Instrukcja obsługi urządzenia do masażu ciała HYPERICE Venom Go

Instrukcja obsługi urządzenia do masażu ciała HYPERICE 2AWQY-VENOMGO zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, w tym ostrzeżenia mające na celu zmniejszenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała. Przeczytaj niniejszą instrukcję przed użyciem 2AWQYVENOMGO.