Instrukcja obsługi smartwatcha Apple HERMES

Apple HERMES Smartwatch Overview Przed użyciem Apple Watch ponownieview Podręcznik użytkownika Apple Watch na stronie support.apple.com/guide/watch. Możesz również użyć Apple Books, aby pobrać przewodnik (jeśli jest dostępny). Zachowaj dokumentację do wykorzystania w przyszłości. Bezpieczeństwo i obsługa Zobacz „Bezpieczeństwo i obsługa” w Podręczniku użytkownika Apple Watch. Apple Watch, jego systemy operacyjne i czujniki zdrowia…