MEDCURSOR B07432N15M Masażer szyi i ramion Instrukcja obsługi
MEDCURSOR B07432N15M Masażer szyi i ramion

DANE TECHNICZNE

Znamionowa objętośćtage——————–DC 12V
Częstotliwość ———————– 50-60 Hz
Moc—————————–24W

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi powinny być przeczytane, przestrzegane i przestrzegane przed uruchomieniem urządzenia.

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych.

ZAGROŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, oparzeń, pożaru lub obrażeń:

 1. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.
 2. Nie sięgaj po urządzenie, które jest podłączone do zasilania i wpadło do wody. Natychmiast odłącz od gniazdka.
 3. Nie używać podczas kąpieli lub pod prysznicem.
 4. Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięty do wanny lub zlewu.
 5. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w żadnej cieczy.
 6. Nigdy nie używaj szpilek ani innych metalowych łączników z tym urządzeniem.
 7. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź pokrycie. Wyrzuć urządzenie, jeśli na obudowie widoczne są jakiekolwiek oznaki zużycia, takie jak pęknięcia.
 8. Utrzymuj w suchości. Nie używaj w mokrym lub wilgotnym środowisku.

OSTRZEŻENIE

 1. Urządzenia nie należy nigdy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania. Wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana oraz przed założeniem lub zdjęciem części.
 2. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu.
 3. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj dodatków niezalecanych przez producenta.
 4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę. Jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został upuszczony, uszkodzony lub wpadł do wody, NIE próbuj samodzielnie go naprawiać. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
 5. Nie przenoś urządzenia trzymając za przewód zasilający ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 6. Nie zgniatać ani nie składać tego urządzenia podczas przechowywania.
 7. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
 8. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 9. Nie używać na zewnątrz. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i wewnętrznego.
 10. Aby odłączyć, ustaw wszystkie elementy sterujące w pozycji wyłączonej, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 11. Nie przeciążaj gniazdka elektrycznego. Używaj tylko wskazanego źródła zasilania.
 12. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie demontuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia. Nieprawidłowa naprawa może spowodować ryzyko porażenia prądem lub obrażeń osób podczas użytkowania urządzenia.
 13. Nigdy nie wyjmuj wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód zasilający.
 14. Nie używaj produktu na głowie jako masażera głowy.
 15. Nie używaj Masażera 3D WIĘCEJ NIŻ 20 MINUT.

UWAGA

 • Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego ani nie może być używany jako substytut opieki medycznej. Przeznaczony jest wyłącznie do zapewnienia luksusowego masażu.
 • Każda osoba, która może być w ciąży, ma rozrusznik serca, cierpi na zapalenie żył i/lub zakrzepicę, jest narażona na zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi lub ma wszczepione szpilki/śruby/sztuczne stawy lub inne urządzenia medyczne, powinna skonsultować się z z lekarzem przed użyciem urządzenia masującego przeznaczonego do użytku domowego.
 • Nie stosować u niemowląt.
 • Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy. Wewnątrz nie ma żadnych części do serwisowania.
 • Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz lub wilgoć.
 • Nie używaj urządzenia bezpośrednio na opuchniętych, wrażliwych, zapalnych lub wypryskowych obszarach skóry.
 • Jeśli CIEPŁO jest zbyt mocne dla Twojego komfortu, wyłącz ogrzewanie.

WPROWADZENIE PRODUKTU LOKALIZACJA CZĘŚCI I ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

Koniec produktuview

 1. Jednostka główna
 2. Węzły Shiatsu
 3. Panel sterowania
 4. Zasilanie włącz / wyłącz
 5. Kierunek masażu
 6. Kontrola prędkości
 7. Włączanie/wyłączanie ogrzewania
 8. adapter
 9. Samochodowa wtyczka zasilania

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

 1. Do użytku WEWNĘTRZNEGO podłącz zasilacz do masażera. Podłącz zasilacz do gniazdka. (usiądź wygodnie na krześle i skorzystaj z masażera).
 2. W przypadku użytkowania W SAMOCHODZIE, podłącz wtyczkę zasilania samochodu do masażera. Podłącz wtyczkę zasilania samochodu do zapalniczki w samochodzie. (nie używać podczas jazdy).
 3. Chwyć UCHWYTY POZYCYJNE i zawieś JEDNOSTKĘ GŁÓWNĄ na szyi z WĘZŁAMI MASAŻU pośrodku pleców.
 4. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć/wyłączyć masaż.
 5. Naciśnij przycisk HEAT, aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie.
 6. Naciśnij przycisk KIERUNEK, aby zmienić kierunek obrotu węzłów masujących, zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 7. Naciśnij kontrolę prędkości, aby zmienić prędkość.

UWAGA:

 • Masażer wyłączy się automatycznie po 15 minutach działania.
 • Kierunek masażu zmienia się automatycznie co minutę.

Masażer ugniatający Shiatsu z podgrzewaniem
Korzystanie z instrukcji
Precyzyjne masowanie za pomocą 8 wałków ugniatających
Korzystanie z instrukcji
2 kierunki masażu
Korzystanie z instrukcji
Do stosowania na wielu obszarach ciała
Korzystanie z instrukcji
Przenośne adaptery ułatwiające podróżowanie
Korzystanie z instrukcji
Automatyczne wyłączanie po 15 minutach
Korzystanie z instrukcji

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU

 1. Umieść masażer w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest używany.
 2. Po odłączeniu przetrzyj miękką, damp szmatką za pomocą nieściernych środków czyszczących.
 3. Trzymać z dala od wszelkich rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
 4. NIE próbuj naprawiać tego masażera. Nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

GWARANCJA

Na produkt udzielamy rocznej gwarancji od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie wady urządzenia wynikające z wad materiałowych lub wykonawczych, prosimy o kontakt pod adresem: support@medcursor.com
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem oraz wad, które mają znikomy wpływ na wartość lub działanie urządzenia. Gwarancja traci ważność, jeśli naprawy zostaną wykonane przez osoby nieuprawnione i nie zostaną zastosowane oryginalne części produktu.

OBSŁUGA KLIENTA

 1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem: support@medcursor.com
 2. Mamy bezproblemową gwarancję i zespół obsługi klienta, który zapewnia satysfakcjonujące rozwiązania każdego problemu.

Logo MWDCURSOR

Kod QR
Skanuj, aby nas śledzić

Symbolika
@MedCursor
www.medcursor.pl

Dokumenty / Zasoby

MEDCURSOR B07432N15M Masażer szyi i ramion [pdf] Instrukcja obsługi
B07432N15M, Masażer szyi i ramion, Masażer ramion, Masażer szyi, Masażer

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *