czyste logo

czyste wzbogacenie PEHUMEVA Mistaire EVA-Speed ​​nawilżacz wyparny

czyste wzbogacenie PEHUMEVA Mistaire EVA-Speed ​​nawilżacz wyparny

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI

Przeczytaj całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy. Pamiętaj, aby przestrzegać wszystkich „UWAG” i „OSTRZEŻEŃ”. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować szkody dla Ciebie lub urządzenia.

Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używanie nawilżacza do celów niezgodnych z przeznaczeniem może spowodować poważne obrażenia.

 • Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru i wypadku, należy używać tego produktu wyłącznie zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 •  Demontaż, naprawa lub przebudowa przez osobę nieuprawnioną może spowodować poważne obrażenia i spowoduje utratę gwarancji producenta.
 • Nawilżacz należy zawsze umieszczać na stabilnej, płaskiej, równej i odpornej na wilgoć powierzchni. Ten nawilżacz może nie działać prawidłowo na nierównej powierzchni. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nawilżacz należy trzymać w odległości co najmniej 6 cali od ścian. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia produktu.
 •  Nie umieszczaj tego produktu na tkaninie, dywanie lub chłonnej powierzchni. Może to zablokować wlot powietrza.
 •  Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu innych urządzeń elektronicznych ani w pobliżu zlewu.
 •  Nie używaj tego produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka, grzejnik lub kaloryfer.
 • W trakcie użytkowania nie wolno zakrywać wlotu ani wylotu powietrza szmatką ani ręką.
 • Wyłącz i odłącz produkt przed przenoszeniem lub napełnianiem zbiornika lub przenoszeniem urządzenia.
 •  Nie dodawać gorącej ani wrzącej wody. Używaj tylko zimnej wody (kranowej, destylowanej, mineralnej lub innej pitnej).
 •  Zbiornik napełniać dopiero po zdjęciu górnej obudowy. Nie przekraczaj znaku MAX poziomu wody.
 • Nie wlewać wody przez wylot powietrza w górnej części nawilżacza.
 • Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wylewaj wody na urządzenie lub do wylotu powietrza.
 •  Nie pij wody użytej w zbiorniku.
 •  Nie używać, jeśli wtyczka jest uszkodzona lub poluzowana.
 • Po podłączeniu nawilżacza nie należy przechylać ani przesuwać urządzenia.
 • Nie wyjmuj ani nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
 • Nie zginaj, nie skręcaj, nie ciągnij ani nie uszkadzaj przewodu zasilającego.
 • Odłącz przewód, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas i/lub gdy nikogo nie ma w domu.
 • Podczas odłączania od gniazdka należy pewnie trzymać nawilżacz.
 •  Nie układaj przewodu zasilającego na przedmiotach.
 • Uważaj, aby woda nie dostała się do przewodu zasilającego ani do miejsca, w którym jest on podłączony do produktu.
 •  Nie dotykaj zbiornika na wodę podczas pracy.
 • Nie wkładaj niczego na lub do zbiornika.
 • Jeśli zbiornik na wodę pęknie lub ulegnie uszkodzeniu, nie używaj nawilżacza.
 • Nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
 • Do czyszczenia zbiornika na wodę używaj wyłącznie środka czyszczącego i dodatków zalecanych przez producenta.
 • Stosowanie dodatków do wody, w tym olejków eterycznych, substancji zapachowych, uzdatniaczy wody itp. spowoduje uszkodzenie produktu. NIGDY nie używaj detergentów, benzyny, środka do czyszczenia szkła, pasty do mebli, rozcieńczalnika do farb ani innych domowych rozpuszczalników do czyszczenia jakiejkolwiek części nawilżacza.
 • Używaj tylko oryginalnego filtra od producenta, aby zapewnić działanie produktu.
 • Bakterie i pleśń mogą tworzyć się na filtrze, jeśli nawilżacz nie jest używany przez dłuższy czas. Przed ponownym użyciem nawilżacza sprawdź filtr. Filtr należy wymienić, jeśli jest zanieczyszczony.
 • Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
 • Jeśli nawilżacz wymaga naprawy, napisz do obsługi klienta na help@pureenrichment.com. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rozmiar: 9.3” (dł.) x 9.3” (szer.) x 13.4” (wys.)
Zasilanie: 100-240 V, 60 Hz, 12 W.
Maksymalny zasięg pokoju: Do 500 stóp kwadratowych
Maksymalny czas działania: ≥28 godzin (poziom I); ≥17 godzin (poziom II); ≥11 godzin (poziom III); ≥8 godzin (Turbo)
Pojemność baku: 2.8 litra (0.74 galona)
Maksymalna wydajność wilgoci: 300 ml na godzinę ±20% (70ˊF, 30% wilgotności względnej)

UWAGA FCC

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Sprzęt należy konserwować zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Pure Enrichment, unieważnią prawo użytkownika do obsługi sprzętu. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłącz urządzenie do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż odbiornik.
 • Skonsultuj się z producentem lub doświadczonym technikiem telewizyjnym/radiowym w celu uzyskania pomocy.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup MistAire Eva firmy Pure Enrichment. Nasz wydajny nawilżacz wyparny o działaniu przeciwdrobnoustrojowym* to idealne rozwiązanie do nawilżania suchego powietrza w domu lub biurze.

czyste wzbogacenie PEHUMEVA Mistaire EVA-Speed ​​Nawilżacz wyparny 1

CECHY PRODUKTU

Zaprojektowaliśmy MistAire Eva z kilkoma funkcjami, które sprawiają, że jest to jeden z najskuteczniejszych nawilżaczy wyparnych w swojej klasie cenowej. Obejmują one:

 • Zbiornik na wodę o pojemności 2.8 litra
 •  Filtr antybakteryjny*
 • Intuicyjny panel sterowania
 • 4 ustawienia prędkości (poziomy I, II, III i Turbo)
 • Timer automatycznego wyłączania (2 godz., 4 godz., 8 godz.)
 • Tryb uśpienia
 • Tryb automatycznego suszenia (utrzymuje filtr w stanie suchym między użyciami)
 • Opcjonalne podświetlenie nocne z technologią Color Choice

INSTRUKCJE PRZYCISKÓW I WYŚWIETLACZA

Poniższy schemat przedstawia wszystkie ważne funkcje panelu sterowania.

czyste wzbogacenie PEHUMEVA Mistaire EVA-Speed ​​Nawilżacz wyparny 2

 1. Lampki kontrolne timera
 2. Przycisk timera
 3. Lampka kontrolna światła nocnego
 4. Kontrolka trybu uśpienia
 5. Przycisk nocnego światła i uśpienia
 6. Kontrolki prędkości wentylatora
 7.  Przycisk prędkości wentylatora
 8. Lampka kontrolna włączania/wyłączania
 9. Kontrolka resetowania filtra
 10. Włącznik / wyłącznik

PRZED UŻYCIEM

Sprawdź szczelność – Uszkodzenie produktu podczas transportu może spowodować wycieki.

 1. Umieść nawilżacz na wodoodpornej powierzchni.
 2. Podnieś i zdejmij górną obudowę, przytrzymując boki obudowy. Nie podnosić z panelu sterowania.
 3. Wyjmij filtr i wypłyń ze zbiornika.
 4. Napełnij zbiornik wodą do linii napełniania i sprawdź, czy nie ma wycieków.
  • Nie znaleziono wycieku: Usuń wodę ze zbiornika i kontynuuj konfigurowanie nawilżacza.
  • W przypadku stwierdzenia nieszczelności: prosimy o kontakt z obsługą klienta, a my niezwłocznie wymienimy uszkodzone części.
 5. Wybierz stabilne, wypoziomowane i płaskie miejsce, aby ustawić nawilżacz.
 6.  Umieść pływak w zbiorniku.
 7. Wyjmij filtr z plastikowego opakowania i umieść go z powrotem w zbiorniku. Upewnij się, że plastikowa część filtra jest zainstalowana do góry, a otwarty koniec jest skierowany w stronę dna zbiornika i jest wyrównany z podstawą.
 8. Dodaj wodę do linii MAX napełnienia zbiornika.
 9. Ponownie załóż górną obudowę urządzenia i bezpiecznie zatrzaśnij na miejscu.

JAK KORZYSTAĆ Z MOCY NAWILŻACZA

 1.  Naciśnij przycisk Wł. / Wył., Aby włączyć urządzenie.
  •  Pierwsze naciśnięcie: WŁ., prędkość I (niska), 1-kolorowe światło nocne, wyłącznik czasowy.
  •  Drugie naciśnięcie: WYŁ.

UWAGA: Kontrolka „RESETUJ FILTR” zaświeci się, gdy nadejdzie czas wymiany filtra. Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi instalacji i demontażu filtra.

STEROWANIE TIMEREM

Naciśnij przycisk Timer, aby wybrać preferowany czas działania 2, 4 lub 8 godzin. Lampka wskaźnika timera pokaże wybrany czas pracy, a urządzenie zatrzyma się automatycznie po upływie wybranego czasu pracy. Aby wybrać tryb pracy ciągłej, naciskaj przycisk Timer, aż zgasną kontrolki timera.

KONTROLA OŚWIETLENIA NOCNEGO I SPANIA

Naciśnij przycisk Night Light/Sleep, aby włączyć/wyłączyć lampkę nocną i włączyć tryb uśpienia.
UWAGA: Podświetlenie nocne automatycznie zmieni 7 kolorów, gdy urządzenie jest włączone.

 • Pierwsze naciśnięcie: na stałe na jednym kolorze po tym, jak lampka kontrolna miga przez 1 sekundy.
 • Drugie naciśnięcie: tryb uśpienia. Wskaźnik trybu uśpienia włączy się i będzie migać przez 2 sekund. Wszystkie kontrolki (z wyjątkiem kontrolki trybu uśpienia) wyłączą się, a prędkość wentylatora i timer pozostaną na dotychczasowych ustawieniach.
 • 3. naciśnięcie: zarówno lampka nocna, jak i tryb uśpienia zostaną wyłączone.

UWAGA:

 • Naciśnij przycisk Night Light / Sleep przed upływem 5-sekundowego czasu migania, aby wyjść z trybu uśpienia.
 • Możesz nacisnąć inne przyciski przed upływem 5-sekundowego czasu migania i zmienić inne ustawienia, zanim nawilżacz przejdzie w tryb uśpienia.
 • W trybie uśpienia naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia i przywrócić poprzednie ustawienia.
 • Jeśli czas timera zakończy się w trybie uśpienia, urządzenie zostanie wyłączone. Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Prędkość wentylatora urządzenia można regulować podczas pracy urządzenia. Domyślna prędkość po włączeniu to Prędkość I (niska).

 • Pierwsze naciśnięcie: prędkość II (średnia)
 • Drugie naciśnięcie: prędkość III (wysoka)
 •  Trzecie naciśnięcie: Speed ​​Turbo
 • Czwarte naciśnięcie: powrót do prędkości I (niskiej)

NISKA WODA / PUSTY STAN

Gdy w urządzeniu zabraknie wody, wskaźnik zasilania zaświeci się na CZERWONO, a urządzenie będzie pracować z prędkością I przez nieprzerwane 10 godzin. W ciągu 10 godzin możesz wybrać dowolną prędkość suszenia filtra zgodnie z potrzebami.

 •  Czas suszenia filtra przy prędkości Turbo/III/II/I wynosi 3/5/7/10 godzin.
 • Po zakończeniu okresu ciągłej pracy nawilżacz wyłączy się automatycznie.
 • Jeśli wybierzesz inną prędkość podczas ciągłej pracy, urządzenie będzie kontynuowało pracę przez godziny potrzebne do osuszenia filtra z wybraną prędkością.
 • Na przykładampJeśli zmienisz prędkość na Turbo po godzinie pracy urządzenia z prędkością I, urządzenie będzie działać jeszcze 3 godziny, zanim się wyłączy.
 • Pod koniec okresu ciągłej pracy w zbiorniku nadal będzie znajdować się resztkowa ilość wody.
 • Wyjmij filtr i pozostaw do wyschnięcia.
 • Wytrzyj zbiornik miękką ściereczką, aby usunąć resztki wody.

UWAGA:

 • Jeśli urządzenie zostanie przypadkowo wyłączone podczas ciągłej pracy, powróci do poprzednich ustawień po ponownym włączeniu.
 • Jeśli naciśniesz przycisk zasilania po automatycznym wyłączeniu się urządzenia, CZERWONY wskaźnik zaświeci się na 5 sekund, a urządzenie wyłączy się ponownie do czasu uzupełnienia wody.

INSTALACJA I DEMONTAŻ FILTRA

UWAGA: Filtr będzie działał przez około 6 miesięcy, w zależności od lokalnej jakości powietrza i twardości wody. Kontrolka „RESET FILTRA” zaświeci się, gdy nadejdzie czas wymiany filtra.

 1. Podnieś i zdejmij górną obudowę, przytrzymując boki obudowy. Nie podnosić z panelu sterowania.
 2. Wyjmij filtr ze zbiornika i włóż nowy filtr do urządzenia. Upewnij się, że plastikowa część filtra jest zamontowana do góry, a otwarty koniec jest skierowany w stronę dna zbiornika i równo z podstawą.
 3. Dodaj wodę do linii MAX napełnienia zbiornika.
 4. Ponownie załóż górną obudowę urządzenia i bezpiecznie zatrzaśnij na miejscu.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3-5 sekund, aby zresetować wskaźnik resetowania filtra.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę zasilania.
UWAGA: Przed czyszczeniem upewnij się, że znajdujesz się w pobliżu zlewu lub innego wodoodpornego miejsca.

Codzienna konserwacja

 • Napełnij zbiornik czystą wodą i czyść go ciepłą wodą i miękką ściereczką raz na 1 do 2 dni.

Czyszczenie zbiornika

 • Podnieś i zdejmij górną obudowę.
 •  Wyjmij filtr i pływak.
 •  Opłucz zbiornik ciepłą wodą i miękką ściereczką.
 •  Zamontować pływak i filtr i upewnić się, że są prawidłowo i bezpiecznie zainstalowane

Czyszczenie obudowy

 • Przetrzyj miękką damp płótno.
 •  Użyj roztworu 50:50 octu i wody lub 3:1 roztworu esencji octowej i wody. Nie używaj ściernych ani żrących środków czyszczących.

 Czyszczenie maty parującej

 • Wyjmij filtr ze zbiornika.
 • Można go wypłukać i namoczyć w czystej wodzie. Zalecane jest płukanie pod niskim ciśnieniem. Czas czyszczenia nie powinien przekraczać 8 minut.
 • Temperatura wody nie powinna przekraczać 60 stopni. Po czyszczeniu wodą o temperaturze 60 stopni mogą wystąpić nieznaczne przebarwienia.
 • Do czyszczenia można stosować słabo kwaśne i słabo zasadowe środki piorące.
 • Mata odparowująca pochłania dużą ilość wody, co zmniejszy sztywność filtra. Po wysuszeniu sztywność powróci do 85% lub więcej normalnej wartości.

MAGAZYNOWANIE

 • Wyłącz i odłącz urządzenie przed przechowywaniem.
 • Ostrożnie wyczyść urządzenie. Przed przechowywaniem produktu upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
 • Nie pozostawiaj wody w zbiorniku, może to spowodować osadzanie się osadów mineralnych i sprzyjać rozwojowi pleśni lub innych mikroorganizmów.
 • Nawilżacz należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli masz problemy z nawilżaczem, przed skontaktowaniem się z producentem sprawdź, czy jedno z poniższych rozwiązań może rozwiązać problem.

Problem Rozwiązanie
 

 

Nawilżacz nie działa

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone i czy

gniazdko elektryczne działa.

Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest napełniony wodą.
Sprawdź, czy górna obudowa i filtr są prawidłowo zainstalowane.
 

 

Wilgotność powietrza nie zmienia się

Sprawdź, czy filtr jest czysty. Wyczyść filtr, jeśli jest mocno zabrudzony.
Sprawdź, czy pomieszczenie, w którym używany jest nawilżacz, nie jest nadmiernie wentylowane. Zamknij drzwi i okna.
Sprawdź, czy rozmiar Twojego pokoju odpowiada zalecanemu rozmiarowi dla tego produktu.

Jeśli problemu nie można rozwiązać za pomocą powyższych rozwiązań, skontaktuj się z Pure Enrichment, aby uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail pomoc@pureenrichment.com.

GWARANCJA

MistAire Eva jest objęta wiodącą w branży 5-letnią gwarancją, która rozpoczyna się w dniu zakupu.
Gwarancja dotyczy nawilżacza i niezbędnych części oraz robocizny z nim związanej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, wypadków, nadużyć, przeróbek lub demontażu przez osoby nieupoważnione.

REJESTRACJA PRODUKTU

Aby zapewnić pełną gwarancję i otrzymywać aktualizacje produktów oraz usprawnioną obsługę klienta, pamiętaj o zarejestrowaniu produktu na stronie: pureenrichment.comWARRANTY
MistAire Eva jest objęta wiodącą w branży 5-letnią gwarancją, która rozpoczyna się w dniu zakupu.
Gwarancja dotyczy nawilżacza i niezbędnych części oraz robocizny z nim związanej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, wypadków, nadużyć, przeróbek lub demontażu przez osoby nieupoważnione.
REJESTRACJA PRODUKTU
Aby zapewnić sobie pełną gwarancję oraz otrzymywać aktualizacje produktu i usprawnioną obsługę klienta, pamiętaj o zarejestrowaniu produktu pod adresem: pureenrichment.com
CZY JESTEŚ W 100% ZADOWOLONY?
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące produktów, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem:/productregistration  pureenrichment.com |
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:

E-mail: pomoc@pureenrichment.com Telefon: (657) 275-3737
(Dostępny od poniedziałku do piątku, 8:5-XNUMX:XNUMX PST)

Pure Enrichment ma wielokrotnie nagradzaną gwarancję, wymianę i program obsługi klienta, który gwarantuje bezproblemowe rozwiązanie każdego problemu, który możesz mieć w ciągu 24 godzin!

Dokumenty / Zasoby

czyste wzbogacenie PEHUMEVA Mistaire EVA-Speed ​​nawilżacz wyparny [pdf] Instrukcja obsługi
PEHUMEVA Mistaire EVA-Speed ​​Nawilżacz wyparny, PEHUMEVA, Mistaire EVA-Speed ​​Wyparny nawilżacz, EVA-Speed ​​Wyparny nawilżacz, Wyparny nawilżacz, Nawilżacz

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *