracownicy firmy lub kontrahenci nie są upoważnieni do…

Instrukcja obsługi mopa parowego BISSELL 1867 SERIES

Instrukcja obsługi mopa parowego BISSELL 1867 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących: Przed użyciem MOPA PAROWEGO™ należy przeczytać wszystkie instrukcje OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nie kierować pary na ludzi, zwierzęta ani na gniazdka elektryczne. Nie rób …

Instrukcja obsługi odkurzacza Bissell SPOTCLEAN PRO 1558 SERIES

Bissell SPOTCLEAN PRO 1558 SERIES Instrukcja obsługi odkurzacza WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM ODKURZACZA. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych. OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZENIA CIAŁA Odłączaj wtyczkę z gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana oraz przed czyszczeniem, konserwacją lub…