wzbogacenie porów Instrukcja obsługi przenośnego nawilżacza ultradźwiękowego PEHUMINI-2 Mistaire Travel

Zapewnij bezpieczne i efektywne użytkowanie przenośnego ultradźwiękowego nawilżacza podróżnego PEHUMINI-2 Mistaire, stosując się do tych ostrzeżeń i środków ostrożności. Przeczytaj pełną instrukcję obsługi przed przystąpieniem do pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. Należy nadzorować dzieci i unikać umieszczania ich w pobliżu źródeł ciepła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć uszkodzeń lub utraty gwarancji.