INSIGNIA-LOGO

INSIGNIA NS-MW07WH0 Kompaktowa kuchenka mikrofalowa

INSIGNIA-NS-MW07WH0-Compact-Microwave-PRODUCT

Przed użyciem nowego produktu przeczytaj te instrukcje, aby uniknąć uszkodzeń.

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu Insignia. Twój NS-MW07WH0 lub NS-MW07BK0 reprezentuje najnowocześniejszą konstrukcję kuchenek mikrofalowych i został zaprojektowany z myślą o niezawodnej i bezproblemowej pracy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNE ENERGII MIKROFALOWEJ

 1. Nie należy uruchamiać kuchenki z otwartymi drzwiami, ponieważ praca przy otwartych drzwiach może spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie pokonać lub tamper z blokadami bezpieczeństwa.
 2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki a drzwiczkami ani nie pozwól, aby brud lub pozostałości środka czyszczącego gromadziły się na powierzchniach uszczelniających.
 3. Nie używaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Bardzo ważne jest, aby drzwi piekarnika zamykały się prawidłowo i aby nie doszło do uszkodzenia
  1. a) Drzwi (w tym wszelkie wgniecenia),
  2. b) Zawiasy i zatrzaski (połamane lub poluzowane),
  3. c) Uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające.
 4. Kuchenka nie powinna być regulowana ani naprawiana przez nikogo poza wykwalifikowanym personelem serwisowym

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, obrażeń osób lub narażenia na nadmierną energię mikrofal:

 1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
 2. Przeczytaj i postępuj zgodnie ze ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIAR ENERGII MIKROFALOWEJ na stronie 3.
 3. To urządzenie musi być uziemione. Podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. Patrz INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA na stronie 6.
 4. Zainstaluj lub zlokalizuj to urządzenie tylko zgodnie z dostarczonymi instrukcjami instalacji.
 5. Nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
 6. Niektóre produkty, takie jak całe jaja i zamknięte pojemniki - na przykładample, zamknięte szklane słoiki – mogą eksplodować i nie należy ich podgrzewać w tej kuchence
 7. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj żrących chemikaliów ani oparów w tym urządzeniu. Ten typ piekarnika jest specjalnie zaprojektowany do podgrzewania, gotowania lub suszenia żywności. Nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.
 8. Jak w przypadku każdego urządzenia, podczas używania go przez dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
 9. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru w komorze piekarnika:
  1. a) Nie rozgotowuj jedzenia. Ostrożnie obserwuj urządzenie, gdy papier, plastik lub inne łatwopalne materiały są umieszczane w kuchence, aby ułatwić gotowanie.
  2. b) Usuń druciane opaski zaciskowe z papierowych lub plastikowych torebek przed włożeniem ich do piekarnika.
  3. c) Jeśli materiały wewnątrz kuchenki zapalą się, drzwiczki kuchenki powinny być zamknięte, wyłączyć kuchenkę i odłączyć przewód zasilający lub odciąć zasilanie na panelu wyłączników automatycznych.
  4. d) Nie używaj wnęki do przechowywania. Nie pozostawiaj produktów papierowych, przyborów kuchennych ani żywności w komorze, gdy nie jest używana.
 10. Płyny, takie jak woda, kawa lub herbata, mogą ulec przegrzaniu powyżej temperatury wrzenia bez wrzenia, z powodu napięcia powierzchniowego cieczy. Widoczne bulgotanie lub gotowanie po wyjęciu pojemnika z kuchenki mikrofalowej nie zawsze jest obecne. MOŻE TO SPOWODOWAĆ BARDZO GORĄCE CIECZE, KTÓRE NAGLE WYKIRUJĄ PO WŁOŻENIU ŁYŻKI LUB INNEGO NACZYNIA DO CIECZY. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała:
  1. a) Nie przegrzewać płynu.
  2. b) Mieszaj płyn zarówno przed, jak iw połowie podgrzewania.
  3. c) Nie używać pojemników o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
  4. d) Po podgrzaniu pozostaw pojemnik na krótko w kuchence mikrofalowej przed wyjęciem pojemnika.
  5. e) Zachowaj szczególną ostrożność podczas wkładania łyżki lub innego narzędzia do pojemnika.
 11. Nie podgrzewaj oleju ani tłuszczu do smażenia w głębokim tłuszczu. W kuchence mikrofalowej trudno jest kontrolować temperaturę oleju.
 12. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów w urządzeniu.
 13. Nie przechowuj ani nie używaj tego urządzenia na zewnątrz. Nie używaj tego produktu w pobliżu wody, npample, w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu lub w podobnych miejscach.
 14. Nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.
 15. Nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie. Trzymaj przewód z dala od nagrzanej powierzchni. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
 16. To urządzenie powinno być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
 17. Do czyszczenia powierzchni drzwi i piekarnika, które łączą się przy zamykaniu drzwi, należy używać wyłącznie łagodnych, nieściernych mydeł lub detergentów nakładanych gąbką lub miękką ściereczką.
 18. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z częścią 18 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
  UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi produktu.
 19. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
  1. Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
  2. Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
  3. Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  4. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

INSTRUKCJA UZIEMIENIA

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny. To urządzenie jest wyposażone w przewód z przewodem uziemiającym z wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użycie wtyczki uziemiającej może spowodować ryzyko porażenia prądem. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, jeśli instrukcje uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości co do tego, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione i jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, używaj tylko 3-żyłowego przedłużacza, który ma 3 z wtyczką z uziemieniem i 3-gniazdowym gniazdem, które pasuje do wtyczki urządzenia. Oznaczona wartość znamionowa przedłużacza powinna być równa lub większa od wartości znamionowej elektrycznej urządzenia.

Wymagania elektryczne
Wymagania elektryczne to 120 V 60 Hz, tylko AC, 15 amp. Zaleca się zapewnienie oddzielnego obwodu obsługującego tylko piekarnik. Piekarnik wyposażony jest w 3-bolcową wtyczkę z uziemieniem. Musi być podłączony do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego.

Przewód zasilający

 1. Dostępny jest krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.
 2. Dłuższe zestawy przewodów lub przedłużacze są dostępne i mogą być używane pod warunkiem zachowania ostrożności.
 3. Jeśli używany jest długi przewód lub przedłużacz:
  1. a) Oznaczone parametry elektryczne zestawu przewodów lub przedłużacza powinny być co najmniej tak wysokie, jak parametry elektryczne urządzenia.
  2. b) Przedłużacz musi być 3-żyłowym przewodem z uziemieniem, a dłuższy przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zawijał się na blacie lub stole, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo się o niego potknąć.

WYTYCZNE INSTALACJI

 1. Upewnij się, że wszystkie elementy opakowania zostały usunięte z wewnętrznej strony drzwi.
 2. Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej powierzchni.
 3. Do prawidłowego działania piekarnik musi mieć wystarczający przepływ powietrza. Pozostaw 8 cali (20 cm) przestrzeni nad kuchenką, 4 cale (10 cm) z tyłu i 2 cale (5 cm) po obu stronach. Nie zakrywać ani nie blokować żadnych otworów w urządzeniu. Nie zdejmować nóżek, na których stoi piekarnik.
 4. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na blacie znajdującym się powyżej 3 stóp (91.4 cm) nad podłogą.
 5. Nie używaj kuchenki bez szklanej tacy, wspornika rolek i wałka we właściwych pozycjach
 6. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie biegnie pod piekarnikiem ani nad gorącą lub ostrą powierzchnią.
 7. Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w nagłych wypadkach można było łatwo odłączyć kuchenkę mikrofalową
Naczynia i materiały do ​​gotowania

OSTRZEŻENIE: Szczelnie zamknięte pojemniki mogą eksplodować. Przed gotowaniem otwórz zamknięte pojemniki i przekłuj plastikowe torebki.

Naczynia kuchenne i inne materiały muszą zmieścić się na talerzu obrotowym. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub uchwytów do garnków, ponieważ naczynia kuchenne mogą się nagrzewać. Zobacz Materiały, których możesz użyć i Materiały, których należy unikać na stronie 8 jako przewodnik, a następnie przetestuj przed użyciem

Uwagi: Aby upewnić się, że naczynie nadaje się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej, umieść puste naczynie w kuchence mikrofalowej i gotuj na HIGH przez 30 sekund. Jeśli naczynie bardzo się nagrzeje, nie należy go używać w kuchence mikrofalowej.

Materiały, których możesz użyć

MATERIAŁ UWAGI
Naczynie do brązowienia Służy do przyrumieniania zewnętrznej strony małych produktów, takich jak steki, kotlety lub naleśniki. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dostarczonymi z naczyniem do brązowienia. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie gramofonu.
Naczynia Używaj wyłącznie do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Wyroby szklane Używać tylko żaroodpornych naczyń kuchennych. Upewnij się, że nie ma metalowego wykończenia. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Torby do gotowania w piekarniku Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykaj metalowym krawatem. Zrób szczeliny, aby para mogła się wydostać.
Talerze i kubki papierowe Służy do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania w niskich temperaturach. Nie używaj papieru makulaturowego, który może zawierać metal i może się zapalić.
Papierowe ręczniki Służy do przykrycia potraw do odgrzania i wchłonięcia tłuszczu. Pochłaniają nadmiar wilgoci i zapobiegają rozpryskiwaniu. Nie używaj ręczników papierowych z recyklingu, które mogą zawierać metal i mogą się zapalić.
Pergamin Używaj jako osłony, aby zapobiec rozpryskiwaniu się lub owinięcia do gotowania na parze.
Plastik Używaj tylko wtedy, gdy jest oznaczony jako „bezpieczny w kuchence mikrofalowej”. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Niektóre plastikowe pojemniki miękną, gdy żywność w środku się nagrzewa. „Torebki do gotowania” i szczelnie zamknięte torebki foliowe należy naciąć, przekłuć lub odpowietrzyć, jak wskazano na opakowaniu.
MATERIAŁ UWAGI
Plastikowe opakowanie Używaj wyłącznie do użytku w kuchence mikrofalowej. Służy do przykrycia żywności podczas gotowania w celu zatrzymania wilgoci. Nie pozwól, aby plastikowe opakowania dotykały żywności.
Termometry Używaj tylko tych oznaczonych jako „bezpieczne w kuchence mikrofalowej” i postępuj zgodnie ze wszystkimi wskazówkami. Sprawdź jedzenie w kilku miejscach.

Konwencjonalnych termometrów można używać do żywności podgrzewanej w kuchence mikrofalowej po wyjęciu jej z kuchenki mikrofalowej.

Papier woskowany Używaj jako osłony, aby zapobiec rozpryskiwaniu i zatrzymać wilgoć.

