Instrukcja obsługi Apple Mac Mini

Instrukcja obsługi Apple Mac Mini Review zapoznaj się z przewodnikiem Mac mini Essentials przed rozpoczęciem korzystania z komputera Mac mini. Pobierz przewodnik ze strony support.apple.com/guide/mac-mini lub z Apple Books (jeśli jest dostępny). Zachowaj dokumentację do wykorzystania w przyszłości. Bezpieczeństwo i obsługa Zobacz „Informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i przepisów” w podręczniku Mac mini Essentials. Unikanie uszkodzenia słuchu Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu,…

Podręcznik użytkownika Apple M1 8 GB Mac Mini

Podręcznik użytkownika Apple M1 8GB Mac Mini Wprowadzenie Witamy w komputerze Mac mini Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić Maca mini. Asystent ustawień ułatwia rozpoczęcie pracy Pobierz przewodnik Mac mini Essentials Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i używaniu komputera Mac mini w przewodniku Mac mini Essentials. Do view ten …

Podręcznik użytkownika Apple Mac Mini M1 Chip

Czip Apple Mac Mini M1 Witamy w komputerze Mac mini Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić Maca mini. Asystent ustawień pomaga w uruchomieniu. Pobierz przewodnik po Mac mini Essentials Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i używaniu Maca mini w przewodniku po Mac mini Essentials. Do view przewodniku, przejdź do…

Instrukcje Apple Mac Mini 2023

Apple Mac Mini 2023 Przed użyciem Maca mini ponownieview przewodnik po Mac mini Essentials pod adresem support.apple.com/guide/mac-mini. Możesz także pobrać przewodnik z Apple Books (jeśli jest dostępny). Zachowaj dokumentację do wykorzystania w przyszłości. Bezpieczeństwo i obsługa Zobacz „Bezpieczeństwo, obsługa i informacje prawne” w podręczniku Mac mini Essentials. Unikanie uszkodzenia słuchu Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu,…

Przewodnik użytkownika Hello Mac Mini

Skrócony przewodnik po Macu Mini Witamy w nowym Macu mini. Pozwól, że Cię oprowadzimy. Ten przewodnik pokazuje, co znajduje się na komputerze Mac, pomaga go skonfigurować, a także pomaga rozpocząć korzystanie z aplikacji, z których będziesz korzystać na co dzień. Aby dowiedzieć się więcej o portach i złączach, odwiedź stronę support.apple.com/kb/HT2494. Chodźmy...