Instrukcja obsługi pistoletu do masażu HoMedics PGM-1000-AU Pro

Instrukcja obsługi i informacje gwarancyjne Pro MassagerPGM-1000-AU Roczna ograniczona gwarancja PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. WAŻNE ZABEZPIECZENIA: Z URZĄDZENIA MOGĄ UŻYWAĆ DZIECI W WIEKU OD 1 LAT ORAZ OSOBY O OBNIŻONYCH ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH, ZMYSŁOWYCH LUB PSYCHICZNYCH LUB BEZ DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, JEŚLI…