Instrukcja obsługi smartfona SAMSUNG Galaxy S23

Smartfon Galaxy S23 Skrócona instrukcja obsługi i warunki użytkowania Smartfon Galaxy S68 o stopniu ochrony IP23 Przeczytaj ten dokument przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia mobilnego, akcesoriów lub oprogramowania (określanych zbiorczo i indywidualnie jako „Produkt”) i zachowaj go na przyszłość. Ten dokument zawiera ważne Warunki. Elektroniczna akceptacja, otwarcie opakowania, użycie lub zachowanie…