F107 Smukłe pianino cyfrowe do domu

Instrukcja obsługi

Oto, co możesz robić, grając na pianinie

Odtwarzanie różnych dźwięków

strona 6

Ten instrument oferuje nie tylko brzmienia fortepianu do użytku na koncertach, ale także szeroką gamę innych wbudowanych brzmień instrumentów. Możesz także nakładać dźwięki podczas gry.

Słuchanie i ćwiczenie z wbudowanymi utworami

strona 6

To pianino ma wbudowane utwory z różnych gatunków, od muzyki klasycznej po jazz, utwory do ćwiczeń i nie tylko. Spróbuj użyć tych wbudowanych utworów jako npampkiedy ćwiczysz. Dostępny jest również metronom, który pomaga rozwijać poczucie rytmu podczas ćwiczeń.

Nagrywanie własnego wykonania

strona 8

Możesz nagrać własne wykonanie na klawiaturze, a następnie odtworzyć je, aby to sprawdzić. Słuchaj tego, co grasz, i używaj tego, aby rozwijać swoje umiejętności gry.

Korzystanie z Bluetooth®

Odtwarzanie muzyki przez głośniki pianina (Bluetooth® Audio)

strona 10

Możesz podłączyć swój smartfon lub tablet do tego instrumentu i słuchać ulubionych utworów przez głośniki pianina. Dzięki temu możesz „grać razem” z występami muzyków, których podziwiasz.

Używanie pianina z aplikacjami (Bluetooth® MIDI)

strona 11

Połącz to pianino z aplikacją, aby uzyskać dostęp do jeszcze większej palety brzmień. Możesz także użyć tej funkcji, aby poznać nowy świat gry na pianinie, wyszukując nowe nuty i korzystając z funkcji pomocy w ćwiczeniach.

Spis treści

Szybkie operacje

2

Podłączanie pianina i urządzenia mobilnego za pomocą

Zanim zaczniesz grać Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury Podłączanie innych urządzeń (spód) F107 Podstawowa obsługa

Bluetooth®

10

4

Oto, co możesz zrobić

10

4

Odtwarzaj muzykę przez głośniki pianina

10

4

Używanie pianina z aplikacją

11

5

Gra na pianinie, słuchanie piosenek i ćwiczenia

6

Rozwiązywanie problemów

13

Wybór brzmienia

6

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

15

Odtwarzanie utworu

6

Ćwiczenie z metronomem

7

WAŻNE NOTATKI

16

Nagrywanie występu

8

Główna specyfikacja

17

Nagrywanie wykonania na klawiaturze Eksportowanie wykonania na dysk flash USB

8 8

Wewnętrzna lista utworów

18

Funkcje zaawansowane

9

wskaźnik

20

Wyprowadzanie dźwięku z obu słuchawek i wbudowanego

Głośniki (Automatyczne wyciszanie głośników)

9

Zapisywanie ustawień (kopia zapasowa pamięci)

9

Powrót do ustawień fabrycznych (przywracanie ustawień fabrycznych)

9

Pobieranie aplikacji
Pobierz aplikację na smartfon lub tablet do użytku z pianinem.
Ta aplikacja pozwala view nuty w formie cyfrowej, ćwicz piosenki tak, jakbyś grał w grę lub prowadź zapis swoich ćwiczeń.
Aplikacja Roland Piano
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać rozdział „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz „WAŻNE UWAGI” (ulotka „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” i Instrukcja obsługi s. 15). Po przeczytaniu zachowaj dokument(y) w miejscu, w którym będzie dostępny do natychmiastowego wglądu. © 2022 Roland Corporation

° Szybkie operacje

Przytrzymaj przycisk [ ] (ustawienia) i naciskaj klawisze, aby przełączać się między różnymi funkcjami.

Wybierz ton

Naciśnij jeden klawisz, aby wybrać pojedynczy dźwięk, który będzie odtwarzany przy każdym naciśnięciu klawisza. 1 Naciśnij jednocześnie dwa klawisze, aby wybrać dwa różne dźwięki, które będą odtwarzane razem z każdym naciśnięciem klawisza. Ta funkcja jest
o nazwie „Podwójna gra”.
2 Wybierz wbudowaną kategorię utworów.

Wybierz utwór

3

4

Odtwórz lub zatrzymaj utwór

5

Określanie klawiatury

dźwięk do odtwarzania utworu

6

(Tryb odtwarzania SMF)

Ustawienia Bluetooth

7

Uruchamianie i zatrzymywanie metronomu

8

Zmień głośność metronomu

9

Zmień metrum 10

Zmień tempo

11

Dodaj atmosferę do dźwięku (Ambience)

12

Stwórz atmosferę

naturalny dźwięk podczas korzystania ze słuchawek (Headphones 3D

13

Atmosfera)

Dostosuj jasność dźwięku (Brilliance)

14

Wybierz utwór z napędu flash USB lub utwór nagrany w pamięci wewnętrznej.

Wybierz utwór do odtworzenia. Ř „Internal Song List” (s. 18) Odtwórz wszystkie utwory z danej kategorii lub tylko jeden.

Naciśnij ponownie ten sam klawisz, aby zatrzymać odtwarzanie. Zwykle używasz ustawienia „Wybór automatyczny”.

Ustawienie automatycznego wyboru (domyślne)
Wewnętrzne

Wyjaśnienie Opcja „Internal” lub „External” jest wybierana automatycznie w zależności od odtwarzanego utworu. Ton odtwarzanego utworu i ton używany podczas gry na klawiaturze są takie same. Ton utworu zmienia się, gdy zmieniasz ton w F107.
Zalecamy to ustawienie podczas odtwarzania wbudowanych utworów.

Zewnętrzny

Damper efekt rezonansu (*1) jest stosowany do brzmienia fortepianu w utworze. Odmiennego brzmienia można użyć do utworu, który jest odtwarzany, oraz do brzmienia używanego podczas gry na klawiaturze. Ton utworu nie zmienia się, gdy zmieniasz ton w F107.
Zalecamy to ustawienie podczas odtwarzania utworu files z podłączonego komputera

przez USB.

Damper efekt rezonansu (*1) nie jest stosowany do brzmienia fortepianu w utworze.

(*1) Odnosi się to do ogólnego rezonansu pianina akustycznego, gdy damppedał jest wciśnięty (dźwięk innych strun wibrujących na znak sympatii po naciśnięciu damppedału i rezonans całego instrumentu).
Włącz Bluetooth, aby połączyć się z aplikacją „Roland Piano App”. (Wartość domyślna: Wł.) Ř „Łączenie pianina i urządzenia mobilnego przez Bluetooth” (s. 10)
Metronom włącza się/wyłącza przy każdym naciśnięciu klawisza.

1 (wartość domyślna: 10)
0/4 (*2), 2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/ 8, 9/8, 12/8 (wartość domyślna: 4/4) (*2) Każde uderzenie jest odtwarzane z tym samym dźwiękiem, gdy gra metronom.
10 (domyślnie: 500)
Do dźwięku można dodać pogłos charakterystyczny dla występu w sali koncertowej. Wyższe wartości tworzą głębszą atmosferę; niższe wartości tworzą płytszą atmosferę. 0 (wartość domyślna: 10)
Możesz zastosować efekt Headphones 3D Ambience, który sprawia wrażenie, że dźwięk wydobywa się z samego pianina, nawet gdy używasz słuchawek. (Wartość domyślna: Wł.)
* Efekt Headphones 3D Ambience dotyczy tylko dźwięków fortepianu; nie dotyczy innych dźwięków.
Jasność dźwięku można regulować podczas gry na klawiaturze lub podczas odtwarzania utworu. Wyższe wartości dają jaśniejsze dźwięki. -10+10 (wartość domyślna: 0)

1

2

6 5 4 37 9 8

A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3

C # 4

Concert Piano Ballad Piano Mellow Piano Bright Piano Stage EP Pop EP Magical Piano Klawesyn Celesta Wibrafon Organy piszczałkowe Combo Jz. Organ SymphonicStr1 Soft Pad Jazz Scat Listening Ensemble Entertainment Do Re Mi Lesson Wagi Hanon Beyer Burgmüller Czerny 100 Auto-Select Wewnętrzny Zewnętrzny Odtwórz/zatrzymaj jeden utwór Odtwórz/zatrzymaj wszystkie utwory Przejdź do poprzedniego utworu Przejdź do pierwszego utworu Przejdź do następnego utworu Pamięć USB Pamięć wewnętrzna (tylko jeden utwór) Wł. (wartość domyślna) Wył. -1 5 (wartość domyślna) +1 Wł./wył

1
Nacisnij i przytrzymaj
2

2 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4

Szybkie operacje

Podziel klawiaturę na dwie strefy (Twin Piano)

15

Możesz podzielić klawiaturę na lewą i prawą strefę, aby dwie osoby mogły grać w tym samym zakresie tonacji. Użyj tego

gdy chcesz, aby brzmiało to tak, jakby grały dwa fortepiany.

Spowoduje to podział klawiatury na dwie strefy (lewą i prawą), skupioną wokół środkowego C (C4).

Wybierz jeden z trzech sposobów odtwarzania dźwięków.

Oprawa

Wyjaśnienie

Wył. (wartość domyślna) Paruj
nauczanie indywidualne

Anuluje ustawienie podziału klawiatury.
Nuty grane w prawej strefie są głośniejsze w prawym głośniku; dźwięki grane w lewej strefie są głośniejsze w lewym głośniku. Nuty grane w prawej strefie słychać tylko z prawego głośnika; nuty grane w lewej strefie są słyszalne tylko z lewego głośnika.

Zmień dotyk klawisza (Dotyk klawisza)

16

Dopasuj strojenie do

inny instrument

17

(strojenie mistrzowskie)

Transponuj (Transponuj)

18

Eksportuj nagrane utwory

19

Zmień głośność (Głośność utworu)

20

(USB Audio/Bluetooth

21

Tom)

Automatyczne wyłączanie zasilania po 22 razach (Auto Off)

* Tony lewego i prawego są takie same (fortepian koncertowy). * DampPedał działa tylko w strefie klawiatury po prawej stronie. Miękki pedał działa jako reklamaamppedał dla lewej strony.
Ustawia dotyk klawiszy podczas gry na klawiaturze.

Oprawa

Wyjaśnienie

Bardzo ciężki Ciężki Standardowy (domyślny) Lekki Bardzo lekki Stały

Cięższe ustawienie niż „ciężkie”. Przy tym ustawieniu klawisze należy uderzać z większą siłą niż ustawienie „Standardowe”.
osiągnąć poziomy fortissimo (ff ), więc akcja klawiatury wydaje się cięższa. „Standardowe” uderzenie klawisza, które jest najbardziej zbliżone do pianina akustycznego. Przy tym ustawieniu możesz osiągnąć poziomy fortissimo (ff ), grając z mniejszą siłą niż
Ustawienie „Standardowe”, dzięki czemu klawiatura wydaje się lżejsza. Jaśniejsze ustawienie niż „Jasny”. Klawiatura zawsze gra nuty z tą samą siłą, niezależnie od tego, jak mocno lub miękko grasz
grać.

Grając w zespole lub w innych sytuacjach z innymi instrumentami, możesz dostosować strój odniesienia tego pianina, aby dopasować jego strojenie do innych instrumentów.

Wysokość odniesienia jest zwykle wyrażana jako częstotliwość słyszana podczas grania nuty „środkowego A (A4)”. Podczas gry w zespole z innymi instrumentami wszystkie instrumenty powinny być dostrojone do tej samej tonacji referencyjnej

dla satysfakcjonującego dźwięku. Czynność polegająca na dopasowywaniu wysokości dźwięku odniesienia do innych instrumentów nazywana jest „strojeniem”.

415.3 Hz466.2 Hz (domyślnie: 442.0 Hz) Klawiaturę można transponować w krokach półtonowych.

Akompaniując wokalowi lub występując jako wokalista-instrumentalista, możesz transponować tonację, aby dopasować ją do zakresu tonacji wokalisty bez zmiany palcowania podczas gry na klawiaturze.

-6 (wartość domyślna: 5) Utwory nagrane w pamięci wewnętrznej pianina można eksportować na dysk flash USB.

Ř „Nagrywanie własnego wykonania” (s. 8) Regulacja głośności odtwarzanego utworu.

1 Reguluje głośność sygnału audio odbieranego przez Bluetooth lub port USB Computer. 10 (wartość domyślna: 1) Zasilanie wyłącza się automatycznie po 10 minutach od zaprzestania gry lub obsługi instrumentu (fabrycznie

ustawienia).

Jeśli nie chcesz, aby zasilanie wyłączało się automatycznie, zmień ustawienie „Auto Off” na „Off” w następujący sposób.

Wył., 10, 30, 240 (min.); domyślnie: 30 min.

10
C#4 D#4

11
F#4 G#4 A#4

12 13 14 15

C#5 D#5

F#5 G#5 A#5

16
C#6 D#6

17

18 19 20

F#6 G#6 A#6

C#7 D#7

21

22

F#7 G#7 A#7

4/4 (wartość domyślna) + -10 -1 Tempo utworu +1 +10 120 -1 1 (wartość domyślna) +1 Wł. (wartość domyślna) Wył. -1 0 (wartość domyślna) +1 Wył. Para Indywidualny Stały Bardzo lekki Lekki Standard (domyślnie) Ciężki Bardzo ciężki -0.1 Hz 440.0 Hz +0.1 Hz 442.0 Hz (wartość domyślna) -1 0 (wartość domyślna) +1 Eksport utworu do pamięci flash USB -1 wartość domyślna +1 -1 7 (wartość domyślna) + 1 10 min. 30 minut. (domyślnie) 240 min. Nic

C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 C8
3

° Zanim zaczniesz grać

Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury
Podczas zamykania lub otwierania pokrywy klawiatury należy używać obu rąk.
* Podczas otwierania lub zamykania pokrywy klawiatury uważaj, aby nie przytrzasnąć palców między częścią ruchomą a pianinem. W miejscach, w których przebywają małe dzieci, upewnij się, że osoba dorosła zapewnia nadzór i wskazówki. Przeczytaj również „Zachowaj ostrożność podczas otwierania i zamykania pokrywy” (s. 5) na następnej stronie.

Otwieranie pokrywy klawiatury
Obiema rękami podnieś krawędź pokrywy i odsuń ją od siebie.

Zamykanie pokrywy klawiatury
Przytrzymaj pokrywę obiema rękami i delikatnie pociągnij ją do siebie.

Podłączanie innych urządzeń (dół)
dolny

Gniazdo pedału
Podłącz przewód pedału do dedykowanego stojaka tutaj. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce „Montaż podstawy”.

Gniazdo wejściowe prądu stałego

Do gniazdka sieciowego

Kabel zasilający

Podłącz dołączony zasilacz sieciowy do tego gniazda.
* Umieść zasilacz tak, aby strona z nadrukowanym tekstem była skierowana w dół.

Port USB komputera
Podłącz swój komputer tutaj. Użyj kabla USB (dostępnego w sprzedaży), aby wykonać to połączenie. Jeśli komputer jest podłączony, dane wykonania mogą być przesyłane między oprogramowaniem pianina i sekwencera na komputerze, umożliwiając produkcję lub edycję muzyki.

Stereofoniczny miniwtyk Stereofoniczny 1/4″ typ telefonu

Gniazdo telefonu
Podłącz słuchawki tutaj. To pianino ma dwa gniazda słuchawkowe, dzięki czemu dwie osoby mogą jednocześnie korzystać ze słuchawek.

Port pamięci USB Służy do podłączania pamięci flash USB (dostępnej w sprzedaży). Możesz odtwarzać utwory skopiowane do pamięci flash USB (s. 6) (s. 8).
4

F107 podstawowa operacja
Włączanie / wyłączanie zasilania
Naciśnij przycisk [] (zasilanie), aby włączyć zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [] (zasilanie), aby wyłączyć zasilanie.
* Przed wyłączeniem urządzenia należy zawsze zmniejszyć głośność. Nawet przy zmniejszonej głośności podczas włączania/wyłączania urządzenia mogą być słyszalne dźwięki. Jest to jednak normalne i nie oznacza usterki.

Zanim zaczniesz grać
Zmiana ustawień Przytrzymaj przycisk [ ] (ustawienia) i naciskaj klawisze, aby przełączać się między różnymi funkcjami. Ø „Szybkie operacje” (s. 2)

Regulacja głośności
Użyj dwóch przycisków głośności, aby dostosować głośność.
Przycisk [ ] (głośność +): zwiększa głośność.
Przycisk [ ] (głośność -): zmniejsza głośność.
Te przyciski służą do regulacji głośności wbudowanego głośnika podczas korzystania z głośników, a przyciski do regulacji głośności słuchawek, gdy są one podłączone.
* Wskaźniki głośności po prawej stronie przycisków świecą się w zależności od głośności (więcej świateł = głośniej). Kiedy wszystkie wskaźniki się świecą, głośność jest ustawiona na maksimum. Gdy wszystkie wskaźniki są wyłączone, nie słychać dźwięku.

Zasilanie tego urządzenia zostanie automatycznie wyłączone po upływie określonego czasu od ostatniego użycia go do odtwarzania muzyki lub użycia jego przycisków lub elementów sterujących (funkcja Auto Off). Jeśli nie chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycznie, wyłącz funkcję Auto Off (s. 3).
¹ Po wyłączeniu zasilania wszystkie edytowane ustawienia zostaną utracone. Musisz zapisać ustawienia, które chcesz zachować (s. 9).
¹ Aby przywrócić zasilanie, włącz je ponownie.

Korzystanie z pedałów
Naciskając pedały, możesz zastosować efekty do brzmienia pianina. Pedały w pianinach Rolanda działają tak samo, jak typowe pedały fortepianu.

Zachowaj ostrożność podczas otwierania i zamykania pokrywy
Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie palców w szczelinach mechanizmu składania podczas otwierania lub zamykania pokrywy klawiatury!
Palce mogą utknąć w szczelinach, jeśli spróbujesz zamknąć pokrywę, co jest bardzo niebezpieczne
Również samo pianino może się przewrócić, jeśli naciśniesz pokrywę podczas próby jej otwarcia. Upewnij się, że podczas otwierania i zamykania trzymasz tylko krawędź pokrywy.

Miękki pedał

Damper pedał

Damper pedał (prawy)
Pedał Sostenuto (środek)

Pedał Sostenuto
Gdy ten pedał jest wciśnięty, nuty wybrzmiewają bez przerwy, nawet jeśli zdejmiesz palce z klawiszy. Rezonans dźwięku zależy od tego, jak głęboko wciśniesz pedał.
* Wyższe dźwięki fortepianu (od najwyższego klawisza w dół około 1½ oktawy) pozostają przez chwilę po zagraniu, nawet jeśli pedał nie jest wciśnięty, jak w przypadku fortepianu.
Gdy zagrasz nutę, a następnie naciśniesz ten pedał przed zwolnieniem klawiszy, dźwięk będzie wybrzmiewał tylko dla tych klawiszy.
* Nie ma to wpływu na nuty grane po naciśnięciu pedału.

Miękki pedał (lewy)

Ten pedał służy do wyciszenia dźwięku. Granie z wciśniętym miękkim pedałem daje dźwięk, który nie jest tak mocny, jak w przypadku grania z równoważną siłą. Miękkość brzmienia można subtelnie zmieniać w zależności od głębokości naciśnięcia pedału.
* Ponieważ jest to raczej subtelny efekt, może być trudny do zauważenia podczas grania niektórymi brzmieniami lub w określonych sytuacjach.

* Podczas obsługi pedału uważaj, aby nie przytrzasnąć palców między częścią ruchomą a pianinem. W miejscach, w których przebywają małe dzieci, upewnij się, że osoba dorosła zapewnia nadzór i wskazówki.

* Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu i awariom sprzętu, zawsze zmniejszaj głośność i wyłączaj wszystkie urządzenia przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń. * Nigdy nie wyłączaj zasilania, nie odłączaj napędu flash USB ani nie odłączaj przewodu zasilającego, gdy instrument jest w trakcie działania (najwyższy
migają trzy wskaźniki głośności). * Nigdy nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj napędu flash USB ani przewodu zasilającego, gdy miga wskaźnik dostępu do napędu flash USB.
5

° Gra na pianinie, słuchanie piosenek i ćwiczenia

Wybór brzmienia
Oprócz dźwięków pianina, pianino pozwala cieszyć się grą z wieloma innymi dźwiękami. Możesz także połączyć instrument z aplikacją, która zapewnia dostęp do jeszcze większej liczby brzmień, takich jak brzmienia „Do Re Mi” i GM2.
Ø „Łączenie pianina i urządzenia mobilnego przez Bluetooth” (s. 10)
1 Przytrzymaj przycisk [ ] i zagraj na klawiszu od A0 do B1.
Spowoduje to wybranie tonu odpowiadającego naciśniętemu klawiszowi.

Odtwarzanie utworu
Oto jak możesz słuchać wbudowanych utworów. Wbudowane utwory są podzielone na kilka kategorii.
Ø Szczegółowe informacje na temat wbudowanych utworów można znaleźć w akapicie „Lista utworów wewnętrznych” (s. 18).
Wybór kategorii 1 Przytrzymaj przycisk [ ] i zagraj na klawiszu od C2 do G#2 lub
od F3 do F#3. Spowoduje to wybranie kategorii odpowiadającej naciśniętemu klawiszowi.

A0

C1

B1

1 Naciśnij i przytrzymaj
Nazwa brzmienia Koncert fortepianowy (A0)
Ballad Piano (A#0) Mellow Piano (B0)
Jasne pianino (C1)
Stage EP (C#1)
Pop EP (D1)
Magiczny fortepian (D#1)
Klawesyn (E1)
Celesta (F1)
Wibrafon (F#1)
Organy piszczałkowe (G1)
Combo Jz. Organy (G#1)
SymphonicStr1 (A1)
Miękka podkładka (A#1)
Jazz Scat (B1)

2
Wyjaśnienie Ekstrawagancki fortepian koncertowy. Jest to najbardziej zalecane brzmienie fortepianu do użytku w każdym gatunku.
Relaksujący fortepian. Dobre do utworów, które są cichsze i bardziej zrelaksowane.
Brzmienie fortepianu, które jest jeszcze bardziej wyluzowane niż Ballad Piano. Zalecane do utworów o łagodnym, zrelaksowanym nastroju.
Fortepian o genialnym brzmieniu. Zalecane do wyróżniania fortepianu w zespole.
Najpopularniejsze brzmienie pianina elektrycznego z charakterystycznym efektem tremolo. Dobre do muzyki pop i ballad.
Pianino elektryczne z wyróżniającym się atakiem, podkreślającym niskie i wysokie częstotliwości. Zalecane podczas wykonywania solówek w piosenkach i podobnych sytuacjach. Brzmienie fortepianu o jasnym i iskrzącym odczuciu, zawierające dźwięk fortepianu oraz dźwięki dzwonka i syntezatora padów.
Klasyczne brzmienie instrumentu używane w muzyce barokowej. Wydaje charakterystycznie delikatny dźwięk, który jest wytwarzany przez szarpanie strun za pomocą plektronu.
Znane brzmienie instrumentu klasycznego użyte w „Dziadku do orzechów” Czajkowskiego. Wytwarza wyjątkowo genialny i przyjemny dźwięk, który przypomina dzwonki.
Instrument będący większą wersją dzwonków o charakterystycznym przestrzennym i wyraźnym brzmieniu. Granie w zrelaksowany sposób oferuje również dźwięk ze zróżnicowaniem. Organy piszczałkowe używane w miejscach takich jak kościoły. Nadaje się do odtwarzania muzyki barokowej.
Organy z kołem tonowym. Często używany podczas odtwarzania muzyki jazzowej.
Duży zespół smyczkowy o charakterystycznym ciepłym brzmieniu. Może być używany zarówno do powolnych, jak i szybkich pasaży. Przydatne w różnych sytuacjach, na przykład przy nakładaniu z dźwiękiem fortepianu. Brzmienie syntezatora z charakterystycznym przestrzennym brzmieniem. Przydatne w połączeniu z instrumentami takimi jak pianino lub pianino elektryczne, nadając dźwiękowi ciche i ciepłe brzmienie.
Dźwięki wokalne, które można wyzwolić w cztery sekundytages w zależności od tego, jak mocno uderzasz w klawisze (Doo, Doot, Bap i Daw). Pozwala to cieszyć się graniem pasaży w stylu a cappella z gęstym dźwiękiem.

MEMO
Naciśnij jednocześnie dwa klawisze, aby wybrać dwa różne dźwięki, które będą odtwarzane razem z każdym naciśnięciem klawisza. Ta funkcja nosi nazwę „Podwójne odtwarzanie”.

C2

F3

1 Naciśnij i przytrzymaj
2

Nazwa Kategorii

Wyjaśnienie

Słuchanie (C2)
Zespół (C#2)
Rozrywka (D2)
Lekcja Do Re Mi (D#2) Wagi (E2) Hanon (F2) Beyer (F#2) Burgmüller (G2)

Piosenki fortepianowe polecane do słuchania.
Znane piosenki, głównie utwory klasyczne. Należą do nich koncerty fortepianowe, duety i jazzowe aranżacje utworów klasycznych. Ponieważ ta kolekcja zawiera utwory, które są trudne do zagrania, są one zalecane dla osób na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym. Aranżacje znanych piosenek z całego świata, w tym pop, jazz i piosenki dla dzieci, w aranżacjach, z których może korzystać szerokie grono osób, od początkującego do zaawansowanego gracza. Możesz wykorzystać te lekcje, aby nauczyć się podstaw muzyki, śpiewając solfeż do piosenek lub ćwicząc czytanie partytur.
Gamy we wszystkich tonacjach (gamy durowe, gamy molowe).
Ćwiczenia nr 1 z „Pianisty wirtuoza” Hanona.
Beyera „Vorschule im Klavierspiel” op.101, nr 1.
„25 Études faciles et progressives” Burgmüllera op. 100.

Czerny #100 (G#2)
Pamięć USB (F3) Pamięć wewnętrzna (F#3)

Czernego „100 Progressive Studies” do ćwiczeń fortepianowych. Odtwarza utwory z pamięci flash USB. (*) Odtwarza utwór (tylko jeden) nagrany na pianinie.

(*) F107 może odtwarzać dane w następujących formatach.
¹ Formaty SMF 0/1 ¹ Dźwięk files (WAV 44.1 kHz, 16-bitowy liniowy) ¹ Dźwięk files (MP3, 44.1 kHz, 64 kb/s320 kb/s)

6

Wybór metody odtwarzania 2 Przytrzymaj przycisk [ ] i zagraj na klawiszu od C3 do C#3.
C3

Odtwórz jeden Odtwórz wszystkie

1 Naciśnij i przytrzymaj
2

Klawisze do wciśnięcia
Odtwórz jeden utwór (C3) Odtwórz wszystkie utwory (C#3)

Wyjaśnienie
Odtwarza jedną piosenkę z podanej kategorii. Odtwarza wszystkie utwory z danej kategorii.

