Bezprzewodowa ładowarka samochodowa imperii i automatyczna instrukcja obsługi indukcji

Bezprzewodowa ładowarka samochodowa i automatyczna indukcja imperii Dziękujemy za wybranie i korzystanie z naszej bezprzewodowej ładowarki samochodowej i automatycznej indukcji. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i środki ostrożności. Zamontuj urządzenia Instrukcja funkcji produktu Automatyczne rozpoznawanie gestów indukcyjnych, bez konieczności ręcznego przełączania uchwytu telefonu, Łatwa obsługa jedną ręką; Wbudowany nadajnik do ładowania bezprzewodowego…