Soundbar JBL BAR 2.1 Deep Bass Channel z bezprzewodowym subwooferem — instrukcja obsługi
JBL BAR 2.1 Soundbar z głębokim basem i bezprzewodowym subwooferem

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup JBL Bar 2.1 Deep Bass (Soundbar i subwoofer), który zapewnia niezwykłe wrażenia dźwiękowe w domowym systemie rozrywki. Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na przeczytanie tej instrukcji, która opisuje produkt i zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji i rozpoczęcia pracy. Aby w pełni wykorzystać funkcje i wsparcie produktu, w przyszłości może być konieczna aktualizacja oprogramowania produktu przez złącze USB. Zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym aktualizacji oprogramowania w niniejszej instrukcji, aby upewnić się, że produkt ma najnowszą wersję oprogramowania. Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące listwy dźwiękowej, instalacji lub obsługi, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem obsługi klienta albo odwiedź naszą stronę webstrona www: www.jbl.com.

CO JEST W PUDEŁKU

Ostrożnie rozpakuj pudełko i upewnij się, że dołączone są następujące części. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje, nie używaj jej i skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem obsługi klienta.

 • Soundbar
  Soundbar
 • Subwoofer
  Subwoofer
 • Pilot (z 2 bateriami AAA)
  Zdalny
 • Kabel zasilający*
  Kabel zasilający
 • kabel HDMI
  kabel
 • Zestaw do montażu na ścianie
  Zestaw do montażu na ścianie
 • Ilość informacji o produkcie i szablon do montażu na ścianie
  Informacje o produkcie

PRODUKT SKOŃCZONYVIEW

Soundbar

INFORMACJE OGÓLNE

 1. (Zasilanie) Włączanie lub przełączanie w tryb gotowości
 2. -/+ (Głośność) Zmniejszanie lub zwiększanie głośności Naciśnij i przytrzymaj, aby stale zmniejszać lub zwiększać głośność Naciśnij jednocześnie oba przyciski, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie
 3. (Źródło) Wybierz źródło dźwięku: TV (domyślnie), Bluetooth lub HDMI IN
 4. Wyświetlanie statusu

Złącza

INFORMACJE OGÓLNE

 1. ZASILANIE Podłącz do zasilania
 2. OPTYCZNE Podłącz do wyjścia optycznego telewizora lub urządzenia cyfrowego
 3. USB Złącze USB do aktualizacji oprogramowania Podłącz do urządzenia pamięci masowej USB w celu odtwarzania dźwięku (tylko wersja amerykańska)
 4. HDMI IN Podłącz do wyjścia HDMI w urządzeniu cyfrowym
 5. HDMI OUT (TV ARC) Podłącz do wejścia HDMI ARC w telewizorze

Subwoofer

Subwoofer

 • Wskaźnik stanu połączenia
 • Podłącz do zasilania

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie

 1. Włącz lub w tryb czuwania
 2. TV Wybierz źródło TV
 3. (Bluetooth) Wybierz źródło Bluetooth Naciśnij i przytrzymaj, aby połączyć inne urządzenie Bluetooth
 4. Wybierz poziom basów dla subwoofera: niski, średni lub wysoki
 5. HDMI Wybierz źródło HDMI IN
 6. + / – Zwiększanie lub zmniejszanie głośności Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększać lub zmniejszać głośność w sposób ciągły
 7. (Wycisz) Wycisz/wyłącz wyciszenie

MIEJSCE

Umieszczenie na pulpicie
Umieść soundbar i subwoofer na płaskiej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że subwoofer znajduje się co najmniej 3 stopy (1 m) od listwy dźwiękowej i 4 ”(10 cm) od ściany.

Umieszczenie na pulpicie

UWAGI:

 • Przewód zasilający powinien być prawidłowo podłączony do zasilania.
 • Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na górze soundbara lub subwoofera.
 • Upewnij się, że odległość między subwooferem a listwą dźwiękową jest mniejsza niż 20 m (6 stóp).

Montaż naścienny

Montaż naścienny

 1. Przygotowanie:
  a) Przy minimalnej odległości 2 ”(50 mm) od telewizora przyklej dołączony szablon do montażu na ścianie za pomocą taśm samoprzylepnych.
  b) Za pomocą końcówki długopisu zaznacz położenie uchwytu na śrubę. Usuń szablon.
  c) W zaznaczonym miejscu wywierć otwór 4 mm/0.16”. Patrz Rysunek 1, aby sprawdzić rozmiar śruby.
 2. Zainstaluj wspornik do montażu na ścianie.
 3. Dokręć śrubę z tyłu listwy dźwiękowej.
 4. Zamontuj listwę dźwiękową.

UWAGI:

 • Upewnij się, że ściana wytrzyma ciężar listwy dźwiękowej.
 • Instalować tylko na pionowej ścianie.
 • Unikaj miejsc o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
 • Przed zamontowaniem na ścianie upewnij się, że można prawidłowo podłączyć kable między listwą dźwiękową a urządzeniami zewnętrznymi.
 • Przed zamontowaniem na ścianie upewnij się, że listwa dźwiękowa jest odłączona od zasilania. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem.

CONNECT

Podłączenie TV
Podłącz listwę dźwiękową do telewizora za pomocą dostarczonego kabla HDMI lub kabla optycznego (sprzedawany oddzielnie). Za pomocą dołączonego kabla HDMI Połączenie HDMI obsługuje cyfrowy dźwięk i obraz za pomocą jednego połączenia. Połączenie HDMI to najlepsza opcja dla listwy dźwiękowej.

Podłączenie TV

 1. Podłącz listwę dźwiękową do telewizora za pomocą dostarczonego kabla HDMI.
 2. W telewizorze sprawdź, czy włączono HDMI-CEC i HDMI ARC. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

UWAGI:

 • Nie gwarantuje się pełnej zgodności ze wszystkimi urządzeniami HDMI-CEC.
 • Skontaktuj się z producentem telewizora, jeśli masz problemy z kompatybilnością HDMICEC telewizora.

Przez kabel optyczny

Przez kabel optyczny

Podłączenie urządzenia cyfrowego

 1. Upewnij się, że telewizor został podłączony do listwy dźwiękowej za pomocą połączenia HDMI ARC (patrz „Za pomocą dostarczonego kabla HDMI” w części „Podłączenie telewizora” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 2. Użyj kabla HDMI (wersja 1.4 lub nowsza), aby podłączyć listwę dźwiękową do urządzenia cyfrowego, takiego jak dekoder, odtwarzacz DVD / Blu-ray lub konsola do gier.
 3. Na urządzeniu cyfrowym sprawdź, czy włączono HDMI-CEC. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia cyfrowego.

Podłączenie urządzenia cyfrowego

Połączenie Bluetooth
Poprzez Bluetooth połącz soundbar z urządzeniem Bluetooth, takim jak smartfon, tablet i laptop.

Połączenie Bluetooth

Podłącz urządzenie Bluetooth

 1. Naciśnij, aby włączyć (patrz „Włączanie / Automatyczne czuwanie / Automatyczne budzenie” w rozdziale „ODTWARZANIE”).
 2. Aby wybrać źródło Bluetooth, naciśnij na soundbarze lub na pilocie. → „BT PAIRING”: Gotowy do parowania BT
 3. W urządzeniu Bluetooth włącz Bluetooth i wyszukaj „JBL Bar 2.1” w ciągu trzech minut. → Nazwa urządzenia jest wyświetlana, jeśli urządzenie ma nazwę w języku angielskim. Słychać dźwięk potwierdzenia.

Aby ponownie połączyć ostatnio sparowane urządzenie
Twoje urządzenie Bluetooth pozostaje jako sparowane, gdy soundbar przejdzie w tryb gotowości. Następnym razem, gdy przełączysz się na źródło Bluetooth, soundbar ponownie połączy się z ostatnim sparowanym urządzeniem.

Aby połączyć się z innym urządzeniem Bluetooth

Urządzenie Bluetooth

UWAGI:

 • Połączenie Bluetooth zostanie utracone, jeśli odległość między soundbarem a urządzeniem Bluetooth przekroczy 33 stopy (10 m).
 • Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia radiowe. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe i urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, należy trzymać z dala od listwy dźwiękowej.

GRAĆ

Włączanie / Auto standby / Auto wakeup

Włączanie / Auto standby / Auto wakeup

Włączać

 1. Podłącz głośnik soundbar i subwoofer do zasilania za pomocą dostarczonych przewodów zasilających.
 2. Na soundbarze naciśnij, aby włączyć. → Wyświetli się „WITAJ”. → Subwoofer zostanie automatycznie podłączony do listwy dźwiękowej. Połączono: świeci na biało

UWAGI:

 • Używaj tylko dostarczonego przewodu zasilającego.
 • Przed włączeniem listwy dźwiękowej upewnij się, że wykonano wszystkie inne połączenia (patrz „Podłączanie telewizora” i „Podłączanie urządzenia cyfrowego” w rozdziale „Podłączanie”).

Automatyczne czuwanie
Jeśli listwa dźwiękowa jest nieaktywna przez ponad 10 minut, automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Wyświetlany jest napis „STDBY”. Subwoofer również przechodzi w stan czuwania i świeci na bursztynowo. Przy następnym włączeniu listwa dźwiękowa powraca do ostatnio wybranego źródła.

Odtwórz ze źródła TV
Po podłączeniu listwy dźwiękowej można odtwarzać dźwięk z telewizora z głośników listwy dźwiękowej.

Odtwórz ze źródła TV

 1. Upewnij się, że telewizor obsługuje głośniki zewnętrzne, a wbudowane głośniki telewizora są wyłączone. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 2. Upewnij się, że listwa dźwiękowa została prawidłowo podłączona do telewizora (patrz „Podłączanie telewizora” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 3. Aby wybrać źródło TV, naciśnij na soundbarze lub TV na pilocie.

Konfiguracja pilota do telewizora
Aby używać pilota telewizora zarówno do telewizora, jak i do listwy dźwiękowej, sprawdź, czy telewizor obsługuje HDMI-CEC. Jeśli Twój telewizor nie obsługuje HDMI-CEC, wykonaj czynności opisane w sekcji „Uczenie się pilota telewizora”.

HDMI-CEC
Jeśli Twój telewizor obsługuje HDMI-CEC, włącz funkcje zgodnie z instrukcją obsługi telewizora. Za pomocą pilota telewizora można sterować głośnością +/-, wyciszać / wyłączać wyciszenie oraz włączać / wyłączać tryb czuwania soundbara.

Nauka pilota do telewizora

 1. Na listwie dźwiękowej naciśnij i przytrzymaj przyciski i +, aż zostanie wyświetlony komunikat „LEARNING”.
  → Wchodzisz w tryb uczenia pilota telewizora.
 2. W ciągu 15 sekund wykonaj następujące czynności na listwie dźwiękowej i pilocie telewizora:
  a) Na listwie dźwiękowej: naciśnij jednocześnie jeden z następujących przycisków +, -, + i – (w celu włączenia/wyłączenia wyciszenia) i .
  b) Na pilocie telewizora: naciśnij żądany przycisk.
  → Na listwie dźwiękowej zostanie wyświetlony komunikat „WAIT”.
  → „DONE”: Funkcja przycisku listwy dźwiękowej jest uczona za pomocą przycisku pilota telewizora.
 3. Powtórz krok 2, aby zakończyć naukę przycisków.
 4. Aby wyjść z trybu nauki pilota telewizora, naciśnij i przytrzymaj oraz + na listwie dźwiękowej, aż zostanie wyświetlony komunikat „WYJŚCIE Z NAUKI”.
  → Listwa dźwiękowa powraca do ostatnio wybranego źródła.

Odtwarzaj ze źródła HDMI IN
Po podłączeniu listwy dźwiękowej, jak pokazano na poniższym schemacie, urządzenie cyfrowe może odtwarzać wideo na telewizorze i dźwięk z głośników listwy dźwiękowej.

Odtwarzaj ze źródła HDMI IN

 1. Upewnij się, że listwa dźwiękowa została prawidłowo podłączona do telewizora i urządzenia cyfrowego (patrz „Podłączenie telewizora” i „Podłączenie urządzenia cyfrowego” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 2. Włącz urządzenie cyfrowe.
  → Telewizor i listwa dźwiękowa wychodzą z trybu gotowości i automatycznie przełączają się na źródło wejściowe.
  • Aby wybrać źródło HDMI IN na soundbarze, naciśnij na soundbarze lub HDMI na pilocie.
 3. Przełącz telewizor w tryb gotowości.
  → Listwa dźwiękowa i urządzenie źródłowe zostaną przełączone w tryb gotowości.

Odtwórz ze źródła Bluetooth
Poprzez Bluetooth możesz przesyłać strumieniowo dźwięk z urządzenia Bluetooth do listwy dźwiękowej.

 1. Sprawdź, czy listwa dźwiękowa została prawidłowo podłączona do urządzenia Bluetooth (patrz „Połączenie Bluetooth” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 2. Aby wybrać źródło Bluetooth, naciśnij na listwie dźwiękowej lub na pilocie.
 3. Rozpocznij odtwarzanie dźwięku na urządzeniu Bluetooth.
 4. Dostosuj głośność listwy dźwiękowej lub urządzenia Bluetooth.

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Regulacja basów

 1. Sprawdź, czy soundbar i subwoofer są prawidłowo podłączone (patrz rozdział „INSTALACJA”).
 2. Na pilocie naciśnij kilkakrotnie, aby przełączać się między poziomami basów.
  → Wyświetla się „LOW”, „MID” i „HIGH”.

Synchronizacja dźwięku
Dzięki funkcji synchronizacji dźwięku możesz zsynchronizować dźwięk i obraz, aby upewnić się, że nie słychać żadnych opóźnień w treści wideo.

 1. Na pilocie naciśnij i przytrzymaj TV, aż wyświetli się „SYNC”.
 2. W ciągu pięciu sekund naciśnij + lub - na pilocie, aby wyregulować opóźnienie dźwięku i dopasować go do obrazu.
  → Wyświetli się synchronizacja dźwięku.

Tryb inteligentny
Dzięki domyślnie włączonemu trybowi inteligentnemu możesz oglądać programy telewizyjne z bogatymi efektami dźwiękowymi. W przypadku programów telewizyjnych, takich jak wiadomości i prognoza pogody, można zredukować efekty dźwiękowe, wyłączając tryb inteligentny i przełączając się do trybu standardowego. Tryb Smart: ustawienia EQ i JBL Surround Sound są stosowane w celu uzyskania bogatych efektów dźwiękowych. Tryb standardowy: Wstępnie ustawione ustawienia EQ są stosowane do standardowych efektów dźwiękowych.
Aby wyłączyć tryb inteligentny, wykonaj następujące czynności:
Na pilocie naciśnij i przytrzymaj, aż wyświetli się „TOGGLE”. Naciśnij +.
→ „OFF SMART MODE”: Tryb inteligentny jest wyłączony.
→ Gdy następnym razem włączysz listwę dźwiękową, tryb inteligentny zostanie ponownie automatycznie włączony

PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

Poprzez przywrócenie ustawień domyślnych zdefiniowanych w fabrykach. usuwasz wszystkie spersonalizowane ustawienia z listwy dźwiękowej. Na soundbarze naciśnij i przytrzymaj oraz przez ponad 10 sekund.
→ Wyświetla się „RESET”.
→ Soundbar włączy się, a następnie przejdzie w tryb czuwania.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aby zapewnić optymalną wydajność produktu i najlepsze wrażenia użytkownika, JBL może w przyszłości oferować aktualizacje oprogramowania dla systemu listwy dźwiękowej. Odwiedź stronę www.jbl.com lub skontaktuj się z call center JBL, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania aktualizacji files.

 1. Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania, naciśnij i przytrzymaj i – na listwie dźwiękowej, aż zostanie wyświetlona wersja oprogramowania.
 2. Sprawdź, czy zapisałeś aktualizację oprogramowania file do katalogu głównego urządzenia pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie USB do listwy dźwiękowej.
  AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
 3. Aby przejść do trybu aktualizacji oprogramowania, naciśnij i przytrzymaj przyciski i - na soundbarze przez ponad 10 sekund.
  → „AKTUALIZACJA”: trwa aktualizacja oprogramowania.
  → „GOTOWE”: aktualizacja oprogramowania zakończona. Słychać dźwięk potwierdzenia.
  → Listwa dźwiękowa powraca do ostatnio wybranego źródła.

UWAGI:

 • Przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania listwa dźwiękowa powinna być włączona, a urządzenie pamięci USB podłączone.
 • Jeśli aktualizacja oprogramowania nie powiodła się, wyświetlany jest komunikat „FAILED”. Spróbuj zaktualizować oprogramowanie ponownie lub wróć do poprzedniej wersji.

PONOWNIE PODŁĄCZ SUBWOOFER

Soundbar i subwoofer są sparowane w fabrykach. Po włączeniu są one automatycznie parowane i łączone. W niektórych szczególnych przypadkach może być konieczne ponowne ich sparowanie.

PONOWNIE PODŁĄCZ SUBWOOFER

Aby ponownie wejść w tryb parowania subwoofera

 1. Na subwooferze naciśnij i przytrzymaj, aż zacznie migać na biało.
 2. Aby przejść do trybu parowania subwoofera na soundbarze, naciśnij i przytrzymaj na pilocie, aż zostanie wyświetlony komunikat „SUBWOOFER SPK”. Naciśnij – na pilocie.
  → „SUBWOOFER CONNECTED”: Subwoofer jest podłączony.

UWAGI:
Subwoofer wyjdzie z trybu parowania po trzech minutach, jeśli parowanie i połączenie nie zostaną zakończone. zmienia kolor z migającego białego na stały bursztyn.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Ogólna specyfikacja:

 • Model: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (jednostka soundbar), Bar 2.1 Deep Bass SUB (jednostka subwoofera)
 • Zasilanie: 100 - 240V AC, ~ 50/60 Hz
 • Całkowita moc wyjściowa głośników (maks. Przy THD 1%): 300 W.
 • Moc wyjściowa (maks. Przy THD 1%): 2 x 50 W (Soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Przetwornik: 4 przetworniki wyścigowe + 2 głośniki wysokotonowe 1 ”(Soundbar); 6.5 cala (subwoofer)
 • Moc w trybie czuwania soundbara i subwoofera: <0.5 W.
 • Temperatura robocza: 0 ° C - 45 ° C

Specyfikacja wideo:

 • Wejście wideo HDMI: 1
 • Wyjście wideo HDMI (z kanałem zwrotnym audio): 1
 • Wersja HDMI: 1.4

Specyfikacja audio:

 • Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 20 KHz
 • Wejścia audio: 1 optyczne, Bluetooth, USB (odtwarzanie USB jest dostępne w wersji amerykańskiej. W przypadku innych wersji USB jest tylko do celów serwisowych).

Specyfikacja USB (odtwarzanie dźwięku dotyczy tylko wersji amerykańskiej):

 • Port USB: typ A.
 • Parametry USB: 5 V DC / 0.5 A.
 • Wspierający file format: mp3, wav
 • Kodek MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
 • MP3ampling: 16 – 48 KHz
 • Szybkość transmisji MP3: 80 - 320 kb / s
 • WAVample szybkość: 16 – 48 KHz
 • Szybkość transmisji WAV: do 3000 kb / s

Specyfikacja sieci bezprzewodowej:

 • Wersja Bluetooth: 4.2
 • Zaawansowany Bluetoothfile: A2DP wersja 1.3, AVRCP wersja 1.5
 • Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth Max. moc nadawcza: <10 dBm (EIRP)
 • Typ modulacji: GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK
 • Zakres częstotliwości 5G Wireless: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G maks. moc nadawcza: <9 dBm (EIRP)
 • Typ modulacji: π / 4 DQPSK

wymiary

 • Wymiary (szer. X wys. X gł.): 965 x 58 x 85 mm / 38 ”x 2.28” x 3.35 ”(Soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm) / 8.9 "x 8.9" x 14.6 "(subwoofer)
 • Waga: 2.16 kg (soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Wymiary opakowania (szer. X wys. X gł.): 1045 x 310 x 405 mm
 • Waga opakowania (brutto): 10.4 kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Jeśli masz problemy z używaniem tego produktu, sprawdź poniższe punkty, zanim zażądasz usług.

System
Urządzenie nie włącza się.

 • Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do zasilania i listwy dźwiękowej.

Listwa dźwiękowa nie reaguje na naciskanie przycisków.

 • Przywróć listwę dźwiękową do ustawień fabrycznych (patrz rozdział „PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE”).

Dźwięk
Brak dźwięku z listwy dźwiękowej

 • Upewnij się, że listwa dźwiękowa nie jest wyciszona.
 • Wybierz prawidłowe źródło wejścia audio na pilocie.
 • Podłącz prawidłowo listwę dźwiękową do telewizora lub innych urządzeń
 • Przywróć listwę dźwiękową do ustawień fabrycznych, naciskając i przytrzymując i na listwie dźwiękowej przez ponad 10 sekund.

Zniekształcony dźwięk lub echo

 • Jeśli odtwarzasz dźwięk z telewizora za pośrednictwem listwy dźwiękowej, upewnij się, że telewizor jest wyciszony lub wbudowany głośnik telewizora jest wyłączony.

Dźwięk i obraz nie są zsynchronizowane.

 • Włącz funkcję synchronizacji dźwięku, aby zsynchronizować dźwięk i obraz (patrz „Synchronizacja dźwięku” w rozdziale „USTAWIENIA DŹWIĘKU”).

Wideo
Zniekształcone obrazy przesyłane strumieniowo przez Apple TV

 • Format Apple TV 4K wymaga HDMI V2.0 i nie jest obsługiwany przez ten produkt. W rezultacie może wystąpić zniekształcony obraz lub czarny ekran telewizora.

Bluetooth
Nie można podłączyć urządzenia do listwy dźwiękowej.

 • Sprawdź, czy masz włączony Bluetooth w urządzeniu.
 • Jeśli listwa dźwiękowa została sparowana z innym urządzeniem Bluetooth, zresetuj Bluetooth (patrz „Aby połączyć się z innym urządzeniem” w części „Połączenie Bluetooth” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 • Jeśli urządzenie Bluetooth było kiedykolwiek sparowane z listwą dźwiękową, zresetuj Bluetooth na listwie dźwiękowej, usuń sparowanie listwy dźwiękowej w urządzeniu Bluetooth, a następnie ponownie sparuj urządzenie Bluetooth z listwą dźwiękową (patrz „Aby połączyć się z innym urządzeniem” w sekcji „Połączenie Bluetooth ”W rozdziale„ POŁĄCZ ”).

Słaba jakość dźwięku z podłączonego urządzenia Bluetooth

 • Odbiór Bluetooth jest słaby. Przesuń urządzenie źródłowe bliżej listwy dźwiękowej lub usuń przeszkodę między urządzeniem źródłowym a listwą dźwiękową.

TRADEMARKS

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę HARMAN International Industries, Incorporated jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

POWIADOMIENIE O LICENCJI OPEN SOURCE

Ten produkt zawiera oprogramowanie open source na licencji GPL. Dla Twojej wygody kod źródłowy i odpowiednie instrukcje kompilacji są również dostępne pod adresem http://www.jbl.com/opensource.html. Prosimy o kontakt pod adresem: Harman Deutschland Gmb HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Germany lub OpenSourceSupport@Harman.com, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące oprogramowania open source w produkcie.

Dokumenty / Zasoby

JBL BAR 2.1 Soundbar z głębokim basem i bezprzewodowym subwooferem [pdf] Instrukcja obsługi
Soundbar BAR 2.1 Deep Bass z bezprzewodowym subwooferem, BAR 2.1 Deep Bass, BAR 2.1 Deep Bass Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, Channel Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, Soundbar, bezprzewodowy subwoofer

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *