Instrukcja obsługi przenośnego odkurzacza Shark LA400 Series

Odkurzacz przenośny Shark serii LA400

MODEL: LA400
PORADNIK WŁAŚCICIELA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wyłącznie do użytku domowego

PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, W TYM NASTĘPUJĄCYCH:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM ODKURZACZA POJEMNIKA SHARK® LIFT-AROUND™.

WTYCZKA POLARYZOWANA:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, to urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę (jedno ostrze jest szersze od drugiego). Ze względów bezpieczeństwa wtyczka ta pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć ją. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. NIE WOLNO wciskać na siłę do gniazdka ani nie próbować dopasowywać do niego.

WTYCZKA POLARYZOWANA

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń, nie używaj urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.

OSTRZEŻENIE:
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ:

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE:

1. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane i przed serwisowaniem.
2. NIE WOLNO używać odkurzacza z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. To urządzenie nie ma części podlegających serwisowaniu. Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy zwrócić je do EURO-PRO Operating LLC w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
3. NIE ciągnij ani nie przenoś odkurzacza za przewód.
4. NIE odłączaj, ciągnąc za przewód; aby odłączyć, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.
5. NIE dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękoma.
6. NIE prowadź odkurzacza po przewodzie zasilającym.
7. NIE używaj przewodu jako uchwytu.
8. NIE zamykaj drzwi na przewodzie.
9. NIE przeciągaj przewodu wokół ostrych narożników. Nie zaleca się używania przedłużacza.
10. NIE pozostawiaj urządzenia podłączonego do prądu, gdy nie jest używane.
11. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
12. Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed podłączeniem lub odłączeniem odkurzacza.
13. Zawsze wyłączaj to urządzenie przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów.

OGÓLNEGO STOSOWANIA:

1. Używaj tylko w sposób opisany w tej instrukcji.
2. NIE wkładaj żadnych przedmiotów do otworów. NIE WOLNO używać z zablokowanym otworem; usuwać kurz, kłaczki, włosy i wszystko, co może ograniczać przepływ powietrza.
3. Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy.
4. NIE umieszczaj odkurzacza na niestabilnych powierzchniach, takich jak krzesła lub stoły.
5. NIE WOLNO pozwalać małym dzieciom obsługiwać odkurzacza ani używać go jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
6. NIE używaj odkurzacza, jeśli został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub zanurzony w wodzie. Zwróć się do EURO-PRO Operating LLC w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. NIE WOLNO używać bez założonego pojemnika na kurz i/lub filtrów.

ZŁĄCZKI WĘŻY:

1. NIE używaj, jeśli przepływ powietrza jest ograniczony; jeśli drogi powietrza, wąż lub akcesoria zostaną zablokowane, wyłącz odkurzacz. Przed włączeniem usuń wszystkie przeszkody
jednostka ponownie.
2. Trzymaj koniec węża i otwory na akcesoria z dala od twarzy i ciała.
3. Trzymaj narzędzia czyszczące i otwory ssące węża z dala od włosów, twarzy, palców, odsłoniętych stóp lub luźnej odzieży.
4. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.

GENERALNE SPRZĄTANIE:

1. NIE podnoś dużych przedmiotów.
2. NIE WOLNO podnosić twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogłyby uszkodzić odkurzacz.
3. NIE WOLNO zbierać dymiących lub płonących przedmiotów, takich jak rozżarzone węgle, niedopałki papierosów, zapałki lub gorący popiół.
4. NIE WOLNO zbierać łatwopalnych lub łatwopalnych materiałów, takich jak płyn do zapalniczek, benzyna lub nafta, ani używać odkurzacza w miejscach, w których mogą one występować.
5. NIE WOLNO zbierać toksycznych roztworów, takich jak chlorowy wybielacz, amoniak lub środek do udrażniania rur.
6. NIE WOLNO używać w zamkniętej przestrzeni, w której obecne są opary farby, rozcieńczalnika do farb, substancji chroniących przed molami, łatwopalnego pyłu lub innych materiałów wybuchowych lub toksycznych.
7. NIE odkurzaj żadnych płynów.
8. NIE WOLNO zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.
9. NIE używaj na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach; używać tylko na suchych powierzchniach.
10. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.

