HAGOR 3317 CPS Menuboard D3P 46 – 65“ Instrukcja obsługi

HAGOR 3317 CPS Menuboard D3P 46 – 65“ Uwaga Urządzenia techniczne mają znaczną wartość. Dlatego podczas instalacji należy ostrożnie obchodzić się z komponentami iw razie potrzeby chronić je. W razie potrzeby należy również zabezpieczyć miejsce instalacji. Spadające części mogą spowodować obrażenia ciała i szkody materialne. Materiały objęte zakresem dostawy mogą…