Instrukcja obsługi HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Mata do rozciągania

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM: PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. NIEBEZPIECZEŃSTWO — ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM: Zawsze odłączaj to urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem. NIGDY nie używaj szpilek ani innych…