Logo MOULTRIE

MFG-15049 Podajnik ślimakowy z serii Ranch
Instrukcje dotyczące zestawu

MFG-15049 Zestaw podajnika ślimakowego serii Ranch

Instrukcje dotyczące zestawu podajnika ślimakowego serii Ranch
Dziękujemy za zakup zestawu podajnika ślimakowego serii Moultrie Ranch. Proszę przeczytać ten arkusz przed uruchomieniem urządzenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu lub innego produktu Moultrie, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych na odwrocie tej karty. Pozwól nam lepiej Ci służyć, aktywując roczną gwarancję online pod adresem http://www.moultriefeeders.com/warranty .

Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 1

A. ZMONTOWAĆ ZESTAW PODAJNIKA ŚLIMAKA

 1. Wyjmij cały sprzęt z opakowania.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 2
 2. Od wewnątrz kosza zasypowego wkręć (3) śruby M6 z podkładkami przez otwory na śruby mocujące na spodzie. Nie nakręcać niczego na śruby,
  będzie to element montażowy dla zmontowanego zestawu świdra.
  UWAGA: Usuń gumową przelotkę w dolnej części stożka leja, aby uniknąć kolidowania z przelotką zestawu ślimaka.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 3
 3. Po prawej stronie zestawu świdra zdejmij drzwiczki dostępowe, odkręcając (2) śruby z łbem krzyżakowym.
  Po wykręceniu śrub drzwi opadną prosto w dół.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 4
 4. Zdejmij karabińczyk i obróć główne drzwiczki w dół, aby rozpocząć montaż zestawu świdra do kosza samowyładowczego.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 5
 5. Przy otwartych drzwiach głównych i zdjętych drzwiach dostępowych podnieś zestaw świdra do leja samowyładowczego, wkładając elementy montażowe z KROKU 2 przez 3 otwory montażowe na górze zestawu świdra.
  Upewnij się, że główne drzwiczki są ustawione z przodu podajnika, co wskazuje stampna Stożku Hoppera.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 6
 6. Zamocuj zestaw wiertła do elementów montażowych z KROKU 2 za pomocą (1) płaskiej podkładki i (1) nakrętki sześciokątnej na każdą śrubę (3). (klucz 10 mm)
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 7
 7. Ponownie zainstaluj drzwiczki dostępowe, przesuwając je pionowo z powrotem do pierwotnego położenia.
  Trzymając drzwi na miejscu, najpierw włóż śrubę po prawej stronie, aby wyrównać górną śrubę. Dokręć obie śruby, aż będą dobrze dokręcone, ale NIE DOKRĘCAJ ZBYT, ponieważ spowoduje to zerwanie gwintu.
  Za pomocą wcześniej zdjętego karabińczyka zamknij i zabezpiecz główne drzwiczki zestawu świdra, aby nie przeszkadzały w instalacji rynny podającej.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 8

B. ZAINSTALOWAĆ KASOWNIK I AKUMULATOR

 1. Umieść kołnierze montażowe „rynny podającej” nad kwadratowym wylotem na spodzie zestawu ślimaka, dopasowując wszystkie 4 otwory na śruby.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 9
 2. Od zewnątrz zestawu świdra przełóż (1) śrubę przez każdy z (2) górnych otworów w rynnie podającej. Od wewnątrz zabezpieczyć ręcznie dokręcaną nakrętką sześciokątną.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 10
 3. Postępując zgodnie z tą samą procedurą z kroku 2, włóż śrubę (1) z podkładką przez oba otwory regulacyjne rynny podającej. Zabezpiecz ręcznie dokręcaną nakrętką sześciokątną.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 11
 4. Aby ustawić kąt rynny podającej:
  Obróć rynnę pod żądanym kątem, dokręć (2) śruby z podkładkami, aby zablokować rynnę w tej pozycji, dokręć (2) górne śruby, aby całkowicie zabezpieczyć rynnę podającą.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 12
 5. Zalecamy akumulator Moultrie 12V 7ah MCA-13093.
  CZERWONY PRZEWÓD PODŁĄCZONY DO DODATNIEGO (+) ZACISKA AKUMULATORA CZARNY PRZEWÓD PODŁĄCZONY DO UJEMNEGO (-) ZACISKA AKUMULATORA
  Jeśli nie podłączasz panelu słonecznego, podłącz go do akumulatora wypustkami skierowanymi w dół.
  Uwaga: Po zamontowaniu na akumulatorze należy upewnić się, że wokół złączy przewodów znajdują się gumowe osłony oraz że złącza przewodów są mocno osadzone na słupkach akumulatora i dobrze dopasowane. Pomaga to chronić złącza przed dotknięciem, które może spowodować uszkodzenie.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 13
 6. Włóż akumulator do komory akumulatorów podajnika, upewniając się, że zaciski akumulatora i/lub złącza nie stykają się z bokiem zestawu ślimaka. Zobacz zdjęcie, aby zobaczyć sugerowaną orientację baterii.

Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 14

UWAGA: NIE ZWRACAĆ POLAROWANIA PRZEWODÓW AKUMULATORA. NIE DOPUSZCZAĆ DO KONTAKTU PRZEWODÓW AKUMULATORA ZE SOBĄ PODCZAS PODŁĄCZENIA DO AKUMULATORA. NIE DOPUSZCZAJ DO KONTAKTU KOŃCÓW AKUMULATORA Z BOKIEM ZESTAWU PODAJNIKA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE MIENIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA PRADCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE WTÓRNE SZKODY DOTYCZĄCE MIENIA LUB ŻYCIA, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.
KORZYSTASZ Z TEGO PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO.

ZGODNOŚĆ Z FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
W przypadku urządzeń zatwierdzonych zgodnie z częścią 15 instrukcja obsługi lub instrukcja obsługi celowego lub niezamierzonego grzejnika powinna ostrzegać użytkownika o zmianach lub modyfikacjach urządzenia (sekcja 15.21).
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i
może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe
zakłóceń w odbiorze radia lub telewizji, które można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

C. KONFIGURACJA I TESTOWANIE PODAJNIKA

 1. ZAINSTALUJ AKUMULATOR: Otwórz zestaw, usuwając karabińczyk i obracając główne drzwiczki w dół. Zainstaluj akumulator 12 V 7ah (akumulator Moultrie MCA-13093), podłączając złącze czerwonego przewodu do dodatniego (+) zacisku, a czarne złącze przewodu do ujemnego (-), upewniając się, że przewody się nie dotykają.
  Uwaga: Po zamontowaniu na akumulatorze należy upewnić się, że wokół złączy przewodów znajdują się gumowe osłony oraz że złącza przewodów są mocno osadzone na słupkach akumulatora i dobrze dopasowane. Pomaga to chronić złącza przed dotknięciem, które może spowodować uszkodzenie.
  UWAGA: NIE ZWRACAĆ POLAROWANIA PRZEWODÓW AKUMULATORA. NIE DOPUSZCZAĆ DO KONTAKTU PRZEWODÓW AKUMULATORA ZE SOBĄ PODCZAS PODŁĄCZENIA DO AKUMULATORA. NIE DOPUSZCZAJ DO KONTAKTU KOŃCÓW AKUMULATORA Z BOKIEM ZESTAWU PODAJNIKA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE MIENIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA PRADCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE WTÓRNE SZKODY DOTYCZĄCE MIENIA LUB ŻYCIA, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU. KORZYSTASZ Z TEGO PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 15
 2. USTAW AKTUALNY CZAS: Naciśnij przycisk PROGRAM i pojawi się USTAW AKTUALNY CZAS. Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, ​​aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk W PRAWO, aby przejść do minut. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do menu głównego lub naciśnij przycisk PROGRAM, aby przejść do ustawień.
  UWAGA: Timer może zaprogramować do 10 czasów podawania, każdy o długości 1-60 sekund i każdy może działać w dowolnym dniu tygodnia, w którym każdy dzień można włączyć/wyłączyć.
 3. USTAW BIEŻĄCY DZIEŃ: Naciskaj przycisk PROGRAM, aż pojawi się ekran Ustaw bieżący dzień. Naciśnij LEWO lub PRAWO, aby wybrać bieżący dzień. Naciśnij BACK, aby powrócić do menu głównego lub naciśnij PROGRAM, aby przejść przez ustawienia.
 4. USTAW EST. POZOSTAŁA KARMA: Naciskać przycisk PROGRAM, aż pojawi się Est. Pojawi się ekran Pozostały pokarm. Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać ilość paszy, którą masz w podajniku. Naciśnij BACK, aby powrócić do menu głównego lub naciśnij PROGRAM, aby przejść przez ustawienia.
 5. USTAW CZAS PODAWANIA: Naciskaj przycisk PROGRAM, aż u góry ekranu pojawi się żądany zegar podawania. Naciskaj przycisk W DÓŁ, ​​aż czas karmienia zacznie migać. Naciśnij PROGRAM, aby wejść w tryb edycji. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić godzinę. Naciśnij PRAWY przycisk, aby przejść do minut. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić minuty. Naciśnij PROGRAM lub BACK, aby powrócić do Timera podawania. Fabrycznie ustawione są dwa czasy podawania 7:6 i 6:XNUMX, każdy po XNUMX sekund.
 6. USTAWIONE DNI TYGODNIA: Po ustawieniu czasu karmienia naciśnij UP, aby dni tygodnia zaczęły migać. Naciśnij PROGRAM, aby wejść w tryb edycji. Domyślnie wszystkie dni powinny być włączone. Naciśnij LEWO lub PRAWO, aby podświetlić żądany dzień. Naciśnij przycisk W DÓŁ, ​​aby wyłączyć wybrany dzień. Naciśnij UP, aby ponownie włączyć wybrany dzień. Po wybraniu wszystkich żądanych dni naciśnij PROGRAM lub BACK, aby powrócić do Timera karmienia.
 7. USTAW CZAS TRWANIA: Naciskaj W DÓŁ i W LEWO, aż zacznie migać sekund CZAS DZIAŁANIA. Naciśnij PROGRAM, aby wejść w tryb edycji. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić żądany czas karmienia. Naciśnij PROGRAM lub BACK, aby powrócić do Timera podawania.
 8. USTAW PRĘDKOŚĆ SILNIKA: Naciskaj przycisk UP lub DOWN, aż u dołu ekranu zacznie migać ustawienie prędkości silnika. Naciśnij PROGRAM, aby wejść w tryb edycji. Naciśnij PRAWO lub LEWO, aby wybrać żądane ustawienie silnika. Naciśnij PROGRAM lub BACK, aby powrócić do Timera podawania. Gdy Timer karmienia miga u góry ekranu, naciśnij PROGRAM lub W PRAWO, aby przejść do następnego timera karmienia. Powtórz dla wszystkich wymaganych czasów karmienia.
 9. PODAJNIK TESTOWY: Naciśnij przycisk BACK, aby przejść do menu głównego. Naciśnij przycisk TEST, aby wejść w tryb testowy. Pojawi się czas trwania testu (będzie taki sam, jak czas trwania Feed Timer 1). Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas trwania testu. Naciśnij PROGRAM. Naciśnij PRAWO lub LEWO, aby wybrać żądaną prędkość silnika. Naciśnij PROGRAM, aby wykonać test. Po 5-sekundowym odliczaniu rozpocznie się test.

Za pomocą wcześniej zdjętego karabińczyka zamknij i zabezpiecz główne drzwi zestawu świdra.
Twój zestaw Auger jest teraz gotowy do pracy. Ustaw żądany harmonogram karmienia za pomocą dołączonego timera i rozpocznij karmienie.

Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 16

 

Instrukcje dla Hoppera serii Ranch 450lb
Dziękujemy za zakup Hoppera Moultrie Ranch Series 450lb. Proszę przeczytać ten arkusz przed uruchomieniem urządzenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu lub innego produktu Moultrie, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych na odwrocie tej karty. Pozwól nam lepiej Ci służyć, aktywując roczną gwarancję online pod adresem http://www.moultriefeeders.com/warranty .

Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 17

A. ZMONTOWAĆ ZASOBNIK

 1. Wyjmij cały sprzęt z opakowania.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 18
 2. Zbierz wszystkie 4 panele leja i stożek leja.
  Połóż stożek na boku, przednią strzałką skierowaną do góry. Przymocuj oba panele boczne do stożka za pomocą (6) krótkich śrub M6 i (6) nakrętek zabezpieczających M6. Dokręcać tylko ręcznie.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 19Umieść panel czołowy na górze stożka i zachodząc na panele boczne. Wyrównaj otwory na śruby w stożku z (3) dolnymi otworami w panelu przednim. Zabezpiecz za pomocą (3) krótkich śrub M6 i (3) nakrętek zabezpieczających M6. Dokręcać tylko ręcznie.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 20 Odwróć zbiornik i zamontuj pozostały panel czołowy, postępując zgodnie z powyższą procedurą.
  OPCJONALNY: (2) Do zestawu dołączone są uchwyty do paneli słonecznych. Zainstaluj na tym etapie, jeśli zdecydujesz się ich użyć.
  (Nie wchodzi w skład zestawu Gravity)
   Ustaw zbiornik pionowo ze stożkiem płasko na podłodze. Wyrównaj otwory na śruby w górnych (4) rogach. Zabezpiecz za pomocą (4) krótkich śrub M6 i (4) nakrętek zabezpieczających M6. Dokręcać tylko ręcznie.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 21
 3. Umieść (4) wsporniki nóg naprzeciw otworów montażowych wspornika narożnego, jak pokazano, wyrównaj otwory i włóż (2) krótkie śruby M8 z zewnątrz każdego wspornika nóg do leja. Zabezpiecz ręcznie dokręcaną przeciwnakrętką M8 na każdej śrubie (8).
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 22
 4. Wróć i dokręć wszystkie wcześniej zainstalowane śruby. Śruby M6 będą wymagały klucza 10 mm, śruby M8 (wspornik nogi) będą wymagały klucza 13 mm.
  Uwaga: Nie przekręcaj.
 5. Zamontuj zaczepy panelu przedniego (2) na obu panelach przednich, używając krótkiej śruby M6 i nakrętki zabezpieczającej.
  Dokręcić kluczem 10 mm. „Warga” powinna być skierowana do góry, tworząc wieszak na uchwyt pokrywy podczas napełniania podajnika.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 23

B. ZMONTOWAĆ I ZAINSTALOWAĆ NÓŻKI

 1. Zbierz wszystkie 4 sekcje Top-Leg. Włóż każdą sekcję do wspornika nóg. Ustaw kąt nóg na 0° lub 15° (15° zalecane dla większości instalacji).
  Zabezpiecz każdy za pomocą (2) długich śrub M8 i (2) przeciwnakrętek M8. Dokręcić za pomocą klucza 13 mm.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 24
 2. Włóż pozostałe sekcje nóg do (4) sekcji górnej nogi.
  Mocno postukaj w końce nóg podczas łączenia segmentów nóg; pomoże to utrzymać je razem.

Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 25

C. ZAINSTALOWAĆ ZESTAW PODAJNIKA NA ZBIORNIKU

Zobacz dodatkowe instrukcje dotyczące instalacji zestawu podajnika.

D. ZAMONTUJ WEWNĘTRZNY LEJEK

Po zainstalowaniu zestawu podającego w koszu samowyładowczym włóż wewnętrzny lejek do leja tak, aby pierścień samonastawny zablokował go w dolnej części stożka leja.

UWAGA: Upewnij się, że lejek wewnętrzny jest całkowicie osadzony na wylocie leja i umieszczony na samym dnie leja. Wyrównanie lejka ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania podajnika.

Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 26

E. ZMONTOWAĆ I ZAINSTALOWAĆ POKRYWĘ

 1. Zamontować zaczepy pokrywy (2) w otworach montażowych pokrywy, wkładając krótką śrubę M6 od WEWNĄTRZ pokrywy i zabezpieczając ją nakrętką zabezpieczającą dokręconą kluczem 10 mm. Umożliwią one zablokowanie pokrywy podajnika za pomocą większości standardowych zamków.
  Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 27
 2. Umieść zespół pokrywy na górze podajnika tak, aby wypustki były wyrównane.
  Uchwyty powinny znajdować się po bokach podajnika.

Zestaw podajnika ślimakowego MOULTRIE MFG-15049 Ranch Series — rys. 28

Logo MOULTRIE

Nasz Dział Serwisu chętnie odpowie na wszelkie pytania.
www.moultriefeeders.com/support

Dokumenty / Zasoby

MOULTRIE MFG-15049 Zestaw podajnika ślimakowego z serii Ranch [pdf] Instrukcje
MFG-15049 Zestaw podajnika ślimakowego serii Ranch, MFG-15049, Zestaw podajnika ślimakowego serii Ranch, zestaw podajnika ślimakowego, zestaw podajnika, zestaw

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *