Instrukcja obsługi mopa parowego BISSELL 1867 SERIES

Instrukcja obsługi mopa parowego BISSELL 1867 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących: Przed użyciem MOPA PAROWEGO™ należy przeczytać wszystkie instrukcje OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nie kierować pary na ludzi, zwierzęta ani na gniazdka elektryczne. Nie rób …

Instrukcja obsługi czujnika wilgotności gleby GARDENA 1867

1867 Czujnik wilgotności gleby Podręcznik użytkownika 1867 Czujnik wilgotności gleby GARDENA Czujnik wilgotności gleby Tłumaczenie oryginalnej instrukcji. Ze względów bezpieczeństwa dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia oraz osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi, nie powinny używać produktu. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych mogą korzystać z …