Instrukcja obsługi odkurzacza Bissell SPOTCLEAN PRO 1558 SERIES

Bissell SPOTCLEAN PRO 1558 SERIES Instrukcja obsługi odkurzacza WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM ODKURZACZA. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych. OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZENIA CIAŁA Odłączaj wtyczkę z gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana oraz przed czyszczeniem, konserwacją lub…

Instrukcja obsługi BISSELL 1558 Spot Clean Pet Pro

BISSELL 1558 Spot Clean Pet Pro CO W OPAKOWANIU INSTALACJA NAPEŁNIANIE ZA POMOCĄ CZYSZCZENIA ŚCINKÓW ©2020 BISSELL Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach Numer części 162-2150 11/19 Odwiedź naszą webstrona pod adresem: global.BISSELL.com