Materiały, których należy unikać

MATERIAŁ UWAGI
Taca aluminiowa Może powodować iskrzenie. Zamiast tego użyj naczynia do kuchenki mikrofalowej.
Karton na żywność z metalowym uchwytem Może powodować iskrzenie. Zamiast tego użyj naczynia do kuchenki mikrofalowej.
Szklane słoiki/butelki Zwykłe szkło jest zbyt cienkie, aby można je było używać w kuchence mikrofalowej. Może się rozbić i spowodować uszkodzenia i obrażenia.
Naczynia z metalowymi lub metalowymi wykończeniami Metal chroni żywność przed energią mikrofal. Metalowe wykończenie może powodować iskrzenie.
Metalowe opaski typu twist Może powodować iskrzenie i pożar w kuchence mikrofalowej.
Papierowe torby Może powodować zagrożenie pożarowe, z wyjątkiem torebek na popcorn, które są przeznaczone do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
Plastikowa pianka Pianka z tworzywa sztucznego może stopić się lub zanieczyścić znajdującą się w środku ciecz pod wpływem wysokiej temperatury.
Plastikowe pojemniki do przechowywania i żywności Pojemniki, takie jak pojemniki po margarynie, mogą stopić się w kuchence mikrofalowej.
Drewna Drewno wysycha podczas używania w kuchence mikrofalowej i może pękać lub pękać.

Cechy

 • Kompaktowa konstrukcja 7 stopy sześciennej oszczędza miejsce na blacie
 • 700 W z 11 poziomami mocy podgrzeje jedzenie do perfekcji
 • Sześć ustawień wstępnych z łatwością ugotuje Twoje ulubione potrawy
 • Talerz obrotowy o przekątnej 9.6 cala (24.5 cm) pomaga równomiernie podgrzać jedzenie
 • Wewnętrzne światło pokazuje twoje jedzenie

Zawartość Paczki

 • Kompaktowa kuchenka mikrofalowa
 • Gramofon (z pierścieniem)
 • Instrukcja obsługi

Mikrofala

NS

# ITEM OPIS
1 System blokady bezpieczeństwa Zapobiega działaniu kuchenki mikrofalowej, gdy drzwi są otwarte.
2 Okno piekarnika Pozwala zobaczyć jedzenie podczas gotowania.
3 Wał gramofonu Obraca zespół gramofonu.
4 Zespół pierścienia gramofonu Umożliwia obracanie się talerza obrotowego w celu równomiernego gotowania potraw.
# ITEM OPIS
5 Gramofon szklany Pomaga równomiernie gotować potrawy.
6 Osłona falowodu Obejmuje falowód. NIE USUWAĆ.
7 Panel sterowania Zapewnia elementy sterujące do ustawiania czasu gotowania i wprowadzania innych informacji w razie potrzeby.
8 Przycisk otwierania drzwi Otwiera drzwi kuchenki mikrofalowej.

Panel sterowania

INSIGNIA-NS-MW07WH0-Kompaktowa kuchenka mikrofalowa-FIG-2

# ITEM OPIS
1 Wyświetlacz W trybie czuwania pokazuje czas.

W trybie gotowania pokazuje czas gotowania, wagę i inne informacje.

2 Rozmrażanie czasowe Naciśnij , a następnie wprowadź żądany czas rozmrażania elementu. Widzieć Rozmrażanie wg  czas na stronie 17.
3 Czas Cook Naciśnij , aby ustawić czas, przez który chcesz podgrzać jedzenie, a następnie naciśnij przyciski numeryczne, aby wprowadzić żądany czas (do 99 minut i 99 sekund).
4 zegar Naciśnij, aby ustawić lub sprawdzić zegar. Widzieć Ustawianie zegara na stronie 14.
5 Power Naciśnij, aby ustawić poziom mocy kuchenki mikrofalowej, a następnie naciśnij przyciski numeryczne, aby ustawić żądany poziom

(0-10).

6 Menu automatyczne Naciśnij jeden z tych przycisków, aby automatycznie ugotować wskazany produkt. Widzieć gotowanie z automatycznym menu na stronie 15.
7 Klawiatura numeryczna Naciśnij, aby wprowadzić czas gotowania, czas rozmrażania, zegar i inne informacje.
8 STOP / Anuluj Naciśnij, aby zatrzymać proces gotowania. Naciśnij ponownie, aby anulować operację gotowania.
 

 

9

 

Rozmrażanie według wagi

Naciśnij , a następnie wprowadź wagę produktu, który chcesz rozmrozić. Czas gotowania jest ustawiany automatycznie. Widzieć Rozmrażanie na wagę na stronie 17.
# ITEM OPIS
10 Minutnik Naciśnij ten przycisk, a następnie wprowadź czas, który chcesz odliczać. Widzieć Korzystanie z  minutnik na stronie 14.
11 START +30

Sec.

W trybie gotowości naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć gotowanie. Podczas gotowania naciśnij ten przycisk, aby wydłużyć czas gotowania o 30 sekund.
12 0/Pamięć Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać zapamiętaną procedurę.

Konfigurowanie kuchenki mikrofalowej

 1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, folię ochronną i akcesoria. Nie zdejmuj jasnobrązowej osłony z miki, która jest przymocowana do wewnętrznej ściany w celu ochrony magnetronu.
 2. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub pęknięte drzwi. Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli jest uszkodzona.
 3. Wybierz płaską powierzchnię, która zapewnia wystarczającą ilość otwartej przestrzeni dla otworów wentylacyjnych.
  UWAGA: Nie instaluj kuchenki mikrofalowej nad kuchenką lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. Instalacja nad źródłem ciepła może uszkodzić kuchenkę mikrofalową i unieważnić gwarancję.INSIGNIA-NS-MW07WH0-Kompaktowa kuchenka mikrofalowa-FIG-3
 4. Podłącz kuchenkę mikrofalową do gniazdka elektrycznego.
Instalacja gramofonu

Uwagi: Talerz obrotowy jest dostarczany w komorze gotowania kuchenki mikrofalowej.

INSIGNIA-NS-MW07WH0-Kompaktowa kuchenka mikrofalowa-FIG-4

Uwagi:

 • Nigdy nie stawiaj szklanej tacy do góry nogami. Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczana.
 • Podczas gotowania należy zawsze używać szklanej tacy i pierścienia obrotowego.
 • Zawsze umieszczaj wszystkie potrawy i pojemniki z żywnością na szklanej tacy do gotowania.
 • Jeśli szklana taca lub pierścień obrotnicy pękną lub pękną, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
 1. Umieść pierścień talerza obrotowego w okrągłym zagłębieniu w dolnej części kuchenki mikrofalowej, tak aby obracał się swobodnie.
 2. Umieść szklany talerz obrotowy (płaską stroną do góry) na pierścieniu talerza obrotowego, tak aby piasta zazębiała się z wałkiem talerza obrotowego w dolnej części kuchenki mikrofalowej. Szklany talerz obrotowy nie powinien się swobodnie obracać, gdy jest prawidłowo zainstalowany.

Ustawianie zegara i timera

Ustawianie zegara
Zegar można ustawić w formacie 12- lub 24-godzinnym.

 1. W trybie gotowości naciśnij raz przycisk Zegar, aby wybrać format 12-godzinny, lub dwukrotnie, aby wybrać format 24-godzinny.
 2. Użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić aktualny czas. na przykładample, jeśli chcesz ustawić godzinę na 8:30, naciśnij przyciski numeryczne 8, 3 i 0, a następnie naciśnij START/+ 30Sec. aby zapisać ustawienie.

Uwagi:

 • Jeśli podczas ustawiania zegara naciśniesz STOP/Anuluj lub nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 20 sekund, kuchenka mikrofalowa powróci do ostatniego ustawienia.
 • Jeśli wyświetlacz pokazuje „00:00”, zegar nie jest ustawiony.

Korzystanie z minutnika

 1. W trybie gotowości naciśnij minutnik kuchenny. Na wyświetlaczu pojawi się „00:00”.
 2. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź czas (do 99 minut i 99 sekund), a następnie naciśnij START/+30SEC. Kiedy czas osiągnie 0 (zero), kuchenka mikrofalowa wyemituje sygnał dźwiękowy.

Uwagi:

 • Aby sprawdzić czas pozostały na minutniku, naciśnij Minutnik.
 • Aby anulować timer, naciśnij STOP/Anuluj.

Gotowanie z kuchenką mikrofalową

Gotowanie w kuchence mikrofalowej

 1. Naciśnij Time Cook, a następnie za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź żądany czas gotowania.
  Uwagi: Npample, aby wprowadzić 3 minuty i 15 sekund, naciśnij 3, 1, a następnie 5.
 2. Naciśnij Moc, a następnie wprowadź żądany poziom mocy (0-10). Domyślny poziom mocy to 100% (PL10).
POZIOM 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Power 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Wyświetlacz PL10 PL-9 PL-8 PL-7 PL-6 PL-5 PL-4 PL-3 PL-2 PL-1 PL-0

Uwaga: 
Naciśnij przycisk POWER w dowolnym momencie, aby zmienić ustawienie mocy. Wprowadź numer nowego ustawienia mocy, które chcesz. Twoja kuchenka mikrofalowa gotuje z nowym ustawieniem mocy przez pozostałą część czasu gotowania. Nie można zmienić ustawienia zasilania dla elementów menu automatycznego

Jeśli chcesz ustawić drugie ustawienie gotowania (multi-stage gotowanie), powtórz kroki 1 i 2.

Uwagi:

 • Multi-stagGotowanie umożliwia jednoczesne zaprogramowanie dwóch czasów gotowania i poziomów mocy.
 • Twoja kuchenka mikrofalowa emituje sygnały dźwiękowe między stages i automatycznie przechodzi do drugiego stage.
 • Można ustawić rozmrażanie czasowe lub rozmrażanie wagowe na pierwszą lub drugą sekundętagmi. Twoja kuchenka mikrofalowa zawsze rozmraża się jako pierwsza.
 • Nie możesz używać multi-stage gotowanie z programami menu automatycznego

Naciśnij START/+30SEC, aby rozpocząć podgrzewanie. Twoja kuchenka mikrofalowa wyda sygnał dźwiękowy, gdy skończy.

Uwagi:

 • Jednokrotne naciśnięcie przycisku STOP/Anuluj podczas gotowania powoduje wstrzymanie programu gotowania w kuchence mikrofalowej. Naciśnij START/+30, aby wznowić.
 • Dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP/Anuluj podczas gotowania powoduje przerwanie gotowania i anulowanie programu gotowania.
 • Po zakończeniu gotowania kuchenka mikrofalowa wyemituje pięć sygnałów dźwiękowych i przejdzie w tryb gotowości.

