czyste wzbogacenie Logoczyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver Ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist - LogoPEHUMGRY MistAire Silver ultradźwiękowy nawilżacz z chłodną mgiełką
Instrukcja obsługi
czyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI

Przeczytaj całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy. Pamiętaj, aby przestrzegać wszystkich „UWAG” i „OSTRZEŻEŃ”. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować szkody dla Ciebie lub urządzenia.
Ikona ostrzeżeniaUżywaj produktu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używanie nawilżacza do celów niezgodnych z przeznaczeniem może spowodować poważne obrażenia.

 • UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, trzymaj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
 • Demontaż, naprawa lub przeróbka przez osobę nieupoważnioną może spowodować poważne szkody i unieważnić gwarancję producenta.
 • Zawsze umieszczaj nawilżacz na twardej, płaskiej i równej powierzchni. Ten nawilżacz może nie działać prawidłowo na nierównej powierzchni.
 • Nie umieszczaj tego produktu na tkaninie, dywanie lub chłonnej powierzchni. Może to zablokować wlot powietrza.
 • Produkt wydziela mgiełkę. Nie umieszczaj nawilżacza bezpośrednio na meblach drewnianych, podłodze lub innych powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone przez wodę. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego umieszczenia urządzenia.
 • Nie używać, jeśli wtyczka jest uszkodzona lub poluzowana.
 • Przed napełnieniem lub czyszczeniem jednostki upewnij się, że jest odłączona.
 • Po podłączeniu nawilżacza nie należy przechylać ani przesuwać urządzenia.
 • Nie wyjmuj zbiornika na wodę z urządzenia, gdy jest włączone.
 • Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
 • Nie zginaj, nie skręcaj, nie ciągnij ani nie uszkadzaj przewodu zasilającego.
 • Unikaj umieszczania tego produktu w miejscu, w którym wylewka wilgoci jest skierowana bezpośrednio na przedmiot lub osobę.
 • Nie wdychać mgły/oparów wydobytych z produktu ani nie pić wody ze zbiornika.
 • Nie napełniaj zbiornika na wodę gorącą lub wrzącą wodą.
 • Nie używaj tego produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka, grzejnik lub kaloryfer.
 • Jeśli zbiornik na wodę ulegnie pęknięciu lub uszkodzeniu, nie używaj go.
 • Odłącz przewód, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas i/lub gdy nikogo nie ma w domu.
 • Nie trzymaj wody w zbiorniku, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
 • Do czyszczenia zbiornika na wodę należy używać wyłącznie środków czyszczących i dodatków zalecanych przez producenta na stronach 9-10 niniejszej instrukcji.
 • Stosowanie dodatków do wody, w tym olejków eterycznych/eterycznych, substancji zapachowych, eukaliptusa, uzdatniaczy wody itp. uszkodzi materiały urządzenia, aw konsekwencji całe urządzenie.
 • Nie używaj tego produktu w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
 • Nie zakrywaj dyszy mgły w żadnym momencie podczas użytkowania.
 • Nie wkładaj niczego na lub do zbiornika.
 • Podczas odłączania z gniazdka należy pewnie trzymać nawilżacz.
 • Nie kładź przewodu na przedmiotach.
 • Uważaj, aby woda nie dostała się do przewodu zasilającego ani do miejsca, w którym jest on podłączony do produktu.
 • Nie używaj, gdy jest podłączony w pobliżu zlewu.
 • Nie dotykaj zbiornika na wodę podczas pracy.
 • Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie polewaj wodą urządzenia ani dyszy nawilżającej.
 • Nie zakrywaj wylewki ściereczką lub ręką i nie używaj bez wylewki.
 • Użyj czystej lub destylowanej wody w zbiorniku. Obszary z twardą wodą będą wymagały częstszego czyszczenia.

UWAGA FCC

Model: MistAire Silver Ultradźwiękowy Nawilżacz Cool Mist (PEHUMGRY)
To urządzenie jest zgodne z częścią 18 przepisów FCC.
Czyste wzbogacenie
2803 S Yale St.
Santa Ana, CA 92704
pureenrichment.com
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Sprzęt należy konserwować zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Pure Enrichment, unieważnią prawo użytkownika do obsługi sprzętu. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup ultradźwiękowego nawilżacza chłodnej mgły MistAire Silver firmy Pure Enrichment. Ten potężny nawilżacz stołowy jest idealnym rozwiązaniem do nawilżania suchego powietrza w domu i biurze. Poniższy schemat wyjaśnia wszystkie elementy, które znajdziesz w pudełku. Konfiguracja jest szybka i łatwa, ale należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

czyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist - WPROWADZENIE

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rozmiar: 7.9” (dł.) x 5.7” (szer.) x 8.1” (wys.)
Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz, 12W
Pokój Maksymalny Do 250 stóp kwadratowych
Maksymalny czas działania: Do 25 godzin (przy niskim poziomie); Do 12 godzin (na wysokim poziomie)
Pojemność baku: 1.5 litra (4 galona)
Wyjście wilgoci: Do 4 uncji na godzinę (wysoki); Do 2 uncji na godzinę (niski)

Czas pracy może się różnić w zależności od jakości wody, temperatury pokojowej i ilości wody w zbiorniku.

KORZYSTANIE Z NAWILŻACZA

USTAWIAĆ
Przed ustawieniem nawilżacza wybierz stabilne, równe i płaskie miejsce. Aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza, lokalizacja powinna znajdować się w odległości co najmniej sześciu cali od najbliższej ściany lub obiektu. Umieść nawilżacz na wodoodpornej powierzchni, ponieważ woda może uszkodzić meble i niektóre podłogi. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanie, ręcznikach, kocach lub innych chłonnych powierzchniach. Pure Enrichment nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane rozlaniem wody.
NADZIENIE
Upewnij się, że urządzenie jest odłączone.

 1. Oddziel zbiornik na wodę od podstawy urządzeniaczyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver Ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist - Oddziel wodę
 2. Odwróć zbiornik na wodę i otwórz pokrywę, przekręcając ją w lewoczyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist - odwróć
 3. Wlej chłodną, ​​czystą wodę bezpośrednio do zbiornika na wodęczyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver Ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist - Czysta woda
 4. Zamknij pokrywę. przekręcając go w prawo. Po napełnieniu zbiornika na wodę należy dokładnie zamocować pokrywę.czyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver Ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist - Zamknij pokrywę
 5. Umieść zbiornik na wodę z powrotem w podstawie urządzenia.

UWAGA: Upewnij się, że w urządzeniu jest woda przed jego włączeniem.

FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI

2-biegowa kontrola mgły
Nawilżacz daje możliwość wyboru wysokiego lub niskiego poziomu wilgotności. Użyj przycisku zasilania zgodnie z poniższą tabelą, aby kontrolować poziom mgły.

Moda Liczba naciśnięć przycisku zasilania Ustawienie Nocne światło
tryb 1 1 Niska prędkość OFF
tryb 2 2 Niska prędkość ON
tryb 3 3 High Speed ON
tryb 4 4 High Speed OFF
Tryb wyłączenia 5 OFF OFF

Wskaźnik niskiego poziomu wody
Kiedy w nawilżaczu jest mało wody, wskaźnik LED na obudowie zmieni kolor z niebieskiego na czerwony, a urządzenie wyłączy się. Dodaj wodę, aby kontynuować użytkowanie.
Dyrektor Mgły
Dyspozytor mgły można obracać o 360 stopni, ręcznie obracając wylewkę.
szczoteczka do czyszczenia
Nawilżacz zawiera szczoteczkę do czyszczenia, której należy używać, aby chronić dysk ultradźwiękowy przed kurzem i zanieczyszczeniami.
Nocne światło
Lampkę nocną można włączać i wyłączać przyciskiem zasilania zgodnie z powyższą tabelą trybów.
Zbiornik nawilżacza
Gdy zbiornik na wodę nawilżacza zostanie wyjęty z korpusu urządzenia, zasilanie zostanie automatycznie odcięte.
Kontrolka zasilania
Kontrolka zasilania wyłączy się automatycznie po 10 sekundach, aby wyeliminować rozproszenie światła podczas snu.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych należy zawsze odłączyć nawilżacz od zasilania.
Generalne sprzątanie

 • Wewnątrz podstawy urządzenia. Wylej nadmiar wody z urządzenia. W razie potrzeby przemyj urządzenie świeżą wodą za pomocą szczoteczki do czyszczenia i miękkiej szmatki. Nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie ani nie dopuszczaj do przedostania się wody do otworu wylotowego suchego powietrza urządzenia.
 • Zbiornik wodny. Pusty zbiornik na wodę. Zdejmij dyszę mgiełki i wyczyść rurkę mgiełki świeżą wodą i szczoteczką do czyszczenia butelek (brak w zestawie).
 • Zewnętrzna powierzchnia urządzenia. Przetrzyj powierzchnię urządzenia miękką, damp szmatka w razie potrzeby. Jeśli zauważysz gromadzenie się wody podczas użytkowania, zmniejsz wilgotność i osusz zewnętrzną powierzchnię szmatką.

Odkamienianie

 • W zależności od zastosowania i rodzaju wody czyszczenie w celu usunięcia kamienia może być wymagane co tydzień lub co drugi tydzień, aby zoptymalizować wydajność urządzenia.
 • Jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą, zalecamy wodę destylowaną do nawilżacza, aby zmniejszyć wytrącanie się minerałów lub białego pyłu.
 • Nie czyść urządzenia ani zbiornika na wodę ostrymi detergentami ani chemicznymi środkami czyszczącymi. Wkład odtajniający lub kapsuła czyszcząca nawilżacz mogą być używane do usuwania twardych osadów mineralnych ze zbiornika.

Dysk ultradźwiękowy

 1. Odłącz nawilżacz.
 2. Wyjąć zbiornik i opróżnić całą wodę z podstawy urządzenia i zbiornika.
 3. Zlokalizuj dysk ultradźwiękowy po wewnętrznej stronie środka jednostki podstawowej.
 4. Używaj WYŁĄCZNIE dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby delikatnie wyczyścić dysk i usunąć osady i osady.

UWAGA: Nie szorować ani nie skrobać tarczy ultradźwiękowej.

*Wyczyść dysk tylko szczoteczką. Nie należy używać żadnego innego narzędzia do czyszczenia. TYLKO SZCZOTKA.
czyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist - dysk ultradźwiękowy

Jeśli kamień staje się trudny do usunięcia za pomocą pędzla:

 1. Wypełnij bazę: mieszanką 1 łyżeczki. biały ocet i 1 łyżeczka. woda.
 2. Odstawić roztwór na 5 minut.
 3. Gdy ocet znajduje się w podstawie, wyczyść wszystkie wewnętrzne powierzchnie miękką szmatką lub szczotką, aby usunąć kamień.
 4. Sprawdź również dyszę mgły i rurkę mgły w zbiorniku na wodę. Oczyść w razie potrzeby.
 5. Spłucz dokładnie bazę wodą, aby usunąć kamień i roztwór octu.
 6. Jeśli minerały w twojej wodzie wytwarzają biały pył, możesz użyć wkładu odtajniającego lub wkładu czyszczącego do nawilżacza, aby utrzymać zbiornik w czystości. Zalecamy filtr odklasyfikujący nawilżacza MistAire firmy Pure Enrichment (model: PEHUMDCAL). Aby kupić, odwiedź PureEnrichment.com lub Amazon.

PRZECHOWYWANIE NA KONIEC SEZONU

 • Postępuj zgodnie z ogólnymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i usuwania kamienia, gdy nawilżacz będzie przechowywany pod koniec sezonu.
 • Całkowicie osusz nawilżacz przed przechowywaniem. NIE przechowywać z wodą wewnątrz podstawy lub zbiornika na wodę.
 • Zapakuj urządzenie w oryginalne opakowanie i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

UWAGA: W PRZYPADKU PROBLEMÓW NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE OTWIERAĆ OBUDOWY SILNIKA. MOŻE TO UTRACIĆ GWARANCJĘ I SPOWODOWAĆ USZKODZENIE NAWILŻACZA LUB USZKODZENIA CIAŁA.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli masz problemy z nawilżaczem, przed skontaktowaniem się z producentem sprawdź, czy jedno z poniższych rozwiązań może rozwiązać problem.

Problem Rozwiązanie
Mgła i wilgoć nie są wytwarzane. Wtyczka zasilania: Odłącz i spróbuj ponownie.
Awaria zasilania: po przywróceniu zasilania spróbuj ponownie. Instalacja zbiornika: Upewnij się, że zbiornik jest prawidłowo zamocowany. Brudny dysk ultradźwiękowy: Oczyść dysk (patrz str. 9)
Powietrze wieje, ale nie powstaje mgła. Nadmierna ilość wody: Wylej dodatkową wodę. Pozostałości w zbiorniku: Umyj zbiornik i spróbuj ponownie. Brudny dysk ultradźwiękowy: Oczyść dysk (patrz str. 9)
Jeśli używasz twardej wody, wymień ją na bardziej miękką.
Niski poziom wilgotności. Brudny dysk ultradźwiękowy: Wyczyść dysk (patrz str. 9) Woda w urządzeniu jest zbyt zimna: Wymień na zimną wodę.
Wilgoć ma nieprzyjemny zapach. Niewłaściwa konserwacja lub brudna woda: Dokładnie wyczyść nawilżacz i napełnij go świeżą wodą.
Na pobliskich meblach osadza się biały pył. Twarda woda może osadzać pewną ilość kurzu: Kurz w powietrzu osadza się również z powodu zwiększonej wilgotności w pomieszczeniu. Użyj wody destylowanej, jeśli problem nie ustąpi.
Urządzenie przestało działać. Brak lub niski poziom wody: Odłącz urządzenie i uzupełnij zbiornik.
Woda gromadzi się na zewnątrz jednostki lub obszaru otaczającego jednostkę. Nasycenie wilgotności: Niższe ustawienie kontroli mgły.
Urządzenie nie jest wypoziomowane i zbiera się woda: Odłącz wtyczkę i umieść na równej powierzchni.
Skieruj mgłę z dala od przedmiotów: Podnieś urządzenie na wodoodpornej równej powierzchni, 2-3 stopy nad podłogą.
Woda kapie podczas uzupełniania. Woda pozostająca na dnie zbiornika: Wytrzyj zbiornik lub przechyl go, aby spuścić wodę przed transportem.
Zwiększony poziom hałasu. Urządzenie musi być umieszczone na płaskiej, równej, twardej powierzchni: Upewnij się, że NIE jest umieszczane na miękkiej lub chłonnej powierzchni.
Czerwone światło na pokrętle zasilania. Czerwona dioda LED wskazuje niski poziom wody: Odłącz i napełnij zbiornik.

GWARANCJA

MistAire Silver jest objęty wiodącą w branży 5-letnią gwarancją, która rozpoczyna się w dniu zakupu.
Gwarancja dotyczy produktu oraz niezbędnych części i robocizny z nim związanych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, wypadków, nadużyć, przeróbek lub demontażu przez osoby nieuprawnione.
REJESTRACJA PRODUKTU
Aby zapewnić pełną gwarancję oraz otrzymywać aktualizacje produktu i usprawnioną obsługę klienta, pamiętaj o zarejestrowaniu produktu pod adresem: pureenrichment.com/productregistration
CZY JESTEŚ W 100% ZADOWOLONY?
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:
E-mail: pomoc@pureenrichment.com
Telefon: (657) 275-3737
(Dostępny od poniedziałku do piątku, 8:5-XNUMX:XNUMX PST)
Pure Enrichment ma wielokrotnie nagradzany program gwarancji, wymiany i obsługi klienta, który gwarantuje bezproblemowe rozwiązanie w ciągu 24 godzin każdego problemu, jaki możesz mieć z tym produktem!

czyste wzbogacenie LogoSanta Ana, CA 92704
pureenrichment.com
REV: 01.25.22

Dokumenty / Zasoby

czyste wzbogacenie PEHUMGRY MistAire Silver ultradźwiękowy nawilżacz Cool Mist [pdf] Instrukcja obsługi
PEHUMGRY MistAire Silver Ultradźwiękowy nawilżacz z zimną mgiełką, PEHUMGRY, MistAire Silver Ultradźwiękowy nawilżacz z zimną mgiełką, Srebrny ultradźwiękowy nawilżacz z zimną mgiełką, Ultradźwiękowy nawilżacz z zimną mgiełką, Nawilżacz z zimną mgiełką, Nawilżacz z mgiełką, Nawilżacz

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *