Anko QH06 Instrukcja obsługi promiennika ciepła

Niniejsza instrukcja obsługi promiennika ciepła QH06 zawiera ważne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas korzystania z urządzenia. Materiały łatwopalne należy trzymać z dala od grzejnika i unikać zakrywania go, aby zapobiec przegrzaniu i potencjalnemu zagrożeniu pożarem. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Instrukcja obsługi promiennika anko QH06

Zachowaj bezpieczeństwo i zapobiegaj zagrożeniom pożarowym dzięki grzejnikowi promiennikowemu QH06 firmy Anko. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ogólne zasady bezpieczeństwa oraz instrukcje prawidłowego użytkowania grzejnika. Trzymaj materiały łatwopalne z dala i postępuj zgodnie z wartościami elektrycznymi, aby uzyskać optymalną wydajność.