kogan KADTPMSGUNA Podręcznik użytkownika pistoletu do masażu głębokich tkanek Pro

kogan KADTPMSGUNA Deep Tissue Pro Podręcznik użytkownika pistoletu do masażu BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego działania, porażenia prądem, obrażeń, pożaru, śmierci i uszkodzenia sprzętu, przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli twoje zdrowie i tak jest osłabione, ...

Instrukcja obsługi pistoletu do masażu HoMedics PGM-1000-AU Pro

Instrukcja obsługi i informacje gwarancyjne Pro MassagerPGM-1000-AU Roczna ograniczona gwarancja PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. WAŻNE ZABEZPIECZENIA: Z URZĄDZENIA MOGĄ UŻYWAĆ DZIECI W WIEKU OD 1 LAT ORAZ OSOBY O OBNIŻONYCH ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH, ZMYSŁOWYCH LUB PSYCHICZNYCH LUB BEZ DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, JEŚLI…