Instrukcja obsługi Honeywell VA301C System wykrywania gazów w pomieszczeniach

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat systemu wykrywania gazów w pomieszczeniach firmy Honeywell, w tym jednostki wykrywającej IAQPOINT z funkcją wykrywania CO2, temperatury i wilgotności. System spełnia normy ASHRAE 62.1 i nadaje się do różnych budynków.