Instrukcja obsługi Apple Mac Mini

Instrukcja obsługi Apple Mac Mini Review zapoznaj się z przewodnikiem Mac mini Essentials przed rozpoczęciem korzystania z komputera Mac mini. Pobierz przewodnik ze strony support.apple.com/guide/mac-mini lub z Apple Books (jeśli jest dostępny). Zachowaj dokumentację do wykorzystania w przyszłości. Bezpieczeństwo i obsługa Zobacz „Informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i przepisów” w podręczniku Mac mini Essentials. Unikanie uszkodzenia słuchu Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu,…