Instrukcja obsługi Insignia NS-DS9PDVD15 9″ Dual DVD

Instrukcja obsługi Insignia NS-DS9PDVD15 9″ Dual DVD WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj te instrukcje. Zachowaj te instrukcje. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. Czyścić tylko suchą ściereczką. Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła…