Instrukcja obsługi buy2fix 950g Flame Aroma Humidifier

buy2fix 950g Flame Aroma Humidifier Instrukcja obsługi Zapoznanie się z nawilżaczem Wskaźnik ustawienia zegara Wskaźnik PM (dla trybu 12-godzinnego) Wskaźnik ustawienia alarmu Wskaźnik aktywacji alarmu Pierwsze kroki Usuń całe opakowanie. Wybierz solidną, płaską powierzchnię do umieszczenia nawilżacza. Umieść go w odległości co najmniej 6 cm od ścian. Powierzchnia wokół…

Instrukcja obsługi nawilżacza powietrza serii PHILIPS HU2000

Nawilżacz powietrza serii PHILIPS HU2000 W suchych warunkach wilgoć z nawilżacza zostanie wchłonięta przez ściany, meble i inne przedmioty w pomieszczeniu. Wentylacja suchym powietrzem zewnętrznym wydłuży również czas potrzebny do osiągnięcia docelowej wilgotności. Aby zoptymalizować wydajność nawilżania, zaleca się zamykanie drzwi i okien podczas użytkowania. Co …

medisana UHW Instrukcja obsługi nawilżacza powietrza

Nawilżacz powietrza medisana UHW Instrukcja obsługi Lista części Zbiornik na wodę Nebulizator (obrotowy) Włącznik/wyłącznik i pokrętło regulacji intensywności nebulizatora Włącznik/wyłącznik lampki nocnej Wskaźnik pływakowy Otwarcie silnika Szczoteczka do czyszczenia Kontrolka Przetwornik ultradźwiękowy (pod perforowanym pierścieniem) Legenda WAŻNE Brak przestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. …

Instrukcja obsługi nawilżacza anko TR-1801

Anko TR-1801 Nawilżacz powietrza Uwaga: Dane techniczne i/lub elementy tego urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących: Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. urządzenie. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych. Ten …

Instrukcja obsługi nawilżacza parowego Carrier HUMCRSTM3134

HUMCRSTM3134 Instrukcja obsługi nawilżacza parowego ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWAGA Przeczytaj niniejszą instrukcję przed instalacją. Ten produkt musi być instalowany przez wykwalifikowanych wykonawców instalacji HVAC i elektrycznych zgodnie z lokalnymi, stanowymi, federalnymi i obowiązującymi przepisami. Niewłaściwa instalacja może spowodować uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć w wyniku porażenia prądem, oparzeń lub pożaru. Czytać …

czyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver Ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist Instrukcja obsługi

PEHUMGRY MistAire Silver Ultradźwiękowy nawilżacz z zimną mgłą Instrukcja obsługi OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać całą instrukcję obsługi. Należy przestrzegać wszystkich „UWAG” i „OSTRZEŻEŃ”. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować szkody dla użytkownika lub urządzenia. Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używanie nawilżacza do…

czyste wzbogacanie Instrukcja obsługi nawilżacza parowego PEHUMEVA Mistaire EVA-Speed

czyste wzbogacanie PEHUMEVA Mistaire Nawilżacz wyparny EVA-Speed ​​OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać całą instrukcję obsługi. Należy przestrzegać wszystkich „UWAG” i „OSTRZEŻEŃ”. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować szkody dla użytkownika lub urządzenia. Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używanie nawilżacza do celów niezgodnych z przeznaczeniem…

wzbogacenie porów PEHUMSML mistaire studio Instrukcja obsługi nawilżacza

wzbogacanie porów PEHUMSML mistaire studio Instrukcja obsługi nawilżacza OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM. PAMIĘTAJ O PRZESTRZEGANIU WSZYSTKICH „UWAG” I „OSTRZEŻEŃ”. NIEPRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE CIEBIE LUB URZĄDZENIA. Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używanie produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem…

wzbogacenie porów Instrukcja obsługi przenośnego nawilżacza ultradźwiękowego PEHUMINI-2 Mistaire Travel

wzbogacenie porów PEHUMINI-2 Mistaire Travel Przenośny ultradźwiękowy nawilżacz powietrza OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać całą instrukcję obsługi. Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń może spowodować szkody dla użytkownika lub urządzenia. Nadzoruj dzieci na wszystkich wapnach, gdy urządzenie jest włączone, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. NIE RÓB …

czysta instrukcja obsługi nawilżacza PEHUMTOP-W Hume Max Top Fill

pure PEHUMTOP-W Hume Max Top Fill Humidifier OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. NIEPRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE UŻYTKOWNIKA LUB PRODUKTU. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru i wypadku, używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z poniższymi instrukcjami. Demontaż, naprawa,…