SAMSUNG - logo

C27G5*T 34-calowy monitor do gier G5 Odyssey
Instrukcja obsługiSAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey
Monitor gier
C27G5*T* C32G5*T* C34G5*T*

C27G5*T 34-calowy monitor do gier G5 Odyssey

Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu, a specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy wydajności.
Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
© Samsunga
Firma Samsung jest właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji.
Wykorzystywanie lub powielanie niniejszej instrukcji w części lub w całości bez zgody firmy Samsung jest zabronione.
Znaki towarowe inne niż marki Samsung są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Przed użyciem produktu

Środki ostrożności
ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Ikona ostrzeżenia Ten symbol oznacza, że ​​wysoka objętośćtage jest obecne w środku. Kontakt z jakąkolwiek wewnętrzną częścią tego produktu jest niebezpieczny. iqpowertools Odkurzacz cyklonowy 426HEPA Filtracja HEPA - symbol PRĄDU ZMIENNEGO Objętość prądu przemiennegotage: Znamionowa objętośćtage oznaczone tym symbolem to AC voltage.
Ten symbol wskazuje, że ten produkt zawiera ważną literaturę dotyczącą obsługi i konserwacji. SKIL QC5359B 02 Dwuportowa ładowarka 20 V — ikona 5 Objętość DCtage: Znamionowa objętośćtage oznaczone tym symbolem to DC voltage.
SKIL QC5359B 02 Dwuportowa ładowarka 20 V — ikona 7 Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że ​​bezpieczne połączenie z uziemieniem nie jest wymagane. Jeśli ten symbol nie znajduje się na produkcie z przewodem zasilającym, produkt MUSI mieć niezawodne połączenie z uziemieniem ochronnym. SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - ikona. Uwaga. Zapoznaj się z instrukcją użytkowania: Ten symbol instruuje użytkownika, aby zapoznał się z instrukcją obsługi w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Elektryczność i bezpieczeństwo
ostrzeżenie

 • Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki ani luźnego gniazdka.
 • Nie używaj wielu produktów z jednym gniazdkiem.
 • Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.
 • Włóż wtyczkę do końca, aby nie była poluzowana.
 • Podłącz wtyczkę do gniazdka z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
 • Nie zginaj ani nie ciągnij przewodu zasilającego na siłę. Uważaj, aby nie pozostawić przewodu zasilającego pod ciężkim przedmiotem.
 • Nie umieszczaj przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
 • Za pomocą suchej szmatki usuń kurz wokół wtyków wtyczki lub gniazdka.

Uwaga

 • Nie odłączaj przewodu zasilającego podczas używania produktu.
 • Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z produktem przez firmę Samsung. Nie używaj przewodu zasilającego z innymi produktami.
 • Gniazdo zasilania, do którego podłączony jest przewód zasilający, powinno być drożne.
  ‒ Przewód zasilający musi zostać odłączony, aby odciąć zasilanie produktu w przypadku wystąpienia problemu.
 • Podczas odłączania przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego trzymaj za wtyczkę.

Instalacja
ostrzeżenie

 • NIE UMIESZCZAĆ ŚWIEC, ŚRODKÓW ODSTRASAJĄCYCH OWADY ANI PAPIEROSÓW NA PRODUKCIE. NIE NALEŻY INSTALOWAĆ PRODUKTU W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA.
 • Nie instaluj produktu w słabo wentylowanych pomieszczeniach, takich jak regał na książki lub szafa.
 • Zainstaluj produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby umożliwić wentylację.
 • Plastikowe opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  ‒ Dzieci mogą się udusić.
 • Nie instaluj produktu na niestabilnej lub wibrującej powierzchni (niepewna półka, nachylona powierzchnia itp.)
  ‒ Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
  ‒ Używanie produktu w obszarze narażonym na nadmierne wibracje może spowodować uszkodzenie produktu lub pożar.
 • Nie instaluj produktu w pojeździe ani w miejscu narażonym na działanie kurzu, wilgoci (kapiącej wody itp.), oleju lub dymu.
 • Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła lub gorących przedmiotów, takich jak kuchenka.
  ‒ Żywotność produktu może ulec skróceniu lub może dojść do pożaru.
 • Nie instaluj produktu w zasięgu małych dzieci.
  ‒ Produkt może spaść i zranić dzieci.
 • Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie instaluj produktu w instalacji
  ostrzeżenie
 • NIE WOLNO UMIESZCZAĆ ŚWIEC, ŚRODKÓW ODSTRAWAJĄCYCH OWADY ANI PAPIEROSÓW NA PRODUKCIE. NIE RÓB
  ZAINSTALUJ PRODUKT W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA.
 • Nie instaluj produktu w słabo wentylowanych pomieszczeniach, takich jak regał na książki lub szafa.
 • Zainstaluj produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby umożliwić wentylację.
 • Plastikowe opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  ‒ Dzieci mogą się udusić.
 • Nie instaluj produktu na niestabilnej lub wibrującej powierzchni (niepewna półka, nachylona powierzchnia itp.)
  ‒ Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
  ‒ Używanie produktu w obszarze narażonym na nadmierne wibracje może spowodować uszkodzenie produktu lub pożar.
 • Nie instaluj produktu w pojeździe ani w miejscu narażonym na działanie kurzu, wilgoci (kapiącej wody itp.), oleju lub dymu.
 • Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła lub gorących przedmiotów, takich jak kuchenka.
  ‒ Żywotność produktu może ulec skróceniu lub może dojść do pożaru.
 • Nie instaluj produktu w zasięgu małych dzieci.
  ‒ Produkt może spaść i zranić dzieci.
 • Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie instaluj produktu w

Uwaga

 • Nie upuszczaj produktu podczas ruchu.
 • Nie kładź produktu na froncie.
 • Instalując produkt na szafce lub półce, upewnij się, że dolna krawędź frontu produktu nie wystaje.
  ‒ Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
  ‒ Produkt należy instalować wyłącznie na szafkach lub półkach o odpowiednim rozmiarze.
 • Delikatnie odłóż produkt.
  ‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
 • Zainstalowanie produktu w nietypowym miejscu (miejscu narażonym na działanie dużej ilości drobnego pyłu, substancji chemicznych, ekstremalnych temperatur lub znacznej wilgoci lub w miejscu, w którym produkt będzie działał nieprzerwanie przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
  ‒ Jeśli chcesz zainstalować produkt w takim miejscu, skonsultuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
 • Przed złożeniem produktu umieść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni tak, aby ekran był skierowany w dół.
  ‒ Produkt jest zakrzywiony. Naciskanie na produkt leżący na płaskiej powierzchni może spowodować jego uszkodzenie. Gdy produkt leży na ziemi, skierowany w górę lub w dół, nie należy na niego naciskać.

Działanie
ostrzeżenie

 • Jest wysoka głośnośćtage wewnątrz produktu. Nigdy nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować produktu.
  ‒ Skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Samsung w celu naprawy.
 • Aby przenieść produkt, najpierw odłącz od niego wszystkie kable, w tym kabel zasilający.
 • Jeśli produkt generuje nietypowe dźwięki, zapach spalenizny lub dym, natychmiast odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
 • Nie pozwalaj dzieciom zwisać z produktu ani wspinać się po nim.
  ‒ Dzieci mogą doznać obrażeń lub poważnych obrażeń.
 • Jeśli produkt zostanie upuszczony lub obudowa zewnętrzna zostanie uszkodzona, wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający. Następnie skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
  ‒ Dalsze używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
 • Nie pozostawiaj na produkcie ciężkich przedmiotów lub przedmiotów, które lubią dzieci (zabawki, słodycze itp.).
  ‒ Produkt lub ciężkie przedmioty mogą spaść, gdy dzieci będą próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, powodując poważne obrażenia.
 • Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy wyłącz produkt i odłącz kabel zasilający.
 • Nie upuszczaj przedmiotów na produkt ani nie uderzaj.
 • Nie przenoś produktu, ciągnąc za przewód zasilający lub inny kabel.
 • W przypadku wykrycia wycieku gazu nie należy dotykać produktu ani wtyczki zasilania. Ponadto natychmiast przewietrz pomieszczenie.
 • Nie podnoś ani nie przenoś produktu, ciągnąc za przewód zasilający lub inny kabel.
 • Nie używaj ani nie trzymaj łatwopalnego sprayu lub łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.
 • Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przez obrusy lub zasłony.
  ‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może spowodować pożar.
 • Nie wkładaj metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itp.) ani przedmiotów łatwopalnych (papier, zapałki itp.) do urządzenia (przez otwory wentylacyjne lub porty wejścia/wyjścia itp.).
  ‒ Pamiętaj, aby wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający, gdy do produktu dostanie się woda lub inne obce substancje. Następnie skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
 • Nie umieszczaj na produkcie przedmiotów zawierających płyny (wazonów, garnków, butelek itp.) ani przedmiotów metalowych.
  ‒ Pamiętaj, aby wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający, gdy do produktu dostanie się woda lub inne obce substancje. Następnie skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.

Uwaga

 • Pozostawienie ekranu nieruchomego na nieruchomym obrazie przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
  ‒ Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, ustaw ekran na tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomym obrazem.
 • Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, jeśli nie planujesz używać produktu przez dłuższy czas (wakacje itp.).
  ‒ Nagromadzenie kurzu w połączeniu z wysoką temperaturą może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub upływ prądu.
 • Używaj produktu z zalecaną rozdzielczością i częstotliwością.
  ‒ Twój wzrok może się pogorszyć.
 • Nie łącz razem zasilaczy AC/DC.
 • Usuń plastikową torebkę z zasilacza AC/DC przed jej użyciem.
 • Nie dopuść do przedostania się wody do zasilacza AC/DC ani do jego zamoczenia.
  ‒ Może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
  ‒ Unikaj używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na działanie deszczu lub śniegu.
  ‒ Uważaj, aby nie zamoczyć zasilacza AC/DC podczas mycia podłogi.
  • Nie umieszczaj zasilacza AC/DC w pobliżu urządzeń grzewczych.
  ‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
 • Przechowuj zasilacz AC/DC w dobrze wentylowanym miejscu.
 • Jeśli zawiesisz zasilacz AC/DC z wejściem przewodu skierowanym do góry, woda lub inne obce substancje mogą dostać się do zasilacza i spowodować awarię zasilacza.
  Upewnij się, że zasilacz AC/DC leży płasko na stole lub podłodze.
 • Nie trzymaj produktu do góry nogami ani nie przenoś go, trzymając za podstawę.
  ‒ Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia.
 • Patrzenie na ekran zbyt blisko przez dłuższy czas może pogorszyć wzrok.
 • Nie używaj nawilżaczy ani kuchenek w pobliżu produktu.
 • Daj odpocząć oczom na ponad 5 minut lub patrz na przedmioty z daleka po każdej godzinie używania produktu.
 • Nie dotykaj ekranu, gdy produkt jest włączony przez dłuższy czas, ponieważ może się nagrzewać.
 • Przechowuj drobne akcesoria poza zasięgiem dzieci.
 • Zachowaj ostrożność podczas regulacji kąta produktu.
  ‒ Ręka lub palec może utknąć i spowodować obrażenia.
  ‒ Przechylanie produktu pod nadmiernym kątem może spowodować upadek produktu i obrażenia ciała.
 • Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie.
  ‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
 • Podczas korzystania ze słuchawek lub słuchawek nie ustawiaj zbyt dużej głośności.
  ‒ Zbyt głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie słuchu.

Sprzątanie
Modele o wysokim połysku mogą tworzyć białe plamy na powierzchni, jeśli w pobliżu zostanie zastosowany nawilżacz ultradźwiękowy.
― Skontaktuj się z najbliższym centrum obsługi klienta firmy Samsung, jeśli chcesz wyczyścić wnętrze produktu (zostanie naliczona opłata za usługę).
Nie należy naciskać ekranu produktu rękami ani innymi przedmiotami. Istnieje ryzyko uszkodzenia ekranu.
― Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i elementy zewnętrzne zaawansowanych wyświetlaczy LCD łatwo ulegają zarysowaniu.
Podczas czyszczenia wykonaj następujące czynności.

 1. Wyłącz produkt i komputer.
 2. Odłącz przewód zasilający od produktu.
  ― Trzymaj kabel zasilający za wtyczkę i nie dotykaj kabla mokrymi rękoma. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
 3. Wytrzyj produkt czystą, miękką i suchą ściereczką.
  Zwilż miękką szmatkę w wodzie, dobrze ją wytrzyj, a następnie wytrzyj do czysta zewnętrzną część produktu.
  ‒ Nie stosować na produkt środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalnik lub środek powierzchniowo czynny.
  ‒ Nie rozpylać wody ani detergentu bezpośrednio na produkt.
 4. Po zakończeniu czyszczenia podłącz przewód zasilający do produktu.
 5. Włącz produkt i komputer.

Prawidłowa postawa do korzystania z produktu

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — prawidłowa postawa

Używaj produktu we właściwej postawie w następujący sposób:

 • Wyprostuj plecy.
 • Zachowaj odległość od 45 do 50 cm między okiem a ekranem i spójrz lekko w dół na ekran.
 • Trzymaj oczy bezpośrednio przed ekranem.
 • Dostosuj kąt, aby światło nie odbijało się na ekranie.
 • Utrzymuj przedramiona prostopadle do ramion i poziom z grzbietem dłoni.
 • Trzymaj łokcie pod kątem prostym.
 • Dostosuj wysokość produktu tak, aby kolana były ugięte pod kątem 90 stopni lub więcej, pięty przymocowane do podłogi, a ramiona poniżej serca.
 • Wykonuj ćwiczenia oczu lub często mrugaj, a zmęczenie oczu zostanie złagodzone.

Przygotowania

Instalacja
Mocowanie stojaka

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - rysSAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - rys. 1SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - rys. 2

Umieść podstawę statywu na szyjce statywu zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku. Sprawdź, czy szyjka stojaka jest dobrze podłączona.
SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - rys. 3Mocno dokręć śrubę łączącą w dolnej części podstawy stojaka.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - rys. 4
Przytrzymaj tylną część produktu, jak pokazano na rysunku. Wepchnij zmontowaną podstawę do głównego korpusu w kierunku strzałki, jak pokazano na rysunku.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - rys. 5

Ustaw monitor i zdejmij opakowanie.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - rys. 6

Montaż stoiska zakończony.

Zdejmowanie podstawy
― Przed zdjęciem podstawy z produktu umieść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni ekranem skierowanym w dół.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — podstawa

Umieść styropian ochronny (poduszkę) dołączoną do opakowania na podłodze i połóż produkt na styropianu stroną do dołu, jak pokazano na rysunku. Jeśli styropian jest niedostępny, użyj grubej maty do siedzenia.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — podstawa1

Trzymając produkt jedną ręką, drugą ręką pociągnij za szyjkę podstawy, aby odłączyć podstawę, jak pokazano na rysunku.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — podstawa2

Zdejmij szyjkę stojaka z podstawy, pociągając ją w kierunku strzałki, jak pokazano na rysunku.

Środki ostrożności dotyczące przenoszenia produktu

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - produkt

 • Podczas przenoszenia trzymaj dolne rogi lub krawędzie produktu.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — produkt1
 • Nie trzymaj produktu do góry nogami tylko za podstawę.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — produkt2
 • Nie naciskaj bezpośrednio na ekran.
 • Nie trzymaj ekranu podczas przenoszenia produktu.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — produkt3
 • Nie naciskaj produktu. Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu.

Sprawdzenie przestrzeni wokół produktu
Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na wentylację podczas umieszczania produktu. Wzrost temperatury wewnętrznej może spowodować pożar i uszkodzenie produktu. Podczas instalacji produktu należy zachować wystarczającą ilość miejsca wokół produktu, jak pokazano na schemacie.
― Wygląd zewnętrzny może się różnić w zależności od produktu.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor do gier G5 Odyssey — sprawdzanie

Regulacja nachylenia produktu
― Kolor i kształt części mogą różnić się od przedstawionych. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — przechylanie produktu

 • Nachylenie produktu można regulować.
 • Przytrzymaj dolną część produktu i ostrożnie wyreguluj nachylenie.

Blokada przeciwkradzieżowa
― Blokada antywłamaniowa umożliwia bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.
― Kształt urządzenia blokującego i sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach dostarczonych z blokadą przeciwkradzieżową.
Aby zablokować urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą:

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — blokada

 1. Przymocuj kabel urządzenia blokującego przed kradzieżą do ciężkiego przedmiotu, takiego jak biurko.
 2. Przełóż jeden koniec kabla przez pętlę na drugim końcu.
 3. Włóż urządzenie blokujące do gniazda blokady antykradzieżowej z tyłu produktu.
 4. Zablokuj urządzenie blokujące.
  ‒ Blokadę przeciwkradzieżową można zakupić oddzielnie.
  ‒ Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach dostarczonych z blokadą przeciwkradzieżową.
  ‒ Blokady antywłamaniowe można kupić w sklepach ze sprzętem elektronicznym lub w Internecie.

Specyfikacje zestawu do montażu ściennego (VESA)
― Zamontuj uchwyt ścienny na solidnej ścianie prostopadłej do podłogi. Przed przymocowaniem uchwytu ściennego do powierzchni innych niż płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jeśli zainstalujesz produkt na pochyłej ścianie, może on spaść i spowodować poważne obrażenia ciała. Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung zawierają szczegółową instrukcję instalacji oraz wszystkie części niezbędne do montażu.

 • Nie używaj śrub, które są dłuższe niż standardowa długość lub nie są zgodne ze standardową specyfikacją śrub VESA. Zbyt długie śruby mogą spowodować uszkodzenie wnętrza produktu.
 • W przypadku instalowania uchwytu ściennego innego niż określony produkt, jego instalacja może być trudna.
 • W przypadku uchwytów ściennych, które nie są zgodne ze standardową specyfikacją śrub VESA, długość śrub może się różnić w zależności od specyfikacji uchwytu ściennego.
 • Nie dokręcaj śrub zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub jego upadek, prowadząc do obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju wypadki.
 • Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała spowodowane użyciem uchwytu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub innego niż określony, lub gdy konsument nie zastosuje się do instrukcji instalacji produktu.
 • Nie montuj produktu pod kątem większym niż 15 stopni.
 • W poniższej tabeli przedstawiono standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Nazwa modelu Specyfikacja otworu na śrubę VESA
(A * B) w milimetrach
Standardowa śruba Ilość
C27G5*T* /
C32G5*T* /
C34G5*T*
X 75.0 75.0 M4 4 EA

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - rys. 7

― Nie instaluj zestawu do montażu ściennego, gdy produkt jest włączony. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.

Panel sterowania
― Kolor i kształt części mogą różnić się od przedstawionych. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — panel sterowania

W częściach Opis
Przycisk JOG Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
 

Power LED

Ta dioda LED jest wskaźnikiem stanu zasilania.
— Na ekranie menu można wybrać działanie diody LED zasilania, które ma być włączone lub wyłączone. (SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menu → System Dioda zasilania włączona)
Aby skorzystać z przewodnika po klawiszach funkcyjnych, naciśnij przycisk JOG, gdy ekran jest włączony.
— Gdy produkt nie wyświetla menu OSD, przycisku JOG można użyć w sposób przedstawiony poniżej.
Przewodnik po klawiszach funkcyjnych — W górę : zmiana ustawień dla Jasność, Kontrast, Ostrość.
— W dół : Zmień objętość ustawienie.
— W lewo lub w prawo : zmiana Źródło ustawienie.
SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menu1Źródło — NACIŚNIJ(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Zmienia źródło wejściowe. W lewym górnym rogu ekranu pojawi się komunikat, jeśli źródło wejściowe zostało zmienione.
  SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menuMenu Wyświetla główne menu ekranowe.
SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — oko Tryb oszczędzania oczu Włącza Oko Saver Moda.
— Tylko model C27G5*T* / C32G5*T*.
SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — PBP PBP Włącza PBP tryb.
— Tylko model C34G5*T*.
SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — wyłączone Power poza Wyłącza produkt.
SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — powrótPowrót Wychodzi ze strony menu.

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Przeczytaj poniżej przed podłączeniem produktu.

 1. Przed podłączeniem produktu sprawdź kształt obu portów dostarczonych kabli sygnałowych oraz
  kształty i rozmieszczenie portów w produkcie i urządzeniu zewnętrznym.
 2. Przed podłączeniem produktu należy odłączyć kable zasilające zarówno od produktu, jak i od urządzenia zewnętrznego, aby zapobiec uszkodzeniu produktu z powodu zwarcia lub przetężenia.
 3.  Po prawidłowym podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych podłącz kable zasilające z powrotem do produktu i urządzenia zewnętrznego.
 4. Po zakończeniu podłączania należy przeczytać instrukcje obsługi, aby zapoznać się z funkcjami produktu, środkami ostrożności i innymi informacjami wymaganymi do prawidłowego korzystania z produktu.
  ― Części łączące mogą się różnić w zależności od produktu.
  ― Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.

porty

― Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od modelu produktu. Kolor i kształt części mogą różnić się od przedstawionych. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem.SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor do gier G5 Odyssey — porty

port Opis
SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor do gier G5 Odyssey — wyłączone1 Podłącz do wyjściowego urządzenia audio, takiego jak słuchawki lub słuchawki.
HDMI IN Łączy się z urządzeniem źródłowym za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMI-DVI.
WEJŚCIE DP Łączy się z komputerem za pomocą kabla DP.
SERWIS Użyj pamięci USB, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.
DC 19V Łączy się z zasilaczem AC/DC.

Podłączanie i korzystanie z komputera PC
Wybierz metodę połączenia odpowiednią dla Twojego komputera.
Połączenie za pomocą kabla HDMI

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — kabel HDMIPołączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — kabel DVI

― Funkcja audio nie jest obsługiwana, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone za pomocą kabla HDMI-DVI.
― Optymalna rozdzielczość może nie być dostępna w przypadku kabla HDMI-DVI.

Połączenie za pomocą kabla DP

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — kabel DP

― Zaleca się używanie kabla DP dostarczonego jako akcesorium. Jeśli nie jest dostarczony, należy użyć kabla DP o długości 1.5 m lub mniejszej.
― Użyj kabla DP 1.2 lub nowszego z certyfikatem VESA i jego płci.
Podłączanie do słuchawek lub słuchawekMonitor gamingowy SAMSUNG C27G5T 34 Cal G5 Odyssey - słuchawki

― Podczas włączania dźwięku za pomocą kabla HDMI-HDMI lub DP należy używać słuchawek dousznych.
― Gniazdo słuchawkowe lub douszne obsługuje tylko 3-przewodowe końcówki z tuleją pierścieniową (TRS).

Podłączanie zasilania

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — moc

 1. Podłącz kabel zasilający do zasilacza AC/DC. Następnie podłącz zasilacz AC/DC do portu DC 19V z tyłu produktu.
 2. Następnie podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.
 3. Naciśnij przycisk JOG na dole produktu, aby go włączyć.
  ― Głośność wejściowatage jest przełączany automatycznie.

Porządkowanie podłączonych kabli

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — kable

Umieść oba kable w uchwycie na kable na stojaku (HOLDER-STAND CABLE), aby uporządkować kable, jak pokazano na rysunku. Montaż jest zakończony.

Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Komunikat informacyjny o ustawieniu optymalnej rozdzielczości pojawi się po pierwszym włączeniu produktu po zakupie.
Wybierz język komunikatu informacyjnego i zmień rozdzielczość na komputerze na optymalne ustawienie.
― Jeśli nie zostanie wybrana optymalna rozdzielczość, komunikat pojawi się maksymalnie trzy razy przez określony czas, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu produktu.
― Jeśli chcesz ustawić optymalną rozdzielczość dla swojego komputera, zapoznaj się z (Pytania i odpowiedzi) → „Jak mogę zmienić rozdzielczość?”
― Częstotliwość odświeżania można dostosować do rozdzielczości ekranu, wybierając Gra → Częstotliwość odświeżania w menu OSD.
― Aby włączyć maksymalną częstotliwość odświeżania, ustaw opcję FreeSync na Wł. lub ustaw Częstotliwość odświeżania na 144 Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165 Hz (C34G5*T*).

Lista kart graficznych obsługujących HDR10
HDR10 jest dostępny tylko w systemach Windows 10 wyposażonych w karty graficzne obsługujące Play Ready 3.0
Zarządzanie prawami cyfrowymi (dla chronionych treści HDR). Użyj kart graficznych wymienionych poniżej dla HDR10.

 • Seria NVIDIA GeForce 1000 lub nowsza
 • Seria AMD Radeon™ RX 400 lub nowsza
 • Karta graficzna Intel UHD z serii 600 lub nowsza
  ― Zalecane są karty graficzne obsługujące dekodowanie 10-bitowego wideo z akceleracją sprzętową dla kodeków wideo HDR.

Menu

Przewodnik po klawiszach funkcyjnych →SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menu

― Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od modelu produktu. Kolor i kształt części mogą różnić się od przedstawionych. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości.

gra

2 3 Opis
Częstotliwość odświeżania Zmień częstotliwość odświeżania ekranu. Wyższa częstotliwość odświeżania może zmniejszyć zmęczenie oczu.
60 Hz / 120 Hz / 144 Hz
— Tylko model C27G5*T* / C32G5*T*.
DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / HDMI 165 Hz: 60 Hz / 100 Hz
— Tylko model C34G5*T*.
— To menu nie jest dostępne, gdy FreeSync jest ustawiona.
- Zmienianie Częstotliwość odświeżania może powodować migotanie ekranu, w zależności od karty graficznej komputera.
— Funkcja jest dostępna w komputerze PC wyposażonym w kartę graficzną z możliwością zmiany częstotliwości odświeżania.
Niedostępna w urządzeniach (np. AV) ze stałą częstotliwością odświeżania. Jeśli funkcja jest włączona, ekran może działać nieprawidłowo.
— Jeśli Częstotliwość odświeżania funkcja jest w użyciu, a tekst wyświetlany na ekranie komputera jest niewyraźny lub uszkodzony, należy rozwiązać problem, zmieniając rozdzielczość ekranu komputera na zalecaną.
2 3 Opis
Korektor czerni Dostosuj jasność ciemnych obszarów.
Gdy wartość zbliża się do 1, ciemniejsze obszary ekranu stają się jaśniejsze, co ułatwia znajdowanie wrogów podczas gry. Aby łatwiej znajdować wrogów podczas gry, użyj niższej wartości.
Gdy wartość zbliża się do 20, ciemniejsze obszary ekranu stają się ciemniejsze, a kontrast wzrasta.
— To menu nie jest dostępne, gdy Tryb oszczędzania oczu jest włączony.
— To menu nie jest dostępne, gdy Tryb obrazu jest ustawione na Kino tryb.
— To menu nie jest dostępne, gdy Dynamiczny kontrast jest włączony.
- Korektor czerni funkcja jest aktywowana tylko w określonym czasie AV rozdzielczość, na przykład 720P przy 60 Hz i 1080 P przy 60 Hz.
Odpowiedź Czas Przyspiesz szybkość reakcji panelu, aby wideo wyglądało na żywsze i bardziej naturalne.
— Najlepiej ustawić Czas odpowiedzi do Standard or Szybsze kiedy nie jesteś vieww filmie lub grze.
— To menu nie jest dostępne, gdy FreeSync jest ustawiona.
- Gdy Tryb obrazu jest ustawione na Dynamiczny or Tryb oszczędzania oczu jest ustawione na OnThe Najszybszy (MBR) menu jest nieaktywne.
- Najszybszy (MBR) menu jest dostępne tylko wtedy, gdy Częstotliwość odświeżania jest ustawiona na 144 Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165 Hz (C34G5*T*).
FreeSync FreeSync to rozwiązanie, które eliminuje rozrywanie ekranu bez typowych opóźnień i opóźnień. FreeSync można obsługiwać, gdy używasz karty graficznej AMD z obsługą FreeSync rozwiązanie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie FreeSync (dla kart graficznych AMD).
Niskie opóźnienie wejściowe Zminimalizuj opóźnienie wejściowe, aby uzyskać szybkie reakcje, skracając czas przetwarzania wideo.
— To menu nie jest dostępne, gdy FreeSync jest włączony.
— To menu nie jest dostępne, gdy Częstotliwość odświeżania jest ustawiona na 120 Hz / 144 Hz (tylko model C27G5*T* / C32G5*T*).
— To menu nie jest dostępne, gdy Częstotliwość odświeżania jest ustawiona na 60 Hz / 100 Hz / 165 Hz (tylko model C34G5*T*). DisplayPort tryb).
— Jeśli częstotliwość odświeżania komputera różni się od ustawienia dla Częstotliwość odświeżania na produkcie, funkcja może nie być obsługiwana.
Wirtualny punkt celowania •  poza: Wirtualny punkt celowania nie jest dostępny podczas poza jest wybrany.
•  SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — powrót1 : Wybierz preferowany styl punktu celowania.
•  Zresetuj Pozycja: Przywróć domyślną pozycję punktu celowania.
2 3 Opis
Ekran Tabela Wybierz najlepszy rozmiar i proporcje ekranu.
— To menu nie jest dostępne, gdy FreeSync jest włączony.
In PC tryb
Samochody: Wyświetl obraz zgodnie z proporcjami źródła wejściowego.
szeroki: Wyświetl obraz na pełnym ekranie, niezależnie od proporcji źródła wejściowego.
17 " (4: 3): Użyj współczynnika proporcji 4:3 na 17-calowym ekranie. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
19 " (4: 3): użyj współczynnika proporcji 4:3 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
19″ szeroki (16:10): użyj współczynnika proporcji 16:10 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
21.5″ szeroki (16:9): użyj współczynnika proporcji 16:9 na 21.5-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
22″ szeroki (16:10): użyj współczynnika proporcji 16:10 na 22-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
23 " szeroki (16: 9): użyj współczynnika proporcji 16:9 na 23-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
27″ szeroki (16:9): użyj współczynnika proporcji 16:9 na 27-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
— Tylko model C34G5*T*.
29 " szeroki (21: 9): użyj współczynnika proporcji 21:9 na 29-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
— Tylko model C34G5*T*.
2 3 Opis
W trybie AV
· 4:3: Wyświetl obraz o współczynniku proporcji 4:3. Nadaje się do filmów i standardowych transmisji.
· 16:9: Wyświetl obraz o współczynniku proporcji 16:9.
· 21:9: Wyświetl obraz o współczynniku proporcji 21:9.
— Tylko model C34GST.
· Dopasowanie do ekranu: Wyświetl obraz z oryginalnym współczynnikiem proporcji bez obcinania.
· 17′ (4:31: użyj współczynnika proporcji 4:3 na 17-calowym ekranie. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
· 19′ (4:3): użyj współczynnika proporcji 4:3 na 19-calowym szerokim ekranie. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
· 19′ Wide (16:1W: Użyj współczynnika proporcji 16:10 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
· 21.5-Szeroki (16:9): użyj współczynnika proporcji 16:9 na 21.5-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
· 22- Szeroki (16:10): użyj współczynnika proporcji 16:10 na 22-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
· 23- Szeroki (16:9): użyj współczynnika proporcji 16:9 na 23-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
· 27′ Wide (16:9): Użyj współczynnika proporcji 16:9 na 27-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
– Tylko model C3485T.
· 29″ szeroki (21: 9): Użyj 21:9 proporcji na 29-calowym ekranie. Obrazy o innym współczynniku proporcji nie będą wyświetlane.
– Tylko model C34GST.
— Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostarczonych z produktem.
- Zmienianie Rozmiar ekranu jest dostępny, gdy spełnione są następujące warunki.
— Źródłem wejściowym jest 480p, Slop, 720p lub 1080p, a produkt może wyświetlać normalnie (nie każdy model obsługuje wszystkie te sygnały).
— Można to ustawić tylko wtedy, gdy zewnętrzne wejście jest podłączone przez HDMI/DP i Tryb PC/AV jest ustawione na AVI.
— Ta opcja jest dostępna, gdy FreeSync jest ustawione na Off.

Obrazek

2 3 Opis
Tryb obrazu To menu zapewnia optymalną jakość obrazu odpowiednią do środowiska, w którym produkt będzie używany.
— To menu nie jest dostępne, gdy Tryb oszczędzania oczu jest włączony.
- Tryb obrazu jest wyłączona, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał HDR.
In PC tryb
Zamówienia Indywidualne: Dostosuj ustawienia ekranu.
FPS: Zwiększ jasność ciemniejszych obszarów ekranu gry FPS (First-Person Shooter). Ten tryb zwiększa widoczność wrogów podczas gry FPS (First-Person Shooter).
RTS: Zwiększ temperaturę kolorów i współczynnik kontrastu, aby poprawić widoczność ekranu RTS (strategia czasu rzeczywistego) i minimapy.
RPG: Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem grafiki 3D i wiadomości błyskawicznych na ekranie gry RPG (Role Playing Game).
TO: Zwiększ współczynnik kontrastu, aby uzyskać jakość obrazu zoptymalizowaną dla ekranu gry AOS (Aeon Of Strife).
Kino: Uzyskaj jasność i ostrość monitorów odpowiednich do oglądania materiałów wideo i DVD.
Dynamiczny Kontrast: Uzyskaj zrównoważoną jasność dzięki automatycznej regulacji kontrastu. W AV tryb Gdy zewnętrzne wejście jest podłączone przez HDMI/DP i Tryb PC/AV jest ustawione na AV, Tryb obrazu ma cztery ustawienia obrazu (Dynamiczny, Standard, Film i Zamówienia Indywidualne), które są ustawione fabrycznie. Możesz aktywować albo Dynamiczny, Standard, Film or Zamówienia Indywidualne. Możesz wybrać Zamówienia Indywidualne który automatycznie przywołuje Twoje spersonalizowane ustawienia obrazu.
Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby view ostrzejszy obraz niż w Standard tryb.
•  Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie jest jasne.
•  Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie jest ciemne. Pozwoli to zaoszczędzić energię i zmniejszyć zmęczenie oczu.
•  Zamówienia Indywidualne: Wybierz ten tryb, jeśli chcesz dostosować obraz do swoich preferencji.
- Tryb obrazu funkcja jest aktywowana tylko w określonym czasie AV rozdzielczość, na przykład 720P przy 60 Hz i 1080 P przy 60 Hz.
 2 3 Opis
Jasność Możesz dostosować ogólną jasność obrazu. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość sprawi, że obraz będzie jaśniejszy.
— To menu nie jest dostępne, gdy Tryb oszczędzania oczu jest włączony.
Kontrast Dostosuj kontrast między obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość zwiększy kontrast, aby obiekt wydawał się wyraźniejszy.
— To menu nie jest dostępne, gdy Tryb obrazu jest ustawione na Kino or Dynamiczny kontrast tryb.
Ostrość Spraw, aby kontury obiektów były wyraźniejsze lub rozmyte. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość sprawi, że kontury obiektów będą wyraźniejsze.
— To menu nie jest dostępne, gdy Tryb obrazu jest ustawione na Kino or Dynamiczny kontrast tryb.
Kolor Dostosuj odcień ekranu.

