Instrukcja obsługi PHILIPS Fidelio B97 Premium Dolby Atmos Soundbar

Dowiedz się, jak sparować soundbar Philips Fidelio B97 lub B95 Premium Dolby Atmos Soundbar przez Bluetooth, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Pamiętaj, aby zakończyć konfigurację Play-Fi/Wi-Fi przed parowaniem. Dowiedz się więcej o tych innowacyjnych soundbarach już dziś.

PHILIPS Fidelio B97 Soundbar 7.1.2 z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera dodatkowe i zaktualizowane informacje dotyczące listwy dźwiękowej Philips Fidelio B97/B95 7.1.2 z bezprzewodowym subwooferem. Dowiedz się więcej o parowaniu Bluetooth i konfiguracji Play-Fi/Wi-Fi, aby maksymalnie wykorzystać produkt. Przed użyciem produktu dokładnie postępuj zgodnie z instrukcją.