KUZCO CNP06AC Instrukcja montażu oprawy sufitowej LED

Dowiedz się, jak zainstalować baldachim sufitowy LED CNP06AC, korzystając z tej instrukcji obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby bezpiecznie zamontować i wyregulować wysokość mocowania. Zapewnij bezpieczną instalację, konsultując się z licencjonowanym elektrykiem. Zachowaj ten arkusz instalacyjny na przyszłość.

VENTURE LIGHTING ak0048 Select-Pro LED Canopy Instrukcja obsługi

Dowiedz się, jak zainstalować i używać AK0048 Select-Pro LED Canopy firmy Venture Lighting, korzystając z tej obszernej instrukcji obsługi. Postępuj zgodnie z odpowiednią blokadą i tagprzed instalacją zapoznaj się z procedurami i zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi przełączników DIP, aby wyregulować wattage i temperatura barwowa. Uzyskaj informacje o gwarancji na stronie venturelighting.com/resources/warranties.