•  Ton kolorów: Wybierz ton koloru, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb viewpotrzeby.— Gdy zewnętrzne wejście jest podłączone przez HDMI/DP i Tryb PC/AV jest ustawione na AV (720P przy 60Hz i 1080P przy 60Hz), Ton kolorów ma cztery ustawienia temperatury barwowej (Chłodny, Normalna, Ciepły i Zamówienia Indywidualne).
•  Czerwony: Regulacja poziomu nasycenia czerwieni. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
•  Zielony: Regulacja poziomu nasycenia zieleni. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
•  Niebieski: Regulacja poziomu nasycenia koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
•  Gamma: Regulacja średniego poziomu luminancji.
— To menu nie jest dostępne, gdy Tryb oszczędzania oczu jest włączony.
— To menu nie jest dostępne, gdy Tryb obrazu jest ustawione na Kino tryb.
— To menu nie jest dostępne, gdy Dynamiczny kontrast jest włączony.

2 3 Opis
Poziom czerni Jeśli odtwarzacz DVD lub dekoder jest podłączony do produktu przez HDMI, może wystąpić pogorszenie jakości obrazu (degradacja kontrastu/kolorów, poziom czerni itp.), w zależności od podłączonego urządzenia źródłowego.
W takim wypadku, Poziom czerni można użyć do regulacji jakości obrazu.
Normalna: Wybierz ten tryb, gdy nie występuje pogorszenie współczynnika kontrastu.
niski: Wybierz ten tryb, aby zmniejszyć poziom czerni i zwiększyć poziom bieli w przypadku pogorszenia współczynnika kontrastu.
— Ta funkcja jest dostępna tylko w HDMI tryb.
- Poziom czerni mogą nie być kompatybilne z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
- Poziom czerni funkcja jest aktywowana tylko w określonym czasie AV rozdzielczość, na przykład 720P przy 60 Hz i 1080 P przy 60 Hz.
- Poprawić czarny poziom ponieważ jakość obrazu może się różnić w zależności od urządzenia zewnętrznego.
Tryb oszczędzania oczu Ustaw optymalną jakość obrazu odpowiednią do relaksu oczu.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” to certyfikat dla produktów spełniających wymagania dotyczące niższych poziomów światła niebieskiego. Gdy Tryb oszczędzania oczu jest 'On', niebieskie światło o długości fali około 400 nm zmniejszy się i zapewni optymalną jakość obrazu odpowiednią dla odprężenia oczu. Jednocześnie poziom niebieskiego światła jest niższy niż w ustawieniach domyślnych i został przetestowany przez TÜV Rheinland i certyfikowany jako spełniający wymagania standardów TÜV Rheinland „Low Blue Light Content”.
Regulacja ekranu Pozycja H: Przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Pozycja V: Przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
— Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Tryb PC/AV jest ustawione na AV.
— To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy Rozmiar ekranu jest ustawione na Dopasowanie ekranu in AV Tryb.
Gdy sygnał 480P lub 576P lub 720P lub 1080P jest wprowadzany do AV tryb i produkt może wyświetlać się normalnie, wybierz Ekran Dopasować do regulacji pozycji poziomej i pionowej w poziomach 0-6.

PBP (obsługiwany model: C34G5*T*)

― Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od modelu produktu. Kolor i kształt części mogą różnić się od przedstawionych. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
― Jeśli używana jest funkcja PBP, a tekst wyświetlany na ekranie komputera jest rozmyty lub uszkodzony, należy rozwiązać problem, zmieniając rozdzielczość ekranu komputera na zalecaną.
― Nie zmieniaj samowolnie funkcji PBP podczas gry. W przeciwnym razie niektóre aplikacje do gier mogą nie odpowiadać, co spowoduje błędy na ekranie.

2 3 Opis
Tryb PBP Włącz lub wyłącz tryb PBP.
Jeśli urządzenie źródłowe nie wysyła sygnału wideo w odpowiedniej rozdzielczości do wyświetlania w trybie PBP, po włączeniu funkcji PBP może pojawić się pusty ekran.
— Wyjście 4K z urządzenia AV nie jest obsługiwane, gdy Tryb PBP is On.
Źródło Wybierz źródło dla każdego ekranu.
— Ta opcja jest dostępna, gdy Tryb PBP jest ustawione na On.
Dźwięk Źródło Ustaw, dla którego ekranu chcesz słyszeć dźwięk.
SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey - ikona 8
— Ta opcja jest dostępna, gdy Tryb PBP jest ustawione na On.
Współczynnik ekranu Ustaw proporcje ekranu dla trybu PBP. W PC tryb
Samochody: Wyświetl obraz zgodnie z proporcjami źródła wejściowego.
szeroki: Wyświetl obraz na pełnym ekranie, niezależnie od proporcji źródła wejściowego. W AV tryb
4:3: Wyświetla obraz o współczynniku proporcji 4:3. Nadaje się do filmów i standardowych transmisji.
16:9: Wyświetl obraz o współczynniku proporcji 16:9.
Dopasowanie ekranu: Wyświetla obraz w oryginalnych proporcjach bez obcinania.
— Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostarczonych z produktem.
- Zmienianie Ekran Stosunek jest dostępny, gdy spełnione są następujące warunki.
— Źródłem wejściowym jest 480p, 576p, 720p lub 1080p, a produkt może wyświetlać się normalnie (nie każdy model obsługuje wszystkie te sygnały).
— Można to ustawić tylko wtedy, gdy zewnętrzne wejście jest podłączone przez HDMI/DP i PC/AV Moda jest ustawione na AV.
— Ta opcja jest dostępna, gdy FreeSync jest wyłączony.
— Ta opcja jest dostępna, gdy Tryb PBP jest ustawione na On.
2 3 Opis
Kontrast Dostosuj poziom kontrastu. Wartości bliższe 100 oznaczają większy kontrast jasne/ciemne.
— Ta opcja jest dostępna, gdy Tryb PBP jest ustawione na On.

On Screen Display

2 3 Opis
Wybierz język Ustaw język menu.
— Zmiana ustawienia języka zostanie zastosowana tylko do menu ekranowego.
— Nie zostanie zastosowany do innych funkcji komputera.
Czas wyświetlania Menu ekranowe zniknie automatycznie, jeśli nie będzie używane przez określony czas.
Wyświetlacz Czas to funkcja określająca czas, po którym menu OSD ma zniknąć.

System

2 3 Opis
 objętość Poprawić objętość sterowanie przyciskiem JOG W LEWO/W PRAWO.
— Aby aktywować niemy funkcji, uzyskaj dostęp do objętość ekran sterowania, a następnie użyj przycisku JOG, aby przesunąć ostrość w dół. Aby dezaktywować niemy funkcji, uzyskaj dostęp do objętość ekran sterowania, a następnie zwiększ lub zmniejsz objętość.
Jasność dynamiczna Automatycznie dostosuj Jasność, aby zapewnić najlepszy możliwy kontrast ekranu w bieżących warunkach.
— To menu nie jest dostępne, gdy Tryb oszczędzania oczu jest włączony.
— Jeśli ustawienie Jasność jest zbyt niskie, operacja może nie działać prawidłowo.
 2  3  Opis
Wyłącznik czasowy Plus Wyłącznik czasowy Wyłącznik czasowy: Włączyć Wyłącznik czasowy tryb.
Wyłącz po: Wyłącznik czasowy można ustawić w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się automatycznie po określonej liczbie godzin.
— Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Wyłącznik czasowy jest ustawione na On.
— W przypadku produktów przeznaczonych na rynek w niektórych regionach, Wyłącznik czasowy jest ustawiona na automatyczną aktywację po 4 godzinach od włączenia produktu. Odbywa się to zgodnie z przepisami dotyczącymi zasilania. Jeśli nie chcesz, aby timer się aktywował, przejdź doSAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menu  → System Wyłącznik czasowy Plus i nastaw Wyłącznik czasowy do poza.
Timer ekologiczny Timer ekologiczny: Włączyć Timer ekologiczny tryb.
Eco poza Po: the Eco poza Po można ustawić w zakresie od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy się automatycznie po upływie określonego czasu.
— Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Timer ekologiczny jest ustawione na On.
Tryb PC/AV zestaw Tryb PC/AV do AV. Rozmiar obrazu zostanie powiększony.
Ta opcja jest przydatna, gdy ty view film.
— Obsługiwane są tylko produkty z obszarem wyświetlania 16:9 lub 16:10.
— Jeśli produkt jest w HDMI, DisplayPort tryb i ekran mówi Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego. naciśnij przycisk JOG, aby wyświetlić ekran przewodnika po klawiszach funkcyjnych, a następnie wybierz SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menu → SystemPC/AV ModaHDMI, DisplayPortPC or AV.
Wersja DisplayPort Wybierz swój port DisplayPort.
— Nieprawidłowe ustawienia mogą powodować wygaszenie ekranu. W takim przypadku sprawdź specyfikację urządzenia.
— Jeżeli produkt (w DisplayPort tryb) wyświetla komunikat Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego. naciśnij przycisk JOG, aby wyświetlić ekran przewodnika po klawiszach funkcyjnych, a następnie wybierz SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menu → System Wersja DisplayPort 1.1 or 1.2↑ (C27G5*T* / C32G5*T*), 1.1 / 1.2 / 1.4 (C34G5*T*).
— W przypadku ustawienia Wersja DisplayPort do 1.1, w przypadku ograniczenia przepustowości protokołu DisplayPort 1.1, rzeczywista maksymalna częstotliwość odświeżania wyjścia kart graficznych nie może osiągnąć poziomu 120 Hz/144 Hz.
— Jeśli komputer wszedł w tryb BIOS, a ekran BIOS nie pojawia się, przejdź do następującej ścieżki, a następnie wybierz tryb. SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menu → SystemDisplayPort Ver.
* 1.1 or 1.2↑ (C27G5*T* / C32G5*T*), 1.1 / 1.2 / 1.4 (C34G5*T*).
 2 3 Opis
Wkład port Ver. Wybierz wersję HDMI.
— Obsługiwane urządzenie i rozdzielczość mogą się różnić w zależności od wersji.
— Po zmianie wersji ekran może migać.
— Jeśli ustawisz Tryb HDMI do 1.4, niektóre wysokie rozdzielczości mogą nie być obsługiwane z powodu ograniczenia przepustowości protokołu HDMI 1.4.
— Jeśli ustawienie nie jest odpowiednie, może pojawić się pusty ekran. W takim przypadku sprawdź specyfikację urządzenia.
- Ustawić HDMI Moda do 1.4 jeśli monitor jest podłączony do urządzenia HDMI i monitor nie wyświetla obrazu prawidłowo, wyświetla pusty ekran lub w ogóle nie odtwarza dźwięku.
Automatyczne przełączanie źródła Aktywacja powoduje automatyczne wyświetlenie nowego podłączonego źródła.
— Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
Kluczowy czas powtarzania Kontroluj szybkość reakcji przycisku, gdy przycisk jest wciśnięty.
Przyśpieszenie, 1 sekundlub 2 sekund można wybrać. Jeśli Bez powtórzeń jest wybrany, polecenie odpowiada tylko raz po naciśnięciu przycisku.
Dioda zasilania włączona Skonfiguruj ustawienia, aby włączyć lub wyłączyć diodę LED zasilania znajdującą się w dolnej części produktu.
•  Pracujący: Dioda LED zasilania świeci się, gdy produkt jest włączony.
•  Gotowość: Dioda LED zasilania świeci się, gdy produkt jest wyłączony.

Pomoc

2 3 Opis
Autodiagnoza Wykonaj ten test, gdy wystąpią problemy z obrazem na monitorze.
— Nigdy nie wyłączaj zasilania ani nie zmieniaj źródła sygnału wejściowego podczas autodiagnostyki. Jeśli to możliwe, staraj się nie przerywać testowania.
Oprogramowanie aktualizacja Zaktualizuj oprogramowanie za pomocą aktualizacji file na urządzeniu USB.
1 Zapisz aktualizację file (w formacie .bin), który pobrałeś ze strony Samsung webwitryna internetowa (http:///www.samsung.com/sec) do urządzenia pamięci masowej USB.
2 Podłącz urządzenie USB do SERWIS port w monitorze. WybieraćSAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menuPomoc Aktualizacja oprogramowania.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować aktualizację.
Twój produkt wyłączy się i włączy ponownie automatycznie po zakończeniu aktualizacji, a następnie wyłączy się.
Wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie ponownie podłącz przewód po wyłączeniu.
— Aby wykonać aktualizację oprogramowania przy użyciu pamięci USB, najpierw sformatuj pamięć USB w systemie plików FAT32.
— Podczas przeprowadzania aktualizacji upewnij się, że tylko jeden BIN file (.bin) jest zapisywany w katalogu głównym.
— Jeśli Brak aktualizacji files znalezione na twoim urządzeniu USB. Sprawdź urządzenie USB i spróbuj ponownie. wyświetlany jest komunikat, prawdopodobnie jest to spowodowane następującymi przyczynami.
— Pamięć USB nie jest podłączona do SERWIS Port.
- The filew podłączonej pamięci USB nie są kompatybilne formaty.
— Brak ważnych aktualizacji files znalezione w podłączonej pamięci USB. (Nie ma aktualizacji files zapisane w pamięci lub file nazwy są nieprawidłowe).
— Nie wyłączaj produktu, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. I w miarę możliwości zapobiegaj przerwom w aktualizacji. Ogólnie rzecz biorąc, produkt powraca do poprzedniej wersji, jeśli aktualizacja zostanie przerwana.|
— Nie jest to problem związany z monitorem, ponieważ ekran może migać na zielono podczas aktualizacji USB z podłączonym konwerterem DVI-HDMI. Aktualizacja oprogramowania odbywa się normalnie. W związku z tym poczekaj, aż aktualizacja zostanie zakończona.
Informacja View aktualne informacje o oprogramowaniu. Patrz rzeczywisty ekran monitora.
Zresetować wszystkie Przywróć wszystkie ustawienia produktu do domyślnych ustawień fabrycznych.

Instalowanie oprogramowania

SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor do gier G5 Odyssey — nastawnik Łatwa konfiguracja
Easy Setting Box umożliwia użytkownikom korzystanie z produktu poprzez podzielenie wielu sekcji.
Aby zainstalować najnowszą wersję Easy Setting Box, pobierz ją z Samsung webStrona (http://www.samsung.com).
― Oprogramowanie może nie działać poprawnie, jeśli po instalacji nie uruchomisz ponownie komputera.
― W zależności od systemu komputerowego i specyfikacji produktu, ikona Okno łatwych ustawień może nie być wyświetlana.
― Jeśli ikona skrótu nie pojawi się, naciśnij klawisz F5.

Ograniczenia i problemy z instalacją
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko sieciowe.
Wymagania systemowe

OS sprzęt komputerowy
 • Windows 7 32-bitowy/64-bitowy  • Co najmniej 32 MB pamięci
 • Windows 8 32-bitowy/64-bitowy  • Co najmniej 60 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Windows 8.1 32-bitowy/64-bitowy
 • Windows 10 32-bitowy/64-bitowy

Instalacja sterownika
Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, pobierz ją z Samsung webStrona (http://www.samsung.com).
― Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla tego produktu można ustawić, instalując odpowiednie sterowniki.

Podręcznik rozwiązywania problemów

Wymagania przed skontaktowaniem się z centrum obsługi klienta firmy Samsung
― Przed skontaktowaniem się z centrum obsługi klienta firmy Samsung należy przetestować produkt w następujący sposób. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
Diagnostyka produktu (problem z ekranem)
Jeśli wystąpi problem z ekranem monitora, uruchom autodiagnostykę, aby sprawdzić, czy monitor działa prawidłowo.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku wybrania nieobsługiwanej rozdzielczości (patrz tabela standardowych trybów sygnału), na chwilę może pojawić się komunikat Not Optimum Mode lub ekran może nie być wyświetlany prawidłowo.
― Wyświetlana rozdzielczość może się różnić w zależności od ustawień systemowych komputera i kabli.

Sprawdź poniższe.
Problem z instalacją (tryb PC)

Ekran ciągle się włącza i wyłącza.
Sprawdź połączenie kablowe między produktem a komputerem i upewnij się, że złącza są zablokowane.
Po podłączeniu kabla HDMI lub HDMI-DVI do produktu i komputera ze wszystkich czterech stron ekranu widoczne są puste miejsca.
Puste miejsca na ekranie nie mają nic wspólnego z produktem.
Puste miejsca na ekranie są spowodowane przez komputer lub kartę graficzną. Aby rozwiązać problem, dostosuj rozmiar ekranu w ustawieniach HDMI lub DVI karty graficznej.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie ma opcji dostosowania rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
(Skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostosowywania ustawień ekranu.)