Szybkie gotowanie

 1. Naciśnij START/+30SEC, aby natychmiast ugotować coś ze 100% mocą przez 30 sekund.
 2. Naciśnij cyfrę od 1 do 6 na klawiaturze numerycznej, aby natychmiast ugotować coś ze 100% mocą przez 1 do 6 minut.
 3. Aby wydłużyć czas w krokach co 30 sekund, naciskaj kilkakrotnie przycisk START/+30SEC. Maksymalny czas gotowania wynosi 99 minut i 99 sekund.

Uwagi: Nie można wydłużyć czasu gotowania podczas korzystania z rozmrażania, rozmrażania wagowego lub elementów menu automatycznego.

Gotowanie z menu automatycznym
Twoja kuchenka mikrofalowa ma sześć automatycznych menu dla najczęściej gotowanych produktów. W przypadku korzystania z menu automatycznego nie trzeba ustawiać czasu gotowania.

Prażona kukurydza

 1. Naciskaj Popcorn, aż na wyświetlaczu pojawi się waga paczki popcornu (1.75, 3.0 lub 3.5 uncji).
 2. Naciśnij START/+30 SEC, aby rozpocząć. Twoja kuchenka mikrofalowa emituje jeden sygnał dźwiękowy, a następnie gotuje popcorn.

Ziemniak

 1. Naciskaj przycisk Ziemniaki, aż na wyświetlaczu pojawi się liczba gotowanych ziemniaków (1-3).
  Uwagi: Zakłada się, że każdy ziemniak ma 8 uncji. (227 g) Jeśli twój ziemniak jest duży, wybierz ilość w oparciu o wagę ziemniaka.
  KWOTA WAGA (OKOŁO.)
  Ziemniak 1 8 uncji (227 g)
  Ziemniaki 2 16 uncji (453 g)
  Ziemniaki 3 24 uncji (680 g)
 2. Naciśnij START/+30 SEC, aby rozpocząć. Twoja kuchenka mikrofalowa emituje jeden sygnał dźwiękowy, a następnie gotuje ziemniaki.

Mrożone warzywa

 1. Naciskaj przycisk Mrożone warzywa, aż na wyświetlaczu pojawi się waga warzyw (4.0, 8.0 lub 16.0 uncji).
 2. Naciśnij START/+30 SEC, aby rozpocząć. Twoja kuchenka mikrofalowa emituje jeden sygnał dźwiękowy, a następnie gotuje warzywa.

Napoje

 1. Naciskaj przycisk Napój, aż na wyświetlaczu pojawi się liczba 4 filiżanek uncji (1-3).
 2. Naciśnij START/+30 SEC, aby rozpocząć. Twoja kuchenka mikrofalowa wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a następnie podgrzeje napój.

Talerz obiadowy

 1. Naciskaj wielokrotnie przycisk Talerz obiadowy, aż na wyświetlaczu pojawi się waga potrawy (9.0, 12.0 lub 18.0 uncji).
 2. Naciśnij START/+30 SEC, aby rozpocząć. Twoja kuchenka mikrofalowa wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a następnie podgrzeje jedzenie.

Pizza

 1. Naciskaj kilkakrotnie Pizza, aż na wyświetlaczu pojawi się waga twojego jedzenia (4.0, 8.0 lub 14.0 uncji).
 2. Naciśnij START/+30 SEC, aby rozpocząć. Twoja kuchenka mikrofalowa emituje jeden sygnał dźwiękowy, a następnie podgrzewa pizzę.

Korzystanie z zapamiętanej procedury

Zapamiętane procedury pozwalają na zapisanie operacji ogrzewania (czas gotowania i poziom mocy), z których często korzystasz. Przed użyciem tej funkcji należy zapisać zapamiętaną procedurę. Możesz zapisać trzy procedury. Jedną z tych procedur może być multi-stagprocedura.

 1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk 0/Pamięć, aby wybrać zapamiętany numer (od 1 do 3), który chcesz przypisać do procedury.
 2. Naciśnij Time Cook, a następnie za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź żądany czas gotowania.
  Uwagi: Npample, aby wprowadzić 3 minuty i 15 sekund, naciśnij 3, 1, a następnie 5.
 3. Naciśnij Moc, a następnie wprowadź żądany poziom mocy (od 1 do 10). Domyślny poziom mocy to 100% (PL10).
  POZIOM 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
  Power 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
  Wyświetlacz PL10 PL-9 PL-8 PL-7 PL-6 PL-5 PL-4 PL-3 PL-2 PL-1 PL-0
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz dodać drugi stage, powtórz kroki 2 i 3. Możesz dodać tylko dwa stages do zapamiętanej procedury.
 5. Naciśnij START/+30 SEK. Twoja kuchenka mikrofalowa wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się numer zapamiętanej procedury.
 6. Naciśnij ponownie START/+30SEC, aby uruchomić procedurę.
  Uwagi: Jeśli kuchenka mikrofalowa straci moc, zapomni zapamiętanych procedur.

Rozmrażanie w kuchence mikrofalowej

Możesz użyć kuchenki mikrofalowej do rozmrażania zamrożonej żywności, wprowadzając czas rozmrażania lub wagę żywności.

Rozmrażanie według czasu

 1. Naciśnij Czas rozmrażania. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF2”.
 2. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź żądany czas rozmrażania. Zakres czasu musi wynosić od 00:01 do 99:99.
 3. Naciśnij START/+30SEC, aby rozpocząć rozmrażanie. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas rozmrażania.

Rozmrażanie na wagę
Po wprowadzeniu wagi produktu kuchenka mikrofalowa automatycznie dostosuje czas i moc rozmrażania.

 1. Naciśnij Rozmrażanie według wagi. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF1”.
 2. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wagę produktu do rozmrożenia (w uncjach). Masa wejściowa musi wynosić od 4 do 100 uncji.
 3. Naciśnij START/+30 SEC, aby rozpocząć rozmrażanie. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas rozmrażania. Po upływie 2/3 czasu kuchenka mikrofalowa zatrzymuje się.
 4. Naciśnij START/+30SEC, aby kontynuować rozmrażanie przez resztę czasu.

Zmiana innych ustawień kuchenki mikrofalowej

Korzystanie z blokady rodzicielskiej

 • Aby zablokować kuchenkę mikrofalową, naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP/Anuluj przez trzy sekundy w trybie gotowości. Twoja kuchenka mikrofalowa emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikatINSIGNIA-NS-MW07WH0-Kompaktowa kuchenka mikrofalowa-FIG-5
 • Aby odblokować kuchenkę mikrofalową, naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP/Anuluj przez trzy sekundy, aż kuchenka mikrofalowa wyda sygnał dźwiękowy. Twoja kuchenka mikrofalowa odblokuje się i przejdzie w tryb gotowości.

Sprawdzanie czasu lub poziomu mocy

 • Aby sprawdzić godzinę podczas gotowania posiłku, naciśnij przycisk Zegar. Wyświetlacz pokazuje aktualny czas przez trzy sekundy, a następnie powraca do pozostałego czasu gotowania.
 • Aby sprawdzić poziom mocy podczas korzystania z programu gotowania w kuchence mikrofalowej, naciśnij przycisk Zasilanie. Wyświetlacz pokazuje używany poziom mocy przez trzy sekundy, a następnie powraca do pozostałego czasu gotowania.

Uwagi: Naciśnij przycisk zasilania w dowolnym momencie, aby zmienić ustawienie zasilania. Wprowadź numer nowego ustawienia mocy, które chcesz. Twoja kuchenka mikrofalowa gotuje z nowym ustawieniem mocy przez pozostałą część czasu gotowania. Nie można zmienić ustawienia mocy dla rozmrażania czasowego, rozmrażania według wagi ani elementów menu automatycznego.

Czyszczenie i konserwacja kuchenki mikrofalowej

Czyszczenie zewnętrznej części kuchenki mikrofalowej

Zewnętrzny
Oczyść z zewnątrz za pomocą adamp płótno. W razie potrzeby można użyć łagodnego mydła i wody, a następnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką. Nie używaj żadnych domowych ani ściernych środków czyszczących. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej, należy uważać, aby woda nie dostała się do otworów wentylacyjnych.

Drzwi
Przetrzyj okno i drzwi z obu stron, uszczelki drzwi i sąsiadujące części z reklamąamp szmatką, aby usunąć wszelkie rozlane lub odpryski. Części metalowe są łatwiejsze w utrzymaniu, jeśli są często przecierane adamp płótno. Unikaj stosowania sprayu i innych szorstkich środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, smużyć lub zmatowić powierzchnię drzwi.

Panel sterowania
Jeśli panel sterowania jest brudny, otwórz drzwiczki kuchenki mikrofalowej przed czyszczeniem, aby zapobiec włączeniu się kuchenki mikrofalowej. Wytrzyj panel ściereczką damplekko zakończoną samą wodą. Wysuszyć miękką ściereczką. Nie szoruj ani nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących. Zamknij drzwi i naciśnij STOP/Anuluj, aby usunąć wszystkie naciśnięte przyciski.

Czyszczenie wnętrza kuchenki mikrofalowej

Wnętrze
Wytrzyj miękką ściereczką i ciepłą wodą. Nie używaj ściernych lub żrących środków czyszczących ani szorstkich gąbek. Do przypiekanej żywności użyj sody oczyszczonej lub łagodnego mydła, a następnie dokładnie spłucz gorącą wodą

Osłona falowodu
Osłona falowodu znajduje się na bocznej ściance wewnątrz komory mikrofalowej. Wykonany jest z miki, więc wymaga specjalnej pielęgnacji. Utrzymuj osłonę falowodu w czystości, aby zapewnić dobre działanie mikrofal. Ostrożnie wytrzyj reklamąamp wszelkie odpryski żywności z powierzchni pokrowca należy wytrzeć natychmiast po ich wystąpieniu. Nagromadzone rozpryski mogą się przegrzać i spowodować dym lub ewentualnie zapalić się. NIE ZDEJMUJ POKRYWY PROWADNICY.

Usuwanie zapachów
Czasami w kuchence mikrofalowej może pozostać zapach gotowania. Aby usunąć, połącz jedną szklankę (25 l) wody, startą skórkę i sok z jednej cytryny oraz kilka całych goździków w szklanym naczyniu miarowym o pojemności dwóch filiżanek (5 l). Gotuj przez kilka minut przy 100% mocy, a następnie pozwól mu ostygnąć w kuchence mikrofalowej. Wytrzyj wnętrze miękką ściereczką.

Obrotnica
Wyjmij talerz obrotowy i umyj go w łagodnej wodzie z mydłem. W przypadku uporczywych plam użyj łagodnego środka czyszczącego i nieściernej gąbki do szorowania. Można go również myć w górnym koszu zmywarki. Wał silnika gramofonu nie jest uszczelniony, dlatego należy natychmiast wytrzeć nadmiar wody lub rozlany płyn. Regularnie czyść pierścień i podłogę, aby uniknąć nadmiernego hałasu. Przetrzyj dolną powierzchnię kuchenki mikrofalowej łagodnym detergentem. Umyj pierścień w łagodnej wodzie z mydłem lub w zmywarce. Podczas zdejmowania pierścienia upewnij się, że umieściłeś go w pierwotnej pozycji.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z kuchenką mikrofalową, ponownieview poniższa tabela zawiera możliwe rozwiązanie. Jeśli kuchenka mikrofalowa nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Kuchenka mikrofalowa nie uruchamia się Przewód elektryczny nie jest podłączony. Podłącz przewód elektryczny.
Drzwi są otwarte. Zamknij drzwi i spróbuj ponownie.
Ustawiono niewłaściwą operację. Sprawdź instrukcje i spróbuj ponownie.
Iskrzenie lub iskrzenie w mojej mikrofalówce Próbujesz używać niewłaściwych materiałów w kuchence mikrofalowej. Używaj wyłącznie materiałów nadających się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
Próbujesz użyć kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta. Nie używaj kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.
Rozlane jedzenie pozostaje w kuchence mikrofalowej. Wyczyść mikrofalówkę mokrym ręcznikiem.
Mikrofalówka ma nieprzyjemny zapach Jest to normalne w przypadku nowych urządzeń. Zapach znika po kilkukrotnym użyciu kuchenki mikrofalowej.
Czasami jedzenie pozostawia zapach w kuchence mikrofalowej. Widzieć Usuwanie zapachów na stronie 19.
PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Nierównomiernie ugotowane potrawy Próbujesz używać niewłaściwych materiałów w kuchence mikrofalowej. Używaj wyłącznie materiałów nadających się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
Żywność nie jest całkowicie rozmrożona. Całkowicie rozmroź żywność przed próbą jej ugotowania.
Czas gotowania lub poziom mocy nie są odpowiednie do gotowania żywności. Używaj prawidłowego czasu gotowania i poziomu mocy.
Żywność nie jest obracana ani mieszana. Obróć lub wymieszaj jedzenie.
Rozgotowane potrawy Czas gotowania jest za długi lub poziom mocy jest za wysoki. Używaj prawidłowego czasu gotowania i poziomu mocy.
Niedogotowane potrawy Próbujesz używać niewłaściwych materiałów w kuchence mikrofalowej. Używaj wyłącznie materiałów nadających się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
Żywność nie jest całkowicie rozmrożona. Całkowicie rozmroź żywność przed próbą jej ugotowania.
Czas gotowania jest zbyt krótki lub poziom mocy jest zbyt niski. Używaj prawidłowego czasu gotowania i poziomu mocy.
Twoje porty wentylacji mikrofalowej są zablokowane lub ograniczone. Upewnij się, że porty wentylacyjne nie są zablokowane lub ograniczone.
Niewłaściwe rozmrażanie Próbujesz używać niewłaściwych materiałów w kuchence mikrofalowej. Używaj wyłącznie materiałów nadających się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
Czas gotowania lub poziom mocy nie są odpowiednie do gotowania żywności. Używaj prawidłowego czasu gotowania i poziomu mocy.
Żywność nie jest obracana ani mieszana. Obróć lub wymieszaj jedzenie.
Dwukropek „:” na wyświetlaczu miga To normalne zachowanie. Gdy zegar jest ustawiony, dwukropek miga, licząc sekundy.
Program przestaje działać Jeśli jakikolwiek przycisk na panelu kontrolnym pozostanie wciśnięty przez jedną minutę, na wyświetlaczu pojawi się napis „FAIL” i co minutę rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli Twoja kuchenka mikrofalowa ma być kupiona w ciągu jednego roku, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Insignia.
Jeśli którykolwiek przycisk na panelu sterowania zostanie trwale przyklejony, co minutę rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Pozyskiwanie części zamiennych
Zadzwoń do obsługi klienta Insignia pod numer 1-877-467-4289.

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej

Model NS-MW07WH0 lub NS-MW07BK0
Oceniono objętośćtage 120V / 60Hz
Moc znamionowa 1,100W
Nominalna moc wyjściowa 700W
Częstotliwość operacji 2450MHz
Pojemność kuchenki mikrofalowej 7 cu. stopy (19.8 l)
Średnica talerza obrotowego 9.6 cala (24.5 cm)
Wymiary zewnętrzne (wys. × szer. × gł.) 10.3 × 17.8 × 12.4 cala (26.3 × 45.2 × 31.6 cm)
Długość przewodu zasilającego 33.9 cala (86 cm)
Waga netto Lbs 23.1. (10.5 kg)

OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA

Definicje:
Dystrybutor * produktów marki Insignia gwarantuje Państwu, pierwotnemu nabywcy tego nowego produktu marki Insignia („Produkt”), że Produkt będzie wolny od wad materiału lub wykonania pierwotnego producenta przez okres jednego ( 1) rok od daty zakupu Produktu („Okres gwarancji”). Aby niniejsza gwarancja miała zastosowanie, produkt należy zakupić w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie w markowym sklepie detalicznym Best Buy lub w Internecie pod adresem www.bestbuy.com or www.bestbuy.pl i jest zapakowany z niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym.

Jak długo trwa ochrona?
Okres Gwarancji trwa 1 rok (365 dni) od daty zakupu Produktu. Data zakupu jest wydrukowana na paragonie, który otrzymałeś z Produktem.

Co obejmuje ta gwarancja?
W okresie gwarancyjnym, jeśli oryginalne wykonanie materiału lub wykonania Produktu zostanie uznane przez autoryzowane centrum napraw lub personel sklepu Insignia za wadliwe, firma Insignia (według własnego uznania): (1) naprawi Produkt za pomocą nowego lub przebudowane części; lub (2) bezpłatnie wymienić Produkt na nowe lub przebudowane porównywalne produkty lub części. Produkty i części wymienione w ramach niniejszej gwarancji stają się własnością firmy Insignia i nie są zwracane użytkownikowi. Jeśli po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego wymagany jest serwis Produktów lub części, należy uiścić wszystkie opłaty za robociznę i części. Niniejsza gwarancja obowiązuje tak długo, jak długo jesteś właścicielem produktu Insignia w okresie gwarancyjnym. Gwarancja wygasa, jeśli sprzedasz lub w inny sposób przekażesz Produkt

Jak uzyskać serwis gwarancyjny?
Jeśli zakupiłeś Produkt w sklepie detalicznym Best Buy lub w sklepie internetowym Best Buy webStrona (www.bestbuy.com or www.bestbuy.pl), prosimy o zabranie oryginalnego paragonu i produktu do dowolnego sklepu Best Buy. Upewnij się, że produkt został umieszczony w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym taką samą ochronę, jak oryginalne opakowanie. Aby uzyskać usługę gwarancyjną, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zadzwoń pod numer 1-877-467-4289. Agenci telefoniczni mogą zdiagnozować i rozwiązać problem przez telefon.

Gdzie obowiązuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w markowych sklepach detalicznych Best Buy lub webwitryn do pierwotnego nabywcy produktu w kraju, w którym dokonano pierwotnego zakupu.

Czego nie obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 • Utrata/zepsucie żywności, napojów i/lub leków.
 • Instrukcje / edukacja klienta
 • Instalacja
 • Skonfiguruj dostosowania
 • Uszkodzenia kosmetyczne
 • Uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi zdarzeniami losowymi, takimi jak przepięcia
 • Przypadkowe uszkodzenie
 • Nadużycie
 • Nadużycie
 • Zaniedbanie
 • Cele / użytkowanie komercyjne, w tym między innymi w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w obszarach wspólnych wielorodzinnego kondominium lub kompleksu mieszkaniowego lub w inny sposób używane w miejscu innym niż dom prywatny.
 • Modyfikacja dowolnej części Produktu, w tym anteny
 • Panel wyświetlacza uszkodzony przez statyczne (nieporuszające się) obrazy stosowane przez dłuższy czas (wypalenie).
 • Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą lub konserwacją
 • Połączenie z nieprawidłową głośnościątage lub zasilacz
 • Próba naprawy przez osobę nieupoważnioną przez Insignia do obsługi Produktu
 • Produkty sprzedawane „tak jak są” lub „ze wszystkimi wadami”
 • Materiały eksploatacyjne, w tym między innymi baterie (np. AA, AAA, C itp.)
 • Produkty, w których fabrycznie nadany numer seryjny został zmieniony lub usunięty
 • Utrata lub kradzież tego produktu lub jakiejkolwiek części produktu
 • Panele wyświetlające zawierające maksymalnie trzy (3) awarie pikseli (punkty, które są ciemne lub nieprawidłowo podświetlone) zgrupowane na obszarze mniejszym niż jedna dziesiąta (1/10) wielkości wyświetlacza lub do pięciu (5) awarii pikseli na całym wyświetlaczu. (Wyświetlacze oparte na pikselach mogą zawierać ograniczoną liczbę pikseli, które mogą nie działać normalnie).
 • Awarie lub uszkodzenia spowodowane jakimkolwiek kontaktem, w tym między innymi płynami, żelami lub pastami.

NAPRAWA WYMIANA ZGODNIE Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZA NARUSZENIE GWARANCJI. FIRMA INSIGNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI NA TEN PRODUKT, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ KORZYSTANIA Z PRODUKTU, UTRATĘ BIZNESU LUB UTRATĘ ZYSKÓW. PRODUKTY INSIGNIA NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, WSZYSTKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRODUKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU GWARANCJI OKREŚLONE POWYŻEJ, A ŻADNE GWARANCJE, WYRAŹNE ANI DOROZUMIANE, NIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ PO OKRESIE GWARANCJI. NIEKTÓRE STANY, PROWINCJE I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, MOŻESZ RÓWNIEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB PROWINCJI.

Kontakt Insignia:
1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA jest znakiem towarowym firmy Best Buy i jej spółek zależnych.

Dystrybucja: Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2022 Best Buy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W przypadku zapytań o produkty prosimy o kontakt z poniższymi informacjami: 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com

INSIGNIA jest znakiem towarowym firmy Best Buy i jej spółek zależnych. Dystrybucja: Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2022 Best Buy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokumenty / Zasoby

INSIGNIA NS-MW07WH0 Kompaktowa kuchenka mikrofalowa [pdf] Podręcznik użytkownika
NS-MW07WH0 Kompaktowa kuchenka mikrofalowa, NS-MW07WH0, Kompaktowa kuchenka mikrofalowa, Kuchenka mikrofalowa

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *