Instrukcja obsługi oczyszczacza powietrza BISSELL air 280 Max

Podręcznik użytkownika oczyszczacza powietrza BISSELL air 280 Max Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE, ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZENIA CIAŁA: Używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Wyrzuć urządzenie…