czysty nawilżacz PEHUMTOP-W Hume Max Top Fill 

czysty nawilżacz PEHUMTOP-W Hume Max Top Fill

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM. NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ SZKODĘ UŻYTKOWNIKA LUB PRODUKTU.

 • Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru i wypadku, należy używać tego produktu wyłącznie zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Demontaż, naprawa lub przeróbka przez osobę nieupoważnioną może spowodować poważne uszkodzenia i unieważnić gwarancję producenta.
 • Zawsze umieszczaj nawilżacz na twardej, płaskiej, równej i odpornej na wilgoć powierzchni. Ten nawilżacz może nie działać prawidłowo na nierównej powierzchni. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, trzymaj nawilżacz w odległości co najmniej 12 cali od ścian. Nie kierować wylotu mgły bezpośrednio w stronę ściany. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w przypadku nieprawidłowego umieszczenia produktu.
 • Nie umieszczaj tego produktu na tkaninie, dywanie lub chłonnej powierzchni. Może to zablokować wlot powietrza.
 • Nie używaj tego produktu w pobliżu innych urządzeń elektronicznych lub w pobliżu zlewu.
 • Nie używaj tego produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródła ciepła, takiego jak piec, grzejnik lub kaloryfer.
 • Nigdy nie zakrywaj wlotu powietrza ani wylotu mgły szmatką ani ręką podczas użytkowania.
 • Wyłącz i odłącz produkt przed przenoszeniem lub napełnianiem zbiornika lub przenoszeniem urządzenia.
 • Nie dodawać gorącej ani wrzącej wody. Używaj tylko zimnej wody (kranowej, destylowanej, mineralnej lub innej pitnej).
 • Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wlewaj wody do wylotu mgiełki.
 • Nie pij wody użytej w zbiorniku.
 • Nie używać, jeśli wtyczka jest uszkodzona lub poluzowana.
 • Po podłączeniu nawilżacza do użytku nie należy go przechylać, przesuwać ani opróżniać.
 • Nie wyjmuj ani nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
 • Nie należy nadmiernie zginać, skręcać, ciągnąć ani uszkadzać przewodu zasilającego.
 • Odłącz produkt, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas i / lub gdy nikogo nie ma w domu.
 • Podczas odłączania produktu z gniazdka należy bezpiecznie trzymać produkt.
 • Nie kładź przewodu na przedmiotach.
 • Nie dopuszczaj do przedostania się wody na przewód zasilający lub w miejsce, w którym przewód łączy się z produktem.
 • Nie dotykaj zbiornika na wodę podczas pracy.
 • Nie wkładaj niczego na lub do zbiornika.
 • Jeśli zbiornik na wodę pęknie lub ulegnie uszkodzeniu, nie używaj nawilżacza.
 • Nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
 • Do czyszczenia zbiornika na wodę używaj wyłącznie środka czyszczącego i dodatków zalecanych przez producenta.
 • Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
 • Wyślij wiadomość e-mail do obsługi klienta na adres pomoc@pureenrichment.com czy nawilżacz wymaga naprawy. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Tabela 7.8 ”x 7.8” x 11.4 ”
Power 100-240V, 50/60Hz, 25W
Maks. Pokrycie pokoju Do 300 stóp kwadratowych
Maks. Czas pracy* 30 godzin ±20% (niski);
18 godzin ±20% (średni);
12 godzin ± 20% (wysoki)
Pojemność baku 3.7 litra (97 galona)
Wyjście wilgoci 300 ml/godz. ±20% (wysoki);
200 ml/godz. ±20% (średni);
120 ml/godzinę ± 20% (niski)
Regulator czasowy 2/4/6 godzin
Oświetlenie LED Niebieska dioda LED

*Czas pracy może się różnić w zależności od jakości wody i temperatury w pomieszczeniu.

Uwaga FCC

Model: Nawilżacz Hume Max Top Fill (PEHUMTOP-W) 

To urządzenie jest zgodne z częścią 18 przepisów FCC.

Czyste wzbogacenie
2803 S Yale St.
Santa Ana, CA 92704
pureenrichment.com

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Sprzęt należy konserwować zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Pure Enrichment, unieważnią prawo użytkownika do obsługi sprzętu. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup Hume Max od Pure Enrichment. Nasz wydajny nawilżacz ultradźwiękowy to idealne rozwiązanie do nawilżania suchego powietrza w domu lub biurze.

CECHY PRODUKTU

Hume Max zaprojektowaliśmy z kilkoma funkcjami, które sprawiają, że jest to jeden z najłatwiejszych w użyciu i najskuteczniejszych nawilżaczy ultradźwiękowych w swojej klasie cenowej.
Obejmują one:

 • Zbiornik na wodę o pojemności 3.7 litra
 • Ustawienia prędkości 3
 • Timer automatycznego wyłączania {2h, 4hr, 6hr)
 • Opcjonalne niebieskie światło LED
 • Cicha praca
 • Opcja aromaterapii

SCHEMAT PRODUKTU

Schemat produktu

KONFIGURACJA NAWILŻACZA

Dodaj wodę do nawilżacza w jeden z następujących sposobów:

a. Dolewanie wody do środkowego otworu górnej pokrywy,

Konfigurowanie nawilżacza

b. Zdjęcie górnej pokrywy i dodanie wody bezpośrednio do zbiornika, lub

Konfigurowanie nawilżacza

c. Zdejmowanie górnej pokrywy i zdejmowanie zbiornika na wodę z podstawy, a następnie napełnianie zbiornika wodą przed ponownym umieszczeniem go w podstawie.

Konfigurowanie nawilżacza

UWAGA:

 • NIE napełniaj zbiornika wody poza górną część okienka poziomu wody znajdującego się z boku nawilżacza.
 • Nie dodawać wody bezpośrednio do wylotu mgiełki.
  Konfigurowanie nawilżacza

JAK KORZYSTAĆ Z NAWILŻACZA

MOC
 1. Jeśli potrzebna jest aromaterapia, dodaj kilka kropli olejku eterycznego (brak w zestawie) bezpośrednio do zbiornika na wodę. UWAGA: Nie należy dodawać olejku eterycznego, jeśli używasz nawilżacza z opcjonalnym wkładem odwapniającym. Olej zniszczy filtr.
  Jak korzystać z nawilżacza
 2. Upewnij się, że górna pokrywa znajduje się na zbiorniku wody.
  Jak korzystać z nawilżacza
 3. Podłącz nawilżacz.
  Jak korzystać z nawilżacza
 4. dotknąć Ikona przycisku do sterowania nawilżaczem
  Pierwszy dotyk: włącza nawilżacz, niski poziom mgły
  Drugi dotyk: średni poziom mgły
  Trzeci dotyk: wysoki poziom mgły
  Czwarty dotyk: wyłącza nawilżacz
 5. dotknąć Ikona przycisku do sterowania zegarem
  Pierwszy dotyk: 1-godzinny timer
  Drugi dotyk: 2-godzinny timer
  Trzeci dotyk: 3-godzinny timer
  Czwarty dotyk: wyłącza timer
  Jak korzystać z nawilżacza
 6. Dotknąć: Ikona przycisku kontrolować nocne światło night
  Pierwsze dotknięcie: Włącza światło
  Drugie dotknięcie: wyłącza światło

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę zasilania.

UWAGA: Przed czyszczeniem upewnij się, że znajdujesz się w pobliżu zlewu lub innego wodoodpornego miejsca.

 1. Czyszczenie podstawy lanc
  a. Wylej nadmiar wody z urządzenia.
  b. W razie potrzeby przemyj urządzenie wodą i miękką ściereczką.
  c. Nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie ani nie dopuszczaj do przedostania się wody do wylotu powietrza urządzenia.
 2. Czyszczenie zbiornika na wodę
  a. Opróżnij zbiornik.
  b. Czyścić wodą i szczoteczką do czyszczenia butelek (brak w zestawie).
 3. Czyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia
  a. W razie potrzeby wytrzyj miękką ściereczką.
 4. Odkamienianie
  a. W zależności od użytkowania i rodzaju wody czyszczenie w celu usunięcia kamienia może być wymagane co tydzień lub co drugi tydzień, aby zoptymalizować działanie produktu. Sugerujemy użycie wody destylowanej, jeśli woda w Twojej okolicy jest twarda. Nie czyść urządzenia ani zbiornika na wodę ostrymi detergentami lub chemikaliami do czyszczenia, zamiast tego można użyć octu.
 5. Używanie wkładu odwapniającego
  a. Można użyć wkładu odwapniającego lub kapsuły czyszczącej nawilżacza, aby oczyścić zbiornik z twardych osadów mineralnych. Zalecamy filtr z wkładem odwapniającym do nawilżacza Pure Enrichment (nr modelu: PECLDDCAL). Aby kupić, odwiedź pureenrichment.com.

MAGAZYNOWANIE

 • Wyłącz i odłącz nawilżacz przed przechowywaniem.
 • Ostrożnie wyczyść nawilżacz. Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche przed przechowywaniem produktu.
 • Nie pozostawiaj wody w zbiorniku. Woda pozostawiona w nawilżaczu może powodować powstawanie osadów mineralnych i sprzyjać rozwojowi pleśni lub innych mikroorganizmów.
 • Nawilżacz należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Rozwiązanie
Nawilżacz ma moc i nie działa Zbiornik na wodę jest pusty – Napełnić zbiornik na wodę.
Zbiornik na wodę jest ustawiony nieprawidłowo – Wymień zbiornik na wodę, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a woda spłynie do podstawy zbiornika.
Brak mgiełki lub niewielka ilość mgiełki Zbiornik na wodę jest przepełniony – Opróżnij zbiornik na wodę i napełnij go poniżej górnej części okienka poziomu wody z boku nawilżacza.
Zbiornik na wodę jest pusty – Napełnić zbiornik na wodę.
Dysk ultradźwiękowy jest zabrudzony – Wyczyść dysk ultradźwiękowy miękką szmatką.
Wlot powietrza jest zablokowany – Umieść urządzenie na płaskiej, twardej powierzchni, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza.
Para ma zły aromat Brudna woda/nawilżacz – Całkowicie wyczyść nawilżacz i napełnij go czystą wodą.
Niebieskie światło migocze Zbiornik na wodę jest pusty – Napełnić zbiornik na wodę.

Jeśli problemu nie można rozwiązać za pomocą powyższych rozwiązań, skontaktuj się z Pure Enrichment, aby uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail help@pureenrichment.com.

GWARANCJA

GWARANCJA

Hume Max jest objęty wiodącą w branży 5-letnią gwarancją, która rozpoczyna się w dniu zakupu.

Gwarancja dotyczy nawilżacza oraz niezbędnych części i robocizny z nim związanej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, wypadków, nadużyć, przeróbek lub demontażu przez osoby nieupoważnione.

REJESTRACJA PRODUKTU

Aby zapewnić pełną gwarancję oraz otrzymywać aktualizacje produktu i usprawnioną obsługę klienta, pamiętaj o zarejestrowaniu produktu pod adresem: pureenrichment.com/productregistration

CZY JESTEŚ W 100% ZADOWOLONY?

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:
E-mail: pomoc@pureenrichment.com
Telefon: (657) 275-3737
(Dostępny od poniedziałku do piątku, 8:5-XNUMX:XNUMX PST)

Pure Enrichment ma wielokrotnie nagradzaną gwarancję, wymianę i program obsługi klienta, który gwarantuje bezproblemowe rozwiązanie każdego problemu, który możesz mieć w ciągu 24 godzin!

OBSŁUGA KLIENTA

Santa Ana, CA 92704
pureenrichment.com

czyste logo

Dokumenty / Zasoby

czysty nawilżacz PEHUMTOP-W Hume Max Top Fill [pdf] Instrukcja obsługi
PEHUMTOP-W Nawilżacz Hume Max Top Fill, PEHUMTOP-W, Hume Max Nawilżacz Top Fill, Nawilżacz Fill, Nawilżacz

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *