Instrukcja obsługi elektrycznego koca grzewczego Gallet CCH 130

Instrukcja obsługi elektrycznego koca grzewczego Gallet CCH 130 zawiera podstawowe instrukcje bezpieczeństwa dotyczące bezpiecznej obsługi i konserwacji tego urządzenia. Nadaje się do użytku domowego, ten produkt nie jest zalecany do celów komercyjnych. Zapewnij bezpieczną i wydajną pracę urządzenia oraz unikaj zagrożeń związanych z uszkodzonymi przewodami zasilającymi, automatycznymi przełącznikami i czyszczeniem bez nadzoru.

Instrukcja obsługi elektrycznego koca grzewczego Gallet CCH 160

Zapewnij bezpieczne użytkowanie elektrycznego koca grzewczego Gallet CCH 160 lub CCH 81, korzystając z dostarczonej instrukcji obsługi. Odpowiedni dla osób w wieku od 8 lat, przeczytaj uważnie ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące konserwacji. Nie do użytku komercyjnego.