Problem z ekranem
Dioda zasilania jest wyłączona. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.
Jeśli wystąpi problem z ekranem monitora, uruchom autodiagnostykę, aby sprawdzić, czy monitor działa prawidłowo.
Komunikat Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego. wydaje.
Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Jeśli monitor jest w trybie HDMI lub DisplayPort, naciśnij przycisk JOG, aby wyświetlić ekran przewodnika po klawiszach funkcyjnych i wybierz opcję SAMSUNG C27G5T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey — menu→ System → Tryb PC/AV → HDMI, DisplayPort → PC lub AV.
Wyświetlany jest tryb nieoptymalny.
Ten komunikat pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość lub częstotliwość dla produktu.
Zmień maksymalną rozdzielczość i częstotliwość, aby dostosować ją do wydajności produktu, korzystając z tabeli standardowych trybów sygnału (str. 35).
Obrazy na ekranie wyglądają na zniekształcone.
Sprawdź połączenie kablowe z produktem.
Ekran nie jest wyraźny. Ekran jest rozmazany.
Usuń wszelkie akcesoria (przedłużacz wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw rozdzielczość i częstotliwość na zalecany poziom.
Ekran wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostały cienie lub zjawy.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera mieszczą się w zakresie rozdzielczości i częstotliwości zgodnych z produktem. Następnie, jeśli to konieczne, zmień ustawienia, korzystając z Tabeli trybów sygnału standardowego (str. 35) w niniejszej instrukcji oraz menu Informacje w produkcie.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Dostosuj jasność i kontrast.
Kolor ekranu jest niespójny.
Zmień ustawienia kolorów.
Kolory na ekranie mają cień i są zniekształcone.
Zmień ustawienia kolorów.
Biały tak naprawdę nie wygląda na biały.
Zmień ustawienia kolorów.
Na ekranie nie ma obrazu, a dioda LED zasilania miga co 0.5 do 1 sekundy.
Produkt działa w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby powrócić do normalnego trybu działania.
Tekst jest rozmazany.
W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10): Przejdź do Panelu sterowania →
Czcionki → Dostosuj i zmień tekst ClearType Włącz ClearType.
Odtwarzanie wideo jest przerywane.
Odtwarzanie dużego wideo w wysokiej rozdzielczości files może być niepewny. Może to być spowodowane tym, że odtwarzacz wideo nie jest
zoptymalizowany pod kątem zasobów komputera.
Spróbuj zagrać w file na innym odtwarzaczu wideo.
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdź ponownie stan podłączonego kabla audio i/lub wyreguluj głośność.
Sprawdź głośność.
Sprawdź, czy dźwięk jest wyciszony.
Głośność jest za niska.
Dostosuj głośność.
Jeśli głośność jest nadal niska po zwiększeniu jej do maksymalnego poziomu, dostosuj głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w programie.
Film jest dostępny, ale nie ma dźwięku.
Nie słychać dźwięku, jeśli do podłączenia urządzenia wejściowego używany jest kabel HDMI-DVI.
Podłącz urządzenie za pomocą kabla HDMI lub kabla DP.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy.
Jeśli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, oddaj komputer do serwisu.

Pytania i odpowiedzi

― Więcej informacji na temat regulacji można znaleźć w instrukcji obsługi komputera lub karty graficznej.
― Ścieżka dostępu do ustawień zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego.
Jak mogę zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.

 • Windows 7: Przejdź do Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Wyświetlacz → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosuj Częstotliwość odświeżania ekranu w Ustawieniach monitora.
 • Windows 8 (Windows 8.1): Przejdź do Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Wyświetlacz → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosuj Częstotliwość odświeżania w Ustawieniach monitora.
 • Windows 10: Przejdź do Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Właściwości karty graficznej → Monitor i dostosuj częstotliwość odświeżania ekranu w Ustawieniach monitora.

Jak mogę zmienić rozdzielczość?

 • Windows 7: Przejdź do Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Wyświetlacz → Rozdzielczość ekranu → Dostosuj rozdzielczość.
 • Windows 8 (Windows 8.1): Przejdź do Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dostosuj rozdzielczość i dostosuj rozdzielczość.
 • Windows 10: Przejdź do Ustawienia → System → Wyświetlacz → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i dostosuj rozdzielczość.
  Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
 • Windows 7: Przejdź do Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
 • Windows 8 (Windows 8.1): Przejdź do Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
 • Windows 10: Przejdź do opcji Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia wygaszania ekranu → Zasilanie i uśpienie lub KONFIGURACJA BIOS na komputerze.

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej

Ogólne

Nazwa modelu C27G5*T* C32G5*T* C34G5*T*
Tabela Klasa 27 (26.9 cala / 68.4 cm) Klasa 32 (31.5 cala / 80.0 cm) Klasa 34 (34 cala / 86.4 cm)
Obszar wyświetlania 596.7 mm (wys) x 335.6 mm (pion) 697.3 mm (wys) x 392.2 mm (pion) 797.22 mm (wys) x 333.72 mm (pion)
Pixel Pitch 0.2331 mm (wys) x 0.2331 mm (pion) 0.2724 mm (wys) x 0.2724 mm (pion) 0.07725 mm (wys) x 0.23175 mm (pion)
Maksymalny zegar pikseli 586 MHz 586 MHz 879.714 MHz
Zasilanie AC 100-240V ~ 50 / 60Hz
Na podstawie AC objtage adaptera. Dla DC objtage produktu, patrz etykieta produktu.
Złącza sygnałowe HDMI, DisplayPort
Warunki środowiska Operacyjny
Temperatura: 50 °F – 104 °F (10 °C – 40 °C) Wilgotność: 10 % – 80 %, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -4°C - 113°C
Wilgotność: 5% – 95%, bez kondensacji

Tabela standardowych trybów sygnału

Nazwa modelu C27G5*T* / C32G5*T* C34G5*T*
Synchronizacja (specyfikacja PANELU) Częstotliwość pionowa 48 - 144 Hz 60 - 165 Hz
Rozkład Optimum rozkład X 2560 1440 144 Hz @ 3440 × 1440 przy 100 Hz (HDMI)
3440 × 1440 przy 165 Hz (DisplayPort)
Maksymalna rozdzielczość

Jeśli z komputera przesyłany jest sygnał należący do następujących standardowych trybów sygnału, ekran zostanie automatycznie dostosowany. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do standardowych trybów sygnału, ekran może być pusty, mimo że dioda LED zasilania świeci. W takim przypadku zmień ustawienia zgodnie z poniższą tabelą, korzystając z instrukcji obsługi karty graficznej.
C27G5*T* / C32G5*T*

Rozkład

 

Częstotliwość pozioma
(kHz)

Częstotliwość pionowa
(Hz)
Zegar pikseli
(MHz)
Polaryzacja synchronizacji
(Poziom/Pion)

port

HDMI IN WEJŚCIE DP
IBM, 720x400 31.469 70.087 28.322 - / + O O
MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 - / - O O
MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 - / - O O
MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.000 - / - O O
VESA, 640x480 31.469 59.940 25.175 - / - O O
VESA, 640x480 37.861 72.809 31.500 - / - O O
VESA, 640x480 37.500 75.000 31.500 - / - O O
VESA, 800x600 35.156 56.250 36.000 + / + O O
VESA, 800x600 37.879 60.317 40.000 + / + O O
VESA, 800x600 48.077 72.188 50.000 + / + O O
VESA, 800x600 46.875 75.000 49.500 + / + O O
VESA, 1024x768 48.363 60.004 65.000 - / - O O
VESA, 1024x768 56.476 70.069 75.000 - / - O O
VESA, 1024x768 60.023 75.029 78.750 + / + O O
VESA, 1152x864 67.500 75.000 108.000 + / + O O
VESA, 1280x720 45.000 60.000 74.250 + / + O O
Rozkład Częstotliwość pozioma (kHz) Częstotliwość pionowa (Hz) Zegar pikseli (MHz) Polaryzacja synchronizacji (Poziom/Pion)

port

HDMI IN WEJŚCIE DP
VESA, 1280x800 49.702 59.810 83.500 - / + O O
VESA, 1280x1024 63.981 60.020 108.000 + / + O O
VESA, 1280x1024 79.976 75.025 135.000 + / + O O
VESA, 1440x900 55.935 59.887 106.500 - / + O O
VESA, 1600x900 60.000 60.000 108.000 + / + O O
VESA, 1680x1050 65.290 59.954 146.250 - / + O O
VESA, 1920x1080 67.500 60.000 148.500 + / + O O
VESA, 2560x1440 88.787 59.951 241.500 +/- O O
VESA, 2560x1440 150.919 99.946 410.500 +/- O O
VESA, 2560x1440 182.992 119.998 497.750 +/- O O
VESA, 2560x1440 222.192 144.000 586.586 +/- O O
Unikalny niestandardowy taktowanie, 2650 x 1440 222.192 144.000 596.807 +/- O -

C34G5*T*

Rozkład Częstotliwość pozioma

(kHz)

Częstotliwość pionowa

(Hz)

Zegar pikseli

(MHz)

Polaryzacja synchronizacji

(Poziom/Pion)

port
HDMI IN WEJŚCIE DP
IBM, 720x400 31.469 70.087 28.322 - / + O O
MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 - / - O O
MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 - / - O O
MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.000 - / - O O
VESA, 640x480 31.469 59.940 25.175 - / - O O
VESA, 640x480 37.861 72.809 31.500 - / - O O
VESA, 640x480 37.500 75.000 31.500 - / - O O
VESA, 800x600 35.156 56.250 36.000 + / + O O
VESA, 800x600 37.879 60.317 40.000 + / + O O
Rozkład Częstotliwość pozioma (kHz) Częstotliwość pionowa (Hz) Zegar pikseli (MHz) Polaryzacja synchronizacji (Poziom/Pion) port
HDMI IN WEJŚCIE DP
VESA, 800x600 48.077 72.188 50.000 + / + O O
VESA, 800x600 46.875 75.000 49.500 + / + O O
VESA, 1024x768 48.363 60.004 65.000 - / - O O
VESA, 1024x768 56.476 70.069 75.000 - / - O O
VESA, 1024x768 60.023 75.029 78.750 + / + O O
VESA, 1152x864 67.500 75.000 108.000 + / + O O
VESA, 1280x720 45.000 60.000 74.250 + / + O O
VESA, 1280x800 49.702 59.810 83.500 - / + O O
VESA, 1280x1024 63.981 60.020 108.000 + / + O O
VESA, 1280x1024 79.976 75.025 135.000 + / + O O
VESA, 1440x900 55.935 59.887 106.500 - / + O O
VESA, 1600x900 60.000 60.000 108.000 + / + O O
VESA, 1680x1050 65.290 59.954 146.250 - / + O O
VESA, 1920x1080 67.500 60.000 148.500 + / + O O
VESA, 2560x1440 88.787 59.951 241.500 +/- O O
VESA, 2560x1440 150.919 99.946 410.500 +/- O O
VESA, 2560x1440 182.992 119.998 497.750 +/- - O
VESA, 3440 x 1440 87.500 59.973 315.000 +/- O O
VESA, 3440 x 1440 150.972 99.982 543.500 +/- O O
VESA, 3440 x 1440 244.365 165.000 879.714 +/- - O
 • Częstotliwość pozioma
  Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu nazywany jest cyklem poziomym. Odwrotność cyklu poziomego nazywana jest częstotliwością poziomą. Częstotliwość pozioma jest mierzona w kHz.
 • Częstotliwość pionowa
  Powtarzanie tego samego obrazu dziesiątki razy na sekundę pozwala view naturalne zdjęcia. Częstotliwość powtarzania nazywana jest „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i jest wyrażona w Hz.
 • Ten produkt można ustawić tylko na jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu ze względu na charakter panelu. Używanie rozdzielczości innej niż określona rozdzielczość może pogorszyć jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla posiadanego produktu.

Rozdział 08 Dodatek

Odpowiedzialność za usługę płatniczą (koszt dla klientów)
W przypadku zgłoszenia serwisowego, pomimo okresu gwarancyjnego, możemy pobrać opłatę za wizytę serwisanta w następujących przypadkach.
Nie jest to wada produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, wyjaśnienie, ponowna instalacja itp.

 • Jeśli serwisant zostanie poproszony o przekazanie instrukcji dotyczących użytkowania produktu lub po prostu dostosuje opcje bez demontażu produktu.
 • Jeśli usterka jest spowodowana zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi (Internet, antena, sygnał przewodowy itp.)
 • W przypadku ponownej instalacji produktu lub dodatkowego podłączenia urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego produktu.
 • Jeśli produkt zostanie ponownie zainstalowany, aby przenieść się w inne miejsce lub przenieść się do innego domu.
 • Jeśli klient zażąda instrukcji, jak korzystać z produktu innej firmy.
 • Jeśli klient zażąda instrukcji, jak korzystać z sieci lub programu innej firmy.
 • Jeśli klient zażąda instalacji i konfiguracji oprogramowania dla produktu.
 • Jeśli serwisant usunie/oczyści kurz lub ciała obce wewnątrz produktu.
 • Jeśli klient zażąda dodatkowej instalacji po zakupie produktu w ramach zakupów domowych lub online.

A Uszkodzenie Produktu powstałe z winy Klienta
Uszkodzenie produktu spowodowane niewłaściwą obsługą lub niewłaściwą naprawą przez klienta
Jeśli uszkodzenie produktu jest spowodowane przez;

 • Uderzenie zewnętrzne lub upadek.
 • Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych lub produktu sprzedawanego oddzielnie, nieokreślone przez firmę Samsung.
 • Naprawa od osoby nie będącej inżynierem firmy usługowej outsourcingu lub partnerem firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
 • Przebudowa lub naprawa produktu przez klienta.
 • Używam go z nieprawidłową objętościątage lub nieautoryzowane połączenia elektryczne.
 • Nieprzestrzeganie „ostrzeżeń” w instrukcji obsługi.

Pozostałe
Jeśli produkt ulegnie awarii w wyniku klęski żywiołowej. (piorun, pożar, trzęsienie ziemi, powódź itp.)
Jeśli wszystkie materiały eksploatacyjne są zużyte. (Akumulator, Toner, Lampy fluorescencyjne, Głowica, Wibrator, Lamp, filtr, wstążka itp.)
― Jeśli klient zażąda usługi serwisowej, jeśli produkt nie ma wad, może zostać naliczona opłata serwisowa. Dlatego najpierw przeczytaj instrukcję obsługi.

FreeSync (dla karty graficznej AMD)
Technologia FreeSync to rozwiązanie, które eliminuje zrywanie ekranu bez wszystkich zwykłych opóźnień i opóźnień.
Ta funkcja wyeliminuje rozrywanie ekranu i opóźnienia podczas gry. Popraw swoje wrażenia z gry.
Wyświetlane na monitorze elementy menu FreeSync mogą się różnić w zależności od modelu monitora i zgodności z kartą graficzną AMD.

 • Off: Wyłącz FreeSync.
 • Włącz: Włącz funkcję FreeSync kart graficznych AMD. Podczas grania w niektóre gry mogą występować sporadyczne migotanie.

Zastosuj optymalną rozdzielczość podczas korzystania z FreeSync.
Metoda ustawiania częstotliwości odświeżania znajduje się w Q & A → Jak mogę zmienić częstotliwość?
― Funkcja FreeSync jest włączona tylko w trybie HDMI lub DisplayPort.
― HDMI: tylko model C27G5*T* / C32G5*T*.
Podczas korzystania z FreeSync użyj kabla HDMI/DP dostarczonego przez producenta.
― Jeśli używana jest funkcja FreeSync, a tekst wyświetlany na ekranie komputera jest niewyraźny lub uszkodzony, należy rozwiązać problem, zmieniając rozdzielczość ekranu komputera na zalecaną.
― Jeśli złącze DisplayPort wer. jest ustawiony na 1.1, tryb FreeSync jest wyłączony.
W przypadku korzystania z funkcji FreeSync podczas grania w grę mogą wystąpić następujące symptomy:

 • Ekran może migotać w zależności od typu karty graficznej, ustawień opcji gry lub odtwarzanego wideo. Spróbuj wykonać następujące czynności: zmniejsz wartości ustawień gry, zmień bieżący tryb FreeSync na wyłączony lub odwiedź AMD webwitryny, aby sprawdzić wersję sterownika karty graficznej i zaktualizować ją do najnowszej.
 • Podczas korzystania z funkcji FreeSync ekran może migotać z powodu zmian częstotliwości wyjściowej karty graficznej.
 • Szybkość odpowiedzi podczas gry może się zmieniać w zależności od rozdzielczości. Wyższa rozdzielczość zazwyczaj zmniejsza szybkość odpowiedzi.
 • Jakość dźwięku monitora może ulec pogorszeniu.

― W przypadku wystąpienia problemów podczas korzystania z tej funkcji należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
― W przypadku zmiany rozdzielczości ekranu, gdy funkcja jest włączona, ekran może okresowo wygaszać z powodu karty graficznej. Ustaw FreeSync na Off i zmień rozdzielczość.
― Funkcja jest niedostępna w urządzeniach (np. urządzeniach AV), które nie mają karty graficznej AMD. Jeśli funkcja jest włączona, ekran może działać nieprawidłowo.

Modele na liście kart graficznych obsługują FreeSync
FreeSync może być używany tylko z określonymi modelami kart graficznych AMD. Zapoznaj się z poniższą listą obsługiwanych kart graficznych:
Upewnij się, że zainstalowałeś najnowsze oficjalne sterowniki graficzne firmy AMD, które obsługują FreeSync.
― Informacje o dodatkowych modelach kart graficznych AMD obsługujących funkcję FreeSync można znaleźć na oficjalnej stronie firmy AMD webstrona.
― Wybierz FreeSync Off, jeśli używasz karty graficznej innego producenta.
― Podczas stosowania funkcji FreeSync za pośrednictwem kabla HDMI może ona nie działać z powodu ograniczeń przepustowości niektórych kart graficznych AMD.

 • Seria Radeon™ RX Vega  • Radeon™ Pro Duo (edycja 2016)
 • Seria Radeon™ RX 500  • Seria Radeon™ R9 Nano
 • Seria Radeon™ RX 400  • Seria Radeon™ R9 Fury
 • Seria Radeon™ R9/R7 300 (z wyłączeniem R9 370/X, R7 370/X, R7 265)  • Seria Radeon™ R9/R7 200 (z wyłączeniem R9 270/X, R9 280/X)

Dokumenty / Zasoby

SAMSUNG C27G5*T 34-calowy monitor gamingowy G5 Odyssey [pdf] Instrukcja obsługi
C27G5 T 34-calowy monitor do gier G5 Odyssey, C27G5 T, 34-calowy monitor do gier G5 Odyssey, monitor do gier Odyssey, monitor do gier

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *