Instrukcja obsługi medisana HS 200 Heat Pad

Niniejsza instrukcja obsługi Medisana HS 200 Heat Pad zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi urządzenia. Zawiera objaśnienia symboli, informacje o zasilaniu i ostrzeżenia dotyczące prawidłowego użytkowania. Przechowuj tę instrukcję pod ręką, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z podkładki rozgrzewającej Medisana HS 200.