Przytrzymaj przycisk [ ] i ponownie naciśnij ten sam klawisz, aby zatrzymać odtwarzanie.

Zmiana piosenek
3 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij klawisz od D3 do E3.
C3

Gra na pianinie, słuchanie piosenek i ćwiczenia
Ćwiczenie z metronomem
Możesz grać, słuchając metronomu. Tempo i metrum metronomu można zmieniać.
Uruchom i zatrzymaj metronom
1 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij klawisz C4.
C4
1 Naciśnij i przytrzymaj
2
Zmiana głośności metronomu
1 Przytrzymaj przycisk [ ] i zagraj na klawiszu od A3 do B3.
C4

ON / OFF

-1 Domyślnie
+1

Poprzedni Pierwszy
Dalej

1 Naciśnij i przytrzymaj
2

Klawisze do wciśnięcia
Poprzednia piosenka (D3) Pierwsza piosenka (D#3) Następna piosenka (E3)

Wyjaśnienie
Spowoduje to wybranie poprzedniego utworu w danej kategorii. Spowoduje to wybranie pierwszego utworu w danej kategorii. Spowoduje to wybranie następnego utworu w danej kategorii.

1 Naciśnij i przytrzymaj
Głośność metronomu

2 1 (wartość domyślna: 10)

Zmiana metrum
1 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij klawisz od D4 do E4.
C4

-1 Domyślnie
+1

1 Naciśnij i przytrzymaj
2

Sygnatura czasowa

0/4 (*2), 2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/ 8, 9/8, 12/8 (wartość domyślna: 4/4)

(*) Każde uderzenie jest odtwarzane z tym samym dźwiękiem, gdy gra metronom.

Zmiana tempa
1 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij klawisz od F#4 do B4.
C4

-10 -1
Tempo utworu +1
+ 10 120

1 Naciśnij i przytrzymaj
2

Tempo

10 (domyślnie: 500)

7

° Nagrywanie występu

Nagrywanie gry na klawiaturze
Możesz nagrać własne wykonanie na klawiaturze, a następnie odtworzyć je, aby to sprawdzić.
Przygotowanie do nagrywania 1 Wybierz brzmienie, którym chcesz grać. 2 Jeśli chcesz, możesz włączyć metronom (s. 7).
* Ustawienie metronomu jest zapisane w utworze i możesz używać tych samych ustawień podczas odtwarzania.
Rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania
3 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij przycisk [ ] (głośność -).
przycisk. Najwyższy wskaźnik głośności zacznie migać, a instrument przejdzie w tryb gotowości do nagrywania. Jeśli zdecydujesz się anulować nagrywanie, naciśnij przycisk [ ].
WSKAZÓWKA Gdy instrument przejdzie w tryb gotowości do nagrywania, do momentu zatrzymania nagrywania dostępne będą tylko następujące funkcje: regulacja głośności, uruchamianie i zatrzymywanie metronomu, zmiana głośności metronomu i zmiana tempa.
4 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij klawisz C3.
Nagrywanie rozpoczyna się po odliczeniu w jednym takcie. Najwyższy wskaźnik głośności miga szybko podczas nagrywania.
WSKAZÓWKA Możesz także rozpocząć nagrywanie, grając na klawiaturze, zamiast naciskać przycisk [ ] i klawisz C3. W takim przypadku liczenie nie jest odtwarzane.
5 Graj na instrumencie.
6 Aby zatrzymać nagrywanie, przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij przycisk [ ]
(głośność -) ponownie. Gdy wszystkie wskaźniki głośności zaczną migać, zapisywanie zostanie zakończone.

Standby

Miga powoli

Jeśli chcesz powtórzyć nagrywanie 1 Powtórz czynności od kroku 3.
* W pamięci wewnętrznej można zapisać dane wykonania tylko jednego utworu. Aby ponownie nagrać, musisz nadpisać istniejące dane.
Eksportowanie wykonania na dysk flash USB
Oto jak skopiować nagrany utwór na dysk flash USB.
1 Podłącz pamięć flash USB, na którą chcesz skopiować dane
do portu pamięci USB.
2 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij klawisz C7.
Wskaźniki głośności zaświecą się, jak pokazano na ilustracji.
Miga Nie świeci Świeci

3 Naciśnij przycisk [ ] (głośność +).
Spowoduje to skopiowanie utworu. Aby anulować, naciśnij przycisk [ ] (głośność -) lub przycisk [

].

Teraz kopiowanie piosenki

Migać

Kopiowanie zakończone

Migać

* Nigdy nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj napędu flash USB podczas kopiowania utworu.
* Możesz skopiować do 100 utworów.

Nagranie

Miga szybko

Teraz zapisuję nagranie

Migać

Zapisz ukończone

Migać

Słuchanie nagranego wykonania 7 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij klawisz C3.
Po nagraniu zostanie wybrany nowo nagrany utwór. Rozpocznie się odtwarzanie nagranego utworu.
8

° Zaawansowane funkcje

Wyprowadzanie dźwięku zarówno przez słuchawki, jak i wbudowane głośniki (automatyczne wyciszanie głośników)
Domyślnie wbudowane głośniki nie wydają dźwięku po podłączeniu słuchawek do gniazda Phones. Zmieniając ustawienia, możesz sprawić, by dźwięk wydobywał się zarówno ze słuchawek, jak iz wbudowanych głośników.
* Zmiana ustawień zmienia również charakter tonalny dźwięku, który słyszysz w słuchawkach.
1 Naciśnij przycisk [ ], przytrzymując wciśnięty przycisk [ ] (głośność +)
przycisk i przycisk [ ] (głośność -).
2 Naciśnij przycisk [ ], aby przełączać pomiędzy ustawieniami.

Gdy słuchawki są podłączone do gniazda Phones

Wyświetlacz wskaźnika głośności

Dźwięk pochodzi tylko ze słuchawek (ustawienie domyślne)

Miganie

Dźwięk wydobywa się zarówno ze słuchawek, jak i wbudowanych głośników

Nie świeci Miga

Powrót do ustawień fabrycznych (przywracanie ustawień fabrycznych)
Oto jak przywrócić wszystkie rejestracje i wewnętrznie zapisane ustawienia do stanu fabrycznego. Ta funkcja nosi nazwę „Przywracanie ustawień fabrycznych”.
UWAGA Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie ustawienia są inicjowane, a utwory nagrane w pamięci wewnętrznej są usuwane.
1 Włącz zasilanie, przytrzymując wciśnięty przycisk [ ] (głośność +) i
[ ] (głośność -) i trzymaj wciśnięte przyciski [ ] (głośność +) i [ ] (głośność -). Zdejmij palce z przycisków, gdy zaświecą się wskaźniki głośności, jak pokazano poniżej.
Miga Nie świeci Świeci

2 Naciśnij przycisk [ ] (głośność +).
Reset do ustawień fabrycznych jest wykonywany. Aby anulować, naciśnij przycisk [ ] (głośność -) lub przycisk [

].

Teraz przywracanie ustawień fabrycznych

Migać

3 Aby wyjść z ustawień, naciśnij przycisk [ ] (głośność +) lub przycisk [ ]
(głośność -).
Zapisywanie ustawień (kopia zapasowa pamięci)
To pianino pamięta „ustawienia, które są zapisywane automatycznie”, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania. Jeśli ustawisz ustawienie „Kopia zapasowa pamięci”, ustawienia zapisane przez kopię zapasową pamięci zostaną również zapisane. Inne ustawienia wracają do wartości domyślnych po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.
1 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij przycisk [ ] (głośność +)
przycisk.
Miga Nie świeci Świeci

Zakończony

Migać

* Nigdy nie wyłączaj zasilania podczas przywracania ustawień fabrycznych.
3 Gdy wskaźniki głośności pokażą stan „Zakończono”, obróć
wyłączyć i ponownie włączyć.

2 Naciśnij przycisk [ ] (głośność +).
Bieżące ustawienia zostaną zapisane. Aby anulować, naciśnij przycisk [ ] (głośność -) lub przycisk [
Ustawienia, które są zapisywane automatycznie
Głośność głośnika Głośność słuchawek Bluetooth Wł./Wył. USB Audio/Głośność Bluetooth Automatyczne wyłączanie

].
Strona
P. 5 pkt. 5 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 3

Ustawienia zapisane przez „Kopia zapasowa pamięci” Otoczenie dźwiękowe (Ambience)

Strona s. 2

blask (blask)

p. 2

Słuchawki 3D Atmosfera

p. 2

Dotyk klawisza

p. 3

Mistrzowskie strojenie

p. 3

Metronom (głośność)

p. 2

Tryb odtwarzania SMF

p. 2

Automatyczne wyciszanie głośnika

p. 9

9

° Łączenie pianina i urządzenia mobilnego przez Bluetooth®

Oto, co możesz zrobić
Funkcja Bluetooth tworzy bezprzewodowe połączenie między urządzeniem mobilnym, takim jak smartfon lub tablet (zwanym dalej „urządzeniem mobilnym”) a pianinem, umożliwiając wykonywanie następujących czynności.
ÓOdtwarzaj muzykę przez głośniki pianina, strona 10
Dane muzyczne przechowywane na urządzeniu mobilnym mogą być odtwarzane bezprzewodowo przez głośniki pianina.

Odtwarzaj muzykę przez głośniki pianina
Oto jak skonfigurować ustawienia, aby dane muzyczne zapisane na urządzeniu mobilnym mogły być odtwarzane bezprzewodowo przez głośniki pianina.
* Po sparowaniu urządzenia mobilnego z pianinem nie ma potrzeby ponownego parowania. Zapoznaj się z krokami w „Podłączanie już sparowanego urządzenia mobilnego” (str. 11).

Inicjowanie ustawień (parowanie)

Ten example pokazuje, jak skonfigurować ustawienia dla iPada. Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Android, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi ustawień w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia mobilnego.

1 Umieść urządzenie przenośne, które chcesz podłączyć, w pobliżu

fortepian.

2 Przytrzymaj przycisk [ ] (

) przynajmniej na fortepianie

pięć sekund.

Głośniki

Długie naciśnięcie

Ó Używanie pianina z aplikacją

strona 11

Zainstaluj aplikację („Roland Piano App” firmy Roland) na urządzeniu przenośnym, aby

wymieniać dane z pianinem.

Zdejmij palec, gdy przycisk [ ] zacznie migać (niebieski)
3 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.

4 Dotknij „F107 Audio”, pokazanego na ekranie urządzenia Bluetooth z
Twoje urządzenie mobilne.

Aplikacja „Roland Piano App”

F107 Dźwięk

Pianino i urządzenie mobilne są sparowane. Po zakończeniu parowania zostaną wyświetlone informacje podobne do poniższych.
Urządzenie mobilne „F107 Audio” zostało dodane do „Moich urządzeń”.

Fortepian

Przycisk [ ] świeci się (na niebiesko)

Teraz zakończyłeś inicjowanie ustawień.

Parowanie
Aby korzystać z Bluetooth, musisz najpierw „sparować” pianino z urządzeniem mobilnym, aby utworzyć między nimi bezpośrednie połączenie. „Parowanie” to procedura rejestracji (wzajemnego uwierzytelniania) urządzenia mobilnego z pianinem. Sparuj urządzenia, wykonując czynności przedstawione dla każdej funkcji.
Parowanie

Proces parowania
Oddzielne parowanie jest wymagane do „odtwarzania muzyki przez głośniki pianina” oraz do „korzystania z pianina z aplikacją”. Należy zauważyć, że te procesy są różne.

Odtwarzanie muzyki przez głośniki pianina

Używanie pianina z aplikacją

Ustawienia na pianinie

Ustawienia na urządzeniu mobilnym

Ustawienia na urządzeniu mobilnym

Ustawienia aplikacji w aplikacji

10

Łączenie pianina i urządzenia mobilnego przez Bluetooth®

Podłączanie już sparowanego urządzenia mobilnego
1 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
Pianino i urządzenie mobilne są połączone bezprzewodowo.
WSKAZÓWKA Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, wykonując powyższe czynności, stuknij „F107 Audio” wyświetlany na ekranie urządzenia Bluetooth urządzenia mobilnego.

Odtwarzanie dźwięku
Podczas odtwarzania danych muzycznych na urządzeniu przenośnym dźwięk jest słyszalny z głośników pianina.

Regulacja głośności dźwięku Bluetooth

Zwykle należy dostosować głośność na urządzeniu przenośnym, którego używasz.

Jeśli po wykonaniu tej czynności nadal nie możesz wyregulować głośności tak, jak chcesz, zapoznaj się z poniższymi operacjami.

1 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij klawisze F7, F#7 lub G7, aby

dostosować głośność.

Klawisze do wciśnięcia

Wyjaśnienie

F7

Zmniejsza głośność o -1.

F#7

Ustawia głośność na wartość domyślną (7).

G7

Zwiększa głośność o +1.

Zakres ustawień

1 (wartość domyślna: 10)

Dokonywanie ustawień (parowanie)
Ustawienia korzystania z pianina można wprowadzać za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. To pokazuje, jak na przykład używać aplikacji „Roland Piano App” z iPademample. * W przypadku „używania pianina z aplikacją” ustawienia pianina są takie same
niekoniecznie. Wykonaj operacje w aplikacji, aby sparować ją z pianinem.
1 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
UWAGA Nawet jeśli w polu „DEVICES” wyświetlana jest nazwa używanego urządzenia (np. „F107 MIDI”), nie dotykaj go.
2 Uruchom aplikację zainstalowaną na urządzeniu przenośnym. 3 Dotknij opcji „Połączenie” u góry ekranu aplikacji, a następnie dotknij
„Połącz pianino”.

Używanie pianina z aplikacją
Oto jak skonfigurować ustawienia, aby korzystać z aplikacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym wraz z tym pianinem.

Aplikacje, których możesz używać z tym pianinem

Nazwa aplikacji

obsługiwane systemy operacyjne

Wyjaśnienie

iOS na Androidzie

Ta aplikacja pozwala view nuty w formie cyfrowej, ćwicz piosenki tak, jakbyś grał w grę lub prowadź zapis swoich ćwiczeń.

Aplikacja Roland Piano

* Pobierz z App Store lub Google Play (bezpłatnie).
* Oprócz powyższego można także korzystać z aplikacji muzycznych (takich jak GarageBand) zgodnych z Bluetooth MIDI.
* Informacje o aplikacjach firmy Roland były aktualne w momencie publikacji tej instrukcji. Aby uzyskać najnowsze informacje, zapoznaj się z Roland webstrona.

Na ekranie aplikacji pojawi się „F107 MIDI”.
4 Puknij „F107 MIDI”.
Pianino i urządzenie mobilne są sparowane. Po zakończeniu parowania zostaną wyświetlone informacje podobne do poniższych.

Urządzenie mobilne „F107 MIDI” zostało dodane w polu „Moje urządzenia”.

Fortepian

Przycisk [ ] świeci się (na niebiesko)

To kończy ustawianie.

11

Łączenie pianina i urządzenia mobilnego przez Bluetooth®
Jeśli parowanie nie działa
Jeśli proces parowania opisany w akapicie „Korzystanie z pianina z aplikacją” (s. 11) nie powiódł się, spróbuj wykonać krok 1 pokazany poniżej.
1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth pianina jest włączona. 1 Przytrzymaj przycisk [ ] i naciśnij klawisz G3.
Włączy się funkcja Bluetooth pianina.
2 Zamknij wszystkie aplikacje na urządzeniu przenośnym Zamykanie aplikacji 1 Przesuń palcem w górę od dołu ekranu głównego, zatrzymując
palcem po środku ekranu. Następnie przesuń ekran aplikacji w górę.
* Metoda zamykania aplikacji może się różnić w zależności od urządzenia mobilnego. Użyj metody odpowiedniej dla Twojego urządzenia, aby zamknąć aplikacje.
3 Jeśli już sparowano, anuluj parowanie i wyłącz funkcję Bluetooth Usuwanie parowania 1 Na ekranie urządzenia mobilnego dotknij „i” znajdującego się obok
„Połączono” i stuknij „Zapomnij to urządzenie”.
F107 MIDI
2 Wyłącz przełącznik Bluetooth.
4 Uruchom ponownie urządzenie mobilne 5 Wykonaj procedurę parowania od strony 11 od kroku 1
WSKAZÓWKA Jeśli sprawdziłeś te punkty i problem nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem firmy Roland webstrona. https://www.roland.com/support/
12

° Rozwiązywanie problemów

Problem

Elementy do sprawdzenia

Problemy z dźwiękiem fortepianu

Przyczyna/działanie

Czy głośność jest ściszona?

Zwiększ głośność.

Brak dźwięku

Czy do telefonów można włożyć słuchawki lub przejściówkę Jeśli do gniazda słuchawkowego są włożone słuchawki lub przejściówka,

Jacek?

dźwięk nie jest odtwarzany przez głośniki.

Jeśli chcesz, aby dźwięk był odtwarzany ze słuchawek, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone?

Czy mógłbyś wprowadzić ustawienia transpozycji?

Wysokość klawiatury lub utworu jest

nieprawidłowy

Czy ustawienie Master Tune jest odpowiednie?

Wyłącz transpozycję w ustawieniach transpozycji.
Przy dostawie z fabryki wysokość odniesienia jest ustawiona na „442.0 Hz”. Sprawdź ustawienia strojenia głównego.

Strona
p. 4 pkt. 4
p. 3 pkt. 3

Dźwięki są słyszalne dwukrotnie

Czy można określić tryb „Dual Play”, tak aby dwa tony były nałożone na siebie?

Przytrzymaj przycisk [ ] (ustawienia) i naciśnij klawisz A0, aby wyjść z trybu Dual

p. 6

Tryb gry.

(podwojona), gdy klawiatura

jest grany

Czy pianino można podłączyć do zewnętrznego sekwencera?

Jeśli nie chcesz, aby pianino było odtwarzane z innego modułu brzmieniowego, ustaw opcję „Soft Thru” w oprogramowaniu do produkcji muzyki na „Off”.

­

Pogłos pozostaje nawet wtedy, gdy Symuluje głębię i atmosferę brzmienia pianina akustycznego i nie jest usterką. Nawet jeśli efekt Ambience jest wyłączony, akustyczny rezonans fortepianu z efektem Ambience pozostaje.

­

Na pianinie akustycznym wyższe dźwięki fortepianu (od najwyższego klawisza w dół około 1½ oktawy) w pełni wybrzmiewają po zagraniu, nawet jeśli

Dźwięk wyższych nut dampe pedał nie jest wciśnięty. Dźwięk też jest inny.

nagle zmienia się z określonego klucza

W ten sposób pianino to wiernie odtwarza brzmienie pianina akustycznego. Również zakres kluczy, na który nie ma wpływu dampPedał zmienia się w zależności od ustawień transpozycji.

­

Gdy naciśniesz klawisz, dźwięk nuty, której nie nacisnąłeś, będzie również słabo słyszalny

W niektórych przypadkach zagrana nuta może spowodować rezonowanie innej nuty (której częstotliwość jest całkowitą wielokrotnością pierwszej nuty), wywołując wrażenie, że dźwięk się zmienił; to nie jest usterka.

­

Jeśli słyszysz to w słuchawkach:

Niektóre brzmienia fortepianu charakteryzujące się doskonałym i spójnym dźwiękiem zawierają wiele składowych o wysokiej częstotliwości, które mogą zawierać niektóre

pogłos, który może brzmieć metalicznie. Jest to wierne odtworzenie oryginalnych cech fortepianu i nie jest usterką.

p. 2

Ten rodzaj pogłosu jest zwykle bardziej słyszalny, gdy zastosuje się efekt bardziej ambience, więc możesz spróbować zredukować efekt ambience

Słychać wysoki dźwięk dzwonka, który pomaga złagodzić ten problem.

Niskie dźwięki brzmią źle lub są brzęczące

Jeśli nie słyszysz tego przez słuchawki:

Przyczyną tego może być inny problem, na przykład dźwięk rezonujący z pianinem. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub klientem firmy Roland

­

punkt serwisowy.

Czy głośność może być ustawiona na maksimum?

Jeśli głośność jest ustawiona na maksimum, dźwięk może być zniekształcony w zależności od sposobu gry na pianinie. W takim przypadku zmniejsz głośność.

p. 5

Jeśli słyszysz to w słuchawkach: Możliwe, że pianino działa nieprawidłowo. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum obsługi klienta firmy Roland.

­

Jeśli nie słyszysz tego przez słuchawki:

Możliwe, że przedmioty w pobliżu pianina rezonują z powodu dużej głośności dźwięku wydobywającego się z głośników. Możesz wziąć

następujące środki w celu zminimalizowania rezonansów.

· Zmniejsz głośność.

­

· Umieść głośniki w odległości 10 cm (15 cali) od ścian lub innych powierzchni.

· Oddal się od obiektów, które wpadają w rezonans.

Dźwięk jest słyszalny inaczej W przypadku korzystania z funkcji „Dual Play”, która nakłada dwa tony, dźwięk, który słyszysz, może się różnić w zależności od określonej kombinacji. W przypadku niektórych kombinacji, w zależności od ustawień brzmienia, efekt nie jest stosowany do brzmienia lewej ręki. To nie jest usterka.

­

13

Rozwiązywanie problemów

Problem Problemy z pedałami
Pedał nie działa lub „zablokował się”
Problemy z odtwarzaniem utworu Głośność utworu jest niesłyszalna lub zbyt niska

Elementy do sprawdzenia

Przyczyna/działanie

Strona

Czy pedał jest prawidłowo podłączony?

Sprawdź gniazdo pedału znajdujące się na spodzie pianina.

p. 4

Czy mogłeś odłączyć lub podłączyć przewód pedału, gdy zasilanie było włączone?

Jeśli odłączysz przewód pedału, gdy pianino jest włączone, efekt pedału może pozostać aktywny. Podłącz lub odłącz przewód pedału, gdy pianino jest wyłączone.

p. 5

Czy można włączyć Twin Piano?

Jeśli funkcja Twin Piano jest włączona, prawy pedał będzie działał tylko na klawiaturę prawej ręki

p. 3

strefy i lewy pedał będą miały wpływ tylko na lewą strefę klawiatury.

Czy głośność odtwarzania utworu jest ustawiona na „1”?

Zwiększ głośność odtwarzania utworu.

p. 3

Zmiana opcji „Głośność utworu” nie powoduje zmiany głośności.

Czy tryb odtwarzania SMF może być ustawiony na „Wewnętrzny”?

Ustaw tryb odtwarzania SMF na „Zewnętrzny”.

p. 2

Wybrany dźwięk zmienia się podczas odtwarzania utworu

Czy tryb odtwarzania SMF może być ustawiony na „Wewnętrzny”?

Ustaw tryb odtwarzania SMF na „Zewnętrzny”.

p. 2

Nie można odtworzyć utworu zapisanego w napędzie flash USB

Jest file rozszerzenie „.WAV” lub „.MP3” lub „.MID”?

To pianino może odtwarzać trzy rodzaje file: Dźwięk w formacie WAVE lub MP3 files i MIDI files.

p. 6

Problemy z nagrywaniem

Głośność różni się w przypadku nagrywania i odtwarzania

Czy głośność odtwarzania utworu jest ustawiona zbyt nisko?

Zwiększ głośność odtwarzania utworu.

p. 3

Inne problemy

Jeśli najwyższy wskaźnik głośności szybko miga, pianino jest nagrywane

Nie można zmienić ustawień

Czy najwyższy wskaźnik głośności miga szybko?

trybie czuwania lub trwa nagrywanie. W tym stanie dostępne są tylko następujące funkcje: regulacja głośności, uruchamianie i zatrzymywanie metronomu,

p. 8

zmiana głośności metronomu i zmiana tempa.

Mimo że używasz

słuchawki do wyciszania dźwięku, Klawiatura tego pianina została zaprojektowana tak, aby symulować mechanizm pianina akustycznego. Nawet na pianinie akustycznym słychać dudniący dźwięk

słychać dudniący dźwięk

faktycznie jest generowany po naciśnięciu klawisza. Takie dźwięki nie wskazują na awarię.

­

kiedy grasz na klawiaturze

Czy możesz dokonać ustawień, aby zasilanie było automatycznie wyłączane? Jeśli nie potrzebujesz automatycznego wyłączania zasilania, wyłącz opcję Automatyczne wyłączanie

p. 3

wyłącza się, gdy pianino nie jest używane przez jakiś czas?

ustawienie „Wył.”.

Zasilanie wyłącza się samoczynnie

Podczas próby odtworzenia pliku SMF lub dźwięku file nagrany w ekstremalnie

głośna głośność z dysku flash USB, obwód ochronny tego Zmniejsz głośność odtwarzania utworu.

p. 3

urządzenie może się włączyć i wyłączyć zasilanie.

Zasilanie się nie włącza

Czy zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony?

p. 4

Parzyste lub nieparzyste

ponumerowane wskaźniki głośności to Wystąpił błąd systemu. Wyłącz i ponownie włącz pianino. Jeśli to nie rozwiąże problemu, przywróć ustawienia fabryczne.

p. 9

miga naprzemiennie

14

° BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA

O nas

OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA Uwagi
Wykorzystywane do instrukcji mających na celu ostrzeżenie użytkownika o ryzyku śmierci lub poważnych obrażeń w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
Wykorzystywany do instrukcji mających na celu ostrzeżenie użytkownika o ryzyku obrażeń lub szkód materialnych w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
* Szkoda materialna dotyczy szkód lub innych niekorzystnych skutków wyrządzonych w stosunku do domu i całego jego wyposażenia, a także zwierząt domowych lub zwierząt domowych.

O symbolach
Symbol ostrzega użytkownika o ważnych instrukcjach lub ostrzeżeniach. Konkretne znaczenie symbolu jest określone przez wzór zawarty w trójkącie. W przypadku symbolu po lewej stronie jest on używany do ogólnych przestróg, ostrzeżeń lub ostrzeżeń o niebezpieczeństwie.
Symbol ostrzega użytkownika o czynnościach, których nie wolno wykonywać (są zabronione). Konkretną rzecz, której nie wolno robić, wskazuje wzór zawarty w okręgu. W przypadku symbolu po lewej stronie oznacza to, że urządzenie nie może być nigdy demontowane.
Symbol ostrzega użytkownika o czynnościach, które należy wykonać. Konkretną rzecz, którą należy wykonać, wskazuje projekt zawarty w okręgu. W przypadku symbolu po lewej oznacza to, że wtyczka przewodu zasilającego musi być wyjęta z gniazdka.

ZAWSZE PRZESTRZEGAJ NASTĘPUJĄCYCH

OSTRZEŻENIE
Informacje dotyczące funkcji automatycznego wyłączania
Zasilanie tego urządzenia zostanie automatycznie wyłączone po upływie określonego czasu od ostatniego użycia go do odtwarzania muzyki lub użycia jego przycisków lub elementów sterujących (funkcja Auto Off). Jeśli nie chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycznie, wyłącz funkcję Auto Off (s. 3).
Używaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego i odpowiedniej objętościtage
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z urządzeniem. Upewnij się również, że linia voltage w instalacji pasuje do wejściowego voltage wyszczególnione na korpusie zasilacza sieciowego. Inne zasilacze AC mogą używać innej polaryzacji lub być zaprojektowane dla innej objętościtage, aby ich użycie mogło spowodować uszkodzenie, awarię lub porażenie prądem.
Używaj tylko dostarczonego przewodu zasilającego
Używaj tylko dołączonego przewodu zasilającego. Ponadto dostarczonego przewodu zasilającego nie wolno używać z żadnym innym urządzeniem.

UWAGA
Przestrogi dotyczące przenoszenia tego urządzenia
Jeśli musisz przenieść instrument, zwróć uwagę na środki ostrożności wymienione poniżej. Do bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia urządzenia potrzebne są co najmniej dwie osoby. Należy obchodzić się z nim ostrożnie, cały czas utrzymując poziom. Upewnij się, że masz pewny chwyt, aby chronić siebie przed obrażeniami i instrument przed uszkodzeniem. · Sprawdź, czy śruby mocujące urządzenie do
stojak nie poluzował się. Zamocuj je ponownie bezpiecznie, gdy tylko zauważysz jakiekolwiek poluzowanie. · Odłącz przewód zasilający. · Odłącz wszystkie kable wychodzące z urządzeń zewnętrznych. · Zamknij pokrywę.
Uważaj, aby nie przyciąć sobie palców
Podczas obsługi następujących ruchomych części należy uważać, aby nie przyciąć palców u rąk i nóg itp. Zawsze, gdy dziecko korzysta z urządzenia, osoba dorosła powinna być pod ręką, aby zapewnić nadzór i wskazówki. · Osłona klawiatury (s. 4) · Pedały (s. 5)
Środki ostrożności dotyczące korzystania z ławki
Podczas korzystania z ławki należy przestrzegać następujących punktów: · Nie należy używać ławki jako zabawki ani jako zabawki
podnóżek. · Nie pozwalaj siadać dwóm lub więcej osobom
ławka. · Nie siadaj na ławce, jeśli śruby trzymają
nogi ławki są luźne. (Jeśli śruby są luźne, natychmiast dokręć je za pomocą dostarczonego narzędzia.)
Przechowuj małe przedmioty poza zasięgiem dzieci
Aby zapobiec przypadkowemu połknięciu części wymienionych poniżej, zawsze przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci. · Dołączone części
Śruby Przewód klamps

15

° WAŻNE UWAGI

Zasilanie
· Umieść zasilacz sieciowy tak, aby strona ze wskaźnikiem była skierowana do góry. Wskaźnik zaświeci się po podłączeniu zasilacza sieciowego do gniazdka sieciowego.
Umieszczenie
· Nie dopuszczaj do pozostawania przedmiotów na klawiaturze. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania, na przykład gdy klawisze przestają wydawać dźwięki.
· W zalenoci od materiau i temperatury powierzchni, na ktrej ustawisz urzdzenie, jego gumowe stopki mog odbarwi lub zniszczy powierzchni (F701).
Pielęgnacja klawiatury
· Nie pisz na klawiaturze żadnym długopisem ani innym narzędziem, ani nie śwamp lub umieść jakiekolwiek oznaczenia na instrumencie. Atrament wsiąka w linie powierzchni i stanie się nieusuwalny.
· Nie naklejaj naklejek na klawiaturze. Możesz nie być w stanie usunąć naklejek, które używają mocnych klejów, a klej może powodować przebarwienia.
· Aby usunąć uporczywy brud, użyj dostępnego w handlu środka do czyszczenia klawiatury, który nie zawiera środków ściernych. Zacznij od lekkiego przetarcia. Jeśli zabrudzenia nie zejdą, przetrzyj je stopniowo zwiększając nacisk, uważając, aby nie porysować klawiszy.
Naprawy i dane
· Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy wykonać kopię zapasową przechowywanych w nim danych; lub wolisz zapisać potrzebne informacje. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zachować dane przechowywane w Twoim urządzeniu podczas przeprowadzania napraw, w niektórych przypadkach, na przykład w przypadku fizycznego uszkodzenia sekcji pamięci, przywrócenie przechowywanych treści może być niemożliwe. Roland nie ponosi odpowiedzialności za przywrócenie jakichkolwiek zapisanych treści, które zostały utracone.
Dodatkowe środki ostrożności
· Wszelkie dane przechowywane w urządzeniu mogą zostać utracone w wyniku awarii sprzętu, nieprawidłowego działania itp. Aby zabezpieczyć się przed bezpowrotną utratą danych, postaraj się wyrobić w sobie nawyk regularnego tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych w jednostka.
· Roland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przywrócenie jakichkolwiek zapisanych treści, które zostały utracone.
· Dźwięk uderzanych klawiszy i wibracje wytwarzane podczas gry na instrumencie mogą być przenoszone przez podłogę lub ścianę w nieoczekiwanym stopniu. Proszę uważać, aby nie przeszkadzać innym w pobliżu.

721

Korzystanie z pamięci zewnętrznych
· Podczas obsługi zewnętrznych urządzeń pamięci należy przestrzegać następujących środków ostrożności. Upewnij się również, że dokładnie przestrzegasz wszystkich środków ostrożności dostarczonych wraz z zewnętrznym urządzeniem pamięciowym. · Nie wyjmuj urzdzenia podczas odczytu/zapisu. · Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym elektrycznością statyczną, przed przystąpieniem do obsługi urządzenia rozładuj całą elektryczność statyczną od osoby.
Przestroga dotycząca emisji częstotliwości radiowych
· Następujące działania mogą narazić Cię na karę prawną. · Demontaż lub modyfikacja tego urządzenia. · Usunięcie etykiety certyfikacji umieszczonej z tyłu urządzenia. · Użytkowanie tego urządzenia w kraju innym niż ten, w którym zostało zakupione

Prawo własności intelektualnej
· Zabrania się nagrywania dźwięku, nagrania wideo, kopiowania lub poprawiania dzieła chronionego prawem autorskim osoby trzeciej (utworu muzycznego, utworu wideo, audycji, występu na żywo lub innego dzieła), w całości lub w części, oraz rozpowszechniania sprzedawać, wydzierżawiać, wykonywać lub rozpowszechniać bez zgody właściciela praw autorskich.
· Nie używaj tego produktu do celów, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw autorskich osób trzecich wynikające z korzystania z tego produktu.
· Prawa autorskie do zawartości tego produktu (dane fal dźwiękowych, dane stylu, wzory akompaniamentu, dane fraz, pętle audio i dane obrazu) są zastrzeżone przez Roland Corporation.
· Nabywcy tego produktu mogą wykorzystywać wspomniane treści (z wyjątkiem danych utworów, takich jak utwory demonstracyjne) do tworzenia, wykonywania, nagrywania i dystrybucji oryginalnych utworów muzycznych.
· Nabywcom tego produktu NIE wolno pobierać tych treści w oryginalnej lub zmodyfikowanej formie w celu rozpowszechniania nagranego nośnika tych treści lub udostępniania ich w sieci komputerowej.
· Ten produkt zawiera zintegrowaną platformę oprogramowania eParts firmy eSOL Co., Ltd. eParts jest znakiem towarowym firmy eSOL Co., Ltd. w Japonii.
· Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez firmę Roland jest objęte licencją.
· Ten produkt wykorzystuje kod źródłowy T-Kernel w ramach T-License 2.0 przyznanej przez T-Engine Forum (www.tron.org).
· Ten produkt zawiera oprogramowanie open source innych firm.
Prawa autorskie © 2009-2018 Arm Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane na licencji Apache, wersja 2.0 („Licencja”); Kopię Licencji można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Copyright © 2018 STMicroelectronics. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten składnik oprogramowania jest licencjonowany przez ST na podstawie 3-klauzulowej licencji BSD, zwanej „Licencją”; Kopię Licencji można uzyskać pod adresem https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause Ten produkt korzysta z kodu źródłowego firmy Jansson (http://www.digip. org/jansson/). Copyright © 2009-2016 Petri Lehtinen Wydany na licencji MIT http://opensource.org/licenses/mit-license.php
· Roland, SuperNATURAL i Roland Piano App są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Roland Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
· Nazwy firm i nazwy produktów pojawiające się w tym dokumencie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

16

° Główna specyfikacja

Generator dźwięku Dźwięk fortepianu: SuperNATURAL Piano

klawiatura

Klawiatura standardowa PHA-4: z wymykiem i kością słoniową (88 klawiszy)

Bluetooth

Obsługiwany Bluetooth w wersji 4.2 profiles: A2DP (Audio), GATT (MIDI over Bluetooth Low Energy) Obsługiwany kodek: SBC (kompatybilny z ochroną treści SCMS-T)

Zasilanie

Zasilacz sieciowy

8 W (w przypadku korzystania z dołączonego zasilacza sieciowego)

Pobór mocy Przybliżony pobór mocy podczas gry na pianinie przy średniej głośności: 4 W Pobór mocy, gdy dźwięk nie jest odtwarzany po włączeniu zasilania: 3 W

Wymiary

Z osłoną klawiatury Po zamknięciu: 1,360 (szer.) x 345 (gł.) x 778 (wys.) mm 53-9/16 (szer.) x 13-5/8 (gł.) x 30-11/16 (wys.) cali Z osłoną klawiatury Otwarty: 1,360 (szer.) x 345 (gł.) x 910 (wys.) mm 53-9/16 (szer.) x 13-5/8 (gł.) x 35-7/8 (wys.) cali *Zamontowane stabilizatory

Waga

34.5 kg/76.0 funta

opcja

Instrukcja obsługi, ulotka „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA”, ulotka „Montaż F107”, zasilacz sieciowy, przewód zasilający, stabilizator

* Ten dokument wyjaśnia specyfikacje produktu w momencie wystawienia dokumentu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zapoznaj się z Roland webstrona.

17

° Wewnętrzna lista utworów

Nr Nazwa utworu

Słuchanie

1

Valse, op.34-1

2

Polonez op.53

3

Nokturn nr 20

4

Pstrąg

5

Reflets dans l'Eau

6

La Fille aux Cheveux de Lin

7

C.ampAnella

8

Scherzo nr 2

9

Barkarola

10 Żaworonok

Razem

1

Koncert fortepianowy nr 1 *

2

Koncert fortepianowy nr 2 *

3

Canon (aranżacja jazzowa) *

4

Sicilienne (aranżacja jazzowa) *

5

Berceuse z Dolly Suite

6

Le jardin féerique z Ma mère l'Oye

7

Le Quattro Stagjoni „La Primavera” *

8

Marche Militaire nr 1 *

9

Walc ze Śpiącej królewny *

10 L'Apprenti czarnoksiężnik *

11 Pozdrowienia miłosne

12 Pavane pour une infante défute

13 Menuett G Dur BWV Anh.114

14 Präludium C Dur BWV846

15 Türkischer Marsch

16 Dla Elizy

17 Türkischer Marsch

18 Auf Flügeln des Gesanges

19 Etiuda, op.10-3

20 Valse, op.64-1

21 Fantazja-Impromptu

22 Träumerei

23 Śniące przebudzenie Dolly

24 Brautchour

25 Liebesträume nr 3

26 Ungarische Tänze Nr.5

27 Światło księżyca

28 1ère Arabesque

29 Cakewalk Golliwoga

30 Je te veux

rozrywka

1

Tańce połowieckie

2

Ombra mai fù

3

Lascia ch'io pianga

4

Twinkle Twinkle Little Star

5

Mary miała małe jagnię

6

Niedźwiedź Piosenka

7

Ich Bin Ein Musicante

18

Komponować
Fryderyk Franciszek Chopin Fryderyk Franciszek Chopin Fryderyk Franciszek Chopin Franz Peter Schubert, w opracowaniu Franz Liszt Claude Achille Debussy Claude Achille Debussy Franz Liszt Fryderyk Franciszek Chopin Fryderyk Franciszek Chopin Michaił Iwanowicz Glinka, w opracowaniu Milij Aleksiejewicz Bałakiriew
Piotr Iljicz Czajkowski Siergiej Rachmaninow Johann Pachelbel Gabriel Fauré Gabriel Fauré Maurice Ravel Antonio Vivaldi Franz Peter Schubert Peter Ilyich Czajkowski Paul Dukas Edward Elgar Maurice Ravel Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven Felix Mendelssohn Fryderyk Franciszek Chopin Fryderyk Chopin Franciszek Chopin Fryderyk Franciszek Chopin Robert Alexander Schumann Theodor Oesten Wilhelm Richard Wagner Franz Liszt Johannes Brahms Claude Achille Debussy Claude Achille Debussy Claude Achille Debussy Erik Satie

Nr Nazwa utworu

8

Zegar Dziadka

9

Jingle Bells

10 Życzymy Wesołych Świąt

11 Cicha noc 12 Niesamowity wdzięk 13 Lawendowy błękit

14 Aura Lee 15 Auld Lang Syne

16 Greensleeves 17 Szmata z liści klonu 18 Artysta estradowy

19 Kiedy święci maszerują w 20 małym brązowym dzbanku

DoReMi 1 Szkolenie nr 15 – 1 15 Twinkle Twinkle Little Star

17 Summ, Summ, Summ 18 Piosenka żaby 19 Kukułka 20 Och! Zuzanna 21 Klaśnijmy w dłonie

22 Das klinget so herrlich 23 Wiegenlied 24 Les Patineurs

25 Menuet 26 Starzy ludzie w domu

27 Deck the Halls 28 Danny Boy 29 Korobeiniki

30 Sakura Sakura

Alexander Borodin George Frideric Handel George Frideric Handel Francuska piosenka ludowa Tradycyjna amerykańska piosenka ludowa Niemiecka piosenka ludowa

Kompozytor Henry Work James Pierpont Carol Franz Gruber Hymn Tradycyjny George R. Poulton Tradycyjny Tradycyjny Scott Joplin Scott Joplin Tradycyjny Joseph Winner
Roland Corporation Francuska piosenka ludowa Tradycyjna niemiecka piosenka ludowa Tradycyjna pieśń Stephena Fostera Tradycyjna Wolfgang Amadeus Mozart Johannes Brahms Émile Waldteufel Johann Sebastian Bach Stephen Foster Carol Irlandzka piosenka Rosyjska piosenka ludowa Japońska piosenka ludowa

Nr Nazwa utworu

Wagi 1 Wagi durowe, Wagi mniejsze Hanon 36 1 Beyer 20 1

Burgmullera

1

Otwartość

2

Arabeska

3

Pasterski

4

Małe zgromadzenie

5

Niewinność

6

Postęp

7

Czysty strumień

8

Wdzięk

9

Polowanie

10 Delikatny kwiat

11 Młoda Pasterka

12 Pożegnanie

13 Pocieszenie

14 Taniec austriacki

15 Ballada

16 Wzdychanie

17 Gaduła

18 Niepokój

19 Zdrowaś Maryjo

20 Tarantelli

21 Anielska harmonia

22 Piosenka o gondoli

23 Powrót

24 Jaskółka

25 Błędny rycerz

Czernego 100 1 100

Kompozytor Charles-Louis Hanon Ferdinand Beyer
Johanna Friedricha Franza Burgmüllera
Karol Czerny

* Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane użycie tego materiału do celów innych niż prywatne, osobiste jest naruszeniem obowiązującego prawa.
* Utwory oznaczone gwiazdką (*) zostały zaaranżowane przez firmę Roland Corporation. Prawa autorskie do tych utworów należą do firmy Roland Corporation.
* Utwory w kategorii Listening to solówki fortepianowe. Nie mają akompaniamentu.
* Dane wykonania dla brzmień demonstracyjnych i utworów wewnętrznych nie są przesyłane z portu USB Computer ani przez Bluetooth (MIDI).
* Jeśli tryb odtwarzania SMF jest ustawiony na „Internal, (s. 2)”, głośność niektórych partii nie zmieni się podczas regulacji wartości głośności utworu (s. 3). Jeśli tryb odtwarzania SMF jest ustawiony na „Zewnętrzny”, zmieni się głośność wszystkich partii.

Wewnętrzna lista utworów 19

° Indeks

A Dodaj atmosferę do dźwięku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Dostosuj jasność dźwięku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Atmosfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Aplikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Automatyczna kopia zapasowa pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Automatyczne wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 10 Blask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
DDampno pedał. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dampeee rezonans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 wejście prądu stałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Gra podwójna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 6
F Reset do ustawień fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
H Słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 9
I Wewnętrzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 6, 18
K Pokrywa klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dotknięcie klawisza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
M Mistrzowskie strojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kopia zapasowa pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Metronom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Parowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 11 Pedał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Gniazdo pedału. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Gniazdo telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Odtwórz lub zatrzymaj utwór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Przycisk (ZASILANIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
R Nagrywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
S Zapisywanie ustawień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wybierz utwór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Przycisk (Ustawienia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tryb odtwarzania SMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Miękki pedał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Głośność utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pedał Sostenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Automatyczne wyciszanie głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tempo T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Metrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 tony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 6 Transpozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bliźniacze pianino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Głośność USB Audio/Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 11

Port USB komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Port pamięci USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pamięć USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tom V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przycisk 3, 5 (Głośność-). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Przycisk (Głośność+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

20

Dokumenty / Zasoby

Domowe pianino cyfrowe Roland F107 Slim [pdf] Instrukcja obsługi
F107, Slim Upright Home Digital Piano, Home Digital Piano, Slim Upright Piano, Piano

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *