Instrukcje generatora zasilanego akumulatorowo NightSearcher GenZero 500 W

Dowiedz się, jak korzystać z generatora zasilanego akumulatorowo NightSearcher GENZERO-500W-230V, korzystając z tej instrukcji obsługi. Dowiedz się o jego funkcjach, w tym o świetle LED, bezprzewodowej ładowarce i przełączniku USB. Znajdź instrukcje dotyczące ładowania akumulatora i wybierania żądanych wyjść. Produkt należy utylizować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi recyklingu. Gwarancja wliczona w cenę.