KILOGRAMVIEW Instrukcja obsługi przewodowego/bezprzewodowego kodera wideo HD HDMI

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania kodera wideo serii SDI/HDMI, w tym serii GE i KILOVIEW modele. Dowiedz się, jak podłączyć sygnały wideo i internetowe oraz jak korzystać z interfejsów urządzenia. Postępuj zgodnie ze skróconą instrukcją obsługi i opisami wskaźników LED, aby zapewnić bezpieczną i pomyślną instalację.

KILOGRAMVIEW Instrukcja obsługi dwukierunkowego konwertera HD HDMI NDI

Dowiedz się, jak prawidłowo zainstalować i podłączyć KILOVIEWDwukierunkowy konwerter HD HDMI NDI firmy firmy wraz z niniejszą instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste i ochronę sprzętu. Lista pakowania obejmuje konwerter NDI, kable zasilające, gorącą stopkę i wiele innych. Podłącz sygnały wideo i audio, kable sieciowe i zasilacz za pomocą wskaźnika LED. Idealny do kodowania i dekodowania sygnałów HDMI, ten konwerter jest niezbędny do użytku profesjonalnego.