KUBEK KURZOWY/FILTRY/AKCESORIA:

Przed włączeniem odkurzacza:

1. Po rutynowym czyszczeniu upewnij się, że wszystkie filtry są dokładnie suche.
2. Po rutynowej konserwacji upewnij się, że pojemnik na kurz i wszystkie filtry są na swoim miejscu.
3. Upewnij się, że akcesoria są wolne od blokad.
4. Używaj wyłącznie filtrów i akcesoriów dostarczonych przez EURO-PRO Operating LLC. [Niezastosowanie się do tego spowoduje utratę gwarancji.]

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Niniejsza instrukcja dotyczy numerów modeli:
LA400

DANE TECHNICZNE

Pełnytage: 120 V., 60 Hz
Watts: 550 W
Amps: 4.6 A

Dziękujemy za zakup odkurzacza Shark® Lift-Around™.

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

PIERWSZA RZECZ PIERWSZA, MUSISZ WIEDZIEĆ, CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU, KTÓRE WŁAŚNIE OTWARTE:

A. Odkurzacz pojemników Lift-Around™
B. Zdejmowany pojemnik na narzędzia
C. Pojemnik na kanister
D. Szczotka elektryczna
E. Szczotka do tapicerki
F. Ssawka szczelinowa
G. Pędzel do kurzu
H. Ssawka do gołej podłogi

Użyj Odkurzacz pochłaniaczy Shark® Lift-Around™ jako samodzielny odkurzacz do punktowego odkurzania małych powierzchni i dużych stosów zanieczyszczeń lub z elastycznym wężem i narzędziami czyszczącymi do czyszczenia podłóg.

I. Wąż elastyczny
J. Uchwyt zestawu podłogowego
K. Rura teleskopowa
L. Pasek na ramię

UWAGA: Zawsze wyłączaj zasilanie przed podłączeniem lub odłączeniem akcesoriów.

WYJMOWANA WALIZKA NA NARZĘDZIA (B)
Specjalnie zaprojektowany do trzymania ssawki szczelinowej, szczotki do kurzu i szczotki do tapicerki w celu szybkiego dostępu do narzędzi podczas odkurzania i sprzątania w domu.

WÓZEK NA KANISTRY (C)
Specjalnie zaprojektowany do trzymania Shark® Lift-Around™ i przekształcania go w odkurzacz kanistrowy.

SZCZOTKA ELEKTRYCZNA (D)
To małe akcesorium ma napędzaną powietrzem szczotkę do czyszczenia tapicerki, sierści zwierząt, a nawet wnętrz samochodów.

SZCZOTKA DO TAPICERKI (E)
To wyjątkowe narzędzie zostało zaprojektowane do szybkiego i łatwego usuwania sierści zwierząt z tapicerki.

SZCZELINKA (F)
Sięgaj głęboko w wąskie przestrzenie i czyść przestrzenie między poduszkami, pod grzejnikami i listwami przypodłogowymi oraz w trudno dostępnych szczelinach i narożnikach.

SZCZOTKA DO PYŁU (G)
Półki na kurz, lamp żaluzje, rolety okienne, książki, meble i inne artykuły gospodarstwa domowego.

DYSZA do gołej podłogi (H)
Skuteczne czyszczenie gołych podłóg.

WĄŻ ELASTYCZNY (I)
Dzięki odpowiedniemu narzędziu do czyszczenia i elastycznemu wężowi możesz dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

UWAGA: Użyj elastycznego węża bez żadnych akcesoriów do czyszczenia dużych zanieczyszczeń.

UCHWYT ZESTAWU PODŁOGOWEGO (J)
Zaprojektowany z myślą o łatwej manewrowości i bezwysiłkowym obracaniu.

RURA TELESKOPOWA (K)
Rozszerz i dostosuj swój zasięg dalej do obszarów trudnych do czyszczenia.

PAS NA RAMIĘ (L)
Specjalna konstrukcja ułatwiająca przenoszenie odkurzacza kanistrowego. Odpinany pasek na ramię jest ergonomiczny i łatwo rozkłada ciężar na ramieniu.

Jak korzystać

Jak korzystać

MONTAŻ ODKURZACZA KANISTRA LIFT-AROUND™

1. Włóż koniec elastycznego węża do złącza z przodu urządzenia Lift-Around™ Canister Vac. (rys. 1)
2. Włóż wyjmowany pojemnik na narzędzia z tyłu odkurzacza Canister Vac. (rys. 2) Aby wyjąć pojemnik na narzędzia, przytrzymaj odkurzacz za uchwyt, pociągnij lekko z prawej strony, a następnie wyjmij go z Canister Vac. (rys. 3)
3. Włóż ssawkę szczelinową, szczotkę do kurzu, szczotkę do tapicerki lub szczotkę mechaniczną do otworów w uchwycie na narzędzia. (rys. 4)

4. Przymocuj pasek na ramię do zaczepów na uchwycie Canister Vac. (rys. 5)
5. Opróżnij pojemnik na kurz po czyszczeniu i okresowo podczas czyszczenia, gdy wydaje się pełny. (Instrukcje znajdują się w części „Konserwacja”).

TRYB KANISTRA

TRYB KANISTRA

UŻYWAJ W TRYBIE ZBIORNIKA
6. Umieść wąż w doku na wąż. (rys. 6)
7. Umieść urządzenie na uchwycie i dociśnij, aż zablokuje się na swoim miejscu. (rys. 6, rys. 7)
8. Aby zwolnić odkurzacz z pojemnika, naciśnij przycisk zwalniania pojemnika i podnieś odkurzacz. (rys. 8)

DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU LUB WIĘKSZEGO ZASIĘGU

9. Podłącz uchwyt zestawu podłogowego do elastycznego węża.
Wciśnij go, aż będzie bezpieczny. (rys. 9)
10. Włóż rurę teleskopową w końcówkę uchwytu zestawu podłogowego. Wciśnij go, aż będzie bezpieczny. (rys. 9)

UWAGA: Wszystkie akcesoria mogą być używane z wężem elastycznym, uchwytem zestawu podłogowego lub rurą teleskopową.

11. Przymocuj żądane akcesorium do końcówki elastycznego węża, uchwytu zestawu podłogowego lub rury teleskopowej, wciskając je, aż zostanie mocno zamocowane. (rys. 9)
12. Trzymając odkurzacz za uchwyt, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć odkurzacz i rozpocząć odkurzanie. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć odkurzacz. (rys. 5)

Konserwacja

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odłącz urządzenie przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem, konserwacją lub rozwiązywaniem problemów.
Ponownie bezpiecznie zamontuj wszystkie części przed uruchomieniem odkurzacza.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, opróżniaj pojemnik na kurz po każdym użyciu; opróżnij kilka razy podczas długotrwałego użytkowania lub gdy osiągnie linię maksymalnego napełnienia.

WTYCZKA POLARYZOWANA

UWAGA:
Odłącz odkurzacz; nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem.

NIGDY NIE PRZEPEŁNIAJ POJEMNIKA NA KURZ.

POJEMNIK NA KURZ

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Pojemnik na kurz należy opróżniać przy każdym odkurzaniu i okresowo podczas sprzątania, gdy pojemnik na kurz wydaje się pełny.

1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wyjmij pojemnik na kurz z odkurzacza. (rys. 10)
2. Opcja: dla szybkiego opróżniania:
Włóż pojemnik na kurz głęboko do pojemnika na śmieci, aby zatrzymać kurz i zanieczyszczenia.
Naciśnij przycisk zwalniania dolnych drzwi, aby zwolnić klapę. Delikatnie stuknij, aby opróżnić zawartość. (rys. 11)
Ponownie dociśnij drzwi, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Opcja B: Dla alergików:
Owiń worek na śmieci wokół pojemnika na kurz, pozostawiając miejsce na dole, aby drzwi mogły się otworzyć.
Znajdź przycisk zwalniający dolne drzwiczki w worku na śmieci i naciśnij, aby zwolnić, potrząsając pojemnikiem na kurz, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia. (rys. 12) Ponownie dociśnij drzwi, aż usłyszysz kliknięcie.
Uwaga: Wariant B można również wykonać poza domem, aby jeszcze bardziej zminimalizować uwalnianie pyłu z powrotem do powietrza. Wynoś na zewnątrz tylko pojemnik na kurz i worek na śmieci.
4. Przed włożeniem odkurzacza z powrotem do odkurzacza sprawdź, czy klapa jest dobrze zabezpieczona.
5. Aby wyczyścić górną komorę pojemnika na kurz, naciśnij przycisk zwalniający górne drzwiczki, aby je otworzyć.
(rys. 13) Opróżnij zawartość nad koszem na śmieci i dociśnij drzwiczki, aż zatrzasną się na swoim miejscu.

SKŁADNIK HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW
1. Kubek na kurz Opróżniaj za każdym razem, gdy odkurzasz.
2. Filtr piankowy przed silnikiem Płukać i suszyć na powietrzu co miesiąc przy normalnym użytkowaniu.
3. Filtr filcowy przed silnikiem Płukać i suszyć na powietrzu co miesiąc przy normalnym użytkowaniu.
4. Filtr HEPA za silnikiem Czyścić raz na 24 miesięcy przy normalnym użytkowaniu.

