Logo SONY A

Pasek dźwiękowy

Przewodnik uruchamiania

HT-A3000

Kod kreskowy SONY A1

5-034-487-11(1)

© 2022 Sony Corporation Wydrukowano w Chinach

Co jest w pudełku

Soundbar SONY HT-A3000 A

Głośnik barowy (1)

Soundbar SONY HT-A3000 B

Pilot (1) / bateria R03 (rozmiar AAA) (2)

Soundbar SONY HT-A3000 C

Przewód zasilający (przewód zasilający) (1) (Kształt wtyczki różni się w zależności od kraju/regionu)

Soundbar SONY HT-A3000 D            SONY HT-A3000 Soundbar PL

Kabel HDMI* (1) Kabel trybu głośnika centralnego telewizora (1)

Soundbar SONY HT-A3000 F                                               Soundbar SONY HT-A3000 G

SZABLON DO MONTAŻU NA ŚCIANIE (1) Instrukcja obsługi

Soundbar SONY HT-A3000 H

Przewodnik uruchamiania (ten dokument)

* Obsługuje specyfikację równą High Speed ​​​​HDMI Cable with Ethernet.

1 Wybierz metodę instalacji

Montaż na półce/stojaku

Soundbar SONY HT-A3000 01 A

or

Montaż na ścianie
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi (oddzielny dokument).

Soundbar SONY HT-A3000 01 B

Uwagi

 • Przed podłączeniem zestawu głośnikowego odłącz kabel zasilający (przewód zasilający) telewizora od gniazdka sieciowego. Podłącz go ponownie w kroku 4.
 • Nie umieszczaj metalowych przedmiotów w pobliżu zestawu głośnikowego. Funkcje bezprzewodowe mogą stać się niestabilne.

Aby skonfigurować z opcjonalnym subwooferem i/lub tylnymi głośnikami
W kroku 5 na ekranie telewizora pojawi się ekran potwierdzenia podłączenia głośników. Podłącz opcjonalne głośniki do systemu głośników, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Soundbar SONY HT-A3000 01 C

2 Połącz z telewizorem

Czy w telewizorze jest gniazdo HDMI IN oznaczone jako „eARC” lub „ARC”?

TAK

Soundbar SONY HT-A3000 01

 1. Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder lub konsola do gier itp.
 2. Kabel HDMI (w zestawie)

Soundbar SONY HT-A3000 I : Sygnał wideo
Listwa dźwiękowa SONY HT-A3000 J: Sygnał audio

NIE

Soundbar SONY HT-A3000 02

Soundbar SONY HT-A3000 I : Sygnał wideo
Listwa dźwiękowa SONY HT-A3000 J: Sygnał audio

 1. Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder lub konsola do gier itp.
 2. Kabel HDMI (w zestawie)
 3. Optyczny kabel cyfrowy (brak w zestawie)

1 Podłącz kabel HDMI (w zestawie) do gniazda HDMI OUT w systemie głośników i gniazda HDMI IN w telewizorze.
Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazdo S-CENTER SPEAKER IN, połącz gniazdo S-CENTER SPEAKER IN telewizora z gniazdem S-CENTER OUT systemu głośników za pomocą kabla trybu głośników centralnych telewizora (w zestawie).
2 Jeśli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo HDMI IN oznaczone jako „eARC” lub „ARC”, użyj cyfrowego kabla optycznego (brak w zestawie), aby połączyć optyczne gniazdo wyjściowe telewizora z gniazdem TV IN (OPT) zestawu głośnikowego.
Jeśli telewizor i system głośników są połączone tylko za pomocą kabla HDMI, dźwięk z telewizora nie będzie odtwarzany przez system głośników.

UWAGA

 • Upewnij się, że złącza są dobrze włożone.
 • Sprawdź kształt złączy optycznego kabla cyfrowego oraz gniazd w telewizorze i systemie głośników. Włóż złącza do gniazd we właściwych kierunkach. Jeśli włożysz złącza na siłę w niewłaściwych kierunkach, złącza i gniazda mogą zostać uszkodzone.
 • Jeśli wybierzesz „TAK”, włącz funkcję Sterowanie przez HDMI w telewizorze. W przeciwnym razie z zestawu głośnikowego nie będzie odtwarzany dźwięk z telewizora.
3 Skonfiguruj pilota

Soundbar SONY HT-A3000 03 A

4 Włącz telewizor i zestaw głośników

Soundbar SONY HT-A3000 04 A Soundbar SONY HT-A3000 04 B Soundbar SONY HT-A3000 04 C Soundbar SONY HT-A3000 04 C1 Soundbar SONY HT-A3000 04 D

A Przewód zasilający AC (przewód zasilający)
B Przewód zasilający AC (przewód zasilający) (w zestawie)
C Przewód zasilający AC (przewód zasilający) (w zestawie)
D STRONA GŁÓWNA

1 Podłącz przewód zasilający telewizora (przewód sieciowy) do gniazdka sieciowego (sieci).
2 Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego (przewód sieciowy) do wejścia prądu zmiennego w systemie głośników.
3 Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego (przewód sieciowy) do gniazdka sieciowego (sieci).
Pilot zdalnego sterowania zestawu głośnikowego nie działa, dopóki na wyświetlaczu na przednim panelu systemu głośnikowego nie zniknie komunikat [HELLO].
4 Naciśnij HOME na pilocie systemu głośników po zniknięciu komunikatu [HELLO] na wyświetlaczu na przednim panelu.
Poczekaj, aż komunikat [PROSZĘ CZEKAĆ] zniknie z wyświetlacza na przednim panelu, a na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się następny wskaźnik.

5 Wprowadź ustawienia początkowe

Soundbar SONY HT-A3000 05 A

 1. STRONA GŁÓWNA
 2. Ekran ustawień początkowych

1 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby wprowadzić ustawienia początkowe za pomocą Listwa dźwiękowa SONY HT-A3000 05 A1 i Listwa dźwiękowa SONY HT-A3000 05 A2.
Jeśli ekran ustawień początkowych nie jest wyświetlany, użyj pilota telewizora, aby przełączyć wejście telewizora na wejście HDMI, które jest podłączone do zestawu głośników, a następnie naciśnij przycisk HOME na pilocie zestawu głośników.
2 Jeśli używasz opcjonalnego subwoofera/tylnych głośników, podłącz je, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie [Sprawdzanie połączenia głośników bezprzewodowych].
3 Po wyświetleniu komunikatu [Konfiguracja zakończona.] wybierz opcję [Dowiedz się więcej].

6 Słuchaj dźwięku

Soundbar SONY HT-A3000 06 A Soundbar SONY HT-A3000 06 B

Aby słuchać dźwięku z telewizora
1 Wybierz żądane wejście do telewizora za pomocą pilota telewizora.
Ekran przełączy się na wybrany ekran wejściowy, a dźwięk z telewizora będzie odtwarzany przez system głośników.
Jeśli [TV] nie pojawia się na wyświetlaczu na przednim panelu systemu głośników, naciśnij TV na pilocie systemu głośników, aby wybrać wejście TV. [TV] pojawia się na wyświetlaczu na przednim panelu zestawu głośnikowego.

Uwagi
W zależności od kolejności, w jakiej włączasz telewizor i system głośników, system głośników może być wyciszony, a na wyświetlaczu na przednim panelu systemu głośników może pojawić się komunikat [MUTING]. W takim przypadku najpierw włącz telewizor, a następnie zestaw głośników.

Jak korzystać z systemu głośników / Rozwiązywanie problemów

Soundbar SONY HT-A3000 07 A

Instrukcja obsługi (broszura)
Opisuje podstawowe zastosowania, takie jak instalacja/podłączenie i odtwarzanie podłączonych urządzeń.

Soundbar SONY HT-A3000 07 B

Przewodnik pomocniczy (Web instrukcja obsługi)
Opisuje wszystkie zastosowania, takie jak funkcja sieciowa i szczegółowa metoda ustawień, w tym zawartość instrukcji obsługi.

Soundbar SONY HT-A3000 07 C

Informacje na temat rozwiązywania problemów, gdy system głośników nie działa prawidłowo, można znaleźć w sekcji „Rozwiązywanie problemów” w Instrukcji obsługi lub Przewodniku pomocniczym.

Dla klientów w obu Amerykach
https://rd1.sony.net/help/ht/a3000/h_uc/

SONY HT-A3000 Soundbar QR kod 1

Dla klientów w innych krajach/regionach
https://rd1.sony.net/help/ht/a3000/h_zz/

SONY HT-A3000 Soundbar QR kod 2A

Dokumenty / Zasoby

Soundbar SONY HT-A3000 [pdf] Podręcznik użytkownika
Listwa dźwiękowa HT-A3000, HT-A3000, listwa dźwiękowa
Soundbar SONY HT-A3000 [pdf] Instrukcja obsługi
Listwa dźwiękowa HT-A3000, HT-A3000, listwa dźwiękowa

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *