Beurer FM70 Shiatsu Masażer do stóp i pleców Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi Masażer do stóp i pleców FM70 Shiatsu zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania. Urządzenie jest odpowiednie dla dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ma podgrzewaną powierzchnię i nie może być otwierane ani naprawiane przez użytkowników. Przed użyciem upewnij się, że całe opakowanie zostało usunięte. Zachowaj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu.

Instrukcja obsługi urządzenia do masażu stóp i pleców living co CL-218E

Dowiedz się, jak prawidłowo korzystać z Masażera do stóp i pleców LIVING CO CL-218E, korzystając z instrukcji obsługi. To urządzenie jest przeznaczone do osobistego użytku domowego i posiada funkcję podgrzewania. Obowiązują środki ostrożności i ograniczenia użytkowania, w tym konsultacje z lekarzem dla niektórych osób.