NIE używaj odkurzacza bez WSZYSTKICH filtrów na miejscu.
NIE używaj odkurzacza z mokrymi filtrami.
NIE wkładaj filtrów do pralki ani zmywarki.

UWAGA: Materiał w filtrach z czasem ulegnie odbarwieniu. Jest to NORMALNE i nie wpłynie na działanie filtrów.

WAŻNY: Jeśli filtr piankowy nie jest czyszczony co miesiąc, może wystąpić utrata ssania. Spłucz i pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. W razie potrzeby strząśnij luźny brud z filtra piankowego pomiędzy praniem. Filtr piankowy może wyglądać na zabrudzony po użyciu – jest to normalne.

FILTRY PRZED SILNIKIEM

CZYSZCZENIE FILTRÓW PRZED SILNIKIEM

1. Zdejmij pojemnik na kurz.
2. Wyjmij filtry przedsilnikowe z górnej części podstawy silnika. (rys. 14)
3. Dokładnie wypłucz filtry w letniej wodzie, aż woda będzie czysta.
4. Wyciśnij nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu przez co najmniej 24 godziny przed wymianą. Nie używaj suszarki do włosów ani innych metod ogrzewania do suszenia.
5. Najpierw umieść filtr filcowy, a następnie piankowy.
6. Załóż pojemnik na kurz.

FILTR HEPA PO SILNIKU

CZYSZCZENIE FILTRA HEPA PO SILNIKU

1. Wyjmij skrzynkę narzędziową z urządzenia.
2. Zdejmij pokrywę filtra z odkurzacza, pociągając za wypustkę i odciągając pokrywę od odkurzacza. (rys. 15)
3. Wyjmij filtr HEPA, wyciągając go prosto.
4. Odwróć filtr tak, aby brudna strona znalazła się na dole i energicznie postukaj nim o kosz na śmieci, aby usunąć kurz. (rys. 16)
5. Umyj filtr pod kranem, używając letniej wody, brudną stroną skierowaną w dół, aż woda będzie czysta. (rys. 17)
6. Pozostawić filtr do wyschnięcia na 24 godziny. Nie używaj suszarki do włosów ani innych metod ogrzewania do suszenia.
7. Gdy filtr HEPA wyschnie, włóż go z powrotem do odkurzacza.
8. Załóż pokrywę, wkładając dwie wypustki w otwory u góry, a następnie odchylając pokrywę w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Przechowywanie

Przechowywanie

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE PRÓŻNI

1. Umieść urządzenie nad pojemnikiem i dociśnij, aż zablokuje się na swoim miejscu
2. Przechowuj szczotkę do kurzu, szczotkę do tapicerki, ssawkę szczelinową lub szczotkę zasilaną na mocowaniach wyjmowanego pojemnika na narzędzia. (rys. 18)
3. Zdejmij rurę teleskopową z elastycznego węża i owiń go wokół podstawy odkurzacza, a koniec węża zaczep w uchwycie na wąż. (rys. 19) Aby zwolnić elastyczny wąż, naciśnij przycisk Schowek na wąż.
OR
4. Włóż zacisk z tyłu ssawki do podłóg w szczelinę z boku odkurzacza. (rys. 20)

5. Przechowuj rurę teleskopową przymocowaną do ssawki podłogowej w pozycji pionowej z podłączonym wężem elastycznym i zaczep wąż w uchwycie na wąż. (rys. 21)
6. Owiń dołączony pasek przewodu wokół zasilacza
przewód podczas przechowywania.
7. Przechowuj odkurzacz z rurą teleskopową i pozostałymi akcesoriami bezpiecznie w chłodnym, suchym miejscu, gdzie nie będą stanowić zagrożenia, nie ulegną uszkodzeniu i nie spowodują szkód dla nikogo ani niczego.

UWAGA: Opróżnij pojemnik na kurz po czyszczeniu i przed przechowywaniem. (Patrz rozdział „Konserwacja”, aby uzyskać instrukcje.)

Sprawdzanie zatorów

Sprawdzanie zatorów

Zatory mogą spowodować przegrzanie i wyłączenie odkurzacza. Aby temu zapobiec, po intensywnym użytkowaniu lub w przypadku wykrycia utraty ssania lub słabej wydajności czyszczenia należy sprawdzić potencjalne obszary zatoru.

1. POJEMNIK NA KURZ
Pojemnik na kurz może być pełny. Opróżnij pojemnik na kurz.

2. FILTRY (PRZED SILNIKIEM I SILNIKIEM)
Upewnij się, że oba filtry przed silnikiem i filtr HEPA za silnikiem są czyste.

3. AKCESORIA
Sprawdź otwory wlotowe wszystkich akcesoriów.

4. CZYSZCZENIE SZCZOTKI

  • Odwróć szczotkę Power Brush, przesuń zatrzask blokujący do przodu i przechyl pokrywę do góry, aby ją zdjąć. (rys. 22)
  • Sprawdź obracającą się szczotkę z włosia, koło turbiny i kanał powietrza.
  • Usuń blokadę lub zanieczyszczenia i ostrożnie, nie uszkadzając włosia ani paska, odetnij nożyczkami wszelkie nagromadzone włosy lub sznurek owinięty wokół obracającej się szczotki z włosia.
  • Aby ponownie złożyć, najpierw włóż wypustki na przedniej krawędzi pokrywy do pasujących otworów w górnej połowie szczotki Power Brush i odchyl pokrywę z powrotem w dół, naciskając, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. (rys. 23)

Rys. 23

Resetowanie termostatu silnika

Twój Shark® Lift-Around™ Canister Vac jest wyposażony w ochronny termostat silnika. W przypadku przegrzania silnika termostat odcina zasilanie.

Aby zresetować termostat silnika:

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć odkurzacz.
Odłącz odkurzacz.
Sprawdź, czy wąż lub filtr nie są zatkane; odblokuj wąż i wymień filtr. Patrz Sprawdzanie blokad.
Odczekaj 45 minut, aż próżnia ostygnie; następnie podłącz odkurzacz.
Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić odkurzacz.
Uwagi: Jeśli odkurzanie nadal się nie uruchamia, skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem: 1-800-798-7398.

Zamawianie części zamiennych
Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, przejdź do
www.sharkclean.com lub zadzwoń 1-800-798-7398.

CZĘŚĆ  CZĘŚĆ NR.
Filtry przed silnikiem XFF318
Filtr HEPA XHF318
Rura teleskopowa 1057FT
Szczotka do tapicerki 1061FT
Narzędzie szczelinowe 1062FT
Szczotka do kurzu 1063FT
Szczotka elektryczna 1064FT
Uchwyt zestawu podłogowego XKH320
Pojemnik na kanistry XCAD320
Ssawka do gołej podłogi XSN320

Podręcznik rozwiązywania problemów

PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA
Odkurzacz nie zbiera brudu. Sprawdź filtry, aby zobaczyć, czy wymagają czyszczenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płukania i suszenia filtrów przed ponownym włożeniem ich do odkurzacza. (Instrukcje znajdują się w rozdziałach „Konserwacja”).
Pojemnik na kurz może być pełny; pusty pojemnik na kurz.
Sprawdź wąż, połączenia węża i akcesoria pod kątem zatkania; usunąć blokady, jeśli to konieczne.
Jeśli pojemnik na kurz jest pusty, a wloty osprzętu są drożne, sprawdź, czy nie ma innych blokad. (Patrz „Sprawdzanie blokad”, aby uzyskać instrukcje.)
Przepływ powietrza jest ograniczony. Brak ssania lub lekkie ssanie. Sprawdź filtry, aby zobaczyć, czy wymagają czyszczenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płukania i suszenia filtrów przed ponownym włożeniem ich do odkurzacza. (Instrukcje znajdują się w rozdziałach „Konserwacja”).
Pojemnik na kurz może być pełny; pusty pojemnik na kurz.
Sprawdź wąż i połączenia węża pod kątem siły ssania; usunąć blokady, jeśli to konieczne.
Jeśli pojemnik na kurz jest pusty, a wloty osprzętu są drożne, sprawdź, czy nie ma innych blokad. (Patrz „Sprawdzanie blokad”, aby uzyskać instrukcje.)
Odkurzacz sam się wyłącza. Ten odkurzacz jest wyposażony w termostat zabezpieczający silnik. Jeśli z jakiegoś powodu twoja próżnia przegrzeje się, termostat automatycznie wyłączy urządzenie. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności, aby ponownie uruchomić termostat silnika:
1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć odkurzacz.
2. Odłącz odkurzacz.
3. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry. (Instrukcje znajdują się w rozdziałach „Konserwacja”).
4. Sprawdź, czy wąż, akcesoria i otwór wlotowy nie są zablokowane. (Patrz „Sprawdzanie blokad”, aby uzyskać instrukcje.)
5. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 45 minut.
6. Podłącz odkurzacz.
7. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić odkurzacz.
Uwaga: Jeśli odkurzanie nadal się nie uruchamia, skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem: 1-800-798-7398.

UWAGA: To urządzenie nie ma części podlegających serwisowaniu. Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 1-800-798-7398.

Trzyletnia (3) ograniczona gwarancja Euro-Pro

EURO-PRO Operating LLC gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres trzech (3) lat od daty pierwotnego zakupu, jeżeli będzie używany do normalnego użytku domowego, z zastrzeżeniem następujących warunków, wyłączeń i wyjątków .
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas użytkowania w normalnych warunkach domowych w okresie gwarancyjnym, należy zwrócić kompletne urządzenie i akcesoria, opłacony z góry na adres:

• USA: EURO-PRO Operating LLC
Aby skontaktować się z obsługą klienta, zadzwoń 1-800-798-7398 lub odwiedzić www.sharkclean.com
• Kanada: EURO-PRO Operating LLC
4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

Jeśli okaże się, że urządzenie jest wadliwe pod względem materiału lub wykonania, firma EURO-PRO Operating LLC bezpłatnie je naprawi lub wymieni. Należy dołączyć dowód zakupu oraz kwotę 19.95 USD na pokrycie kosztów wysyłki zwrotnej i obsługi.*

Części nietrwałe, w tym między innymi filtry, szczotki i części elektryczne, które zwykle wymagają wymiany, są wyraźnie wyłączone z gwarancji.

Odpowiedzialność EURO-PRO Operating LLC jest ograniczona wyłącznie do kosztów naprawy lub wymiany urządzenia według naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części i nie ma zastosowania do żadnego urządzenia, które zostało tampz lub używane do celów komercyjnych. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, niedbałą obsługą lub uszkodzeniami spowodowanymi wadliwym opakowaniem lub niewłaściwą obsługą podczas transportu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub wad spowodowanych lub wynikających z uszkodzeń transportowych lub napraw, serwisu lub zmian w produkcie lub jakiejkolwiek jego części, które zostały wykonane przez osobę naprawiającą nieautoryzowaną przez EURO-PRO Operating LLC.

Niniejsza gwarancja obejmuje pierwotnego nabywcę urządzenia i wyklucza wszelkie inne prawne i/lub konwencjonalne gwarancje. Odpowiedzialność firmy EURO-PRO Operating LLC, jeśli istnieje, jest ograniczona do konkretnych zobowiązań wyraźnie przyjętych przez nią w ramach warunków ograniczonej gwarancji. W żadnym wypadku EURO-PRO Operating LLC nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe może nie dotyczyć użytkownika.

Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a ponadto mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu lub prowincji.

*WAŻNY: Ostrożnie zapakuj przedmiot, aby uniknąć uszkodzenia podczas transportu. Pamiętaj, aby dołączyć dowód daty zakupu i załączyć tag do przedmiotu przed zapakowaniem, podając swoje imię i nazwisko, pełny adres i numer telefonu wraz z notatką zawierającą informacje o zakupie, numer modelu i przyczynę problemu z przedmiotem. Zalecamy ubezpieczenie przesyłki (ponieważ uszkodzenia w transporcie nie są objęte gwarancją). Oznacz zewnętrzną stronę paczki napisem „UWAGA DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA”. Nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów, dlatego podane tu specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Rejestracja produktu

Proszę odwiedź www.sharkclean.com lub zadzwoń 1-800-798-7398 zarejestrować swój nowy produkt Shark® w ciągu dziesięciu (10) dni od zakupu. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru modelu wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem.

Rejestracja umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Rejestrując się, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje użytkowania oraz ostrzeżenia zawarte w załączonych instrukcjach.

Euro-Pro Operacyjny LLC
USA: Newton, MA 02459
CAN: 4400 franków Bois, St-Laurent, QC H4S 1A7
Angielski: 1-800-798-7398
www.sharkclean.com

COPYRIGHT© EURO-PRO OPERATING LLC 2012
WYDRUKOWANE W CHINACH
Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
LA400.E.120910.3


Podręcznik użytkownika Shark LA400 Series Lift-Around — [Pobierz PDF]


 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *