SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne LOGO

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne PRODUKT

Paczka zawiera

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 01
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 02

 1. Podłączanie nadajnika do źródła dźwiękuSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 03
 2. Podłączenie nadajnika do sieci zasilającejSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 03
  SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 05
 3. Wkładanie lub wymiana akumulatorówSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 06
  SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 07
 4. Ładowanie słuchawekSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 07
 5. Włączanie / wyłączanieSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 09
 6. Parowanie dodatkowych słuchawek z nadajnikiemSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 10
 7. Wybór trybu dźwięku dla MUSIC lub SPEECHSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 11
 8. Regulacja głośnościSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 12
 9. Noszenie słuchawekSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 13

www.sennheiser-hearing.com
www.sennheiser-hearing.com/download
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 14Instrukcja obsługi
Skorzystaj z wyszukiwarki, nawigacji (po lewej) lub z poniższych linków: Start
„Produkt ponadview"
„Pierwsze kroki”
„Korzystanie z systemu słuchawkowego”
„Często zadawane pytania / Jeśli wystąpi problem…”
„Specyfikacje”
Sonova Consumer Hearing GmbH
Jestem Labor 1
30900 Wedemark
Niemcy
www.sennheiser-hearing.com

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

 • Przeczytaj uważnie i w całości niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
 • Przekazując produkt osobom trzecim, zawsze dołączaj tę instrukcję obsługi.
 • Nie używaj ewidentnie wadliwego produktu.
 • Produkt należy używać tylko w miejscach, w których dozwolona jest transmisja bezprzewodowa Bluetooth®.

Zapobieganie szkodom na zdrowiu i wypadkom

 • Chroń swój słuch przed wysokim poziomem głośności. Używanie słuchawek może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu
  przy wysokim poziomie głośności przez długi czas. Słuchawki marki Sennheiser brzmią wyjątkowo dobrze nawet przy niskim i średnim poziomie głośności.
 • Nie używaj produktu w środowisku, które wymaga szczególnej uwagi (np. podczas wykonywania prac wymagających wykwalifikowanych).
 • Nigdy nie ładuj standardowych baterii za pomocą produktu. Ładuj tylko akumulatory, które spełniają wymagania wymienione w Specyfikacji.
 • Produkt generuje silniejsze stałe pola magnetyczne, które mogą powodować zakłócenia pracy rozruszników serca, wszczepionych defibrylatorów (ICD) i innych implantów. Zawsze utrzymuj odległość co najmniej 3.94″/10 cm między elementem produktu zawierającym magnes a rozrusznikiem serca, wszczepionym defibrylatorem lub innym implantem.
 • Nie używaj produktu w pobliżu wody. Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci, aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
 • Przechowuj produkt, akcesoria i części opakowania z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec wypadkom. Ryzyko połknięcia i zakrztuszenia się.
 • Należy używać wyłącznie zasilaczy dostarczonych przez firmę Sonova Consumer Hearing.
 • W przypadku montażu nadajnika na ścianie należy upewnić się, że nadajnik nie jest zamontowany wyżej niż 2m. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń w przypadku upadku nadajnika z większej wysokości.

Zapobieganie uszkodzeniom produktu i awariom

 • Zawsze utrzymuj produkt w suchym miejscu i nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych temperatur, aby uniknąć korozji lub deformacji. Normalna temperatura robocza wynosi od 0°C do 40°C/32°F do 104°F.
 • Używaj produktu ostrożnie i przechowuj go w czystym, wolnym od kurzu środowisku.
 • Nie używaj produktu, jeśli jest wyraźnie uszkodzony, jeśli został upuszczony lub jeśli do produktu dostały się płyny lub przedmioty. W takim przypadku skontaktuj się z wykwalifikowanym warsztatem specjalistycznym lub partnerem firmy Sonova Consumer Hearing w celu sprawdzenia produktu.
 • Wyłącz produkt po użyciu, aby oszczędzać baterię. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij akumulatory.
 • Odłącz zasilacz od gniazdka ściennego
  • całkowicie odłączyć produkt od źródła zasilania,
  • podczas burz z piorunami,
  • gdy nie używasz produktu przez dłuższy czas.
 • Zawsze upewnij się, że zasilacz jest
  • w bezpiecznym stanie roboczym i łatwo dostępnym,
  • prawidłowo podłączony do gniazdka ściennego,
  • eksploatowane tylko w dopuszczalnym zakresie temperatur,
  • nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła.
 • Nie umieszczaj słuchawek na szklanej głowie manekina, podłokietniku krzesła lub podobnych przedmiotach przez dłuższy czas, ponieważ może to poszerzyć pałąk i zmniejszyć nacisk słuchawek.
 • Lakier lub pasta do mebli mogą uszkodzić nóżki nadajnika, co może poplamić meble. Dlatego należy umieścić nadajnik na antypoślizgowej podkładce, aby uniknąć ewentualnego zabrudzenia mebli.
 • Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła.
 • Czyść produkt tylko miękką, suchą szmatką.
 • Należy używać wyłącznie nasadek/akcesoriów/części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez firmę Sonova Consumer Hearing.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów
OSTRZEŻENIE
W przypadku niewłaściwego lub niewłaściwego użytkowania akumulatory mogą wyciekać. W skrajnych przypadkach mogą nawet stwarzać ryzyko:

 • eksplozja,
 • rozwój ciepła i ognia
 • rozwój dymu i/lub gazu
 • uszczerbek na zdrowiu i/lub środowisku
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 15 Trzymać z dala od dzieci.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 15 Nie wystawiać na działanie wilgoci.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 17 Nie okaleczaj ani nie rozbieraj.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 18 Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 19 Naładowane akumulatory pakuj/przechowuj tak, aby styki nie mogły się ze sobą stykać – niebezpieczeństwo zwarcia/pożaru.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 20 Po użyciu wyłącz produkty zasilane bateriami.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 21 Ładuj akumulatory w temperaturze otoczenia od 10 °C do 40 °C/50 °F do 104 °F.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 22 Nie podgrzewaj powyżej 70 °C/158°F, np. nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych ani nie wrzucaj do ognia.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 23 Jeśli nie używasz akumulatorów przez dłuższy czas, ładuj je regularnie (około co 3 miesiące).
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 23 Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij akumulatory.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 25 Należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek dostarczonych i/lub zalecanych przez firmę Sonova Consumer Hearing.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 26 Nie używaj wadliwych akumulatorów i natychmiast je wyrzuć.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 27 Natychmiast wyjmij akumulatory z wyraźnie wadliwego produktu.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 28 Wadliwe produkty z wbudowanymi akumulatorami należy utylizować w specjalnych punktach zbiórki lub zwracać je do specjalistycznego sprzedawcy w celu ułatwienia recyklingu.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 29 Nie ładuj standardowych baterii.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 30 Nie mieszaj baterii standardowych i akumulatorów w komorach baterii.

Przeznaczenie / odpowiedzialność

Ten bezprzewodowy zestaw słuchawkowy nadaje się do użytku z telewizorami, systemami hi-fi i systemami kina domowego, można go podłączyć do analogowych źródeł dźwięku i przesyła dźwięk do kompatybilnych słuchawek za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth LE Audio.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego. Ten produkt nie jest również przeznaczony do użytku z przenośnymi urządzeniami audio. Używanie produktu do jakichkolwiek zastosowań, które nie zostały wymienione w odpowiedniej dokumentacji produktu, jest uważane za niewłaściwe użycie.
Sonova Consumer Hearing GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niewłaściwego użytkowania produktu i jego przystawek/akcesoriów.
Firma Sonova Consumer Hearing GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty połączenia z powodu rozładowanych lub przestarzałych akumulatorów lub przekroczenia zasięgu transmisji Bluetooth.
Przed uruchomieniem należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami krajowymi.

Zawartość Paczki

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 31
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 32W Internecie można znaleźć:

Produkt powyżejview

Ponadview słuchawek

Model: HDR 120-W

 1. Opaska na głowę z wyściółką
 2. Styki ładujące z magnesami mocującymi
 3. Oznaczenia dla R (po prawej) i L (po lewej)
 4. Nauszniki
 5. Nauszniki
 6. Komora baterii
 7. Przełącznik włącz / wyłącz
 8. Kontrola głośnościSENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 33
Ponadview nadajnika

Model: TR 120-W

 1. Uchwyt na słuchawki ze stykami do ładowania
 2. Dioda LED WŁ./WYŁ.
 3. DIODA ŁADOWANIA
 4. Przełącznik MODE do wyboru trybu dźwięku
 5. Tabliczka znamionowa
 6. Gniazdo DC IN 9V 300mA do zasilacza
 7. Połączenie AUDIO (kabel audio stereo RCA)SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 34

Ponadview wskaźników LED

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 35

Dioda LED WŁ./WYŁ. Kolor Znaczenie
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 36 - Nadajnik jest w trybie czuwania lub nie jest podłączony do sieci zasilającej.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 37 Zielony Nadajnik jest włączony i jest obecny sygnał dźwiękowy.
DIODA ŁADOWANIA Kolor Znaczenie
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 36 - Słuchawki są w pełni naładowane lub na stykach ładowania nie są umieszczone żadne słuchawki.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 38 czerwony Słuchawki są ładowane przez nadajnik.

Uwagi dotyczące sygnałów dźwiękowych
Słuchawki wyprowadzają sygnały dźwiękowe o ważnych wydarzeniach.

Sygnał dźwiękowy Znaczenie
Dźwięk Słuchawki włączone/wyłączone
Melodia Słuchawki wyszukują sygnał audio sparowanego nadajnika
3 opadające sygnały dźwiękowe Akumulatory są prawie wyczerpane, naładuj akumulatory (> 14)

Pierwsze kroki

Konfiguracja nadajnika

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 39

 • Ustaw nadajnik. Podczas wykonywania tej czynności upewnij się, że spełnione są następujące warunki:
  • Nadajnik znajduje się blisko źródła dźwięku, aby podłączyć kable.
  • Nadajnik znajduje się w odległości co najmniej 20″/50 cm od innych urządzeń bezprzewodowych w pomieszczeniu, aby uniknąć zakłóceń.
  • Nadajnik nie może znajdować się w pobliżu metalowych półek, żelbetowych ścian lub innych metalowych konstrukcji. Może to wpłynąć na zasięg nadajnika.
Zawieszenie nadajnika na ścianie

UWAGA
Urazy spowodowane upadkiem nadajnika!
Upadek nadajnika z dużej wysokości może spowodować obrażenia.

 • Zamontuj nadajnik na maksymalnej wysokości 2m.

Nadajnik można zawiesić na ścianie. Do tego potrzebny będzie materiał montażowy odpowiedni do ściany (*śruba i w razie potrzeby kołek, który należy zamówić osobno).

 1. Przykręć śrubę do ściany.
 2. Zaczep łeb śruby w otworze z tyłu nadajnika.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 40
Podłączanie nadajnika do źródła dźwięku
 1. Wyłącz źródło dźwięku przed podłączeniem nadajnika.
 2. Sprawdź możliwości podłączenia źródła dźwięku (wyjście audio, zwykle oznaczone jako „OUT”).
 3. W zależności od wybranej możliwości połączenia przejdź do odpowiedniego rozdziału i postępuj zgodnie z instrukcjami podłączenia nadajnika do źródła dźwięku.
  Możliwości podłączenia źródła dźwięku Przewód łączący >
  SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 41 Gniazda RCA (analogowe) Kabel audio stereo RCA 11
  SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 42 Gniazdo jack 3.5 mm (analogowe) Stereofoniczny kabel audio RCA z adapterem do złącza audio 3.5 mm 11
  SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 43 Optyczny (cyfrowy) Stereofoniczny kabel audio RCA z przetwornikiem analogowo-cyfrowym (do zamówienia osobno) 12

  Akcesoria i adaptery są dostępne u partnera Sonova Consumer Hearing. Lokalnego partnera Sonova Consumer Hearing można znaleźć pod adresem
  www.sennheiser-hearing.com/ser-vice-support.

Możliwość podłączenia A: gniazda RCA (analogowe)

 • Podłącz wtyczki RCA do wyjść RCA źródła dźwięku (zwykle oznaczone jako „AUDIO OUT”). Podłącz czerwoną wtyczkę do czerwonego gniazda RCA, a czarną wtyczkę do białego lub czarnego gniazda RCA.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 44

Możliwość podłączenia B: gniazdo jack 3.5 mm (analogowe)

 • Podłącz adapter do kabla audio stereo RCA.
 • Podłącz adapter do gniazda słuchawkowego 3.5 mm źródła dźwięku.

Ustaw głośność gniazda słuchawkowego na źródle dźwięku przynajmniej na średni poziom. Poprawia to jakość bezprzewodowej transmisji dźwięku. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi źródła dźwięku.
SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 45Niektóre modele telewizorów wyciszają głośniki po podłączeniu nadajnika do gniazda słuchawkowego 3.5 mm. Inne modele telewizorów mają własne menu do regulacji głośności gniazda słuchawkowego. Sprawdź menu telewizora, aby uzyskać informacje na temat wyłączania funkcji wyciszania lub regulacji głośności. Alternatywnie połącz telewizor i nadajnik, korzystając z innej możliwości połączenia (A lub C).
Możliwość podłączenia C: Optyczny (cyfrowy)
Jeśli źródło dźwięku ma tylko cyfrowe wyjście audio, do podłączenia nadajnika można użyć konwertera analogowo-cyfrowego (zamawianego osobno).

 1. Podłącz konwerter do kabla audio stereo RCA.
 2. Podłącz konwerter do cyfrowego wyjścia audio źródła audio.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 46
Podłączenie nadajnika do sieci zasilającej
 1. Wybierz odpowiedni adapter krajowy i wsuń go na zasilacz, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
 2. Podłączyć złącze zasilacza do gniazda przyłączeniowego nadajnika.
 3. Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.
  Dioda ON/OFF zaświeci się na zielono. Nadajnik jest włączony.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 47

Dioda ON/OFF świeci na zielono tylko wtedy, gdy obecny jest sygnał dźwiękowy. W tym celu źródło dźwięku musi być podłączone do nadajnika i włączone.

Wkładanie lub wymiana akumulatorów
 1. Lekko przekręć lewy nausznik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż pokonasz lekki opór.
 2. Zdejmij nausznik z nausznika, aby odsłonić komory baterii.
 3. W razie potrzeby wyjmij puste akumulatory z przegródek na baterie.
 4. Włóż nowe akumulatory do przegródek na baterie. Podczas wkładania akumulatorów należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację.
 5. Umieść nausznik z powrotem na muszli słuchawkowej.
 6. Obróć nausznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.
 7. Zużyte akumulatory należy zutylizować w specjalnych punktach zbiórki lub zwrócić je do wyspecjalizowanego sprzedawcy, aby ułatwić recykling.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 48

Ładowanie akumulatorów

UWAGA
Uszkodzenie słuchawek z powodu płynu w akumulatorze!
Jeśli włożysz baterie jednorazowe do przegródek na baterie, mogą one wyciekać podczas ładowania i mogą uszkodzić słuchawki.

 • Nigdy nie ładuj standardowych baterii.

Pełny cykl ładowania trwa do 18 godzin. Jednak przed pierwszym użyciem słuchawek należy ładować akumulatory przez co najmniej 24 godziny bez przerwy, aby zoptymalizować ich działanie. Kiedy akumulatory są prawie puste, usłyszysz 3 opadające sygnały dźwiękowe ze słuchawek. Gdy akumulatory są rozładowane, rozlegnie się dźwięk, odtwarzanie dźwięku zostanie zatrzymane, a słuchawki się wyłączą.

 • Umieść słuchawki w uchwycie na słuchawki nadajnika. Słuchawki można umieścić po dowolnej stronie, pod warunkiem, że styki ładowania słuchawek i nadajnika są połączone.
 • Słuchawki wyłączą się automatycznie, a dioda CHARGE na nadajniku zaświeci się na czerwono. Gdy akumulatory są w pełni naładowane, dioda LED CHARGE gaśnie.

Gdy nie są używane, umieść słuchawki w uchwycie na słuchawki, aby zapewnić pełne naładowanie akumulatorów w razie potrzeby.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 49

Regulacja pałąka

Aby zapewnić dobrą jakość dźwięku i jak najlepszy komfort noszenia, opaska musi być dopasowana do kształtu głowy. Słuchawki są wyposażone w regulowany pałąk z zatrzaskowym mechanizmem blokującym dla łatwej regulacji.

 1. Noś słuchawki tak, aby pałąk przebiegał przez czubek głowy. Podczas zakładania słuchawek przestrzegaj oznaczeń L i R na zewnętrznym pałąku.
 2. Dostosuj długość pałąka tak, aby
  • Twoje uszy są wygodnie zakryte nausznikami,
  •  czujesz równomierny, delikatny ucisk wokół uszu,
  • zapewnione jest dokładne dopasowanie opaski na głowie.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 50

Korzystanie z systemu słuchawkowego

Włączanie

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu z powodu wysokiego poziomu głośności!
Słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez długi czas może prowadzić do trwałych wad słuchu.

 • Przed założeniem słuchawek ustaw głośność w słuchawkach na niski poziom (> 18).
 • Nie wystawiaj się ciągle na wysokie poziomy głośności.
 1. Podłącz nadajnik do systemu zasilania (> 12) i do źródła dźwięku (> 11).
 2. Włącz źródło dźwięku.
  Dioda LED WŁ./WYŁ. zaświeci się na zielono. Obecny jest sygnał audio i trwa transmisja d.
 3. Wyjmij słuchawki z uchwytu na słuchawki nadajnika.
 4. Ustaw przełącznik ON/OFF słuchawek w pozycji ON.
  Słuchawki wyszukują sparowany nadajnik i słyszysz melodię. Jeśli połączenie się powiedzie, rozpocznie się odtwarzanie dźwięku.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 51
Wyłączanie

Jeśli źródło dźwięku zostanie wyłączone na 5 minut, nadajnik i słuchawki przełączą się w tryb czuwania. Aby całkowicie wyłączyć nadajnik, odłącz zasilacz od gniazdka ściennego.
Jeśli słuchawki przeszły w tryb czuwania i chcesz je obudzić, wyłącz je i włącz ponownie.
Słuchawki można wyłączyć na dwa sposoby:

 • Umieść słuchawki w uchwycie na słuchawki nadajnika. Słuchawki wyłączają się automatycznie i rozpoczyna się proces ładowania (> 14).SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 52
 • Ustaw przełącznik ON/OFF słuchawek w pozycji OFF. Słuchawki wyłączają się.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 53
Informacje o połączeniu bezprzewodowym

Nadajnik TR 120-W wykorzystuje bezprzewodową technologię Bluetooth LE Audio do transmisji dźwięku. Jest kompatybilny tylko ze słuchawkami HDR 120-W. Połączenie Bluetooth np. ze smartfonem nie jest możliwe.
Nadajnik przesyła sygnał audio i wszystkie podłączone do niego słuchawki odbierają sygnał. Funkcja Audio Broadcast umożliwia jednoczesne podłączenie dowolnej liczby słuchawek do nadajnika. Jedynym ograniczeniem jest zasięg bezprzewodowy nadajnika.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 54

Parowanie słuchawek

Słuchawki i nadajnik bezprzewodowego systemu słuchawkowego są fabrycznie sparowane. Poniższe kroki są konieczne tylko wtedy, gdy chcesz sparować z nadajnikiem dodatkowe słuchawki HDR 120-W.

 1. Włącz nadajnik (> 16).
 2. Włącz słuchawki (> 16).
 3. Trzymaj lub umieść słuchawki w pobliżu nadajnika. Odległość między słuchawkami a nadajnikiem nie powinna przekraczać 30 cm.
  Słuchawki wyszukują nadajnik i słyszysz melodię. Jeśli połączenie się powiedzie, rozpocznie się odtwarzanie dźwięku.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 55

Regulacja głośności

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu z powodu wysokiego poziomu głośności!
Słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez długi czas może prowadzić do trwałych wad słuchu.

 • Nie wystawiaj się ciągle na wysokie poziomy głośności.
 • Przesuwaj regulator VOLUME na prawym nauszniku w górę + lub w dół, aż głośność będzie dla Ciebie odpowiednia.

Aby chronić słuch, głośność jest nieco zmniejszona na początku transmisji audio. Wyrównuje się w ciągu pierwszych 1-2 minut. Zapobiega to zbyt głośnemu sygnałowi przy włączaniu.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 56

Wybór trybu dźwięku

Nadajnik posiada trzy tryby dźwięku. Zmieniają dźwięk sygnału audio, aby dostosować go do różnych sytuacji.

 • Ustaw przełącznik MODE na nadajniku na żądany tryb dźwięku (patrz tabela).
  Tryb dźwięku Opis
  SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 57Tryb NEUTRALNY Dźwięk jest odtwarzany bez zmian.
  SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 58tryb MUZYKA Basy są wzmocnione, aby uzyskać dynamiczny dźwięk. Nadaje się do odtwarzania muzyki.
  SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 59tryb MOWA Zakres częstotliwości mowy jest wzmocniony. Nadaje się do poprawy zrozumiałości mowy (npample, dialogi filmów/seriali telewizyjnych).

Opieka i utrzymanie

UWAGA
Zwarcie spowodowane cieczami!
Płyny dostające się do obudowy produktu mogą spowodować zwarcie i uszkodzenie elektroniki.

 • Wszystkie płyny należy trzymać z dala od produktu.
 • Nie używaj żadnych rozpuszczalników ani środków czyszczących.
 • Przed czyszczeniem wyłącz bezprzewodowy system słuchawkowy i odłącz nadajnik od gniazdka ściennego.
 • Słuchawki i nadajnik należy czyścić wyłącznie miękką, suchą szmatką.
 • Od czasu do czasu czyścić styki słuchawek i nadajnika np. wacikiem.

Wymiana nauszników

Ze względów higienicznych należy od czasu do czasu wymieniać nauszniki. Zapasowe nauszniki są dostępne na stronie produktu RS 120-W pod adresem www.sennheiser-hearing.com/rs-120-w.

 1. Lekko przekręć nauszniki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż pokonasz lekki opór.
 2. Zdejmij nauszniki z nauszników i zutylizuj je w odpowiedni sposób.
 3. Zaczep nowe nauszniki na nausznikach. Zwróć uwagę na oznaczenia L (lewy) i d R (prawy) z tyłu nauszników.

Przekręć nauszniki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 60FAQ /Jeśli wystąpi problem…

Aktualna lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ)
Odwiedź stronę produktu RS 120-W pod adresem
www.sennheiser-hearing.com/rs-120-w
Znajdziesz tam aktualną listę najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz sugerowane rozwiązania.
Brak odpowiedzi na Twoje pytanie lub problem nadal występuje?
Jeśli wystąpi problem, który nie jest wymieniony w sekcji FAQ lub jeśli problemu nie można rozwiązać za pomocą proponowanych rozwiązań, skontaktuj się z partnerem Sonova Consumer Hearing w celu uzyskania pomocy.
Aby znaleźć partnera Sennheiser w swoim kraju, wyszukaj pod adresem
www.sennheiser-hearing.com/service-support
Opuszczenie zasięgu bezprzewodowego nadajnika Bezprzewodowa transmisja dźwięku jest możliwa tylko w zasięgu bezprzewodowym nadajnika. Zasięg transmisji nadajnika w dużej mierze zależy od warunków środowiskowych, takich jak grubość ściany, jej skład itp. Przy wolnej linii wzroku zasięg transmisji nadajnika wynosi do 60 metrów.
Jeśli ty, a co za tym idzie słuchawki, opuścisz zasięg transmisji nadajnika, jakość dźwięku pogarsza się coraz bardziej, aż do całkowitego zerwania połączenia. Jeśli ponownie wejdziesz w zasięg transmisji w ciągu 3 minut, połączenie zostanie automatycznie przywrócone. W przeciwnym razie musisz ręcznie wyłączyć i włączyć słuchawki (> 16).

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej

System – model: RS 120-W

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 61

Słuchawki – model: HDR 120-W

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 62

Nadajnik – model: TR 120-W

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 63

Zasilacz – model: NT 9-3AW

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne 64

Deklaracje producenta

Gwarancja

Sonova Consumer Hearing GmbH udziela na ten produkt 24-miesięcznej gwarancji.
Aby zapoznać się z aktualnymi warunkami gwarancji, odwiedź nasz webna stronie www.sennheiser-hearing.com/warranty lub skontaktuj się ze swoim
Partner Sonova Consumer Hearing.
Zgodnie z następującymi wymaganiami

Deklaracja zgodności UE
 • Dyrektywa ErP (2009/125/WE)
 • Dyrektywa RoHS (2011/65 / UE)

Niniejszym Sonova Consumer Hearing GmbH oświadcza, że ​​typ sprzętu radiowego RS 120-W (TR 120-W, HDR 120-W) jest zgodny z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sennheiser-hearing.com/download.

Brytyjska deklaracja zgodności
 • Rozporządzenia dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (poprawka) (wyjście z UE) (2019)
 • Przepisy RoHS (2012)
 • Przepisy dotyczące sprzętu radiowego (2017)
Uwagi dotyczące utylizacji
 • UE: dyrektywa w sprawie baterii (2006/66/WE i 2013/56/UE)
 • UE: Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)
 • Wielka Brytania: Przepisy dotyczące baterii (2015)
 • Wielka Brytania: Przepisy WEEE (2013)

Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) i/lub opakowaniu oznacza, że ​​produktów tych nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je po zakończeniu wyrzucać oddzielnie ich eksploatacji. W przypadku utylizacji opakowań należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących segregacji odpadów obowiązujących w Twoim kraju. Niewłaściwa utylizacja materiałów opakowaniowych może być szkodliwa dla zdrowia i środowiska.
Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii/akumulatorków (jeśli dotyczy) i opakowań służy promowaniu ponownego użycia i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnym skutkom dla zdrowia i środowiska, np. powodowanym przez potencjalnie niebezpieczne substancje zawarte w tych produktach . Poddaj recyklingowi sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie/akumulatory po zakończeniu ich okresu eksploatacji, aby uczynić użytek z zawartych w nich materiałów nadających się do recyklingu i uniknąć zaśmiecania środowiska.
Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć bez ich uszkodzenia, należy je zutylizować osobno (bezpieczne wyjmowanie baterii/akumulatorów można znaleźć w instrukcji obsługi produktu). Z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit należy obchodzić się ze szczególną ostrożnością, ponieważ stwarzają one szczególne zagrożenia, takie jak ryzyko pożaru i/lub ryzyko połknięcia w przypadku baterii pastylkowych. Ogranicz wytwarzanie odpadów z baterii w jak największym stopniu, używając baterii o dłuższej żywotności lub akumulatorów.
Więcej informacji na temat recyklingu tych produktów można uzyskać w urzędzie gminy, w miejskich punktach zbiórki lub u partnera Sonova Consumer Hearing. Możesz również zwrócić sprzęt elektryczny lub elektroniczny dystrybutorom, którzy mają obowiązek odbioru. W ten sposób wnoszą Państwo ważny wkład w ochronę środowiska i zdrowia publicznego.
Znaki towarowe
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez firmę Sonova Consumer Hearing GmbH podlega licencji.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w dokumentacji użytkownika mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Dokumenty / Zasoby

SENNHEISER RS 120-W Bezprzewodowe słuchawki nauszne [pdf] Podręcznik użytkownika
RS 120-W, TR 120-W, HDR 120-W, Bezprzewodowe słuchawki nauszne, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki nauszne, Słuchawki

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *