MikroTik Routerboard 433 Series Routery i urządzenia bezprzewodowe

Pierwsze użycie

 1. Włóż karty Mini PCI;
 2. Zainstaluj płytkę w obudowie i podłącz przewody antenowe, jeśli to konieczne;
 3. Podłącz inne urządzenia peryferyjne i kable;
 4. Podłącz kabel zasilający, aby włączyć tablicę.

Zasilanie

Płyta akceptuje zasilanie z gniazda zasilania lub portu Ethernet LAN1:

 1. gniazdo zasilania z wejściem bezpośrednim J801 (średnica zewnętrzna 5.5 mm i średnica wewnętrzna 2 mm, żeńskie, wtyczka dodatnia) przyjmuje napięcie 10..28 V DC (przepięcietagOchrona zaczyna się przy 30V).
 2. Port Ethernet LAN1 J601 akceptuje wejście 10..28 V DC (na płytce; wyższe napięcietage potrzebne do kompensacji strat mocy na długich kablach; sugerowane co najmniej 18 V) z niestandardowych (pasywnych) iniektorów Power over Ethernet (brak zasilania przez linie danych).

Maksymalna moc wyjściowa zasilacza dostępnego dla kart rozszerzeń wynosi zwykle 16 W.

Proces uruchamiania

Wstępne połączenie należy wykonać za pomocą kabla Ethernet. Otwórz 192.168.88.1 w swoim web przeglądarkę i wybierz „Webfig” w przypadku konfiguracji opartej na przeglądarce lub „Winbox” w przypadku narzędzia Windows z tymi samymi funkcjami. Nazwa użytkownika to admin i nie ma hasła. W przypadku, gdy połączenie IP nie jest dostępne, Winbox może być użyty do połączenia z adresem MAC urządzenia. Więcej informacji tutaj: http://wiki.mikrotik.com/wiki/First_time_startup
Jeśli chcesz uruchomić urządzenie z sieci, npampAby użyć MikroTik Netinstall, przytrzymaj przycisk RESET urządzenia podczas uruchamiania, aż dioda LED zgaśnie, a urządzenie zacznie szukać serwerów Netinstall.
Możliwe jest również połączenie z wbudowanym portem szeregowym RS232C. Port szeregowy jest domyślnie ustawiony na 115200bit/s, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak parzystości, kontrola przepływu wyłączona.

Gniazda rozszerzeń i porty

 1. Trzy porty Ethernet obsługujące automatyczną korektę kabla krosowanego/prostego (Auto MDI/X), dzięki czemu można używać kabli prostych lub krosowanych do łączenia z innymi urządzeniami sieciowymi. Pierwszy port Ethernet akceptuje zasilanie 10..28V DC z pasywnego iniektora PoE. Pozostałe dwa porty Ethernet nie obsługują zasilania PoE.
 2. Trzy porty MiniPCI typu IIIA/IIIB z sygnalizacją zasilania 3.3 V.
 3. Asynchroniczny port szeregowy DB9 RS232C.
 4. Gniazdo kart microSD do rozszerzenia pamięci (tylko w RB433AH)

przyciski

 • Otwór resetowania systemu operacyjnego routera. Podczas uruchamiania i trzymania metalowego przedmiotu w tym otworze (tak, aby doszło do zwarcia metalowych boków) spowoduje zresetowanie oprogramowania Router OS do ustawień domyślnych
 • Przycisk tworzenia kopii zapasowej modułu ładującego BIOS. Przytrzymanie przycisku podczas uruchamiania spowoduje użycie zapasowego programu ładującego.

Obsługa systemu operacyjnego

Aktualnie testowanym systemem operacyjnym jest MikroTik RouterOS (począwszy od wersji 3.4).

Informacje o prawach autorskich i gwarancji

Prawa autorskie MikroTikls SIA. Niniejsza instrukcja zawiera informacje chronione prawem autorskim. Żadna jego część nie może być powielana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
RouterBOARD, RouterOS, RouterBOOT i MikroTik są znakami towarowymi firmy MikroTikls SIA. Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe pojawiające się w niniejszej instrukcji są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Sprzęt komputerowy. MikroTik gwarantuje, że wszystkie urządzenia z serii RouterBOARD na okres piętnastu (15) miesięcy od daty wysyłki będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i obsługi, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych mechanicznymi, elektrycznymi lub innymi przypadkowymi lub zamierzonymi uszkodzeniami spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub wiatrem, deszczem, ogniem lub innymi zjawiskami naturalnymi.
Aby zwrócić uszkodzone urządzenia do MikroTik, musisz wykonać następującą procedurę RMA (Return Merchandise Authorization). Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zaoszczędzić czas, wysiłek, uniknąć kosztów i przyspieszyć proces RMA.

 1. Jeśli zakupiłeś produkt od sprzedawcy MikroTik, skontaktuj się z firmą sprzedawcy w sprawie wszystkich kwestii związanych z gwarancją i naprawą, poniższe instrukcje mają zastosowanie TYLKO w przypadku zakupu sprzętu bezpośrednio od firmy MikroTik na Łotwie.
 2. Nie oferujemy napraw produktów nieobjętych gwarancją. Wyjątki można zrobić dla RB1000, RB1100 i RB1200.
 3. Urządzenia nieobjęte gwarancją oraz urządzenia nieobjęte gwarancją przesłane do Mikrotikls zostaną zwrócone nadawcy na jego koszt.

Instrukcje RMA znajdują się na naszej stronie webstrona tutaj: http://rma.mikrotik.com

Instrukcja. Niniejsza instrukcja jest dostarczana „tak jak jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Producent dołożył wszelkich starań, aby zapewnić dokładność treści niniejszej instrukcji, jednakże możliwe jest, że może ona zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne lub inne. Nie przyjmuje się odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości znalezione w tej publikacji ani za bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, wtórne lub inne szkody, które mogą wynikać z takiej nieścisłości, w tym między innymi utratę danych lub zysków. Proszę zgłaszać wszelkie znalezione nieścisłości do wsparcie@mikrotik.com

Deklaracja zgodności CE

Pełną deklarację zgodności (DoC) można uzyskać odwiedzając tę ​​stronę web strona: http://routerboard.com/doc/ 

Niniejszym MIKROTĪKLS SIA oświadcza, że ​​ten ROUTERBOARD jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Obsługa klienta

Widzieć www.routerboard.com po więcej informacji. Kontakt wsparcie@mikrotik.com w przypadku pytań pomocniczych.

Dokumenty / Zasoby

MikroTik Routerboard 433 Series Routery i urządzenia bezprzewodowe [pdf] Podręcznik użytkownika
Routerboard z serii 433 Routery i urządzenia bezprzewodowe, Routerboard z serii 433, Routery i urządzenia bezprzewodowe, Bezprzewodowe

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *