Pekatherm Seria UP117 Pojedynczy nierozdzielny sterownik Poliester pod kocem Instrukcja obsługi
Pekatherm Seria UP117 Pojedynczy nierozłączny kontroler Poliester pod kocem

Wprowadzenie

Szanowny kliencie,
Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
Zwróć szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących urządzenia prosimy o kontakt z linią klienta.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Symbol bezpieczeństwa Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją użytkowania
Symbol bezpieczeństwa Nie używać po złożeniu lub pognieceniu
Symbol bezpieczeństwa Nie wbijaj szpilek, igieł ani innych spiczastych przedmiotów
Symbol bezpieczeństwa Nigdy nie wyrzucaj produktu do śmieci. Zanieś go do zielonego punktu zbiórki.

SYMBOLE PRANIA

Symbol bezpieczeństwa Można prać ręcznie i w pralce, maks. 30°C. Łagodny cykl
Symbol bezpieczeństwa Prać tylko ręcznie
Symbol bezpieczeństwa Nie wybielać
Symbol bezpieczeństwa Nie załamuj się
Symbol bezpieczeństwa Nie czyścić chemicznie
Symbol bezpieczeństwa Nie suszyć w suszarce
Symbol bezpieczeństwa Zawieś bez składania
Symbol bezpieczeństwa Nie prasować

Niniejsza instrukcja zawiera informacje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji produktu.
Przeczytaj je uważnie przed użyciem produktu, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała, a także uszkodzenie lub zniszczenie produktu.
Zachowaj tę instrukcję i przekaż ją wraz z produktem, jeśli zostanie sprzedany lub wypożyczony innym osobom.

PRZED UŻYCIEM

 • Po zdjęciu opakowania należy dokładnie obejrzeć produkt, czy nie nosi śladów uszkodzeń powstałych w transporcie.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie używaj produktu i zanieś go do sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu.
 • Przed podłączeniem produktu upewnij się, że specyfikacje sieci odpowiadają specyfikacjom produktu podanym na etykiecie wszytej w część grzewczą.
 • Jeśli produkt ma odłączany moduł sterujący, należy używać wyłącznie modułu sterującego dostarczonego z produktem, którego numer referencyjny znajduje się również na etykiecie wszytej w produkt.
  Nie próbuj używać jednostek sterujących z innych urządzeń.
 • jego produkt nie może być używany przez osoby chore lub niepełnosprawne, osoby niewrażliwe na ciepło lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
  Nie wolno go również używać dzieciom ani osobom nieposiadającym wymaganego doświadczenia i wiedzy na temat obsługi produktu, chyba że zostały one odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi produktu lub jeśli jednostka sterująca nie została przełączona i ustawiona przez osobę odpowiedzialną. We wszystkich okolicznościach podczas używania produktu dzieci powinny być zawsze nadzorowane przez osobę dorosłą, aby uniemożliwić im zabawę nim.
 • Nie stosować produktu pod wpływem alkoholu, środków nasennych lub uspokajających.
 • Nie stosować produktu na zwierzętach.
 • Nie nakładać produktu na żadne obszary ciała, w których skóra ma blizny, rany, stany zapalne lub inne zmiany spowodowane chorobą.
  Skonsultuj się z lekarzem.
 • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
  Nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych ani medycznych w szpitalach.
 • Ogrzewania pod kocem należy używać wyłącznie do podgrzewania łóżek. Upewnij się, że twój koc jest całkowicie rozłożony i przykryty prześcieradłem.
  Każde inne użycie produktu będzie uważane za niebezpieczne.
  Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania.
 • Użytkownicy rozruszników serca powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu.
 • Nie używaj produktu złożonego lub pogniecionego. Uważaj na swój koc, gdy jest używany na regulowanych łóżkach lub podwójnych materacach.
  Nie przechowuj produktu pogniecionego.
 • Nie wbijaj szpilek, igieł ani innych ostrych przedmiotów w produkt.
 • Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie.
  Gdy włączone są koce, unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na łóżku.
 • Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu produktu z innymi źródłami ciepła, takimi jak inne podkładki grzewcze, pod kocami, jak butelki z wodą itp.
 • Nie zakrywaj jednostki sterującej podczas obsługi produktu, nie umieszczaj jej na elemencie grzejnym lub pod nią, gdy jednostka jest włączona.
 • Nie pozostawiaj pracującego produktu bez nadzoru.
 • W każdym przypadku należy unikać zamoczenia jednostki sterującej.
 • Nie dotykaj jednostki sterującej mokrymi rękami, gdy produkt jest podłączony.
 • Nie używaj produktu w nadmiernie wilgotnym otoczeniu lub w miejscach, w których istnieje duże ryzyko zachlapania płynami (np. łazienka, prysznice, baseny).
  W obecności butelek lub szklanek z napojami należy uważać, aby nie opryskać nimi jednostki sterującej.
 • Nie wystawiaj produktu na działanie czynników środowiskowych (deszcz, słońce itp.)
 • Odłącz produkt od sieci, gdy nie jest używany.
 • Przed czyszczeniem produktu upewnij się, że jest odłączony od zasilania.
 • Instrukcje dotyczące czyszczenia znajdują się w osobnej części niniejszej instrukcji.
 • Chroń przewód zasilający przed otarciem o ostre krawędzie i przed kontaktem z bardzo gorącymi przedmiotami, które mogłyby go uszkodzić.
 • Nie ciągnij za przewód zasilający ani nie używaj samej części grzejnej do ciągnięcia i odłączania produktu od sieci.
 • Nie trzymaj produktu za przewód zasilający, aby go przenosić lub przenosić.
 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia.
 • Często sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli pojawią się te znaki, nie używaj produktu i zanieś go do autoryzowanego serwisu.
 • Ten produkt nie zawiera części przeznaczonych do naprawy lub wymiany przez użytkownika.
  Jeśli jakakolwiek część produktu ulegnie awarii, produkt nie działa prawidłowo lub występuje jakakolwiek inna nieprawidłowość, nie próbuj go naprawiać, tylko zanieś produkt do autoryzowanego centrum serwisowego.
 • W przypadku przepalenia bezpiecznika jednostki sterującej należy zwrócić urządzenie do producenta lub jego przedstawiciela.
 • W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

INSTRUKCJA MONTAŻU PODKŁADÓW OGRZEWAJĄCYCH

Zdejmij pościel i połóż podszewkę bezpośrednio na materacu, wyrównując go z krawędzią stóp (patrz rys. I).
Przewód zasilający będzie wychodził z boku, mniej więcej na wysokości ramion podczas normalnego leżenia.
Upewnij się, że podkładka nie ma fałd ani zagnieceń.
Sprawdź, czy przewód zasilający sięga do najbliższego gniazdka sieciowego.
W razie potrzeby można obrócić podszycie tak, aby przewód zasilający wychodził od strony stóp.
Nie składaj koca pod materacem.
Połóż dolne prześcieradło na kocu i kontynuuj jak zwykle ścielenie łóżka.
Jeśli Twój kocyk nie ma elementów mocujących, zadbaj o to, aby podczas użytkowania nie przesuwał się ani nie marszczył.
Jeśli to możliwe, nie używaj podkładu na regulowanych łóżkach lub na podwójnych materacach; w takim przypadku upewnij się, że część grzewcza i przewód zasilający nie są przycięte ani uszkodzone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 1. Podłącz produkt do gniazdka sieciowego, upewniając się, że specyfikacje sieci odpowiadają specyfikacjom produktu podanym na etykiecie.
  W przypadku produktów z odłączaną jednostką sterującą najpierw podłącz przewód zasilający do produktu, a następnie do gniazdka sieciowego.
  W przypadku produktów odłączanych należy używać wyłącznie jednostki sterującej dostarczonej oryginalnie z produktem.
 2. Weź jednostkę sterującą i przesuń przełącznik na żądane ustawienie temperatury. Natychmiast zapala się światło.
  Od tego momentu produkt pracuje normalnie regulując temperaturę na wybranym poziomie.
  Odczekaj kilka minut, aż poczujesz przyjemne ciepło.
 3. Aby wyłączyć produkt, przesuń przełącznik suwakowy z powrotem do pozycji wyłączonej.
  Następnie światło zostanie wyłączone.
  Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, odłącz go od źródła zasilania.
 4. Odłącz produkt i pozwól mu ostygnąć przed złożeniem do przechowywania.

PORADY DOTYCZĄCE DOBORU TEMPERATURY

Nadmierne ciepło stosowane w sposób ciągły na skórę może spowodować oparzenia skóry.
Maksymalne temperatury, jakie mogą osiągnąć nasze produkty, to temperatury dozwolone przez obowiązujące przepisy.
Ogrzewanie pod kocami osiąga temperatury od 45°C do 55°C.
(Uwaga: wszystkie pomiary zostały zebrane w warunkach laboratoryjnych przy całkowitym pokryciu produktów, zgodnie z procedurami opisanymi w normie EN60335-2-17).
Osiągnięcie przez produkt maksymalnej temperatury zajmuje zwykle od 45 do 60 minut.
Możesz ustawić jednostkę sterującą na maksymalny poziom, aby uzyskać szybsze nagrzewanie.
Pamiętaj jednak, aby nie używać tego ustawienia nieprzerwanie dłużej niż godzinę.
Po tym czasie zalecamy stopniowe obniżanie temperatury.
W przypadku pracy nocnej lub ciągłej zalecamy ustawienie urządzenia na najniższy poziom (poziom I).
Korzyści zapewniane przez te produkty mają niewiele wspólnego z wysokimi temperaturami i opierają się na stałym, kontrolowanym, niskim poziomie ciepła.

TECHNOLOGIA PEKATHERM

Ta rodzina produktów została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić płynne ciepło o niskim poziomie, które oprócz komfortu zapewnia znane główne efekty łagodzące, ponieważ rozszerza naczynia krwionośne i umożliwia rozciągnięcie mięśni.
Jednostka sterująca została zaprojektowana i opracowana wraz z elementami grzejnymi, aby zapewnić najlepszą wydajność.

TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Gdy produkt jest podłączony, wskaźnik jednostki sterującej nie świeci.
Sprawdź, czy w gniazdku sieciowym jest napięcie, sprawdź, czy produkt jest prawidłowo podłączony.
Odłącz produkt i odczekaj kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie i przesuń przełącznik suwakowy na żądane ustawienie temperatury.

Produkt nie nagrzewa się.
Upewnij się, że produkt działa, sprawdzając, czy świeci się wskaźnik jednostki sterującej.
W razie potrzeby przesuń przełącznik suwakowy jednostki sterującej do pozycji grzania, aby włączyć produkt.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zresetować produkt poprzez odłączenie go od sieci i ponowne podłączenie po kilku sekundach.
Pamiętaj, że szybkie kontrole przeprowadzane przy odsłoniętym produkcie nie są wiarygodne.
Spróbuj przykryć produkt kocem lub ręcznikiem i odczekaj co najmniej 30 minut.
Jeśli nadal nie odczuwasz ciepła, zanieś produkt do autoryzowanego serwisu.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu pamiętaj o odłączeniu go od sieci elektrycznej.
Nie czyścić chemicznie produktu.
Nie używaj silnych detergentów ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
Jednostki sterującej nie można myć.
Chronić jednostkę sterującą przed zamoczeniem lub zawilgoceniem.
Produktu nie należy stosować w przypadku zamoczenia lub damp.
W przypadku zamoczenia produktu nie należy go wyżymać w celu wysuszenia, nie używać suszarek bębnowych i nigdy nie prasować ani nie włączać produktu w celu wysuszenia.
Aby wysuszyć produkt rozłóż go płasko lub powieś na linie unikaj składania.
Ogrzewanie pod kocami można prać.
Modele z odłączaną jednostką sterującą można prać ręcznie lub w pralce po odłączeniu jednostki sterującej.
Te z nieodłączanymi jednostkami sterującymi można myć tylko ręcznie, zawsze zachowując szczególną ostrożność, aby nie zamoczyć – ani nie spryskać wodą – jednostki sterującej.
Do prania w pralce wybierz program do delikatnej odzieży, w temperaturze 30°C.
W przypadku mycia ręcznego należy używać miękkiego detergentu i delikatnie pocierać lub szczotkować, zawsze w kierunku wewnętrznego okablowania.
Nigdy nie wykręcaj produktu.
Po wypraniu, aby wysuszyć produkt rozłóż go na płasko lub powieś na sznurku, unikaj składania.
W przypadku produktów wyposażonych w nierozłączną jednostkę sterującą, należy ją umieścić na sznurku, aby woda nie mogła się do niej dostać.

INSTRUKCJA

Instrukcja czyszczenia

Aby usunąć mniejsze plamy, zamiast prania możesz użyć pianki czyszczącej.
Nanoś piankę regularnie na powierzchnię produktu za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki, a następnie wyszczotkuj ją w kierunku wewnętrznego okablowania.

MAGAZYNOWANIE

Przed złożeniem do przechowywania pozwól produktowi ostygnąć. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.
Unikaj nadmiernych fałd lub zagięć.
Nie kładź na produkcie żadnych ciężkich przedmiotów.
Często sprawdzaj produkt (jednostkę sterującą, część grzewczą i przewód zasilający) pod kątem oznak zużycia, uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania.
Jeśli pojawią się te znaki, nie należy używać produktu.
Pamiętaj, że ten produkt nie zawiera części przeznaczonych do naprawy lub wymiany przez użytkownika.
Nie próbuj przeprowadzać napraw, a zamiast tego oddaj produkt do autoryzowanego serwisu.
Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez nasz serwis posprzedażowy lub autoryzowane centrum serwisowe.
Niewłaściwa naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model Typ Tabela
(Cm)
Materiał Temperatura
Ustawienia
Ogrzewanie
strefy
Kontrola
Jednostki
Odpinany Power
(W)
UP105 Single 150 × 80 100%
poliester
2 1 1

-

60
UP1 05 D 3 Ikona
UP117 170 × 90 2

-

UP117D 3 Ikona
UP205 Podwójne Geometryczne 160 × 140 2 2 2

-

2 × 60
UP205D - 3 Ikona
UP210 150 × 160 2 -
UP210D 3 Ikona

Warunki gwarancji

Nowy produkt zakupiony w sieci sprzedaży Alza.cz jest objęty 2-letnią gwarancją.
Jeśli potrzebujesz naprawy lub innych usług w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą produktu, musisz dostarczyć oryginalny dowód zakupu z datą zakupu.
Za niezgodność z warunkami gwarancji uważa się, że reklamacja może nie zostać uznana:

 • Używanie produktu do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony lub nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących konserwacji, obsługi i serwisowania produktu.
 • Uszkodzenie produktu w wyniku klęski żywiołowej, ingerencji osoby nieuprawnionej lub mechanicznej z winy kupującego (np. podczas transportu, czyszczenia niewłaściwymi środkami itp.).
 • Naturalne zużycie i starzenie się materiałów eksploatacyjnych lub komponentów podczas użytkowania (takich jak baterie itp.).
 • Narażenie na niekorzystne czynniki zewnętrzne, takie jak światło słoneczne i inne promieniowanie lub pola elektromagnetyczne, wtargnięcie płynu, wtargnięcie obiektu, przeciążenie siecitage, wyładowanie elektrostatyczne voltage (w tym błyskawica), wadliwe zasilanie lub wejście voltage i niewłaściwa polaryzacja tego tomutage, procesy chemiczne, takie jak zużyte zasilacze itp.
 • Jeśli ktokolwiek dokonał modyfikacji, modyfikacji, zmian w projekcie lub adaptacji w celu zmiany lub rozszerzenia funkcji produktu w porównaniu z zakupionym projektem lub zastosowaniem nieoryginalnych komponentów.

WEEE

Ikona kosza na śmieciZgodnie z Dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2012/19/UE) tego produktu nie wolno wyrzucać jak zwykłych odpadów domowych.
Zamiast tego należy je zwrócić do miejsca zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do recyklingu.
Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub najbliższym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji.
Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami zgodnie z krajowymi przepisami.

OBSŁUGA KLIENTA

www.alza.pl/kontakt
+ 44 (0) 203 514 4411
Import: Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praga 7,
www.alza.cz
logo.png

Dokumenty / Zasoby

Pekatherm Seria UP117 Pojedynczy nierozłączny kontroler Poliester pod kocem [pdf] Instrukcja obsługi
Seria UP105, UP117, UP117D, UP250, UP25D, UP210, UP210D, UP117 Pojedynczy nierozłączny kontroler Poliester pod kocem, pojedynczy nierozłączny kontroler Poliester pod kocem, Nierozłączny kontroler Poliester pod kocem, kontroler Poliester pod kocem, Poliester pod kocem, Koc

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *