Instrukcja obsługi urządzenia do czyszczenia dywanów BISSELL ProHeat 2X Revolution

Dowiedz się, jak bezpiecznie i skutecznie używać urządzenia do czyszczenia dywanów BISSELL ProHeat 2X Revolution, korzystając z tej instrukcji obsługi. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń. Należy nadzorować dzieci i używać wyłącznie zalecanych akcesoriów i płynów.

Instrukcja obsługi zestawu do budowy diabelskiego młyna KNEX Revolution

Instrukcja obsługi zestawu do budowania diabelskiego młyna KNEX Revolution zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dla rodziców i dzieci. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed zbudowaniem i uruchomieniem modelu. Trzymaj ręce z dala od ruchomych części i postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi baterii, aby zapobiec obrażeniom. Dostępne są numery modeli produktów i zalecenia dotyczące baterii.

Revolution AXE027 Instrukcja obsługi kabla USB Picaxe

Dowiedz się, jak korzystać z kabla USB AXE027 Picaxe, korzystając z tej obszernej instrukcji obsługi. Kompatybilny z dowolnym chipem lub płytą projektową PICAXE oraz dowolnym oprogramowaniem obsługującym programowanie PICAXE. Zapoznaj się z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi użytkowania, instrukcjami instalacji systemu Windows i sposobem zmiany numeru wirtualnego portu COM. Wykorzystaj w pełni swój kabel USB Revolution AXE027!

rewolucja Panini Press Instrukcja obsługi tosterów

Instrukcja obsługi tosterów prasowych Revolution Panini zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z akcesorium z Revolution InstaGTostery LO®. Unikaj zagrożeń pożarowych i porażenia prądem elektrycznym, postępując zgodnie z podanymi wskazówkami. Utrzymuj toster i prasę do panini w czystości i odpowiednio przechowuj je po użyciu. Idealny dla gospodarstw domowych, użyj trybu Panini lub postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie 6, aby tostować.

Instrukcja instalacji zaworu 6-portowego CARETAKER REVOLUTION

Niniejsza instrukcja instalacji i konserwacji dotyczy 6-drogowego zaworu Caretaker Revolution. Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy dokładnie przestrzegać, aby uniknąć uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci. Produkt musi być instalowany i serwisowany przez licencjonowanego wykonawcę sprzętu basenowego. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie z nimi.